Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -13

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -13

#1. “Kapı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?

Cevap : d) Odanın kapısına yaslanarak derin bir oh çekti.

#2. Aşağıdakilerden hangisi “konuşanı ve dinleyeni yüceltme bildiren bir ilişki söz/kalıp sözdür?

Cevap : e) Sözünü balla kestim.

#3. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk alfabesinin özelliklerinden biri değildir?

Cevap : b) Soldan sağa veya aşağıdan yukarıya doğru yazılır.

#4. Aşağıda altı çizili olarak verilen eklerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?

Cevap : c) Her şeye rağmen yine de çocuksu bir yanı vardı.

#5. Aşağıdakilerden hangisi “bir istek bildiren” ilişki söz/kalıp sözdür?

Cevap : e) Sadede gelelim.


#6. Türkiye Türkçesi ve Azeri Türkçesi aşağıdakilerden hangisine dâhildir?

Cevap : a) Oğuz Türkçesine

#7. Aşağıdakilerin hangisinde soru eki “-mı / -mi” “Sana söylediklerimi yaptın mı sınavı geçersin.” cümlesindekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

Cevap : b) Reçeteyi doğru uyguladı mı hastalıktan kurtulur.

#8. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Cevap : c) Olanlardan az çok haberim var.

#9. ……………… bir dilin şivesi içinde kalan, en yeni zamanda ayrılmış ve farklılıkların sadece seste görüldüğü koludur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : a) Ağız

#10. Sıralı cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : d) Tek başına bağımsız yargı bildiren iki veya daha fazla cümlenin bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla kurulan cümlelerdir


#11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ‘’mi’’li soru cümlesine örnektir?

Cevap : b) Doğum günün 3 Nisan mıydı

#12. Bir dilin bilinmeyen bir zamanda kendisinden ayrılan ve yeni bir dil olma yolu tutan kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Lehçe

#13. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabelerden biri değildir?

Cevap : d) Japon Alfabesi

#14. Aşağıdakilerin hangisinde “-ce / -ca” eki “Çocuksu davranışların artık bizi bunalttı.” cümlesindeki “-su” ekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

Cevap : e) Kardeşçe yaşamak varken bu kavga ne diye?

#15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin nesnesidir?

Cevap : b) Kanunun hüzün veren sesi kulaklarımda çınladı.


#16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağımlı sıralı” bir yapı söz konusudur?

Cevap : b) Sen ödevlerini yap, sonra dışarı çık.

#17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “–den” eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Cevap : a) Kazayı öğrenince kadıncağız üzüntüden hasta oldu.

#18. “-den” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma görevinde kullanılmıştır?

Cevap : c) Gelecekte ışıktan hızlı ulaşım araçlarını da yapacaklar.

#19. Aşağıda deyimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : d) Deyimlerde sözcükler hep gerçek anlamlarıyla kullanılırlar.

#20. ‘’Doğmazsa güneş yeryüzüne aydınlıklar karanlıkta kalır, dedi.’’ cümlesi yapısına göre aşağıdaki cümle çeşitlerinden hangisine örnektir?

Cevap : e) Birleşik


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -13

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -13

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -13

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -13

Türk Dili 1

Ünite -13

Cümle Çeşitleri 2

1. “O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Kurallı, isim, bağlı, olumlu
b) Kurallı, fiil, şartlı birleşik, olumlu
c) Devrik, fiil,şartlı birleşik, olumlu
d) Devrik, isim,şartlı birleşik, olumsuz
e) Devrik, isim,sıralı, olumlu

Cevap : c) Devrik, fiil,şartlı birleşik, olumlu

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağımlı sıralı” bir yapı söz konusudur?

a) Bize gelirsen beraber gideriz.
b) Sen ödevlerini yap, sonra dışarı çık.
c) Ahmet sana bakıyordu, sen görmüyordun.
d) O kadar güzeldi ki, size anlatamam.
e) Beni anlayan kimse yoktu.

Cevap : b) Sen ödevlerini yap, sonra dışarı çık.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormak değil, bilinen bir şeyi vurgulamak söz konusudur?

a) Nereye gideceğinize karar verebildiniz mi?
b) Bu yıl okulun başarısı nasıl?
c) Kiminle konuştuğumu biliyor musun?
d) Kimi aramayı düşünüyorsunuz?
e) Hangimiz sohbet etmeyi sevmeyiz?

Cevap : e) Hangimiz sohbet etmeyi sevmeyiz?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin nesnesidir?

a) Dizeler, ruhumuza seslenen notalar zinciridir.
b) Kanunun hüzün veren sesi kulaklarımda çınladı.
c) Yurdundan uzaklara düşmüş minik kuş gibiydi.
d) Duygularımı canlandıran bir ses duyuyorum.
e) Bizi gören çocuklar, minik kollarıyla boynumuza atıldıla

Cevap : b) Kanunun hüzün veren sesi kulaklarımda çınladı.

5. Aşağıdakilerden hangisi, öznesi ortak bir sıralı cümledir?

a) Radyo çalışıyor; oturanlar onu ilgiyle dinliyorlardı.
b) Evden sessizce çıktık; sokakta lambalar yanmıyordu.
c) Konuşa konuşa geldiler; evin önünde durdular.
d) Kentin güneyine bakıyorum; evler sisten gözükmüyor.
e) Gürültüler artıyor; kimse kimseyi duymuyordu.

Cevap : c) Konuşa konuşa geldiler; evin önünde durdular.

6. Sıralı cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Yalnızca tek yargı bildirir.
b) İki veya daha fazla cümle ile kurulur ve tek yargı bildirir.
c) Yüklemleri çekimli fiil olan sıralı cümleler, birbirinden virgül veya noktalı virgülle ayrılır
d) Tek başına bağımsız yargı bildiren iki veya daha fazla cümlenin bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla kurulan cümlelerdir
e) İki ayrı cümle birbirine bağlaç ile bağlanır

Cevap : d) Tek başına bağımsız yargı bildiren iki veya daha fazla cümlenin bir anlam bütünlüğü içinde sıralanmasıyla kurulan cümlelerdir

7. Aşağıdakilerden hangisi bağlı cümleye örnek oluşturmaz?

a) Kuşlar uçardı ve doru atlar dört nala giderdi.
b) Duman her tarafı sarmıştı.
c) Omzuma başını koyup üzüldü ama asla ağlamadı.
d) Uyurgezer bir çocuktu fakat çok da uyanıktı.
e) İnanılmaz bir acı duydu bileklerinde ancak bu ilk değildi.

Cevap : b) Duman her tarafı sarmıştı.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ‘’mi’’li soru cümlesine örnektir?

a) Koşabilir mi koşamaz mı bilemiyorum
b) Doğum günün 3 Nisan mıydı
c) Şu maçı da aldık mı şampiyonuz
d) Ellerimden tuttun muydu hiçbir engel aşılmaz değil evladım
e) Şu sınav bitti miydi rahatız

Cevap : b) Doğum günün 3 Nisan mıydı

9. ‘’Ellerini arkadan bağlamıştı ve beylik tabancası belindeydi.’’ cümlesinin özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Olumlu/Bağlı/Kurallı/İsim
b) Olumlu/Bağlı/kurallı/Eylem
c) Olumlu/Sıralı/Kurallı/İsim
d) Olumlu/Bağlı/Devrik/İsim
e) Olumsuz/Bağlı/Kurallı/Eylem

Cevap : a) Olumlu/Bağlı/Kurallı/İsim

10. ‘’Doğmazsa güneş yeryüzüne aydınlıklar karanlıkta kalır, dedi.’’ cümlesi yapısına göre aşağıdaki cümle çeşitlerinden hangisine örnektir?

a) Bağlı
b) Sıralı
c) Eylem
d) Basit
e) Birleşik

Cevap : e) Birleşik

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!