Sosyal Psikoloji ( Giriş 1 ve 2 )

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Sosyal Psikolojiye Giriş-2 Yeni 2021
Sosyal Psikolojiye Giriş -2 Vize Soruları
Sosyal Psikolojiye Giriş -2 Final Soruları
2021 Final Soruları
2020 Vize Soruları
2020 Vize Deneme-1
2020 Vize Deneme-2
2020 3 Ders Sınavı

Giriş-2 lerde 3. sütundan testleri çözebilirler.Sosyal psikoloji ve giriş-1 okuyanlar 1. ve 2. sütundaki testleri çalışabilir.

Sosyal Psikoloji Sosyal Psikolojiye Giriş-1 Sosyal Psikolojiye Giriş-2
Sosyal Psikoloji 1-7 Ünite Soruları(Soru Cevap) S.Psikolojiye Giriş-1 Vize S.Psikolojiye Giriş 2 Çıkmış Sorular
Sosyal Psikoloji 1-7 Ünite Soruları(Online Test) S.Psikolojiye Giriş-1 Vize Vize 2017 Soruları
Sosyal Psikoloji Vize Sorular S.Psikoloji Vize Çıkmış Soruları Sosyal Psikolojiye Giriş 2 Final
Sosyal Psikoloji Testi-1(Online test) S.Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Sorular (1-7) Sosyal Psikolojiye Giriş 2 Final Soruları ( 8-14 )
Sosyal Psikoloji Ünite-1(Online) S.Psikolojiye Giriş-1 Sorular (8-14) Sosyal Psikoloji 2 Ünite Soruları 1-7
Sosyal Psikoloji Ünite-2(Online) S.Psikolojiye Giriş-1 Final Büt. (2016-2018 Soruları)
Sosyal Psikoloji Ünite-3(Online) S.Psikolojiye Giriş-1 Final Soruları 2015
Sosyal Psikoloji Ünite-4(Online) Sosyal Psikolojiye Giriş 2 Vize Soruları-2020
Sosyal Psikoloji Ünite-5(Online)
Sosyal Psikoloji Ünite-6(Online)
Sosyal Psikoloji Ünite-7(Online)
Sosyal Psikoloji Vize 2019 Çıkan Sorular (BUGÜN)
Sosyal Psikoloji Final Çalışma Soruları
Sosyal Psikolojiye Giriş-1 2020 Final Soruları
2020-2021 Kitabından Vize
Vize Online Deneme -1
Vize Online Deneme -2

Sosyal Psikoloji Final Ders notları Ve Ünite Final Soruları

Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -8
Sosyal Psikoloji Final Soruları Ünite -8
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -9
Sosyal Psikoloji Final Soruları Ünite -9
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -10
Sosyal Psikoloji Final Soruları Ünite -10
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -11
Sosyal Psikoloji  Final Soruları Ünite  -11
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite -12
Sosyal Psikoloji Ünite Final Soruları -12
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite-13
Sosyal Psikoloji Ünite Final Soruları -13
Sosyal Psikoloji Ders Notları Ünite-14
Sosyal Psikoloji Ünite Final Soruları -14

Auzef Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikolojiye Giriş 1

Sosyal Psikolojiye Giriş 2

Auzef Sosyal Psikoloji Ders Kitabı PDF Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş 1 Ders Kitabı PDF Auzef Sosyal Psikolojiye Giriş 2 Ders Kitabı PDF

Üniteler

1. Tanım Ve Tarihçe
2. Sosyal Psikolojide Bir Çalışma Örneği
3. Sosyal Psikolojide Kuram Ve Yöntemler
4. Araştırma Yöntemleri
5. Sosyal Algı-Sosyal Biliş
6. Sosyal Algı Ve İzlenim Oluşturma
7. Sosyal Algı: Sosyal Yükleme Ve Çıkarsama
8. Sosyal Algı: Kelley’nin Anova (varyans Analizi) Modeli
9. Nedensel Yüklemelerde Yanlışlıklar Ve Yanlılıklar
10. Bölüm…
11. Bölüm…
12. Bölüm…
13. Bölüm…
14. Bölüm…

 

 

Üniteler

1. Tanım Ve Tarihçe
2. Sosyal Psikolojide Bir Çalışma Örneği
3. Sosyal Psikolojide Kuram Ve Yöntemler
4. Araştırma Yöntemleri
5. Sosyal Algı-Sosyal Biliş
6. Sosyal Algı Ve İzlenim Oluşturma
7. Sosyal Algı: Sosyal Yükleme Ve Çıkarsama
8. Sosyal Algı: Kelley’nin Anova (varyans Analizi) Modeli
9. Nedensel Yüklemelerde Yanlışlıklar Ve Yanlılıklar
10. Bilişsel Kısayollar Ve Şemalar
11. Kişilerle İlgili Kalıplar
12. Benlik
13. Benliğin Yapısı Ve Gelişimi
14. Kendini Anlama, Tanıma, Kendine İlişkin Bilgi İşleme

 

Üniteler

1. Tutumlar
2. Tutum Davranış İlişkisi
3. İletişim Ve Propoganda: Tutum Değiştirme
4. Etkili İletişimin Amacı Ve Öğeleri
5. İletişimin Özellikleri
6. Hedef Öğesinin Özellikleri
7. Tutarlılık Kuramları
8. Grup İçi Süreçler
9. Uyma Ve Konform
10. İtaat Ve Grup İçi İlişkiler

sosyoloji facebook grubu
Auzef Sosyoloji Lisans
Auzef Sosyoloji Lisans

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-1) Eleştirel sosyal psikolojinin ortaya çıkışını sağlayan faktörlerin temelinde yatan neydi?

Cevap: Düşünce ve eylemin Kartezyen düalizmden postmodernist duruşa kaymasıydı.

Soru-2) Kurumsallaşmış bilgi eleştirel psikolojiye göre ne anlama gelir?

Cevap: Alternatif insan gruplarının bilgilerini göz ardı eden, baskı altında tutandır.

Soru-3) Bilimsel bilgi ideolojik midir?

Cevap: Anaakım sosyal psikolojiye göre bilimsel bilgi ideolojiden etkilenmez.

Soru-4) İnsanın zihinsel süreçleri ile sosyal dünyanın süreçlerinin etkileşimini idare eden merkez?

Cevap: Zihin

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-5) Asch’in izlenim oluşturma modelinden hareketle ilk tanıştığımız insanla ilgili izlenim acelemiz olduğunda hangisi ile belirlenir?

Cevap: Başlarda hemen ilk etkiyi oluşturan özellikler belirler.

Soru-6) Post pozitivist bilim anlayışını takip eden ana akım sosyal psikoljinin esas hedefi nedir?

Cevap: İnsan davranışını önceden tahmin ederek kontrol etmek

Soru-7) Realist bir ontolojinin dünyaya bakışına göre biz araştımacıların yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Nesnel gerçekliği ortaya çıkarmak ve onu ölçmenin doğru yollarını bulmaktır.

Soru-8) Ana akım sosyal psikolojinin öne sürdüğü teorik modeller eleştirmenlere göre aşağıdakilerden hangi niteliğe uuymaktadır?

Cevap: Tarihsel ve kültürel olarak görece modellerdir.

Soru-9) Moscovici’ye göre sosyal temsiller nedir?

Cevap: Gündelik konuşmalarda etkileşim esnasında ortaya çıkarlar, sağduyusal olarak paylaşılırlar.

Soru-10) Yanlışlana bilirlik nedir?

Cevap: Bir bulgu yanlışlanana ya da yanlış olduğu gösterilene kadar geçerlidir.

Soru-11) Deneysel bir araştırmanın amacı nedir?

Cevap: Bağımlı değişkeni ölçerek bağımsız değişken ile nedensel ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışır.

Soru-12) Hipotez nedir?

Cevap: Hipotez, deneysel şekilde sınayabileceğiniz, işlevsel(operasyonel) şekilde tarif edilmiş bir tahmindir.

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-13) Survey yönteminin hedefi nedir?

Cevap: Bir veya daha fazla gruptaki insanların niteliklerini tasvir etmektir.

Soru-14) Sosyal olarak kabul edilebilir katılımcı ne demektir?

Cevap: Katılımcının araştırmacı karşısında doğru olanı yapma arzusudur.

Soru-15) Şemin’e göre insanlar ne zaman neden sorusu sormaya başlarlar?

Cevap: Olayın bilinen akışı değiştiğinde sorarlar.

Soru-16) Temel atıf tarafgirliği ne demektir?

Cevap: Davranışın sebebini failin kişisel özelliklerine yükleme eğilimidir.

Soru-17) Hafızada bilgiler nasıl düzenlenmiştir?

Cevap: Kategorik düzenlenmiştir.

Soru-18) Kelley’in modelinde birlikte değişen değişkenler nelerdir?

Cevap: Benzerlik, tutarlılık, belirginlik

Soru-19) Ahmet bir türlü sınavı vermeyip dersi tekrar bırakmaktadır. Ahmet’in dersi verebilmesi için bu dersten kalma sebebini hangi kaynaklara nasıl dayandırması iyi olacaktır?

Cevap: Sebebin içsel olduğuna ama geçici bir sebep olduğuna zaten kontrolü altına alabileceği bir sebep olduğu kararına varması gerekmektedir.

Soru-20) Biliş nedir?

Cevap: Malumatın işlendiği faaliyetler takımına verilen addır.

Soru-21) Bilişin derinlemesine işleyişinde sosyal biliş ne yapmaktadır?

Cevap: Hedefi bilinçli ve amaca yönelik işler.

Soru-22) Neisser’a göre insan nasıl bir varlıktır?

Cevap: Dünyasını anlamlandırmaya çalışandır.

 

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-23) Açıklayıcı fenomenolojik analiz neyin analizini yapar?

Cevap: İnsanların yaşantılarına getirdikleri açıklamaları inceler.

Soru-24) Eleştirel metodoloji tekniğinde kullanılan yöntem hangisidir?

Cevap: Fokus grup

Soru-25) Niceliksel yöntem neye dayanan bir metodoloji kullanır?

Cevap: Miktarı aktaran bir metodoloji kullanır.

Soru-26) Depresyonun bilişsel süreçlerle ilişkisi nedir?

Cevap: Depresyon bilişsel değil psikolojik bir sorundur.

Soru-27) Psikometrik testler ne için düzenlenir?

Cevap: Bireylerin belirli psikolojik niteliklerini ölçmek üzere düzenlenir.

Soru-28) Realist bir ontolojinin dünyaya bakışı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Sosyal dünya tek ve nesnel gerçek bir dünyadır.

Soru-29) 20. yüzyılın başlarında ana akım sosyal psikolojinin kurucularından Allport’a göre sosyal psikolojinin birey odaklı olması ne anlama geliyordu?

Cevap: Birey ve sosyal etkileşiminin gözlenmesi idi.

Soru-30) Völkerpsychologie’nin inceleme nesneleri olan kolektif fenomenlerin niteliği neydi?

Cevap: Bu kolektif fenomenler, zihnin tezahürleriydi.

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-31) Durkheim, kolektif fenomenleri Wundt’un zihinsel fenomenlerinden ayrı tutuyordu, neden?

Cevap: Kolektif fenomenler bilincin dışındaki sosyal olgulardı.

Soru-32) Modernizmin bir ürünü olarak psikolojide bilim ne anlama gelir?

Cevap: Bilim bir yöntem sorusudur.

Soru-33) Pospozitivist bilim anlayışına göre hareket eden ana akım sosyal psikolojinin insan modeli hangi düzeyde kavramlaştırılmaktadır?

Cevap: Zihin-zihin

Soru-34) Bilimsel bilgi ideolojik midir?

Cevap: Ana akım sosyal psikolojiye göre bilimsel bilgi ideolojiden etkilenmez.

Soru-35) Ontolojinin sorduğu soru hangisidir?

Cevap: Varlıkların temel kategorileri nelerdir?

Soru-36) Eleştirel yaklaşımın metodolojisini oturttuğu görüşe göre bilgiye dair ileri sürdüğü iki temel varsayımdan biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Bilgi bağlama gömüktür.

Soru-37) Zihinsel-bilişsel yapılar neyi prosesler?

Cevap: Anlamı prosesler

Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular

Soru-38) Bir şemanın taşıdığı malumat, sözgelimi zengin adamdan ziyade fakir adamın başarısının dikkat çekici olması neyin temsilidir?

Cevap: Başarı ile parasal güce dair fikirlerin birbiri ile nasıl ilişkili olduğuna dair toplumumuzun paylaştığı bir temsildir.

Soru-39) İçsel atıf ne demektir?

Cevap: Olayı seyredenin sebebi fail ve çevreye yüklemesidir.

Soru-40) Algı sahamıza giren her şey nasıl anlamlandırılır?

Cevap: Malumat algı sahasına kategorik bir şekilde girer ve öyle algılanır.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: