Ata Aöf – Türk Dili 1

Ata Aöf – Türk Dili 1

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
Vize Deneme -6 Final Deneme -6
Vize Deneme -7 Final Deneme -7
Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10
Final Deneme -11
Final Deneme -12
Final Deneme -13
Final Deneme -14

ATA-AÖF Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf – Türk Dili 1

Türk Dili 1 Ünite Soruları

Vize Final
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 

Üniteler Konular

1- Dil Nedir?
2- Dil Kültür
3- Dil Aileleri-Dil Grupları/ Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
4- Dil Türleri (Lehçe, Şive, Ağız)
5- Türkçenin Söz Varlığı
6- Türkçenin Ses Özellikler
7-Kelime Bilgisi ve Ekler
8- Kelimede Anlam
9- Kalıplaşmış İfadeler
10- Türkçede Vurgu ve Tonlama
11- Cümlenin Ögeleri
12- Cümle Çeşitleri 1
13- Cümle Çeşitleri 2
14- Örnek Cümle Çözümlemeler

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Türk Dili 1Ünite -1

Dil Nedir?

1. Aşağıdakilerden hangisi yazı dilinin özelliklerinden biri değildir?

a) Bir ülkede bir yazı dili vardır.
b) Konuşma diline göre yapay bir özelliği vardır.
c) Kuralları konuşma diline göre daha sıkıdır.
d) Etki alanı konuşmaya göre daha geniştir.
e) Bir yöreye, bölgeye has özellikler barındırabilir.

Cevap : e) Bir yöreye, bölgeye has özellikler barındırabilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?

a) Bir ülkede birden çok konuşma dili olabilir.
b) Kuralları yazı diline göre daha esnektir.
c) Etki alanı yazı diline göre daha dardır.
d) Bir toplumun dil özelliklerinin genel kurallarını içerir.
e) Yazı diline göre daha doğal bir özelliği vardır.

Cevap : d) Bir toplumun dil özelliklerinin genel kurallarını içerir.

3. Deneyimci Görüş Teorisi aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?

a) İnsan, çevresinin etkisiyle konuşma yetisini kazanır.
b) İnsan, ırkının etkisiyle konuşma ve dil yetisini kazanır.
c) Birey, doğuştan dil yetisine sahiptir.
d) Kişinin dil yetisi, yaşı büyüdükçe gelişir.
e) Kişi, yaşadığı çağa göre dil özellikleri edinir.

Cevap : e) Kişi, yaşadığı çağa göre dil özellikleri edinir.

4. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

a) Uzunca bir zamanda oluşmuştur.
b) Dil canlı bir organizma gibi doğar, yaşar ve özen gösterilmezse ölür.
c) Her dilin üretim yeteneği sınırlıdır.
d) Anlaşmayı sağlar.
e) Dil bir gizli antlaşmalar sistemidir.

Cevap : c) Her dilin üretim yeteneği sınırlıdır.

5. Babil Kulesi Efsanesi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

a) Dillerin çeşitliliği kulenin yapımı esnasında Tanrı tarafından insanlara verilmiş ve insanlar dünyaya dağılmış, böylece diller oluşmuştur.
b) Dillerin sosyolojik olarak ortaya çıktığı savunulan ilim merkezidir.
c) Antropolojik araştırmaların yapıldığı ilk yerdir.
d) Kutsal kitapların bulunduklarına inanılan hayali bir yapıdır.
e) Eski inançlarda kişilerin mezarlarının olduğu anıttır.

Cevap : a) Dillerin çeşitliliği kulenin yapımı esnasında Tanrı tarafından insanlara verilmiş ve insanlar dünyaya dağılmış, böylece diller oluşmuştur.

6. Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?

a) Bilişsel yetenektir.
b) Karmaşık bir yapıya sahiptir.
c) İletişim ön plandadır.
d) Yapay diller doğal dillere göre iletişim bakımından avantajlıdır.
e) Kendine has kuralları olan bir sistemdir.

Cevap : e) Kendine has kuralları olan bir sistemdir.

7. Aşağıdakilerden hangisinde Dil Türeyiş Teorisi ile ilgili verilen bilgi doğrudur?

a) İnsanın nasıl ve ne zaman konuştuğu tam olarak belli değildir.
b) Dil kendiliğinden ortaya çıkmıştır.
c) Yazıdan sonra ortaya çıkmıştır.
d) Dilin türeyişi 5 ana başlıkta ele alınmıştır.
e) Kutsal kitaplara göre dil, bireysel bir yetenektir.

Cevap : e) Kutsal kitaplara göre dil, bireysel bir yetenektir.

8. İlahiyatçı ve Doğuştancı Görüş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) İlahiyatçı görüş dinîdir, doğuştancı görüş biyolojiktir.
b) İlahiyatçı görüşte çevre etkilidir.
c) Doğuştancı görüş, dile dinsel bir bakışla yanaşır.
d) İlahiyatçı görüş, dil yeteneğinin sonradan kazanıldığını savunur.
e) İlahiyatçı görüşte fizyoloji önem arz eder.

Cevap : a) İlahiyatçı görüş dinîdir, doğuştancı görüş biyolojiktir.

9. Dilin doğuşu teorilerinin amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Dilin nasıl ne zaman oluştuğu hakkında genellemelerde bulunmak
b) Dilin işleyişini araştırmak
c) Dilin yapısını betimlemek
d) Yazılı dilin oluşum zamanının bulunmasına yardımcı olmak
e) Yazı dili ve konuşma dili ayrımını yapabilmek

Cevap : a) Dilin nasıl ne zaman oluştuğu hakkında genellemelerde bulunmak

10. Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve yazı dili arasındaki farklardan biri değildir?

a) Konuşma dili doğal, yazı dili yapma bir dildir.
b) Yazı dili konuşma diline göre daha yaygın ve geniş bir kullanım alanına sahiptir.
c) Bir ülkede birden fazla yazı, tek konuşma dili vardır.
d) Konuşma dili daha doğaldır.
e) Yazı dili konuşma diline göre daha kuralcı bir yapıdadır.

Cevap : c) Bir ülkede birden fazla yazı, tek konuşma dili vardır.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

pub-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf

Ata Aöf Türk Dili -1  

ATA AÖF Türk Dili 1 Ders Kitabı PDF

Ders Kitabı PDF

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!