Sosyoloji Ve Sosyolojiye Giriş 1-2

Sosyolojiye giriş çıkmış sorular

Sosyoloji 2021 Final Soruları -1
Sosyoloji 2021 Final Soruları -2
Sosyolojiye Giriş Vize 2020-2021 Sosyolojiye Giriş Final 2020-2021
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14
2020-2021 Vize Soruları Deneme Sınavı -1
Deneme Sınavı -2
Deneme Sınavı -3

Auzef Sosyoloji ve Sosyolojiye Giriş

Çıkmış Sorular, Online Deneme Sınavları Ve Soru Cevaplar için Aşağıda tabloyu kullanın

Sosyoloji 2019 Vize Soruları

Sosyoloji Sosyolojiye Giriş-1 Sosyolojiye Giriş-2
 Online Test Ünite-1 Çıkmış Vize Soruları Sosyolojiye Giriş-2 Vize Final Soruları
Sosyoloji Ünite 2 Sosyolojiye Giriş-1 Vize Çıkmış Sorular (2016) Sosyal Psikoloji 2 Ünite Soru Cevapları (1-7 Ünite)
Sosyoloji Ünite 8 Sosyolojiye Giriş-1 Vize-Final (2014-2017) Sosyal Psikolojiye Giriş 2 Final Soruları ( 8-14 )
Sosyoloji Final Soruları Sosyoloji Soru Cevap Vize (1-7)
Soru Cevap Ve Online Deneme Sınavı Sosyolojiye Giriş-1 Vize, Final, Büt.  ve Bölüm Sonu Soruları
Sosyoloji Vize Soruları Çıkmış Sorular(172 tane) Sosyolojiye Giriş-1 Güz Dönemi
SosyolojiTesti-3
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-2
SosyolojiTesti-2
Sosyoloji Soru ve Cevaplar-1
SosyolojiTesti-1
Sosyoloji 2019 Vize Soruları
Sosyoloji Çalışma Soruları Vize Final
Sosyoloji Online Test-2 Final
Sosyoloji Final Testleri
Ünite-8
Ünite-9
Ünite-10
Ünite-11
Ünite-12
Ünite-13
Ünite-14
Sosyoloji Online Test-1 Final
Sosyoloji Online Test-2 Final

 

Test Videoları; kanala abone olmayı unutmayın

Ders kitaplarına ulaşmak için aşağıdaki tabloda dersinizi seçiniz

Sosoyoloji

sosyoloji
Ders Kitabı

Sosyolojiye Giriş

sosyolojiye giriş -2
Ders Kitabı

Sosyolojiye Giriş-1

sosyolojiye giriş -1
Ders Kitabı

Sosyolojiye Giriş-2

sosyolojiye giriş -2
Ders Kitabı

Ders kitaplarına PDF’lerine ulaşmak için aşağıdaki tabloda dersinizi seçiniz

Sosyoloji

Auzef Sosyoloji Ders Kitabı PDF

Sosyolojiye Giriş

Auzef Sosyolojiye Giriş Ders Kitabı PDF

Sosyolojiye Giriş 1

Auzef Sosyolojiye Giriş 1 Ders Kitabı PDF

Sosyolojiye Giriş 2

Auzef Sosyolojiye Giriş 2 Ders Kitabı PDF

Sosyoloji Ve Sosyolojiye Giriş 1-2

Soru-1) 18. yüzyılda sosyal bilimler ve sosyoloji büyük ölçüde hangi bilimi model almışlardı?

Cevap: Doğa bilimlerini / biyoloji bilimlerini model almışlardı.

Soru-2) Toplumları Cemiyet ve Cemaat şeklinde ikili bir tasnife tabi tutan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Ferdinand Tönnies

Soru-3) Friedrich LePlay’in sosyolojik düşünceleri, Osmanlı ülkesinin problemlerinin tanımı ve çözümü için ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap: Prens Sabahattin

Soru-4) Ülkemizde sosyolojiye ilgi duyan ilk isimlerden biri olan Ahmet Rıza , hangi Batılı sosyologun düşüncelerini Türkiye’de tanıtmaya çalışmıştır?

Cevap: A. Comte

Soru-5) Ahmet Şuayip’in, düşüncelerine ilgi duyduğu ve Türkiye’de tanıttığı Batılı sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: H. Spencer

Soru-6) Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkezi Cemiyeti’nin kurucusu kimdir?

Cevap: Sabahattin Bey

Soru-7) Türkleşmek, Muasırlaşmak, İslamlaşmak başlıklı eser, düşünürlerimizden hangisine aittir?

Cevap: Ziya Gökalp

Soru-8) Toplumsal yapı araştırmaları başlıklı çalışma sosyologlarımızdan hangisine aittir?

Cevap: Mübeccel B. Kıray

Soru-9) Sosyoloji terimini ilk kullanan ve toplumu inceleyerek bilim dalı olarak öneren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darwin

B) Mills

C) Weber

D) Comte

Cevap:  D) Comte

Soru-10) Bauman, sosyolojinin diğer akademik bilgilerle ilişkisini, benzerliklerini, farklılıklarını hangi metafor ile anlatmaktadır?

Cevap: Kütüphane

Soru-11) S. Simon ile başlayıp Comte , Le Play ve Durkheim ile devam eden ransız sosyoloji geleneğinin ortak paydası nedir?

Cevap: Politik karışıklıktan , güç elde etmek için yapılan grup mücadelesinden ve iç çekişmelerden nefret ediştir.

Soru-12) Durkheim toplumu bir arada tutacak bir araç olarak hangi mesele üzerine eğilir?

Cevap: Ahlak meselesi

Soru-13) Durkheim’in bilimsel yaşamının en son amacı nedir?

Cevap: Modern toplumun prototipi olarak Fransa’ya şeylerin doğasına en uygun olan uygar toplumsal bir din sağlamak.

Soru-14) Durkheim’in sosyolojinin gerçek kurucusu olarak adlandırılmayı hak edişinin sebebi nedir?

Cevap: Geleceğin Fransa’sı için yaşanabilir, aydınlanmanın birikimi ve fikirleri üzerine inşa edilmiş seküler modern bir toplum modeli önermiş olmak.

Soru-15) Durkheim’e göre sosyolojiyi çevreleyen ilk sorun nedir?

Cevap: Toplumsal dayanışma meselesi

Soru-16) Durkheim sosyolojisinin kabulüne göre toplumlar ne tür bir değişme seyri izlerler?

Cevap: Mekanik dayanışma içindeki toplumdan organik dayanışmalı topluma

Soru-17) Marks’ın kapitalist girişimler içerisinde kabul ettiği iki ana ileşen nedir?

Cevap: Sermaye- Ücretli emek

Soru-18) Marks’ın kuramının tepki alan kısmı?

Cevap: Sömürü ilişkisine dayalı sınıf çatışması

Soru-19) Yerleşik insan ilişkileri ve davranış kalıplarındaki farklılaşma aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap: Toplumsal değişme

Soru-20) “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözünü kim söylemiştir?

Cevap: Heraklitos

sosyolojiye giriş çıkmış sorular

Aile Sosyolojisi sostolojiye giriş
Kent Sosyolojisi sosyolojiye giriş
AUZEF Gündelik Hayatın Sosyolojisi sosyolojiye giriş

 

3 thoughts on “Sosyoloji Ve Sosyolojiye Giriş 1-2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: