Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları Online-6

1- Türkiye nüfusunun % kaçı kadınlardan oluşmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: c) % 50

2- Şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri telefon hattı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Alo 183

3- Müracaatçı kadınların toplumda var olan kurum ve kuruluşlardan yararlanmasına yardımcı olma sosyal hizmet uzmanının hangi rolünü ifade eder?

Correct! Wrong!

Cevap: b) Arabulucu

4- Şiddete maruz kalan ve şiddeti yapan kişilerle ilgili çalışmaları hangi kuruluş bünyesinde yapılmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: c) Şiddeti Önleme Merkezleri

5- Anne – Çocuk Eğitim Programı (AÇEP), eşler arası çatışma çözme eğitimi, grup çalışmaları ve kişisel çalışma hangi kuruluş bünyesinde yapılmaktadır?

Correct! Wrong!

Cevap: a) Toplum Merkezleri

6- “Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun” aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: e) 6284 sayılı kanun

7- Türkiye’de 2014 yılı Ocak ayı itibariyle kadın konukevi sayısı kaçtır?

Correct! Wrong!

Cevap: a) 125

8- Kadın, engelli ve çocukların başvurdukları Telefon hattı kaç yılında faaliyete başlamıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: b) 2002

9- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: c) 3294 sayılı kanun

10- Kadınlarla ilgili çalışmalar yapan ve koordinasyon sağlayan genel müdürlük aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: d) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.