Sosyal Psikoloji ( Ve Giriş-1 )

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

2022-2023 Final Soruları
2021-2022 Vize
2021 Final Soruları
2020 Vize Soruları
2020 Vize Deneme-1
2020 Vize Deneme-2
2020 3 Ders Sınavı
Sosyal Psikoloji Sosyal Psikolojiye Giriş-1
Sosyal Psikoloji 1-7 Ünite Soruları(Soru Cevap) S.Psikolojiye Giriş-1 Vize
Sosyal Psikoloji 1-7 Ünite Soruları(Online Test) S.Psikolojiye Giriş-1 Vize
Sosyal Psikoloji Vize Sorular S.Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
Sosyal Psikoloji Testi-1(Online test) S.Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Sorular (1-7)
Sosyal Psikoloji Ünite-1(Online) S.Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
Sosyal Psikoloji Ünite-2(Online) S.Psikolojiye Giriş-1 Final Büt. (2016-2018 Soruları)
Sosyal Psikoloji Ünite-3(Online) S.Psikolojiye Giriş-1 Final Soruları 2015
Sosyal Psikoloji Ünite-4(Online)
Sosyal Psikoloji Ünite-5(Online)
Sosyal Psikoloji Ünite-6(Online)
Sosyal Psikoloji Ünite-7(Online)
Sosyal Psikoloji Vize 2019 Çıkan Sorular (BUGÜN)
Sosyal Psikoloji Final Çalışma Soruları
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 2020 Final Soruları
2020-2021 Kitabından Vize
Vize Online Deneme -1
Vize Online Deneme -2

Sosyal Psikoloji Final Ders notları Ve Ünite Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -8
Sosyal Psikoloji Final Soruları Ünite -8
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -9
Sosyal Psikoloji Final Soruları Ünite -9
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -10
Sosyal Psikoloji Final Soruları Ünite -10
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -11
Sosyal Psikoloji  Final Soruları Ünite  -11
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -12
Sosyal Psikoloji Ünite Final Soruları -12
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite-13
Sosyal Psikoloji Ünite Final Soruları -13
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite-14
Sosyal Psikoloji Ünite Final Soruları -14

Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji ve Sosyal Psikolojiye Giriş-1

Ortak Sosyal Psikoloji (S.Hizmet) Sosyal Psikolojiye Giriş 1
Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Auzef Sosyal Psikoloji Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş 1 Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı 1

sosyoloji facebook grubu Auzef Sosyoloji Lisans

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-1) Eleştirel sosyal psikolojinin ortaya çıkışını sağlayan faktörlerin temelinde yatan neydi?

Cevap: Düşünce ve eylemin Kartezyen düalizmden postmodernist duruşa kaymasıydı.

Soru-2) Kurumsallaşmış bilgi eleştirel psikolojiye göre ne anlama gelir?

Cevap: Alternatif insan gruplarının bilgilerini göz ardı eden, baskı altında tutandır.

Soru-3) Bilimsel bilgi ideolojik midir?

Cevap: Anaakım sosyal psikolojiye göre bilimsel bilgi ideolojiden etkilenmez.

Soru-4) İnsanın zihinsel süreçleri ile sosyal dünyanın süreçlerinin etkileşimini idare eden merkez?

Cevap: Zihin

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-5) Asch’in izlenim oluşturma modelinden hareketle ilk tanıştığımız insanla ilgili izlenim acelemiz olduğunda hangisi ile belirlenir?

Cevap: Başlarda hemen ilk etkiyi oluşturan özellikler belirler.

Soru-6) Post pozitivist bilim anlayışını takip eden ana akım sosyal psikoljinin esas hedefi nedir?

Cevap: İnsan davranışını önceden tahmin ederek kontrol etmek

Soru-7) Realist bir ontolojinin dünyaya bakışına göre biz araştımacıların yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Nesnel gerçekliği ortaya çıkarmak ve onu ölçmenin doğru yollarını bulmaktır.

Soru-8) Ana akım sosyal psikolojinin öne sürdüğü teorik modeller eleştirmenlere göre aşağıdakilerden hangi niteliğe uuymaktadır?

Cevap: Tarihsel ve kültürel olarak görece modellerdir.

Soru-9) Moscovici’ye göre sosyal temsiller nedir?

Cevap: Gündelik konuşmalarda etkileşim esnasında ortaya çıkarlar, sağduyusal olarak paylaşılırlar.

Soru-10) Yanlışlana bilirlik nedir?

Cevap: Bir bulgu yanlışlanana ya da yanlış olduğu gösterilene kadar geçerlidir.

Soru-11) Deneysel bir araştırmanın amacı nedir?

Cevap: Bağımlı değişkeni ölçerek bağımsız değişken ile nedensel ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışır.

Soru-12) Hipotez nedir?

Cevap: Hipotez, deneysel şekilde sınayabileceğiniz, işlevsel(operasyonel) şekilde tarif edilmiş bir tahmindir.

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-13) Survey yönteminin hedefi nedir?

Cevap: Bir veya daha fazla gruptaki insanların niteliklerini tasvir etmektir.

Soru-14) Sosyal olarak kabul edilebilir katılımcı ne demektir?

Cevap: Katılımcının araştırmacı karşısında doğru olanı yapma arzusudur.

Soru-15) Şemin’e göre insanlar ne zaman neden sorusu sormaya başlarlar?

Cevap: Olayın bilinen akışı değiştiğinde sorarlar.

Soru-16) Temel atıf tarafgirliği ne demektir?

Cevap: Davranışın sebebini failin kişisel özelliklerine yükleme eğilimidir.

Soru-17) Hafızada bilgiler nasıl düzenlenmiştir?

Cevap: Kategorik düzenlenmiştir.

Soru-18) Kelley’in modelinde birlikte değişen değişkenler nelerdir?

Cevap: Benzerlik, tutarlılık, belirginlik

Soru-19) Ahmet bir türlü sınavı vermeyip dersi tekrar bırakmaktadır. Ahmet’in dersi verebilmesi için bu dersten kalma sebebini hangi kaynaklara nasıl dayandırması iyi olacaktır?

Cevap: Sebebin içsel olduğuna ama geçici bir sebep olduğuna zaten kontrolü altına alabileceği bir sebep olduğu kararına varması gerekmektedir.

Soru-20) Biliş nedir?

Cevap: Malumatın işlendiği faaliyetler takımına verilen addır.

Soru-21) Bilişin derinlemesine işleyişinde sosyal biliş ne yapmaktadır?

Cevap: Hedefi bilinçli ve amaca yönelik işler.

Soru-22) Neisser’a göre insan nasıl bir varlıktır?

Cevap: Dünyasını anlamlandırmaya çalışandır.

 

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-23) Açıklayıcı fenomenolojik analiz neyin analizini yapar?

Cevap: İnsanların yaşantılarına getirdikleri açıklamaları inceler.

Soru-24) Eleştirel metodoloji tekniğinde kullanılan yöntem hangisidir?

Cevap: Fokus grup

Soru-25) Niceliksel yöntem neye dayanan bir metodoloji kullanır?

Cevap: Miktarı aktaran bir metodoloji kullanır.

Soru-26) Depresyonun bilişsel süreçlerle ilişkisi nedir?

Cevap: Depresyon bilişsel değil psikolojik bir sorundur.

Soru-27) Psikometrik testler ne için düzenlenir?

Cevap: Bireylerin belirli psikolojik niteliklerini ölçmek üzere düzenlenir.

Soru-28) Realist bir ontolojinin dünyaya bakışı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Sosyal dünya tek ve nesnel gerçek bir dünyadır.

Soru-29) 20. yüzyılın başlarında ana akım sosyal psikolojinin kurucularından Allport’a göre sosyal psikolojinin birey odaklı olması ne anlama geliyordu?

Cevap: Birey ve sosyal etkileşiminin gözlenmesi idi.

Soru-30) Völkerpsychologie’nin inceleme nesneleri olan kolektif fenomenlerin niteliği neydi?

Cevap: Bu kolektif fenomenler, zihnin tezahürleriydi.

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-31) Durkheim, kolektif fenomenleri Wundt’un zihinsel fenomenlerinden ayrı tutuyordu, neden?

Cevap: Kolektif fenomenler bilincin dışındaki sosyal olgulardı.

Soru-32) Modernizmin bir ürünü olarak psikolojide bilim ne anlama gelir?

Cevap: Bilim bir yöntem sorusudur.

Soru-33) Pospozitivist bilim anlayışına göre hareket eden ana akım sosyal psikolojinin insan modeli hangi düzeyde kavramlaştırılmaktadır?

Cevap: Zihin-zihin

Soru-34) Bilimsel bilgi ideolojik midir?

Cevap: Ana akım sosyal psikolojiye göre bilimsel bilgi ideolojiden etkilenmez.

Soru-35) Ontolojinin sorduğu soru hangisidir?

Cevap: Varlıkların temel kategorileri nelerdir?

Soru-36) Eleştirel yaklaşımın metodolojisini oturttuğu görüşe göre bilgiye dair ileri sürdüğü iki temel varsayımdan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Bilgi bağlama gömüktür.

Soru-37) Zihinsel-bilişsel yapılar neyi prosesler?

Cevap: Anlamı prosesler

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-38) Bir şemanın taşıdığı malumat, sözgelimi zengin adamdan ziyade fakir adamın başarısının dikkat çekici olması neyin temsilidir?

Cevap: Başarı ile parasal güce dair fikirlerin birbiri ile nasıl ilişkili olduğuna dair toplumumuzun paylaştığı bir temsildir.

Soru-39) İçsel atıf ne demektir?

Cevap: Olayı seyredenin sebebi fail ve çevreye yüklemesidir.

Soru-40) Algı sahamıza giren her şey nasıl anlamlandırılır?

Cevap: Malumat algı sahasına kategorik bir şekilde girer ve öyle algılanır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: