Sosyal Psikoloji 2020 Vize Deneme-2

Sosyal Psikoloji 2020 Vize Online Deneme Sınavı-2

#1. Hangi klasik deneyi M.Şerif gerçekleştirmiştir.

#2. M.Şerifin deneyi için hangisi doğrudur?

#3. Aşağıdakilerden hangisi korelasyonel bir ilişkiye işaret eder?

#4. Heiderin yaşam alanıyla dolaysız ilişki ile oluşan nesnel olguların yaşam alanına girmesinin bir yolu olarak gördüğü eylem hangisidir?

#5. Yeni tanıştığınız birisini izlemeniz, onun hareket ve tavırlarından onun belirli kişilik özelliklerini anlamaya çalışmanızı hangisi daha doğru tanımlar?

#6. Meditasyonun şehirli kadınların ruh hallerine etkisi konulu bir araştırmada bağımsız değişken hangisidir?

#7. Heidere göre güdüyü motivasyonu gösteren ve neden ile ilişkili olan kavram hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi temel duygulardandır?

#9. Aşağıdaki araştırma tekniklerinin hangisiyle neden sonuç ilişkisi kurulabilir?

Alan deneyi

#10. Aşağıdakilerden hangisi ‘’niteliksel’’ bir araştırmanın sorusudur?

#11. Bruswick’e göre algılanan nesne veya algılayanın duyu organlarına ulaşan biçimine ne denir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık duygulardandır?

#13. Heidere göre toplumsal değer ve normlarla ilgili olan ve bireyin dışındaki toplumsal bir gerçeği belirten kavram hangisidir?

#14. Kellye göre örneğin belli bir dersin sınavından aynı notu alan iki öğrenciden birisinin çalıştığını diğerinin ise çalışmadığını biliyorsak...?

#15. Kaygı düzeyinin direksiyon sınavı başarısına etkisi konulu bir araştırmada bağımlı değişken hangisidir?

#16. Jones ve Davise göre bir şirketin insan kaynakları departmanında işe alım görüşmesi yapan bir kişinin işe başvuran kişinin iş değiştirme nedenlerini düşünürken eski şirkette kalma ve yeni şirkete geçme tercihleri arasında kişi açısından farklılık taşıyan sonuçları düşünmesi hangi kavramla açıklanır?

#17. jones ve Davise göre uygun çıkarsama ne demektir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin sorabileceği soru değildir?

#19. Heiderin insanın bilincinde olduğu insanlar, nesneler, ilişkiler, olaylardan oluştuğunu söylediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir gerçeğin farklı zamanlarda ve toplumsal kesimler tarafından hangi amaçlarla ve nasıl inşa edildiğini inceleyen sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Psikoloji 2020 Vize Deneme-1
Sosyal Psikoloji 2020 Vize Soruları

Sosyal Psikoloji 2020 Vize Online Deneme Sınavı-2

sosyal hizmetler
Auzef Sosyal Psikoloji, Sosyal Psikoloji 2020 Vize Soruları
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: