Acil Durum Yönetimi

Auzef Acil Durum Yönetimi

Vize Final
2021 Vize Deneme -1 2021 Final  Deneme -1
2021 Vize Deneme -2 2021 Final  Deneme -2
2021 Vize Deneme -3 2022-2023 Final Soruları
2021 Vize Deneme -4 2022-2023 Bütünleme Soruları
2022-2023 Vize Soruları
Auzef Acil Durum Yönetimi Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Acil Durum Yönetimi Derrs Kitabı

Auzef Acil Durum Yönetimi

Acil Durum Yönetimi 2022-2023 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı (teknolojik) afet değildir?

A) Nükleer tehlikeler
B) Hortum
C) Savaş
D) Biyolojik tehlikeler
E) Terör olayları

Cevap : B) Hortum

2. Aşağıdakilerden hangisi acil durum eylem planı hazırlığında, kat sorumlularının alması tavsiye edilen eğitimlerden biri değildir?

A) İlk yardım eğitimi
B) Yangın söndürme eğitimi
C) Deprem ve triaj eğitimi
D) Hafif arama kurtarma eğitimleri
E) Elektrik bakım onarım eğitimi

Cevap : E) Elektrik bakım onarım eğitimi

3. Aşağıdakilerden hangisi çok yönlü acil durum yönetiminin dört bileşeninden biri değildir?

A) Tüm etkiler
B) Tüm kurumlar
C) Tüm paydaşlar
D) Tüm tehlikeler
E) Tüm safhalar

Cevap : B) Tüm kurumlar

4. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yoğun olarak kullanılan sosyal medya platformlarının olumlu özelliklerinden biridir?

A) Hızlı bilgi akışına müsaade etmesi
B) Gereksiz bilgilerin yoğunluğu
C) Afet bölgesinde fazla veri akışı nedeni ile kaos yaratması
D) Bilgi kirliliği yaratması
E) Dolandırıcılara fırsat vermesi

Cevap : A) Hızlı bilgi akışına müsaade etmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın görevlerinden biri değildir?

A) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek
B) Afet ve acil duruma ilişkin kaynakları yönetmek
C) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek
D) Başkanlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek
E) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini yürütmek

Cevap : A) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek

6. Katı madde yangınları hangi sınıfta değerlendirilmelidir?

A) H sınıfı yangınlar
B) E sınıfı yangınlar
C) A sınıfı yangınlar
D) M sınıfı yangınlar
E) C sınıfı yangınlar

Cevap : C) A sınıfı yangınlar

7. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?

A) İş yerinin tertip ve düzeni
B) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
C) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
D) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar
ile kadın çalışanların durumu
E) İş yerindeki sağlıklı erkek çalışanlar

Cevap : E) İş yerindeki sağlıklı erkek çalışanlar

8. Afet ve acil durum olayı sonrası AFAD tarafından ilan edilen acil durum seviyesinin 2, 3 veya 4 olması hâlinde görevlendirilen ekiplerin minimum ve maksimum kaç saat içerisinde afet ve acil duruma müdahale etmesi öngörülmektedir?

A) Minimum 48, maksimum 120 saat
B) Minimum 72, maksimum 120 saat
C) Minimum 48, maksimum 72 saat
D) Minimum 72, maksimum 100 saat
E) Minimum 48, maksimum 100 saat

Cevap : B) Minimum 72, maksimum 120 saat

9. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan yaygın yöntemlerden biri değildir?

A) Soğutarak söndürme
B) Yanıcı maddeyi bir araya toplama
C) Yangının oksijenini kesme
D) Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması
E) Yakıcı maddenin ortadan kaldırılması

Cevap : B) Yanıcı maddeyi bir araya toplama

10. Acil durum planı yapılırken kapasite geliştirme sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Finansman bulunması
B) Finansman takviminin hazırlanması
C) Senaryo çalışmalarının yapılması
D) Proje takviminin hazırlanması
E) Hizmet grubu ekiplerinin kurulması

Cevap : E) Hizmet grubu ekiplerinin kurulması

11. Aşağıdakilerden hangisi acil durum olarak yangına müdahale hazırlık çalışmalarında yer almaz?

A) Tüm personelin yangın tüpü eğitimi alıp almadığının kontrolü
B) Yangın merdiveni çıkışlarının sorumlularının belirlenmesi
C) Yangın tüplerinin periyodik kontrolü
D) Tüm personelin ilk yardım eğitimlerinin tamamlanması
E) Yangın vanalarının çalışıp çalışmadığının kontrolü

Cevap : D) Tüm personelin ilk yardım eğitimlerinin tamamlanması

12. Aşağıdakilerden hangisi yaşam zinciri halkalarından birisi değildir?

A) Vaka yerinde temel yaşam desteği yapılması
B) Sıhhat kuruluşuna haber verilmesi
C) Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
D) Kalabalığın artmasını sağlayarak kaza olduğunun farkına vardırılması
E) Hastane acil servislerinde müdahale yapılması

Cevap : D) Kalabalığın artmasını sağlayarak kaza olduğunun farkına vardırılması

13. AADYM aşağıdakilerden hangisinin kısaltmasıdır?

A) Afet ve Afetlere Müdahale Yönetim Merkezi
B) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
C) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
D) Bakanlıkların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
E) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

Cevap : C) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

14. Bilinç bozukluğu durumunda kişiye ilk yardım yapılırken hasta bayıldıysa aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

A) Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır.
B) Solunum kontrol edilir.
C) Kusma varsa sırtüstü pozisyonda tutulur.
D) Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır.
E) Sıkan giysiler gevşetilir.

Cevap : C) Kusma varsa sırtüstü pozisyonda tutulur.

15. Acil durum planının hazırlık aşamasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Kurum içi yönetim desteğinin sağlanması
B) Takvim ve bütçenin hazırlanması
C) Acil durum planlama ekibinin oluşturulması
D) Yönetim desteği aranmaksızın departman analizinin yapılması
E) Acil durum program ve politikasının belirlenmesi

Cevap : D) Yönetim desteği aranmaksızın departman analizinin yapılması

16. Aşağıdaki acil durumlara hazırlık faaliyetlerinden hangisi diğerlerine göre daha uzun sürelidir?

A) Farkındalık ve yönlendirme semineri
B) Masa başı egzersizi
C) Gerçek boyutta tatbikat
D) İşlevsel tatbikat
E) Alıştırma

Cevap : C) Gerçek boyutta tatbikat

17. Tehlike ve risk analizi yapılırken aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaz?

A) Belirttiğiniz tehlike üst yönetimi etkileyecek mi?
B) Belirttiğiniz tehlike nerede olacaktır?
C) Belirttiğiniz tehlike ne kadar sürecektir?
D) Belirttiğiniz tehlike ne sıklıkta gerçekleşmektedir?
E) Belirttiğiniz tehlikenin gerçekleşmesi durumunda şiddeti ve yoğunluğu ne olacaktır?

Cevap : A) Belirttiğiniz tehlike üst yönetimi etkileyecek mi?

18. Müdahale seviyesi olarak S1, S2, S3 ve 54 yani tüm seviyelerde katkısı beklenen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
B) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
C) Cumhurbaşkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
D) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
E) İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Cevap : A) İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

19. Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı bir acil durum değildir?

A) Sel
B) Heyelan
C) Kasırga
D) Altyapı kaynaklı su taşkını
E) Deprem

Cevap : D) Altyapı kaynaklı su taşkını

20. Aşağıdaki acil durumlara hazırlık faaliyetlerinden hangisi diğerlerine göre daha kısa sürelidir?

A) Gerçek boyutta tatbikat
B) Alıştırma
C) İşlevsel tatbikat
D) Masa başı egzersizi
E) Farkındalık ve yönlendirme semineri

Cevap : E) Farkındalık ve yönlendirme semineri

 

Auzef Acil Durum Ve Afet Yönetimi
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans

Auzef Güz Dönemi Dersleri, Çıkmış Sorular, Online deneme sınavlar

 

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!