Yabancı Dil 1-2 ( İngilizce )

Auzef İngilizce Çıkmış Sorular ve Deneme Sınavları
İngilizce -1 İngilizce -2
İngilizce -1 2023-24 Büt. İngilizce-2 2024 Vize Soruları
İngilizce-1 2023-24 Final İngilizce – 2 2023 Büt. Soruları
İngilizce -1 2023-24 Vize İngilizce -2 2022-23 Final Soruları
İngilizce -1 2022-23 Bütünleme İngilizce -2 2022-23 Vize Soruları
İngilizce-1 Final 2022-23 İngilizce 2 2021 Vize Soruları
İngilizce -1 Vize 2022-23 İngilizce 2 2020 Final Soruları
İngilizce -1 2021 Final İngilizce 2 2020 Vize Soruları
İngilizce-1 Mezuniyet Yabancı Dil-2 Çıkan Sorular
İngilizce-1 Final 2020 soruları Ünite-1 2020
İngilizce-1 Vize Soruları İngilizce-2 Ünite-1 Testi
İngilizce-1 Ünite-1 (2020 ) İngilizce-2 Ünite-2 Testi
İngilizce-1 Ünite-1
( 2018-2019 )
İngilizce-2 Ünite-3 Testi
İngilizce-1 Ünite-2
( 2019-2020 )
İngilizce-2 Ünite-4 Testi
İngilizce-1 Ünite-2
( 2018-2019 )
İngilizce-2 Ünite-5 Testi
İngilizce-1 Ünite-3 
( 2019-2020 )
İngilizce-2 Ünite-6 Testi
İngilizce-1 Ünite-3
( 2018-2019 )
İngilizce-2 Ünite-7 Testi
İngilizce-1 Ünite-4
( 2019-2020 )
İngilizce-1 Ünite-4
( 2018-2019 )
İngilizce-1 Ünite-5
( 2019-2020 )
İngilizce-1 Ünite-5
( 2018-2019 )
İngilizce-1 Ünite-6 ( 2019-2020 )
İngilizce-1 Ünite-6
( 2018-2019 )
İngilizce-1 Ünite-7 ( 2019-2020 )
İngilizce-1 Ünite-7
( 2018-2019 )
İngilizce-1 Final (Ünite Soruları)
İngilizce-1 Çıkmış Vize Soruları
İngilizce-1 Final Çıkmış Sorular

Auzef İngilizce çıkmış Sorular

Auzef İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

İngilizce Öğreniminde Temel Taşlar: Günlük Diyaloglar ve Kullanım Alanları

Giriş

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan durumlar ve bu durumlarla ilgili İngilizce ifadeler, dil öğreniminde önemli bir yer tutar. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için hazırladığımız bu makalede, İngilizce-1 dersi kapsamında ele alınması gereken temel konuşma kalıpları ve dil bilgisi yapılarını inceliyoruz. lolonolo.com olarak, öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Yön Tarifi ve Temel Sorular

Yön tarifi yapmak, günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyulan bir beceridir. İngilizcede yön tarifi verirken kullanılan ifadeler, basit ve anlaşılır olmalıdır.

– Postane Nerede? “Where is the post office?” sorusuna, “It is on the left.” şeklinde yanıt verilir. Bu, yön tarifi yaparken kullanılan temel yapıların başında gelir.

Doğum Tarihi ve Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgileri sormak ve bu bilgilere yanıt vermek, temel İngilizce konuşma becerilerinden biridir.

– Doğum Tarihi Sormak: “What is your date of birth?” sorusu, bir kişinin doğum tarihini öğrenmek için kullanılır.

Yeme-İçme Tercihleri

Restoran veya kafede sipariş vermek, dil öğreniminde pratik yapmak için iyi bir fırsattır.

– Sipariş Verme: “I’d like fish and chips and a coke, please.” ifadesi, yeme içme tercihlerini belirtirken kullanılır.

Zaman ve Miktar İfadeleri

Zaman ve miktar ifade etmek, günlük konuşmalarda sıkça başvurulan bir diğer konudur.

– Zaman ve Miktar: “Do you have a few minutes?” sorusu, bir kişinin biraz zaman ayırmak için müsait olup olmadığını sormak için kullanılır.

Günlük Alışkanlıklar ve Tercihler

Kişisel alışkanlıklar ve tercihler hakkında konuşmak, basit İngilizce diyalogların önemli bir parçasıdır.

Alışkanlıklar ve Tercihler: “Linda doesn’t like doing ironing.” cümlesi, bir kişinin belirli bir etkinliği sevip sevmediğini ifade eder.

Günlük Etkinlikler ve Durumlar

Günlük etkinlikler ve o anki durumlar hakkında konuşmak, İngilizce öğreniminde önemli bir yere sahiptir.

– Şu Anda Ne Yapıyor? “What is Daniel doing at the office right now?” sorusuna, “He is working on his project.” şeklinde yanıt verilir.

Temel Dil Bilgisi Yapıları

İngilizce öğrenirken, temel dil bilgisi yapılarına hakim olmak öğrencilere büyük avantaj sağlar.

– Yardımcı Fiiller ve Soru Yapıları: “Do your parents work here?” sorusu, basit bir soru yapısını gösterir.

Sonuç

İngilizce-1 dersinde ele alınan bu temel konular ve diyaloglar, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlar için gerekli dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. lolonolo.com olarak, öğrencilerimize İngilizce öğrenim yolculuklarında destek olmayı sürdüreceğiz. Bu temel yapılar ve ifadeler, İngilizce dilini öğrenme sürecinde sağlam bir temel oluşturacaktır.

@lolonolo_com

Auzef İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

1- A: Where is the post office? B: It is ….. the left.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) to
B) on
C) from
D) in
E) at

Cevap : B) on

2- A: —-
B: The 1st of January 1995.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) What is your date of birth?
B) What is your name?
C) How old are you?
D) Where is the teacher?
E) Where are you from?

Cevap : A) What is your date of birth?

3- Waiter: Hi! What would you like to eat and drink?
Customer: …..
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Don’t you have a good book to read?
B) I don’t like coke.
C) Enjoy your meal!
D) I would like to go out.
E) I’d like fish and chips and a coke, please.

Cevap : E) I’d like fish and chips and a coke, please.

4- A: Elizabeth, I need to talk to you. Do you have ….. minutes?
B: Yes. I’m listening.
Yukarıdaki karşılıklı konuşma cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) a few
B) how many
C) how much
D) a little
E) much

Cevap : A) a few

5- A: Where is the nearest police station? B: …..
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) I’m lost.
B) I want to be a policeman.
C) Don’t worry.
D) Go away and come back soon.
E) Turn left at the traffic lights. It is on your left

Cevap : E) Turn left at the traffic lights. It is on your left

6- Linda ….. doing ironing. Her mother does the ironing for her.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) doesn’t like
B) likes
C) always does
D) rarely
E) never

Cevap : A) doesn’t like

7- A: Look! What is Daniel doing at the office right now?
B: …..
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) He is working on his project. B) He is a lazy student.
C) Daniel is a nice boy.
D) Daniel isn’t at home.
E) Daniel is in the office today.

Cevap : A) He is working on his project. B) He is a lazy student.

8- A: ….. children are playing football in our garden. Who are they?
B: I don’t know.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Any
B) Much
C) A few
D) None
E) Enough

Cevap : C) A few

9- ….. your parents work here?
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Be
B) Are
C) Is
D) Does
E) Do

Cevap : E) Do

10- Arthur is 190 cm and Liz is 145 cm.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Arthur is the shortest.
B) Arthur is short.
C) Arthur is shorter than Liz.
D) Liz is tall.
E) Liz is shorter than Arthur

Cevap : E) Liz is shorter than Arthur

11- I ….. learning English but I ….. learning French.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) like / like
B) hate / hate
C) enjoy / enjoy
D) like / dislike
E) dislike / dislike

Cevap : D) like / dislike

12- Customer: ….. Waiter: Yes, sure.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) It is wonderful.
B) Hi! Welcome to our restaurant.
C) Do you take credit cards?
D) Would you like a cola or mineral water?
E) No, I’m okay.

Cevap : C) Do you take credit cards?

13- I’m sorry but I ….. answer this question. It is very …..
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) can / difficult
B) can’t / difficult
C) am / easy
D) doesn’t / easy
E) am not / easy

Cevap : B) can’t / difficult

14- Jack can write in English but he ….. speak.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) can
B) do
C) does
D) can’t
E) is

Cevap : D) can’t

15- A: ….. . I’m talking to you. B: Sorry! I’m listening.
Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Buy me a bottle of water.
B) Meet me at 5.
C) Listen to me.
D) Don’t listen.
E) You are listening.

Cevap : C) Listen to me.

16- I ….. have breakfast at home but today I’m eating
at a restaurant with my friends.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) seldom
B) never
C) rarely
D) normally
E) don’t

Cevap : D) normally

17- —– is the fourth day of the week.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Saturday
B) Sunday
C) Thursday
D) Friday
E) Tuesday

Cevap : C) Thursday

18- Antarctica is the —— place in the world.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) colder than
B) hot than
C) hotter than
D) coldest
E) cold than

Cevap : D) coldest

19- I ….. staying at home at the weekend. I usually
go out with my friends.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) am love
B) don’t love
C) love
D) loves
E) loving

Cevap : B) don’t love

20- I usually have a party at home ….. my birthday.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) to
B) on
C) in
D) from
E) at

Cevap : B) on

Auzef İngilizce -1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Auzef İngilizce

Auzef Tüm Bölümler toefl konuları, Auzef İngilizce

Auzef İngilizce-1 2022-2023 Vize Soruları

Around The World – Sayıng Hello – Tıme & Date – Hobbıes & Interests – Lıfe & Learnıng – Daıly Routı

;nes – Daıly Lıfe – Lıfestyle – In The Kıtchen – At The Restaurant – Gettıng There – On Locatıon – At Work – Bıgger & Better – Work Lıfe – Famıly Hıstory – Days Past – Memorıes – Lıfe Experıences – Then ‘tıl Now – Try It On! – Appearances & Personalıtıes – How Do You Feel? – Compare & Contrast – Let’s Bus It! – Hıttıng The Road – The Master Plan – Be Creatıve –

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!