Sosyal Psikoloji ( Ve Giriş-1 )

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular(daha aşağılardaki tablolara da bakın, okuduğunuz bölüme göre farklılık

gösterebilir.)

Sosyal Psikolji(ve Giriş -1)
Vize Final
Ünite -1 Ünite -6
Ünite -2 Ünite -7
Ünite -3 Ünite -8
Ünite -4 Ünite -9
Ünite -5 Ünite -10

Deneme Sınaları ve Çıkmış Sorular

Vize Final
2023-24 Vize(Sosyal H) 2023-24 Final (Sosyal H)
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
2020 Vize Soruları 2022-23 Final Soruları
2020 Vize Deneme-1 Final Deneme -1
2020 Vize Deneme-2 Final Deneme -2
2021-2022 Vize Final Deneme -3
Vize Deneme -1 Final Deneme -4
Vize Deneme -2 Final Deneme -5
Vize Deneme -3 Final Deneme -6
Vize Deneme -4 Final Deneme -7
Vize Deneme -5 Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10
2021-2022 Vize
2021 Final Soruları
2020 Vize Soruları
2020 Vize Deneme-1
2020 Vize Deneme-2
2020 3 Ders Sınavı

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Sosyal Psikoloji Sosyal Psikolojiye Giriş-1
2023-24 Final Sorualrı
2022-23 Final Soruları
Sosyal Psikoloji 1-7 Ünite Soruları(Soru Cevap) S.Psikolojiye Giriş-1 Vize
Sosyal Psikoloji 1-7 Ünite Soruları(Online Test) S.Psikolojiye Giriş-1 Vize
Sosyal Psikoloji Vize Sorular S.Psikoloji Vize Çıkmış Soruları
Sosyal Psikoloji Testi-1(Online test) S.Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Sorular (1-7)
Sosyal Psikoloji Ünite-1(Online) S.Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14)
Sosyal Psikoloji Ünite-2(Online) S.Psikolojiye Giriş-1 Final Büt. (2016-2018 Soruları)
Sosyal Psikoloji Ünite-3(Online) S.Psikolojiye Giriş-1 Final Soruları 2015
Sosyal Psikoloji Ünite-4(Online) 2022-23 Vize Soruları
Sosyal Psikoloji Ünite-5(Online)
Sosyal Psikoloji Ünite-6(Online)
Sosyal Psikoloji Ünite-7(Online)
Sosyal Psikoloji Vize 2019 Çıkan Sorular (BUGÜN)
Sosyal Psikoloji Final Çalışma Soruları
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 2020 Final Soruları
2020-2021 Kitabından Vize
Vize Online Deneme -1
Vize Online Deneme -2

Sosyal Psikoloji Final Ders notları Ve Ünite Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -8
Sosyal Psikoloji Final Soruları Ünite -8
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -9
Sosyal Psikoloji Final Soruları Ünite -9
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -10
Sosyal Psikoloji Final Soruları Ünite -10
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -11
Sosyal Psikoloji  Final Soruları Ünite  -11
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -12
Sosyal Psikoloji Ünite Final Soruları -12
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite-13
Sosyal Psikoloji Ünite Final Soruları -13
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite-14
Sosyal Psikoloji Ünite Final Soruları -14

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Sosyal Psikoloji Final Soruları

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Sosyal Psikolojinin Günlük Yaşamda Rolü

Sosyal psikoloji, bireylerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını nasıl etkilediğini anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu alanda yapılan araştırmalar, insanların sosyal etkileşimlerde nasıl davrandığını ve çevresel faktörlerin bireysel tutum ve davranışlar üzerindeki etkisini inceler. Sosyal psikoloji, günlük hayatta karşılaştığımız pek çok durumu, örneğin grup içi dinamikleri, ikna yöntemlerini, sosyal normlara uyma eğilimlerimizi ve kalıpyargılarımızı anlamamıza yardımcı olur.

Bu makalenin amacı, sosyal psikolojinin temel kavramlarını ve teorilerini açıklamak ve bu bilgileri günlük hayatta nasıl uygulayabileceğimizi göstermektir. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlanan bu içerik, akademik sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilere yardımcı olmakla birlikte, sosyal psikolojinin pratik yönlerini keşfetmelerine de olanak tanıyacaktır.

Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal psikoloji, bireylerin sosyal çevreleriyle olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin düşünce, duygu ve davranışları üzerindeki etkilerini inceleyen bilimsel bir disiplindir. Bu alan, insanların toplumsal yapılar içinde nasıl davrandıklarını, sosyal normlar, tutumlar ve inançlar gibi faktörlerin bireyler üzerindeki etkisini anlamayı amaçlar.

Tarihçesi ve Gelişimi

Sosyal psikoloji, 19. yüzyılın sonlarından itibaren gelişmeye başlamış ve 20. yüzyıl boyunca önemli teorik ve metodolojik ilerlemeler kaydetmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında, grup davranışları, liderlik, önyargı ve tutum değişikliği gibi konular üzerine yapılan çalışmalarla önemli bir ivme kazanmıştır.

Önemi

Sosyal psikoloji, insanların günlük hayatlarını anlamlandırmalarında ve toplumsal olaylara tepkilerini şekillendirmelerinde önemli bir role sahiptir. Örneğin, toplumsal çatışmaların çözümünde, reklamcılıkta, siyasette, eğitimde ve sağlık alanında sosyal psikolojik ilkelerin uygulanması, bu alanların daha etkin ve verimli hale gelmesini sağlamaktadır.

Bu bölüm, sosyal psikolojinin temelini oluşturur ve öğrencilere, sosyal etkileşimlerin ve grup davranışlarının temel dinamiklerini anlama fırsatı sunar. Bu bilgiler, öğrencilerin sosyal çevrelerinde karşılaşacakları durumları daha iyi analiz etmelerine ve etkili iletişim stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Temel Kavramlar ve Teoriler

Sosyal psikoloji, çeşitli kavramlar ve teorilerle zenginleşen bir bilim dalıdır. Bu bölümde, grup dinamikleri, ikna ve tutum değişimi, sosyal etki ve uyma, ve kalıpyargılar ve cinsiyet gibi temel konuları ele alacağız.

Grup Dinamikleri

Gruplar, sosyal psikolojinin en önemli inceleme konularından biridir. Grupların nasıl oluştuğu, iç dinamikleri, liderlik yapıları ve grup içi çatışmalar, grup üyelerinin davranışlarını nasıl etkilediği üzerine yoğunlaşır. Grup dinamiklerinin anlaşılması, işbirliği, çatışma çözümü ve takım çalışması gibi alanlarda önemlidir.

İkna ve Tutum Değişimi

İkna, bireylerin tutum ve inançlarını değiştirmeye yönelik bir süreçtir. Sosyal psikoloji, ikna tekniklerini ve bu tekniklerin bireylerin tutumlarını nasıl etkilediğini inceler. Ayrıca, tutum değişikliğinin kalıcı olup olmadığı ve ne gibi faktörlerin bu süreci etkilediği üzerine de odaklanır.

Sosyal Etki ve Uyma

Sosyal etki, bireylerin diğer insanların davranışlarından, tutumlarından veya inançlarından etkilenmesi sürecidir. Uyma, sosyal normlara veya otorite figürlerine yönelik bir eğilimdir ve sosyal psikoloji, bu eğilimlerin kaynaklarını ve etkilerini inceleyerek, bireylerin toplumsal baskılara nasıl tepki verdiklerini anlamamıza yardımcı olur.

Kalıpyargılar ve Cinsiyet

Toplumsal cinsiyet kalıpyargıları, erkeklerin ve kadınların belirli özelliklere sahip olduklarına dair yaygın inançlardır. Bu kalıpyargılar, cinsiyetler arası eşitsizliği sürdürebilir ve bireylerin davranışlarını etkileyebilir. Sosyal psikoloji, bu kalıpyargıların kaynaklarını ve sosyal etkilerini inceleyerek, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmada önemli bir rol oynar

Günlük Hayatta Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, sadece akademik bir disiplin olmanın ötesinde, günlük hayatımızda sürekli karşılaştığımız durumları anlamamıza yardımcı olur. Bu bölümde, sosyal psikolojinin günlük yaşamda nasıl uygulandığına ve örnek olay incelemelerine bakacağız.

Günlük Karar Alma Süreçleri

Sosyal psikoloji, bireylerin nasıl karar verdiklerini anlamamızda büyük bir rol oynar. Örneğin, alışveriş yaparken veya bir film seçerken, sosyal kanıtın etkisi gibi sosyal psikolojik faktörler kararlarımızı etkileyebilir. İnsanlar, genellikle diğer insanların tercihlerine göre karar verme eğilimindedirler, bu da markaların pazarlama stratejilerinde önemli bir yer tutar.

Sosyal Etkileşimler ve İletişim

Günlük iletişimimizde de sosyal psikoloji önemli bir rol oynar. İnsanlar arası etkileşimler, grup içi dinamikler ve sosyal etki, kişisel ilişkilerimizi ve toplum içinde nasıl hareket ettiğimizi şekillendirir. Sosyal psikoloji, bu etkileşimlerdeki kalıpları ve etkili iletişim stratejilerini anlamamıza yardımcı olur.

Toplumsal Olaylara Tepkiler

Sosyal psikoloji, toplumsal olaylara verdiğimiz tepkileri de açıklar. Örneğin, bir kriz anında toplumun nasıl hareket ettiğini veya bir sağlık kampanyasının nasıl daha etkili hale getirilebileceğini anlamak için sosyal psikolojik ilkelerden yararlanılır.

Örnek Olay İncelemeleri

Gerçek hayattan alınan örneklerle, sosyal psikoloji teorilerinin nasıl uygulandığını göstermek, öğrencilerin bu konuları daha iyi kavramalarını sağlar. Örneğin, bir reklam kampanyasının nasıl başarılı olduğu veya bir toplumsal hareketin nasıl yayıldığı, sosyal psikolojinin günlük yaşamda nasıl yer aldığını gösteren somut örneklerdir.

Uygulamalar ve Öğrencilere Yönelik Tavsiyeler

Sosyal psikoloji, öğrenciler için sadece akademik bir disiplin olmanın ötesinde, günlük hayatın anlaşılmasında ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir araçtır. Bu bölümde, sosyal psikolojiyi günlük yaşamda nasıl uygulayabileceklerine dair bazı öneriler sunacağız.

Pratik Uygulamalar

Karar Verme Süreçlerinde Bilinçli Olmak:

Alışveriş yaparken, arkadaşlarla plan yaparken veya önemli kararlar alırken sosyal psikolojik faktörlerin farkında olmak, daha bilinçli ve bağımsız kararlar almanıza yardımcı olabilir.
İletişim Becerilerini Geliştirmek: Sosyal psikolojinin temel kavramlarını anlamak, etkili iletişim kurma ve empati yapma becerilerinizi geliştirebilir.

Toplumsal Olaylara Anlamlı Tepkiler Vermek:

Güncel olaylara karşı eleştirel düşünme ve bilinçli tepkiler geliştirmek, sosyal sorumluluk bilincinizi artırır.

Öğrencilere Tavsiyeler

Günlük Hayatta Gözlem Yapmak: Sosyal psikoloji teorilerini günlük yaşamınızda gözlemleyerek, bu konuları daha iyi kavrayabilir ve pratikte uygulayabilirsiniz.

Eleştirel Düşünme:

Sosyal olaylara ve insan davranışlarına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak, sosyal psikoloji konularını derinlemesine anlamanızı sağlar.

Sürekli Öğrenme:

Sosyal psikoloji alanında yapılan yeni araştırmaları takip ederek bilgilerinizi güncel tutun ve bu alanda sürekli öğrenmeye açık olun.

Bu makale, açıköğretim fakültesi öğrencilerine sosyal psikolojinin temel kavramlarını anlamada ve bu bilgileri günlük hayatlarında uygulamada yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sosyal psikoloji, bireylerin sosyal dünyalarını anlamalarına ve etkileşimlerini daha verimli hale getirmelerine olanak tanır

@lolonolo_com

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Sosyal Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

1. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı en aza indirmek için izlenebilecek sağlıklı yoldur?

A) Grupları asimile ederek birbirine benzemelerini sağlamak
B) Farklı düşünenleri toplumdan dışlamak
C) Birbirine düşman grupları hızlıca bir araya getirerek temas başlatmak
D) Grupların ortak hedef ve üst kimlikler doğrultusunda bir araya gelmelerini sağlamak
E) Toplumdan izole yaşamak

Cevap : D) Grupların ortak hedef ve üst kimlikler doğrultusunda bir araya gelmelerini sağlamak

2. Başka bir ülkeye taşınan kişi kendisine telefon hattı almak istemektedir. Görevli kendisine hattı verdikten sonra bir de kart verir ve kendisini dükkandan uğurlar. Kişi kontrol ettiğinde hattında hiç bakiye olmadığını görür. Dükkana geri döner ve satıcı kişiyi suçlar. Satıcı da kendisine verilen karttan yükleme yapabileceğini söyler. Kendi ülkesinde yüklemeler otomatik yapıldığı için şaşıran kişi sosyal etkinin hangi işlevinden eksik kalmıştır?

A) Bilgi sağlayıcı etki
B) Ket vurma
C) Kibarlık ve nezaket
D) Normatif etki
E) Değişim

Cevap : A) Bilgi sağlayıcı etki

3. “Erkekler genellikle kafalarıyla düşünür, kadınlarsa kalpleriyle” ifadesi aşağıdakilerden hangisini ortaya koyar?

A) İki cinsiyet arasındaki zihinsel farklılıklar
B) Cinsiyet ayrımcılığı
C) İki cinsiyet arasındaki genetik farklılıklar
D) Cinsiyet kalıpyargıları
E) Cinsiyetin sabitliği

Cevap : D) Cinsiyet kalıpyargıları

4. Madde bağımlılığı ile mücadele eden bir dernek üyesi, bir lisede madde bağımlılığının sebep olduğu olumsuz sonuçlar ile ilgili bir sunum yapacaktır. Öğrencileri madde kullanmama konusunda ikna edebilmek için seçebileceği en iyi strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derneğin en çekici bir başka üyesini de sunuma dahil etmek
B) Lisedeki öğrencilerden birini de sunum sırasında konuşturmak
C) Öğrencileri derin ve ciddi bir biçimde düşündürecek bir sunum yapmak
D) Eğlenceli, gerçek mesajın mizahi içeriklerle örtük biçimde verildiği bir sunum yapmak
E) Sunumda basit ve anlaşılır ifadeler kullanmak

Cevap : C) Öğrencileri derin ve ciddi bir biçimde düşündürecek bir sunum yapmak

5. Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli’ne göre iknanın hangi yolu daha kalıcı bir tutum değişikliğine yol açar?

A) Sistematik yol
B) Çevresel yol
C) Merkezi yol
D) Kestirme yol
E) Ayrıntılı yol

Cevap : C) Merkezi yol

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal etkiye örnek verilemez?

A) Çay sevmediği halde herkes içtiği için çay içmek
B) Elektrikli arabaların yayılması
C) Üstün emirlerine uymak
D) Firmaların ürünlerinde geri dönüştürülmüş madde miktarını açıklamaya öncelik vermesi
E) Solak olduğu için farklı sandalyede oturmak.

Cevap : E) Solak olduğu için farklı sandalyede oturmak.

7. Uyma ve itaat kavramları hangi değişim ile doğrudan ilgilenmez?

A) Yargı
B) Düşünce
C) Duygu
D) Karar
E) Kimlik

Cevap : E) Kimlik

8. Online (çevrimiçi) alışveriş sitelerinde incelediğiniz ürünü kaç kişinin satın almış olduğu bilgisinin verilmesi Cialdini’nin hangi ikna prensibi ile açıklanabilir?

A) Karşılıklılık
B) Sosyal kanıt
C) Tutarlılık
D) Hoşlanma
E) Az bulunurluk

Cevap : B) Sosyal kanıt

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kolaylaştırmanın ortaya çıkmasında etkili değildir?

A) Performansın incelenmesine ilişkin kaygı
B) Değerlendirilme düşüncesi
C) Diğerlerinin varlığı
D) Dikkat dağılması
E) Yalnızlık

Cevap : E) Yalnızlık

10. Minimal grup paradigması, Hırsızlar Mağarası deneyinin hangi aşamasında en iyi şekilde gözlemlenir?

A) Grupların oluşum aşamasında
B) Grupların iş birliği aşamasında
C) Grupların sürtüşme aşamasında
D) Grupların temasa geçme aşamasında
E) Grupların dağılma aşamasında

Cevap : A) Grupların oluşum aşamasında

11. Olayların nedenlerine dair açıklamalar en az ne zaman yapılır?

A) Olaylar rutin olduğunda
B) Olaylar kötüleşmeye başladığında
C) Beklenmeyen olaylarla karşılaşıldığında
D) Olumsuz olaylardan sonra
E) Bir amaca ulaşılamadığında

Cevap : A) Olaylar rutin olduğunda

12. Bir söyleşide yer alan Melis, geri dönüşümün önemli olduğunu belirterek sürdürülebilirliği ne kadar önemsediğini ifade etmiştir. Söyleşi bitiminde Melis’in yanına gelen birkaç kişi, Melis’e düşüncelerinde ne kadar haklı olduğunu, onunla benzer düşüncelere sahip olduklarını, çevreci bir grup oluşturduklarını ve Melis’in de bu gruba katılmasını istediklerini ifade etmişlerdir.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle, Melis’in tutumunun sağladığı işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi sağlama işlevi
B) Çelişkiyi azaltma işlevi
C) Araçsal işlevi
D) Ego savunma işlevi
E) Değer ifade etme işlevi

Cevap : E) Değer ifade etme işlevi

13. Aşağıdakilerden hangisi tutsak ikilemi deneyinde tarafların itiraf ederek yüksek cezalar almasının sebepleri arasında gösterilemez?

A) Deneyi gerçekleştirenin katılımcıları kararlarından caydırarak manipüle etmesi
B) Kişilerin ancak sınırlı derecede akılcı özneler olabilmesi
C) Deneyin gerçek hayat koşullarından uzak olması ve sadece bir oyun olarak görülmesi
D) Tarafların birbiriyle iletişim kuramamaları
E) Tarafların birbirine güvenmemesi

Cevap : A) Deneyi gerçekleştirenin katılımcıları kararlarından caydırarak manipüle etmesi

14. Yanlış fikir birliği etkisini azaltmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi önerilebilir?

A) Sosyal medya kullanımını artırmak ve benzer fikirlere sahip kişileri takip etmek
B) Toplumda yaygın olan görüşlere uyum sağlamak ve fikirlerini değiştirmemek
C) Farklı bakış açılarına sahip insanlarla iletişim kurmak ve tartışmak
D) Kendi düşüncelerini doğrulayan haber ve bilgilere daha fazla odaklanmak
E) Sadece kendi ideolojik gruplarına katılan kişilerle etkileşimde bulunmak

Cevap : C) Farklı bakış açılarına sahip insanlarla iletişim kurmak ve tartışmak

15. Beş öğrenci, bir dersteki grup ödevini beraber yaparak bundan puan alacaktır. Bu öğrencilerden bazıları normalde çalışkan olsa da grup ödevine hiç katkı sağlamamış ve işi diğer öğrenciler tamamlamıştır.
Sözü edilen durumda aşağıdakilerden hangisi görülmüştür?

A) Grupdüşün
B) Sosyal kaytarma
C) Grup kutuplaşması
D) Sosyal kolaylaştırma
E) Bilişsel esneklik

Cevap : B) Sosyal kaytarma

16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin çalışma alanlarından değildir?

A) Toplum-kişi etkileşimi
B) Gruplar arası farklılıklar
C) Gruplar arası etkileşim
D) Siyasi kurumlar
E) Kişiler arası etkileşim

Cevap : D) Siyasi kurumlar

17. Karşılıklı-bağımlı benlik yapılanmalarına ilişkin hangisi doğrudur?

A) Karşılıklı-bağımlı benlik yapılanmasına sahip insanların kendi tercihleri ve tutumları yoktur.
B) Bireyci kültürlerde yaygın olan benlik yapılanmasıdır.
C) İnsanlar rollerle ilişkili görevler ve yükümlülükler konusunda son derece duyarlıdırlar.
D) Diğer insanlarla ilişkilendirilmesinden ziyade içsel özellikleriyle tanımlanmayı tercih eder.
E) Yetenekler, tercihler, istekler, tutumlar ve özellikler birincil öneme sahiptir.

Cevap : C) İnsanlar rollerle ilişkili görevler ve yükümlülükler konusunda son derece duyarlıdırlar.

18. Aşağıdaki durumlardan hangisi sosyal psikolojide grup örneği olarak değerlendirilebilir?

A) Bir kütüphanede birbirlerinden bağımsız çalışan öğrenciler
B) Otobüste arka arkaya oturan kişiler
C) Bir kafede farklı masalarda oturan üç kişi
D) Dört iş arkadaşının bir görevi tamamlamak için fikir alışverişi yapması
E) Vapurda kulaklığını takarak denizi seyreden iki kişi

Cevap : D) Dört iş arkadaşının bir görevi tamamlamak için fikir alışverişi yapması

19. Bir öğretmen, öğrenciler arasında yaygın olan cinsiyet kalıpyargılarıyla baş etmek için aşağıdaki yollardan hangisini kullanmalıdır?

A) Öğrenciler arasındaki tipik cinsiyet rollerini destekler.
B) Kalıpyargıların tersi olan gerçek yaşam örnekleri verir.
C) Aynı cinsiyetteki öğrencileri gruplara ayırma pratiği yapar.
D) Sınıfta cinsiyet konularıyla ilgili tartışmalardan kaçınır.
E) Farklı cinsiyetteki öğrencilere farklı spor aktiviteleri yaptırtır.

Cevap : B) Kalıpyargıların tersi olan gerçek yaşam örnekleri verir.

20. Aşağıdakilerden hangisi kalıpyargı ve önyargıların sonuçlarından biri değildir?

A) Nefret suçları
B) Sosyal kategorizasyon
C) Bireysel ve toplumsal travmalar
D) Kalıpyargı tehdidi
E) Şiddet içeren ayrımcılık davranışları

Cevap : B) Sosyal kategorizasyon

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Sosyal Psikoloji 2023-2024 Final Soruları

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Final Soruları

Bu sorular, “Sosyal Psikolojiye Giriş” konusunun geniş bir yelpazesini kapsayan, sosyal etkileşim, grup davranışları, tutumlar, ikna yöntemleri ve sosyal algı gibi çeşitli sosyal psikoloji konseptlerini içermekte.

1. Çatışmanın Azaltılması:

Çatışmaları en aza indirmek için sağlıklı yöntemler, gruplar arası anlayış ve işbirliğini teşvik etmeyi içerir. Grupların ortak hedeflere ve üst kimliklere odaklanması, birbirlerine karşı olan önyargıları azaltabilir ve daha sağlıklı bir toplumsal ortam yaratmaya yardımcı olabilir.

2. Kültürel Farklılıklar ve Sosyal Etkinlik:

Bir ülkeden diğerine taşınan kişiler, yeni bir sosyal ve kültürel çevreye adapte olmak zorundadır. Bu örnekte, kişi, telefon hattı yüklemesi gibi kültürel bir farktan dolayı bilgi sağlayıcı etkiden eksik kalmıştır. Bu, sosyal etkinin, kültürel norm ve beklentileri anlamada önemli bir rol oynadığını gösterir.

3. Cinsiyet Kalıpyargıları:

Cinsiyetle ilgili kalıpyargılar, toplumda cinsiyetlerin belirli özelliklere veya davranışlara sahip olduğu yönünde yaygın inanışları ifade eder. Bu kalıpyargılar, bireylerin potansiyellerini kısıtlayabilir ve cinsiyetler arası eşitliği engelleyebilir.

4. İkna Yöntemleri:

Madde bağımlılığına karşı mücadelede, öğrencileri ciddi ve derin düşünmeye yönlendiren bir sunum, etkili bir ikna yöntemi olabilir. Bu tür bir sunum, öğrencilerin konu hakkında daha fazla düşünmelerine ve kendi tutum ve davranışlarını sorgulamalarına yardımcı olabilir.

5. İkna Yolları ve Tutum Değişikliği:

Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli, iknanın iki yolu olduğunu öne sürer: merkezi ve çevresel. Merkezi yol, daha derin düşünme ve mantıklı argümanlara dayanır ve genellikle daha kalıcı tutum değişikliklerine yol açar.

6. Sosyal Etki:

Sosyal etki, bireylerin davranışlarının ve inançlarının, diğer insanlar veya gruplar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmesi sürecidir. Solak bir bireyin farklı bir sandalye seçmesi gibi kişisel tercihler, genellikle sosyal etki ile doğrudan ilişkili değildir.

7. Uyma ve İtaat:

Uyma ve itaat, bireylerin grup normlarına veya otorite figürlerine verdikleri tepkilerdir. Bu kavramlar, bireylerin yargı, düşünce, duygu ve kararları ile ilgilenirken, kimlikle doğrudan bir ilgisi yoktur.

8. İkna Prensipleri:

Cialdini’nin ikna prensiplerinden biri olan “sosyal kanıt”, insanların diğerlerinin davranışlarını bir rehber olarak kullanma eğilimini açıklar. Online alışveriş sitelerinde, bir ürünü kaç kişinin satın aldığının gösterilmesi, bu ürünün popüler ve güvenilir olduğu izlenimini yaratır.

9. Sosyal Kolaylaştırma:

Sosyal kolaylaştırma, diğer insanların varlığının bir bireyin performansını nasıl etkilediğini inceler. Yalnızlık, genellikle sosyal kolaylaştırmanın ortaya çıkmasında etkili bir faktör değildir.

10. Minimal Grup Paradigması:

Minimal grup paradigması, insanların en basit grup bağları bile oluşturduğunda nasıl grup içi ve gruplar arası ayrım yapabileceğini inceler. Hırsızlar Mağarası deneyinin grupların oluşum aşamasında, bu paradigma en iyi şekilde gözlemlenebilir.

11. Nedenlere İlişkin Açıklamalar:

İnsanlar, rutin olaylar için genellikle daha az nedensel açıklama yaparlar. Beklenmedik veya önemli olaylar daha fazla dikkat çeker ve nedenlerinin açıklanması için daha fazla motivasyon sağlar.

12. Tutumların İşlevleri:

Melis’in çevreci görüşleri, değer ifade etme işlevini gösterir. Bu, bireylerin kendi değerlerini, inançlarını ve öz kimliklerini yansıtan tutumları benimsemeleri sürecidir.

13. Tutsak İkilemi:

Tutsak ikilemi deneyinde, katılımcıların yüksek cezalar alması genellikle deneyi yürüten kişinin manipülasyonu dışında gerçekleşir. Bu, güven eksikliği, iletişim yetersizliği ve sınırlı rasyonellik gibi faktörlerden kaynaklanır.

14. Yanlış Fikir Birliği Etkisi:

Yanlış fikir birliği etkisini azaltmak için, farklı bakış açılarına sahip insanlarla iletişim kurmak ve onlarla tartışmak önerilir. Bu, bireylerin kendi görüşlerinin toplumdaki yaygınlığını daha gerçekçi bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olabilir.

15. Sosyal Kaytarma:

Sosyal kaytarma, grup içindeki bazı bireylerin, diğerlerinin çalışmasına güvenerek daha az çaba göstermeleri durumudur. Bu, özellikle grup ödevleri gibi durumlarda sıkça gözlemlenir.

16. Sosyal Psikolojinin Çalışma Alanları:

Sosyal psikoloji, bireyler arası ve gruplar arası etkileşim, toplum-kişi etkileşimi ve gruplar arası farklılıkları inceler. Siyasi kurumlar, sosyal psikolojinin doğrudan çalışma alanlarından biri değildir, ancak bu kurumların etkileşimleri sosyal psikoloji araştırmalarının konusu olabilir.

17. Karşılıklı-Bağımlı Benlik Yapılanmaları:

Karşılıklı-bağımlı benlik yapılanmalarına sahip bireyler, topluluklarla olan ilişkilerine ve rollerle ilişkili görevler ve yükümlülüklere büyük önem verir. Bu yapılanma, bireyci kültürlerden ziyade topluluk odaklı kültürlerde daha yaygındır.

18. Grup Örnekleri:

Sosyal psikolojide, bir grup genellikle ortak bir amaç etrafında bir araya gelen ve birbiriyle etkileşimde bulunan bireyler olarak tanımlanır. Dört iş arkadaşının bir görevi tamamlamak için fikir alışverişi yapması, bir grup örneği olarak değerlendirilebilir.

19. Cinsiyet Kalıpyargılarıyla Baş Etme:

Öğretmenler, cinsiyet kalıpyargılarıyla baş etmek için gerçek yaşam örnekleri vererek bu kalıpyargıların yanlışlığını ortaya koyabilirler. Bu yaklaşım, öğrencilerin cinsiyetle ilgili daha kapsayıcı ve gerçekçi görüşler geliştirmelerine yardımcı olur.

20. Kalıpyargı ve Önyargıların Sonuçları:

Kalıpyargı ve önyargıların sonuçları arasında nefret suçları, bireysel ve toplumsal travmalar, kalıpyargı tehdidi ve şiddet içeren ayrımcılık bulunur. Bu olumsuz sonuçlar, toplumlar arasında derin bölünmelere yol açabilir ve insanlar arasındaki anlayış ve empati eksikliğini körükleyebilir. Kalıpyargı, belli bir grubu temsil eden bireylere yönelik genelleme yapma eğilimidir ve bu genellemeler genellikle yanlış veya eksik bilgilere dayanır. Önyargı ise, belirli bir gruba yönelik olumsuz tutum ve düşünceleri ifade eder ve genellikle kalıpyargılardan beslenir.

Nefret suçları, özellikle cinsiyet, ırk, din, cinsel yönelim veya etnik köken gibi özelliklere dayalı olarak işlenir. Bu suçlar, kurbanlar üzerinde derin psikolojik ve fiziksel etkilere neden olabilir ve topluluklarda korku ve güvensizlik yaratır.

Bireysel ve toplumsal travmalar, kalıpyargı ve önyargıların yol açtığı başka bir sonuçtur. Kalıpyargıya maruz kalan bireyler, özsaygı kaybı, yalnızlık ve izolasyon gibi duygusal zorluklar yaşayabilirler. Toplumsal düzeyde, bu tür davranışlar topluluklar arasındaki uyumu bozabilir ve sosyal çatışmalara yol açabilir.

Kalıpyargı tehdidi, bir bireyin kendi grubu hakkında olumsuz bir kalıpyargıyı doğrulamaktan duyduğu endişe anlamına gelir. Bu durum, özellikle eğitim ve iş yerlerinde performans düşüklüğüne neden olabilir. Örneğin, bir öğrenci, kendi etnik grubuyla ilgili olumsuz akademik kalıpyargılar nedeniyle sınavlarda daha düşük performans gösterebilir.

Şiddet içeren ayrımcılık ise, önyargı ve kalıpyargılara dayalı olarak bireylerin veya grupların maruz kaldığı fiziksel saldırıları ve zararları ifade eder. Bu, sosyal çatışma ve düşmanlık yaratır ve toplumda uzun vadeli gerginliklere neden olabilir.

Sonuç olarak, kalıpyargı ve önyargının sonuçları, bireylerin ve toplumların sağlığını ve refahını ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, bu olumsuz tutumların üstesinden gelmek, daha adil ve kapsayıcı bir toplum yaratma çabalarında önemli bir adımdır.

@lolonolo_com

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Sosyal Psikolojiye Giriş-1 2023-2024 Final Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı en aza indirmek için izlenebilecek sağlıklı yoldur?

A) Grupları asimile ederek birbirine benzemelerini sağlamak
B) Farklı düşünenleri toplumdan dışlamak
C) Birbirine düşman grupları hızlıca bir araya getirerek temas başlatmak
D) Grupların ortak hedef ve üst kimlikler doğrultusunda bir araya gelmelerini sağlamak
E) Toplumdan izole yaşamak

Cevap : D) Grupların ortak hedef ve üst kimlikler doğrultusunda bir araya gelmelerini sağlamak

2. Başka bir ülkeye taşınan kişi kendisine telefon hattı almak istemektedir. Görevli kendisine hattı verdikten sonra bir de kart verir ve kendisini dükkandan uğurlar. Kişi kontrol ettiğinde hattında hiç bakiye olmadığını görür. Dükkana geri döner ve satıcı kişiyi suçlar. Satıcı da kendisine verilen karttan yükleme yapabileceğini söyler. Kendi ülkesinde yüklemeler otomatik yapıldığı için şaşıran kişi sosyal etkinin hangi işlevinden eksik kalmıştır?

A) Bilgi sağlayıcı etki
B) Ket vurma
C) Kibarlık ve nezaket
D) Normatif etki
E) Değişim

Cevap : A) Bilgi sağlayıcı etki

3. “Erkekler genellikle kafalarıyla düşünür, kadınlarsa kalpleriyle” ifadesi aşağıdakilerden hangisini ortaya koyar?

A) İki cinsiyet arasındaki zihinsel farklılıklar
B) Cinsiyet ayrımcılığı
C) İki cinsiyet arasındaki genetik farklılıklar
D) Cinsiyet kalıpyargıları
E) Cinsiyetin sabitliği

Cevap : D) Cinsiyet kalıpyargıları

4. Madde bağımlılığı ile mücadele eden bir dernek üyesi, bir lisede madde bağımlılığının sebep olduğu olumsuz sonuçlar ile ilgili bir sunum yapacaktır. Öğrencileri madde kullanmama konusunda ikna edebilmek için seçebileceği en iyi strateji aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derneğin en çekici bir başka üyesini de sunuma dahil etmek
B) Lisedeki öğrencilerden birini de sunum sırasında konuşturmak
C) Öğrencileri derin ve ciddi bir biçimde düşündürecek bir sunum yapmak
D) Eğlenceli, gerçek mesajın mizahi içeriklerle örtük biçimde verildiği bir sunum yapmak
E) Sunumda basit ve anlaşılır ifadeler kullanmak

Cevap : C) Öğrencileri derin ve ciddi bir biçimde düşündürecek bir sunum yapmak

5. Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli’ne göre iknanın hangi yolu daha kalıcı bir tutum değişikliğine yol açar?

A) Sistematik yol
B) Çevresel yol
C) Merkezi yol
D) Kestirme yol
E) Ayrıntılı yol

Cevap : C) Merkezi yol

6. Aşağıdakilerden hangisi sosyal etkiye örnek verilemez?

A) Çay sevmediği halde herkes içtiği için çay içmek
B) Elektrikli arabaların yayılması
C) Üstün emirlerine uymak
D) Firmaların ürünlerinde geri dönüştürülmüş madde miktarını açıklamaya öncelik vermesi
E) Solak olduğu için farklı sandalyede oturmak

Cevap : E) Solak olduğu için farklı sandalyede oturmak

7. Uyma ve itaat kavramları hangi değişim ile doğrudan ilgilenmez?

A) Yargı
B) Düşünce
C) Duygu
D) Karar
E) Kimlik

Cevap : E) Kimlik

8. Online (çevrimiçi) alışveriş sitelerinde incelediğiniz ürünü kaç kişinin satın almış olduğu bilgisinin verilmesi Cialdini’nin hangi ikna prensibi ile açıklanabilir?

A) Karşılıklılık
B) Sosyal kanıt
C) Tutarlılık
D) Hoşlanma
E) Az bulunurluk

Cevap : B) Sosyal kanıt

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kolaylaştırmanın ortaya çıkmasında etkili değildir?

A) Performansın incelenmesine ilişkin kaygı
B) Değerlendirilme düşüncesi
C) Diğerlerinin varlığı
D) Dikkat dağılması
E) Yalnızlık

Cevap : E) Yalnızlık

10. Minimal grup paradigması, Hırsızlar Mağarası deneyinin hangi aşamasında en iyi şekilde gözlemlenir?

A) Grupların oluşum aşamasında
B) Grupların iş birliği aşamasında
C) Grupların sürtüşme aşamasında
D) Grupların temasa geçme aşamasında
E) Grupların dağılma aşamasında

Cevap : A) Grupların oluşum aşamasında

11. Olayların nedenlerine dair açıklamalar en az ne zaman yapılır?

A) Olaylar rutin olduğunda
B) Olaylar kötüleşmeye başladığında
C) Beklenmeyen olaylarla karşılaşıldığında
D) Olumsuz olaylardan sonra
E) Bir amaca ulaşılamadığında

Cevap : A) Olaylar rutin olduğunda

12. Bir söyleşide yer alan Melis, geri dönüşümün önemli olduğunu belirterek sürdürülebilirliği ne kadar önemsediğini ifade etmiştir. Söyleşi bitiminde Melis’in yanına gelen birkaç kişi, Melis’e düşüncelerinde ne kadar haklı olduğunu, onunla benzer düşüncelere sahip olduklarını, çevreci bir grup oluşturduklarını ve Melis’in de bu gruba katılmasını istediklerini ifade etmişlerdir.
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle, Melis’in tutumunun sağladığı işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilgi sağlama işlevi
B) Çelişkiyi azaltma işlevi
C) Araçsal işlevi
D) Ego savunma işlevi
E) Değer ifade etme işlevi

Cevap : E) Değer ifade etme işlevi

13. Aşağıdakilerden hangisi tutsak ikilemi deneyinde tarafların itiraf ederek yüksek cezalar almasının sebepleri arasında gösterilemez?

A) Deneyi gerçekleştirenin katılımcıları kararlarından caydırarak manipüle etmesi
B) Kişilerin ancak sınırlı derecede akılcı özneler olabilmesi
C) Deneyin gerçek hayat koşullarından uzak olması ve sadece bir oyun olarak görülmesi
D) Tarafların birbiriyle iletişim kuramamaları
E) Tarafların birbirine güvenmemesi

Cevap : A) Deneyi gerçekleştirenin katılımcıları kararlarından caydırarak manipüle etmesi

14. Yanlış fikir birliği etkisini azaltmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi önerilebilir?

A) Sosyal medya kullanımını artırmak ve benzer fikirlere sahip kişileri takip etmek
B) Toplumda yaygın olan görüşlere uyum sağlamak ve fikirlerini değiştirmemek
C) Farklı bakış açılarına sahip insanlarla iletişim kurmak ve tartışmak
D) Kendi düşüncelerini doğrulayan haber ve bilgilere daha fazla odaklanmak
E) Sadece kendi ideolojik gruplarına katılan kişilerle etkileşimde bulunmak

Cevap : C) Farklı bakış açılarına sahip insanlarla iletişim kurmak ve tartışmak

15. Beş öğrenci, bir dersteki grup ödevini beraber yaparak bundan puan alacaktır. Bu öğrencilerden bazıları normalde çalışkan olsa da grup ödevine hiç katkı sağlamamış ve işi diğer öğrenciler tamamlamıştır. Sözü edilen durumda aşağıdakilerden hangisi görülmüştür?

A) Grupdüşün
B) Sosyal kaytarma
C) Grup kutuplaşması
D) Sosyal kolaylaştırma
E) Bilişsel esneklik

Cevap : B) Sosyal kaytarma

16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin çalışma alanlarından değildir?

A) Toplum-kişi etkileşimi
B) Gruplar arası farklılıklar
C) Gruplar arası etkileşim
D) Siyasi kurumlar
E) Kişiler arası etkileşim

Cevap : D) Siyasi kurumlar

17. Karşılıklı-bağımlı benlik yapılanmalarına ilişkin hangisi doğrudur?

A) Karşılıklı-bağımlı benlik yapılanmasına sahip insanların kendi tercihleri ve tutumları yoktur.
B) Bireyci kültürlerde yaygın olan benlik yapılanmasıdır.
C) İnsanlar rollerle ilişkili görevler ve yükümlülükler konusunda son derece duyarlıdırlar.
D) Diğer insanlarla ilişkilendirilmesinden ziyade içsel özellikleriyle tanımlanmayı tercih eder.
E) Yetenekler, tercihler, istekler, tutumlar ve özellikler birincil öneme sahiptir.

Cevap : C) İnsanlar rollerle ilişkili görevler ve yükümlülükler konusunda son derece duyarlıdırlar.

18. Aşağıdaki durumlardan hangisi sosyal psikolojide grup örneği olarak değerlendirilebilir?

A) Bir kütüphanede birbirlerinden bağımsız çalışan öğrenciler
B) Otobüste arka arkaya oturan kişiler
C) Bir kafede farklı masalarda oturan üç kişi
D) Dört iş arkadaşının bir görevi tamamlamak için fikir alışverişi yapması
E) Vapurda kulaklığını takarak denizi seyreden iki kişi

Cevap : D) Dört iş arkadaşının bir görevi tamamlamak için fikir alışverişi yapması

19. Bir öğretmen, öğrenciler arasında yaygın olan cinsiyet kalıpyargılarıyla baş etmek için aşağıdaki yollardan hangisini kullanmalıdır?

A) Öğrenciler arasındaki tipik cinsiyet rollerini destekler.
B) Kalıpyargıların tersi olan gerçek yaşam örnekleri verir.
C) Aynı cinsiyetteki öğrencileri gruplara ayırma pratiği yapar.
D) Sınıfta cinsiyet konularıyla ilgili tartışmalardan kaçınır.
E) Farklı cinsiyetteki öğrencilere farklı spor aktiviteleri yaptırtır.

Cevap : B) Kalıpyargıların tersi olan gerçek yaşam örnekleri verir.

20. Aşağıdakilerden hangisi kalıpyargı ve önyargıların sonuçlarından biri değildir?

A) Nefret suçları
B) Sosyal kategorizasyon
C) Bireysel ve toplumsal travmalar
D) Kalıpyargı tehdidi
E) Şiddet içeren ayrımcılık davranışları

Cevap : B) Sosyal kategorizasyon

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Ortak Sosyal Psikoloji (S.Hizmet) Sosyal Psikolojiye Giriş 1
Auzef Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Auzef Sosyal Psikoloji Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı

Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş 1 Ders Kitabı PDF

Auzef Ders Kitabı 1

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Auzef Sosyoloji, Sosyal Psikoloji Tanım Tarihçe Yöntem
Telegram Sosyoloji, Sosyal Psikoloji Tanım Tarihçe Yöntem
Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Felsefe
Telegram FELSEFE
sosyoloji facebook grubu Auzef Sosyoloji Lisans

 

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!