Ata Aöf - Türk DiliAta-Aöf

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -14

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -14

#1. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlı Türkçesi Dönemi’ne ait eserlerden biri değildir?

Cevap : c) Kısasü‘l-Enbiya

#2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu altı çizili sözcüğün üzerindedir?

Cevap : e) Beklemek, beklenen kadar değerleniyor bazen.

#3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük vurguludur?

Cevap : b) Bekleme arkasına bakmadan gidenleri.

#4. Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin tarihsel gelişim dönemlerinden biri değildir?

Cevap : b) Çin-Moğol Dil Birliği Dönemi

#5. ‘’Ellerini arkadan bağlamıştı ve beylik tabancası belindeydi.’’ cümlesinin özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : a) Olumlu/Bağlı/Kurallı/İsim


#6. Eski Türkçe Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : e) Bu dönemde Türk toplulukları Ön Afrika ve Avrasya coğrafyasına yayılmaya başlamışlardır.

#7. “-le / -la” eki aşağıdakilerin hangisinde “Havaların ısınmasıyla sobalar kaldırıldı.” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

Cevap : a) Kapıların açılmasıyla itiş kakış herkes içeri doluştu.

#8. “O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : c) Devrik, fiil,şartlı birleşik, olumlu

#9. Aşağıda verilen altı çizili kelimelerden hangisi hâl eki almamıştır?

Cevap : d) Nihayet yolculuk başladı.

#10. Konuşma esnasında sözcükler ve sözcükleri oluşturan seslerin ifadesi hep aynı düzeyde olmaktan ziyade duruma, ifadeye duyguya göre alçalıp yükselir. Buna ………... denir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : a) vurgu


#11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman üzerindedir?

Cevap : c) Ahmet, Ankara’ya uçakla yarın akşam gidecek.

#12. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

Cevap : d) İstediğiniz ne varsa hepsi sizin olsun.

#13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormak değil, bilinen bir şeyi vurgulamak söz konusudur?

Cevap : e) Hangimiz sohbet etmeyi sevmeyiz?

#14. Aşağıda altı çizili olarak verilen sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir ek almıştır?

Cevap : e) Ellerim ellerinden uzak kaldı yıllarca.

#15. I. Türkçedesayısıfatlarındansonra gelenadlar çoğul ekialmazlar. II. Türkçede önlük-artlık (kalınlık-incelik) ve düzlük-yuvarlaklık uyumları vardır. III. Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkçenin genel özellikleri arasında yer alır?

Cevap : e) I, II veIII


#16. Aşağıdaki dillerden hangisi Ural-Altay dillerinden biri değildir?

Cevap : d) Arapça

#17. Aşağıdakilerden hangisi, öznesi ortak bir sıralı cümledir?

Cevap : c) Konuşa konuşa geldiler; evin önünde durdular.

#18. Aşağıdakilerden hangisi bağlı cümleye örnek oluşturmaz?

Cevap : b) Duman her tarafı sarmıştı.

#19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramı üzerindedir?

Cevap : d) Okulda Melis, seni dün beklemiş.

#20. Aşağıdakilerin hangisinde “-ler / -lar” eki eklendiği sözcüğü çoğul anlamlı yapmamıştır?

Cevap : b) Bizler her daim emrinize hazırız.


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -14

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -14

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -14

Ata Aöf Türk Dili 1 Final Deneme Sınavı -14

Türk Dili 1

Ünite -14

Örnek Cümle Çözümlemeleri

1. “Sora sora Bağdat bulunur.” cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

a) Olumlu-basit-devrik-eylem
b) Olumlu-birleşik-kurallı-eylem
c) Olumsuz-sıralı-kurallı-ad
d) Olumlu-sıralı-devrik-ad
e) Olumsuz-birleşik-kurallı-eylem

Cevap : b) Olumlu-birleşik-kurallı-eylem

2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat fiil, diğerlerinden farklı bir öge olarak kullanılmıştır?

a) Sona kalan, dona kalır.
b) Veren eli herkes öper.
c) Yarım veren utanmamış.
d) Yaş kesen baş keser.
e) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

Cevap : b) Veren eli herkes öper.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, kuruluşuna göre ötekilerden farklıdır?

a) Bildiğimiz konuları tekrarlayıp duruyor.
b) Tüm aile üç gündür perişan.
c) Bu kazak daha güzel.
d) Önceki okuduklarımdan daha güzel bu kitap.
e) Başarılı insanlar övgüye alışkındır.

Cevap : d) Önceki okuduklarımdan daha güzel bu kitap.

4. “Saat 5’te evdeyim.” cümlesi, yüklemin türü açısından aşağıdaki hangi cümleden farklıdır?

a) Ben de bu akşam yemekteyim.
b) Açılmamış iki mektup var.
c) O da çalışsaymış biraz.
d) Gözlerinde derin bir anlam saklı.
e) Gözleri sandığımızdan daha bozukmuş.

Cevap : c) O da çalışsaymış biraz.

5. “Daha önce görmemiştim onu.” cümlesinin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/basit
b) Ad cümlesi/olumsuz/devrik/basit
c) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/birleşik
d) Eylem cümlesi/olumlu/devrik/basit
e) Ad cümlesi/olumlu/kurallı/basit

Cevap : a) Eylem cümlesi/olumsuz/devrik/basit

6. ‘’Dün gece erkenden uyudum ve ertesi sabah dinç uyandım.’’ cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle yapısına göre türdeştir?

a) Rüzgâr çok sert esiyordu.
b) Güzel günler göreceğiz.
c) Korktum ama susmadım.
d) Elleri beyazdı, gözleri mavi.
e) Titreyen ışık geceyi aydınlatmada yetersiz kalıyordu.

Cevap : c) Korktum ama susmadım.

7. Aşağıdaki cümelerden hangisi ‘’ olumlu, isim cümlesi, kurallı, basit’’ şeklinde verilmiştir?

a) İnsan, çok yönlü bir varlıktır.
b) Onlar, onlardan korkarlar ve kaçarlar.
c) Gökyüzünde sayısız yıldız bulunur, yıldızlar birer ışık huzmesi gibi görünür.
d) Sen onunla konuşmadıkça seni affetmeyeceğim.
e) Vardır ellerimde sayısız çiçeğin kokusu.

Cevap : a) İnsan, çok yönlü bir varlıktır.

8. ‘’Derin bir uykudur yaşadığımız hayat.’’ cümlesinin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Basit/eylem/Olumlu/Kurallı
b) Basit/isim/Olumlu/Kurallı
c) Birleşik/isim/Olumlu/Devrik
d) Sıralı/İsim/Olumsuz/Devrik
e) Bağlı/Eylem/Olumlu/Kurallı

Cevap : c) Birleşik/isim/Olumlu/Devrik

9. Birleşik cümle ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Girişik birleşik cümlede bir ana yargı ve bir de yan yargı bulunur.
b) İç içe birleşik cümlede bir cümle ana cümlenin içerisinde verilir.
c) Şartlı birleşik cümlede ana yargı şarta bağlanmıştır.
d) Mi’li birleşik cümlede soru ilgisi kurulur.
e) Ki’li birleşik cümlede ilgi bağlaç ile kurulur.

Cevap : d) Mi’li birleşik cümlede soru ilgisi kurulur.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağlı cümleye örnek teşkil etmez?

a) Kırlarda birlikte koştuk ve öldük.
b) Beyaz saflıktır ama asla göründüğü gibi değildir.
c) Kuşları serçe, papağan, yalıçapkını olarak ayırırız; köpekleri ise kangal, pitbul, doberman olarak ayırırız.
d) Mürekkep kurudu ve kalem yazmaz oldu.
e) Benden korkabilirsin ancak fikirlerden korkmamalısın.

Cevap : c) Kuşları serçe, papağan, yalıçapkını olarak ayırırız; köpekleri ise kangal, pitbul, doberman olarak ayırırız.

Türk Dili 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ata Aöf Türk Dili -1

Ata Aöf
Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!