Sosyoloji Quiz- 3

#1. Evrimci düşünceyi benimseyen bir sosyologdur. Darwin’in “uyum sağlayan yaşar.” görüşünün benzerini insan toplumlarına uyarlamıştır. Serbest rekabetin önünün açılması gerektiğini iddia etmiştir. Bu sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Weber’in toplumsal davranış türü hangisi değildir?

#3. Bir toplumsal pratik ya da kurumun işleyişinin araştırılmasını o pratik ya da kurumun toplumun varlığının devamının yaptığı katkının çözümlenmesi olarak gören sosyoloji kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi işlevselci kuram içerisinde değerlendirilemez?

#5. Emile Durkheim savunduğu ifade hangisidir?


#6. Farklı kültürlerde birbirinden farklı yerleşme kurallarının mevcudiyetine tanık olunmuştur. Eşin kaldığı çevreye göre evlilik tipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

#7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup oluşturur?

#8. Belirli bir durumda insanların nasıl davranmalarını gerektiği konusundaki beklentiler nedir?

#9. Kültür kelimesi ilk defa hangi milletin sözlüğünde yer almıştır?

#10. İçten evlenme türü aşağıdakilerden hangisidir?


#11. Marks’a göre toplumsal sınıfların temeli nedir?

#12. Devletin gücüyle hazırlanan ve uygulanan formel kurallar hangisidir?

#13. Charles H. Coley’in, kişisel ve uzun süreli ilişkileri paylaşan küçük gruba verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Charles H. Cooley’in, birincil ve ikincil gruplar ayrımını geliştirirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini temel almıştır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Auguste Comte’un üç hal kanunu olarak da anılan evrim kuramına göre o dönemde “doğa” gibi soyut güçlere yönelik inanç ön plana geçmiştir?


#16. Dini hayatın ilk biçimleri adlı kitap hangi sosyoloğa aittir?

#17. Okulların toplumsal ve kültürel eşitsizlikleri bir kuşaktan diğerine aktarması ile ilgilenen ve bu sürecin üretimini “Habitus” ve “Kültürel Sermaye” gibi iki kavram üzerinden açıklayan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Bize iyi, kötü, güzel, çirkin, ahlaki, gayri ahlaki veya arzu edilen ve edilemeyen şeyler hakkında ölçütler sunar. Özellikleri verilen kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

#19. “En çok değişen ve en çok değiştiren çağ” olarak tanımlanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Küreselleşmeyi ortaya çıkartan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!