Sosyoloji

Sosyoloji çıkmış sorular

Sosyolojiye Sınav soruları

Vize Final
Vize Deneme -1 2021 Final Soruları -1
Vize Deneme -2 2021 Final Soruları -2
Vize Deneme -3 Ünite-8
2019 Vize Soruları Ünite-9
Ünite-10
Ünite-11
Ünite-12
Ünite-13
Ünite-14
Online Test-1 Final
Online Test-2 Final

Sosyoloji çıkmış sorular

Çıkmış Sorular, Online Deneme Sınavları Ve Soru Cevaplar için Aşağıda tabloyu kullanın

Sosyolojiye Sınav soruları

Sosyoloji
 Online Test Ünite-1
Sosyoloji Ünite 2
Sosyoloji Ünite 8
Sosyoloji Final Soruları
Soru Cevap Ve Online Deneme Sınavı
Sosyoloji Vize Soruları Çıkmış Sorular(172 tane)
SosyolojiTesti-3
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2
SosyolojiTesti-2
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-1
SosyolojiTesti-1
Sosyoloji 2019 Vize Soruları
Sosyoloji Çalışma Soruları Vize Final
Sosyoloji Online Test-2 Final
2021 Final Soruları -1
2021 Final Soruları -2

Sosyolojiye Giriş

Deneme Sınavları

Vize Final
Çıkmış Vize Soruları Vize-Final (2014-2017)
Vize Çıkmış Sorular (2016) Vize, Final, Büt. ve Bölüm Sonu
Soru Cevap Vize (1-7) Vize-Fina-1
Soru Cevap
Vize-Fina-1

Deneme Sınavları

Sosyolojiye Giriş -1

Vize Final 2020-2021
2021 Vize Deneme -1 2021 Final Deneme -1
2021 Vize Deneme -2 2021 Final Deneme -2
2021 Vize Deneme -3 2021 Final Deneme -3
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14
2021 Vize Soruları

Sosyolojiye Giriş

Sosyoloji Çıkmış Sorular

Ders Kitabı

Auzef Sosyoloji (Sosyal Hizmetler , Yaşlı Bakımı ), Sosyoloji çıkmış sorular Auzef Sosyoloji çıkmış sorular Ders Kitabı PDF

Ders Hakkında

Sosyoloji

Sosyal Hizmetler e Yaşlı Bakımı Dersi

Sosyoloji, temel olarak geleneksel toplumdan modern sanayi toplumuna geçişte yaşanan toplumsal krizleri anlayabilmek, kavrayabilmek ve çözümleyebilmek amacıyla 19. yüzyılda ortaya çıktı.

Üniteler

1. Sosyoloji Nedir?
2. Sosyolojinin Bir Bilim Olarak Kuruluşu
3. Toplumsallaşma
4. Toplumsal Grup
5. Toplumsal Statü Ve Toplumsal Rol
6. Toplumsal Tabakalaşma
7. Toplumsal Değişme Ve Toplumsal Hareketlilik
8. Toplumsal Sapma Ve Suç
9. Toplum Ve Kültür
10. Aile Ve Toplum
11. Toplum Ve Eğitim
12. Toplum Ve Din
13. Ekonomi, İş Ve Çalışma Hayatı
14. Siyaset, İktidar Ve Otorite

Üniteler

Diğer Bölümlere Ait  Sosyoloji Dersleri çin Aşağıdaki Görselleri Tıklayın.

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyoloji çıkmış sorular

Sosyolojiye Giriş (Ortak Ders)
Çocuk Gelişimi Lisans,
Çocuk Gelişimi Ön Lisans,
İktisat,
Ekonometri,
Maliye,

> Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
Auzef Sosyolojiye Giriş - 1, Sosyoloji çıkmış sorular

Sosyolojiye Giriş -1

İlgili Bölümler
Sosyoloji
Felsefe

 

 

Auzef Sosyolojiye Giriş - 2, Sosyoloji çıkmış sorular

Sosyolojiye Giriş -2

İlgili Bölümler
Sosyoloji
Felsefe

 

 

Dersler

Test Videoları; kanala abone olmayı unutmayın

Sosyoloji

Auzef Sosyoloji Ders Kitabı PDF, Sosyoloji çıkmış sorular

Sosyolojiye Giriş

Auzef Sosyolojiye Giriş Ders Kitabı PDF

Sosyolojiye Giriş 1

Auzef Sosyolojiye Giriş 1 Ders Kitabı PDF

Sosyolojiye Giriş 2

Auzef Sosyolojiye Giriş 2 Ders Kitabı PDF

kitaplar

Sosyoloji Ve Sosyolojiye Giriş 1-2

Soru-1) 18. yüzyılda sosyal bilimler ve sosyoloji büyük ölçüde hangi bilimi model almışlardı?

Cevap: Doğa bilimlerini / biyoloji bilimlerini model almışlardı.

Soru-2) Toplumları Cemiyet ve Cemaat şeklinde ikili bir tasnife tabi tutan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Ferdinand Tönnies

Soru-3) Friedrich LePlay’in sosyolojik düşünceleri, Osmanlı ülkesinin problemlerinin tanımı ve çözümü için ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap: Prens Sabahattin

Soru-4) Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza , hangi Batılı sosyologun düşüncelerini Türkiye’de tanıtmaya çalışmıştır?

Cevap: A. Comte

Soru-5) Ahmet Şuayip’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: H. Spencer

Soru-6) Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkezi Cemiyeti’nin kurucusu kimdir?

Cevap: Sabahattin Bey

Soru-7) Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak başlıklı eser, düşünürlerimizden hangisine aittir?

Cevap: Ziya Gökalp

Soru-8) Toplumsal yapı araştırmaları başlıklı çalışma sosyologlarımızdan hangisine aittir?

Cevap: Mübeccel B. Kıray

Soru-9) Sosyoloji terimini ilk kullanan ve toplumu inceleyerek bilim dalı olarak öneren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darwin

B) Mills

C) Weber

D) Comte

Cevap:  D) Comte

Soru-10) Bauman, sosyolojinin diğer akademik bilgilerle ilişkisini, benzerliklerini, farklılıklarını hangi metafor ile anlatmaktadır?

Cevap: Kütüphane

Soru-11) S. Simon ile başlayıp Comte , Le Play ve Durkheim ile devam eden ransız sosyoloji geleneğinin ortak paydası nedir?

Cevap: Politik karışıklıktan , güç elde etmek için yapılan grup mücadelesinden ve iç çekişmelerden nefret ediştir.

Soru-12) Durkheim toplumu bir arada tutacak bir araç olarak hangi mesele üzerine eğilir?

Cevap: Ahlak meselesi

Soru-13) Durkheim’in bilimsel yaşamının en son amacı nedir?

Cevap: Modern toplumun prototipi olarak Fransa’ya şeylerin doğasına en uygun olan uygar toplumsal bir din sağlamak.

Soru-14) Durkheim’in sosyolojinin gerçek kurucusu olarak adlandırılmayı hak edişinin sebebi nedir?

Cevap: Geleceğin Fransa’sı için yaşanabilir, aydınlanmanın birikimi ve fikirleri üzerine inşa edilmiş seküler modern bir toplum modeli önermiş olmak.

Soru-15) Durkheim’e göre sosyolojiyi çevreleyen ilk sorun nedir?

Cevap: Toplumsal dayanışma meselesi

Soru-16) Durkheim sosyolojisinin kabulüne göre toplumlar ne tür bir değişme seyri izlerler?

Cevap: Mekanik dayanışma içindeki toplumdan organik dayanışmalı topluma

Soru-17) Marks’ın kapitalist girişimler içerisinde kabul ettiği iki ana ileşen nedir?

Cevap: Sermaye- Ücretli emek

Soru-18) Marks’ın kuramının tepki alan kısmı?

Cevap: Sömürü ilişkisine dayalı sınıf çatışması

Soru-19) Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap: Toplumsal değişme

Soru-20) “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözünü kim söylemiştir?

Cevap: Heraklitos

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!