auzefİngilizceYabancı Dİl

İngilizce -1 2023-2024 Final Soruları

İngilizce -1 2023-2024 Final Soruları

#1. Waiter: Would you like some tea? Customer: .... Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) No, I would like some water.

Bu diyalogda garson “Would you like some tea?” (Biraz çay ister misiniz?) diye soruyor. Bu soruya müşterinin vereceği yanıt, çayla ilgili bir tercihi veya alternatif bir isteği içermelidir. Şıkları inceleyelim:

– A) My dinner is cold. (Yemeğim soğuk.): Bu yanıt, çayla ilgili bir tercihi ifade etmez.

– B) Are you done with that? (Bununla işiniz bitti mi?): Bu da çayla ilgili bir tercihi ifade etmez.

– C) No, I would like some water. (Hayır, biraz su istiyorum.): Bu yanıt, çay yerine su tercih edildiğini belirtir ve garsonun sorusuna uygun bir yanıttır.

– D) Please wait to be seated. (Lütfen oturmak için bekleyin.): Bu, garsonun sorusuna uygun bir yanıt değil.

– E) Do you take credit cards? (Kredi kartı alıyor musunuz?): Bu da çayla ilgili bir tercihi ifade etmez.

Bu nedenle, diyalogu en uygun şekilde tamamlayan seçenek “C) No, I would like some water.” (Hayır, biraz su istiyorum.) olacaktır. Tam diyalog şu şekilde olur: “Waiter: Would you like some tea? Customer: No, I would like some water.” (Garson: Biraz çay ister misiniz? Müşteri: Hayır, biraz su istiyorum.)

#2. A: ..... is the post office? B: It is next to the hospital over there. Yukarıdaki diyalogda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) Where

Bu diyalogda B’nin verdiği yanıt “It is next to the hospital over there.” (Orada, hastanenin yanında.) şeklindedir. Bu yanıt, bir yerin konumunu açıklıyor. Bu bağlamda, A’nın sorduğu soru, postane ile ilgili bir yer sorma sorusu olmalıdır. Şıkları incelediğimizde:

– A) What (Ne): Bu seçenek, bir nesne veya konsept hakkında bilgi sormak için kullanılır, yer sormak için değil.

– B) How (Nasıl): Bu seçenek genellikle bir şeyin nasıl yapıldığını veya bir durumun nasıl olduğunu sormak için kullanılır.

– C) Why (Neden): Bu, bir eylemin veya durumun sebebini sormak için kullanılır.

– D) When (Ne zaman): Bu seçenek zamanla ilgili sorular için kullanılır.

– E) Where (Nerede): Bu seçenek bir yerin yerini sormak için doğru seçenektir.

Bu nedenle, diyalogu tamamlayan doğru seçenek “E) Where” (Nerede) olacaktır. Tam soru şu şekilde olur: “Where is the post office?” (Postane nerede?

#3. She gets up late and goes swimming ..... the afternoon. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) in

Bu cümlede, “She gets up late and goes swimming … the afternoon.” (Geç kalkar ve … öğleden sonra yüzmeye gider.) ifadesinde boş bırakılan yere, zamanı belirten bir edat gelmelidir. Seçenekleri incelediğimizde:

– A) on (üzerinde): Genellikle belirli günler veya tarihler için kullanılır, bu bağlamda uygun değil.

– B) in (içinde): Zaman dilimlerini ifade etmek için kullanılır ve “öğleden sonra” ifadesiyle uyumludur.

– C) from (den, dan): Başlangıç zamanını belirtmek için kullanılır, bu durumda uygun değil.

– D) at (de, da): Genellikle belirli bir saat için kullanılır, “öğleden sonra” gibi geniş zaman dilimleri için uygun değil.

– E) to (e, a): Yön veya hedef belirtmek için kullanılır, zaman için uygun değil.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “B) in” (içinde) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “She gets up late and goes swimming in the afternoon.” (Geç kalkar ve öğleden sonra yüzmeye gider.)

#4. My meeting is at 10.15 tomorrow morning. Cümledeki altı çizili saatin yazıyla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) a quarter past ten

Cümledeki “10.15” saati, saat dilimi olarak ifade edildiğinde “a quarter past ten” (onun çeyreği geçiyor) anlamına gelir. Bu, saat 10’un üzerine 15 dakika eklenmesi demektir. Şıklara göre değerlendirirsek:

– A) a quarter past ten (onun çeyreği geçiyor): Bu seçenek, saat 10.15’i doğru bir şekilde ifade eder.

– B) ten o’clock (saat on): Bu, tam saat 10 anlamına gelir ve 10.15’i ifade etmez.

– C) ten to five (beşe on var): Bu, saat 4.50’yi ifade eder.

– D) ten past nine (dokuzun on geçiyor): Bu, saat 9.10’u ifade eder.

– E) half past ten (onun yarısı geçiyor): Bu, saat 10.30’u ifade eder.

Bu nedenle, “10.15” saatinin yazıyla ifade edilmiş biçimi için doğru seçenek “A) a quarter past ten” (onun çeyreği geçiyor) olacaktır.

#5. I ..... playing football but I like playing volleyball. Cümleyi doğru tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) dislike

Bu cümlede, “I … playing football but I like playing volleyball.” (Futbol oynamayı … ama voleybol oynamayı severim.) ifadesinde boş bırakılan yere, futbol oynamaya karşı bir tercih veya duygu ifade eden bir kelime gelmelidir. Seçenekleri değerlendirelim:

– A) do not (yapmam): Bu ifade, bir eylemi yapmadığını belirtmek için kullanılır ve cümlede olumsuz bir anlam oluşturur.

– B) love (severim): Bu kelime, sevgi ifade eder ve cümledeki “ama” bağlacıyla çelişir.

– C) dislike (sevmem): Bu kelime, bir şeyi sevmeme duygusunu ifade eder ve cümledeki “ama” bağlacıyla uyumlu bir zıtlık oluşturur.

– D) do (yaparım): Bu kelime, genellikle bir eylemi yapma eğilimini ifade eder, ancak bu bağlamda olumsuz bir anlam gerekli.

– E) are (sindir): Bu kelime, bu bağlamda uygun değil ve gramer açısından da yanlış.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “C) dislike” (sevmem) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “I dislike playing football but I like playing volleyball.” (Futbol oynamayı sevmem ama voleybol oynamayı severim.)


#6. My dog ..... in my room, because it has a doghouse in the garden. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) doesn’t sleep

Bu cümlede, “My dog … in my room, because it has a doghouse in the garden.” (Köpeğim odamda … çünkü bahçede bir köpek kulübesi var.) ifadesinde boş bırakılan yere, köpeğin odada uyuma durumunu anlatan bir fiil gelmelidir. Cümle, köpeğin bahçede bir kulübesi olduğu için odada uyumadığını ima ediyor. Şıkları incelediğimizde:

– A) sleep (uyur): Bu, genel bir ifade olup, cümlenin olumsuz yapısına uymaz.

– B) don’t sleep (uyumaz): Bu ifade, “My dog” (Köpeğim) için uygun değil çünkü “don’t” tekil bir özne için değil, çoğul özne veya “I” için kullanılır.

– C) sleeps (uyur): Bu da, genel bir ifade olup, cümlenin olumsuz yapısına uymaz.

– D) doesn’t sleep (uyumaz): Bu ifade, “my dog” için uygun bir olumsuzluk sağlar ve cümleyi mantıklı bir şekilde tamamlar.

– E) sleeping (uyuyor): Bu, şu anki zamanı ifade eder ve cümledeki bağlamla uyumlu değil.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “D) doesn’t sleep” (uyumaz) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “My dog doesn’t sleep in my room, because it has a doghouse in the garden.” (Köpeğim odamda uyumaz çünkü bahçede bir köpek kulübesi var.)

#7. Cheetah is ..... animal in the world. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) the fastest

Bu cümlede, “Cheetah is … animal in the world.” (Çita, dünyadaki … hayvandır.) ifadesinde boş bırakılan yere, çitanın hızını ifade eden bir sıfat veya ifade gelmelidir. Bilindiği üzere, çita dünyanın en hızlı kara hayvanıdır. Şıkları bu bilgi ışığında değerlendirelim:

– A) slower than (daha yavaş): Bu ifade, çitanın hızını doğru bir şekilde ifade etmez.

– B) the fastest (en hızlı): Bu ifade, çitanın dünyanın en hızlı hayvanı olduğunu doğru bir şekilde ifade eder.

– C) fast than (daha hızlı): Gramer açısından bu ifade doğru değil ve eksik.

– D) slow (yavaş): Çita için “yavaş” ifadesi doğru değil.

– E) slow than (daha yavaş): Bu da gramatik olarak eksik ve yanlış bir ifade.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “B) the fastest” (en hızlı) olacaktır. Tam cümle şöyle olur: “Cheetah is the fastest animal in the world.” (Çita, dünyadaki en hızlı hayvandır.)

#8. A: Hello! ..... to our hotel. My name is Tim. B: Hi. I need a single room. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) Welcome

 

Bu diyalogda, A’nın “Hello! … to our hotel. My name is Tim.” (Merhaba! … otelimize. Benim adım Tim.) dediği ve B’nin “Hi. I need a single room.” (Merhaba. Tek kişilik bir oda istiyorum.) yanıtı verdiği görülüyor. Buradan yola çıkarak A’nın ne dediğini anlamak için şıkları inceleyelim:

– A) Spell (Hecele): Bu seçenek, bir otelde birine hoş geldiniz demek için uygun değildir.

– B) What (Ne): Bu seçenek de bir selamlama ifadesi olarak uygun değil.

– C) Bye (Hoşça kal): Bu, bir veda ifadesidir ve bir selamlama ifadesi olarak uygun değildir.

– D) Surname (Soyadı): Bu kelime, bir karşılama ifadesi olarak kullanılmaz.

– E) Welcome (Hoş geldiniz): Bu seçenek, bir otel çalışanının müşteriyi karşılamak için kullanabileceği uygun bir ifadedir.

Bu nedenle, diyalogu en uygun şekilde tamamlayan seçenek “E) Welcome” (Hoş geldiniz) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “Hello! Welcome to our hotel. My name is Tim.” (Merhaba! Otelimize hoş geldiniz. Benim adım Tim.)

#9. James is a good football player. He ..... play very well. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) can

Bu cümlede, “James is a good football player. He … play very well.” (James iyi bir futbolcu. O … çok iyi oynar.) ifadesinde boş bırakılan yere, James’in futbol oynama yeteneğini ifade eden bir yardımcı fiil gelmelidir. İlk cümlede James’in iyi bir futbolcu olduğu belirtildiği için, ikinci cümlede de bu yeteneğini destekleyen bir ifade kullanılmalıdır. Şıkları inceleyelim:

– A) can’t (yapamaz): Bu kelime, yapamama anlamına gelir ve cümledeki olumlu ifadeyle çelişir.

– B) is (dir): Bu kelime, durum veya varlık ifade eder ve burada uygun değil.

– C) doesn’t (yapmaz): Bu kelime, genellikle olumsuz bir eylem için kullanılır ve burada uygun değil.

– D) can (yapabilir): Bu kelime, yetenek veya kapasiteyi ifade eder ve cümledeki olumlu ifadeyle uyumlu.

– E) do (yapar): Bu kelime, genel bir eylemi ifade eder ama yetenek veya kapasite anlamında “can” kadar uygun değil.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “D) can” (yapabilir) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “James is a good football player. He can play very well.” (James iyi bir futbolcu. O çok iyi oynayabilir.)

#10. I ..... up early on weekdays at about 7 am and I go to work at about 8 am. Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E) get

Bu cümlede, “I … up early on weekdays at about 7 am and I go to work at about 8 am.” (Hafta içi sabahları saat 7 civarında … kalkarım ve saat 8 civarında işe giderim.) ifadesinde boş bırakılan yere, uyandıktan sonra yataktan kalkmayı ifade eden bir fiil gelmelidir. Şıkları değerlendirdiğimizde:

– A) have (sahip olmak): Bu seçenek, cümledeki boşluğu uygun bir şekilde doldurmaz.

– B) go to (gitmek): “Yataktan gitmek” ifadesi bu bağlamda mantıklı değil.

– C) sleep (uyumak): Uyanma ve yataktan kalkma bağlamında “uyumak” kelimesi uygun değil.

– D) drink (içmek): Bu seçenek de bağlamla uyumlu değil.

– E) get (almak, kalkmak): “Get up” ifadesi İngilizcede “yataktan kalkmak” anlamına gelir ve bu bağlamda doğru seçenektir.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “E) get” olacaktır. Tam cümle şöyle olur: “I get up early on weekdays at about 7 am and I go to work at about 8 am.” (Hafta içi sabahları saat 7 civarında yataktan kalkarım ve saat 8 civarında işe giderim.)


#11. Martin, there is ..... on TV tonight. I’m not going out. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) a good film

 

Bu cümlede, “Martin, there is … on TV tonight. I’m not going out.” (Martin, bu gece televizyonda … var. Dışarı çıkmayacağım.) ifadesinde boş bırakılan yere, televizyonda olan ve kişiyi evde kalmaya iten bir şeyin gelmesi beklenir. Şıkları incelediğimizde:

– A) a good film (iyi bir film): Bu seçenek, televizyonda olabilecek ve kişinin dışarı çıkmak istememesine neden olabilecek bir şeyi ifade eder.

– B) movies (filmler): Genel bir ifade olsa da, bu seçenek de mantıklı olabilir. Ancak tek bir özgün şeyi belirtmek yerine genel bir kategori olduğu için bu bağlamda biraz daha az uygun olabilir.

– C) actresses (aktrisler): Bu seçenek, kişinin dışarı çıkmak istememesine neden olacak bir durumu belirtmez.

– D) people (insanlar): Bu seçenek de bağlamla uyumlu değil.

– E) good actors (iyi aktörler): Bu da, özgül bir içeriği ifade etmekten ziyade genel bir kategori olduğu için ideal bir seçenek değildir.

Bu nedenle, cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan seçenek “A) a good film” (iyi bir film) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “Martin, there is a good film on TV tonight. I’m not going out.” (Martin, bu gece televizyonda iyi bir film var. Dışarı çıkmayacağım.)

#12. ..... carefully. I'm talking about an important subject. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) Listen to me

Bu cümlede, “… carefully. I’m talking about an important subject.” (… dikkatlice. Önemli bir konu hakkında konuşuyorum.) ifadesinde boş bırakılan yere, “dikkatlice” kelimesiyle uyumlu ve konuşma eylemiyle ilgili bir ifade gelmelidir. Seçenekleri incelediğimizde:

– A) Listen to me (Bana dinle): “Dikkatlice dinle” ifadesi, birine önemli bir konu hakkında konuşurken sıklıkla kullanılır ve bu bağlamda uygun.

– B) Don’t go (Gitme): Bu ifade, hareketle ilgili bir talimat verir ve buradaki bağlamla uyumlu değil.

– C) Don’t push the button (Düğmeye basma): Bu da bir eylemle ilgili bir talimat verir, ancak konuşma ile ilgili değil.

– D) Eat it (Ye): Bu ifade, yeme eylemiyle ilgili ve buradaki bağlamla uyumlu değil.

– E) Don’t smoke (Sigara içme): Bu da bir eylemle ilgili bir talimat verir, ancak yine konuşma ile ilgili değil.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “A) Listen to me” (Bana dinle) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “Listen to me carefully. I’m talking about an important subject.” (Bana dikkatlice dinle. Önemli bir konu hakkında konuşuyorum.)

#13. She generally ..... 15 minutes in bed, then gets up and has breakfast. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : B) spends

Bu cümlede, “She generally … 15 minutes in bed, then gets up and has breakfast.” (Genellikle yatakta 15 dakika … , sonra kalkar ve kahvaltı yapar.) ifadesinde boş bırakılan yer, kişinin yatakta yaptığı eylemi tanımlamalıdır. Şıkları değerlendirdiğimizde:

– A) leaves (terk eder): “Yatakta terk eder” ifadesi bu bağlamda mantıklı değil.

– B) spends (geçirir): Bu seçenek, zamanın nasıl geçirildiğini belirtmek için kullanılır ve cümlede mantıklı bir anlam oluşturur.

– C) has a shower (duş alır): “Yatakta duş alır” mantıksız bir ifade olur.

– D) eats dinner (akşam yemeği yer): Yatakta akşam yemeği yemek, bu bağlamda uygun değil.

– E) arrives (varır): “Yatakta varır” ifadesi de mantıklı değil.

Bu nedenle, cümleyi mantıklı ve uygun bir şekilde tamamlayan seçenek “B) spends” (geçirir) olacaktır. Cümle şu şekilde tamamlanır: “She generally spends 15 minutes in bed, then gets up and has breakfast.” (Genellikle yatakta 15 dakika geçirir, sonra kalkar ve kahvaltı yapar.

#14. A: .....? B: Yes, we are having a great time with friends here. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B) Are you enjoying the party?

 

Bu diyalogda B’nin verdiği yanıt, “Evet, burada arkadaşlarla harika zaman geçiriyoruz,” şeklindedir. Bu yanıt, onların bir etkinlikte veya sosyal bir ortamda olduğunu ima eder. Doğru soru seçeneğini belirlemek için, B’nin verdiği cevabın hangi soruya mantıklı bir yanıt olabileceğini düşünmek gerekir. Şıkları incelediğimizde:

– A) Are they at the hospital? (Hastanede mi onlar?): Bu seçenek, B’nin verdiği cevapla uyumlu değil çünkü hastanede geçirilen bir zaman “harika” olarak nitelendirilmez genellikle.

– B) Are you enjoying the party? (Partiden keyif alıyor musun?): Bu seçenek, B’nin verdiği cevapla uyumlu. Arkadaşlarla geçirilen iyi zaman, genellikle bir parti veya sosyal etkinlikte olabilecek bir durumu işaret eder.

– C) What is your friend’s job? (Arkadaşının işi ne?): Bu soru, B’nin cevabıyla ilgili değil.

– D) What time is it? (Saat kaç?): Bu soru, zamanla ilgili olduğu için B’nin verdiği cevapla bağlantılı değil.

– E) Are you married? (Evli misin?): Bu soru da B’nin verdiği cevapla ilgili değil.

Bu nedenle, en uygun seçenek “B) Are you enjoying the party?” (Partiden keyif alıyor musun?) olacaktır. Bu soru, B’nin verdiği cevapla mantıklı bir bağlam oluşturur.

#15. August is ..... March in Spain. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : E) hotter than

Bu cümlede, “August is … March in Spain.” (İspanya’da Ağustos, Mart’tan … ) ifadesi, Ağustos ve Mart ayları arasındaki hava durumu farkını ifade etmek için kullanılıyor. İspanya’da genellikle Ağustos, Mart ayından daha sıcak olur. Bu bilgiye dayanarak şıkları inceleyelim:

– A) cold (soğuk): Bu kelime, İspanya’da Ağustos ayının Mart’tan daha soğuk olduğunu ifade eder ki bu genellikle doğru değildir.

– B) hot (sıcak): Bu kelime, Ağustos’un sıcak olduğunu ifade eder ancak Mart ile kıyaslamayı yapmaz.

– C) than cold (soğuktan): Bu ifade gramatik olarak eksik ve bu bağlamda uygun değil.

– D) cold than (soğuktan): Bu da gramatik olarak eksik ve uygun bir ifade değil.

– E) hotter than (daha sıcak): Bu seçenek, Ağustos’un Mart ayından daha sıcak olduğunu doğru bir şekilde ifade eder.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “E) hotter than” (daha sıcak) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “August is hotter than March in Spain.” (İspanya’da Ağustos, Mart’tan daha sıcaktır.)


#16. I’m sorry but I don’t have ..... time. Hurry up, please. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : D) much

Bu cümlede, “I’m sorry but I don’t have … time. Hurry up, please.” (Üzgünüm ama … zamanım yok. Lütfen acele et.) ifadesinde boş bırakılan yere, zaman miktarını ifade eden bir kelime gelmelidir. Zaman, sayılamayan bir isim olduğu için, sayılamayan isimlerle kullanılan bir kelime seçilmelidir. Şıkları inceleyelim:

– A) many (çok): “Many” sayılabilen isimlerle kullanılır, zaman için uygun değil.

– B) how much (ne kadar): Bir soru kelimesi olup, bu ifadede yer almaz.

– C) a few (birkaç): “A few” sayılabilen isimler için kullanılır, zaman için uygun değil.

-D) much (çok): “Much” sayılamayan isimlerle kullanılır ve bu bağlamda zaman için uygun.

– E) how many (kaç tane): Bu da bir soru kelimesi olup, sayılabilen isimler için kullanılır ve bu ifadede yer almaz.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “D) much” (çok) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “I’m sorry but I don’t have much time. Hurry up, please.” (Üzgünüm ama çok zamanım yok. Lütfen acele et.)

#17. They never go out at the weekend. They ..... spend time at home. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) always

Bu cümlede, “They never go out at the weekend. They … spend time at home.” (Hafta sonları hiç dışarı çıkmazlar. Evde … zaman geçirirler.) ifadesinde boş bırakılan yere, evde zaman geçirme sıklığını ifade eden bir kelime gelmelidir. İlk cümlede “never” (hiç) kullanıldığı için, ikinci cümlede de bu durumu destekleyen bir ifade olmalıdır. Şıkları inceleyelim:

– A) rarely (nadiren): Bu kelime, nadir olma durumunu ifade eder ve ilk cümledeki “never” ile çelişir.

– B) don’t (yapmaz): Bu kelime olumsuz bir ifade olup, cümlenin anlamını bozar.

– C) always (her zaman): Bu kelime, her zaman yapma durumunu ifade eder ve ilk cümledeki “never” ile uyumlu.

– D) never (hiç): Bu kelime, hiç yapmama durumunu ifade eder, ancak ikinci cümledeki bağlamda kullanımı mantıksız olur.

– E) doesn’t (yapmaz): Bu kelime, üçüncü tekil şahıs için olumsuz bir ifade olup, çoğul özne için uygun değil.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “C) always” (her zaman) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “They never go out at the weekend. They always spend time at home.” (Hafta sonları hiç dışarı çıkmazlar. Evde her zaman zaman geçirirler.)

#18. Adam usually goes to ..... at 10.25 and his lessons start at 10:30. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : C) school

Bu cümlede, “Adam usually goes to … at 10.25 and his lessons start at 10:30.” (Adam genellikle 10.25’te … gider ve dersleri 10:30’da başlar.) ifadesinde boş bırakılan yere, Adam’ın derslerinin başladığı yeri ifade eden bir kelime gelmelidir. Dersler genellikle okulda başladığı için, mantıklı seçenek “okul” olacaktır. Şıkları inceleyelim:

– A) café (kafe): Kafede genellikle ders başlamaz.

– B) restaurant (restoran): Restoranda da genellikle ders başlamaz.

– C) school (okul): Derslerin başladığı yer genellikle okuldur, bu nedenle en uygun seçenek budur.

– D) gas station (benzin istasyonu): Benzin istasyonunda ders başlaması pek olası değil.

– E) hospital (hastane): Hastanede de genellikle ders başlamaz.

Bu nedenle, cümleyi doğru ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “C) school” (okul) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “Adam usually goes to school at 10.25 and his lessons start at 10:30.” (Adam genellikle 10.25’te okula gider ve dersleri 10:30’da başlar.)

#19. Darling, we can’t buy this ring because it is too ..... . Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap : A) expensive

Bu cümlede, “Darling, we can’t buy this ring because it is too …” (Sevgilim, bu yüzüğü alamayız çünkü çok …) ifadesiyle bir neden açıklanmaktadır. Bu bağlamda, boş bırakılan yere uygun olan seçenek, cümlenin anlamını tamamlayacak ve mantıklı bir sebep sunacak bir sıfat olmalıdır. Şıkları incelediğimizde:

– A) expensive (pahalı): Bir yüzüğün alınamaması için en mantıklı sebep genellikle fiyatı olur. “Pahalı” kelimesi bu bağlamda uygun bir sebep sunar.

– B) hard-working (çalışkan): Bu sıfat, bir yüzük için uygun bir tanım değil.

– C) busy (meşgul): Bu kelime de bir yüzük için mantıklı bir tanım olmaz.

– D) happy (mutlu): “Mutlu” kelimesi de bir yüzüğün nitelendirilmesi için uygun değil.

– E) tidy (düzenli): Yine, bir yüzük için uygun bir sıfat değil.

Bu nedenle, cümleyi mantıklı ve anlamlı bir şekilde tamamlayan seçenek “A) expensive” (pahalı) olacaktır. Tam cümle şu şekilde olur: “Darling, we can’t buy this ring because it is too expensive.” (Sevgilim, bu yüzüğü alamayız çünkü çok pahalı.)

#20. Customer: Excuse me! ..... Waiter: Sure, I will change it. Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) My dinner is cold.

 

Bu diyalogda müşteri bir şeylerden memnun olmadığını belirtiyor ve garson da “Sure, I will change it.” (Tabii, değiştireceğim.) yanıtını veriyor. Garsonun yanıtı, müşterinin bir şikayeti veya değişiklik talebi olduğunu gösteriyor. Şıkları bu bağlamda değerlendirelim:

– A) More water, thanks. (Daha fazla su, teşekkürler.): Bu, bir istek ama bir şikayet değil.

– B) It is great. (Harika.): Bu, memnuniyet ifade ediyor, şikayet değil.

– C) I like this salad. (Bu salatayı beğendim.): Bu da memnuniyet ifade ediyor.

– D) My dinner is cold. (Yemeğim soğuk.): Bu, bir şikayet ifadesi ve garsonun yanıtıyla uyumlu.

– E) This meal is wonderful. (Bu yemek harika.): Bu, memnuniyet ifadesi.

Bu nedenle, diyalogu en uygun şekilde tamamlayan seçenek “D) My dinner is cold.” (Yemeğim soğuk.) olacaktır. Tam diyalog şu şekilde olur: “Customer: Excuse me! My dinner is cold. Waiter: Sure, I will change it.” (Müşteri: Affedersiniz! Yemeğim soğuk. Garson: Tabii, değiştireceğim.)


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef 2023 2024 Final soruları
İngilizce -1 2023-2024 Final Soruları

Auzef 2023 2024 Final soruları
İngilizce -1 2023-2024 Final Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İngilizce -1 2023-2024 Final Soruları

İngilizce -1 Final Soruları

Günlük Hayatta İngilizce Dilbilgisi ve İletişimin Önemi

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız basit ama önemli anlar, İngilizce dilbilgisinin temel yapıtaşlarını oluşturur. İşte bu yapıtaşlarından bazılarına örnekler:

Parti ve Sosyal Etkinliklerde İletişim:

“Are you enjoying the party?” (Partiden keyif alıyor musun?) sorusu, sosyal etkinliklerdeki nezaketin ve ilginin bir göstergesi olarak karşımıza çıkar.

Ekonomik Kararlar ve Tercihler:

“We can’t buy this ring because it is too expensive.” (Bu yüzüğü alamayız çünkü çok pahalı.) cümlesi, ekonomik karar verme süreçlerinde kullanılan dilbilgisini örneklendirir.

Günlük Rutinler:

“She generally spends 15 minutes in bed, then gets up and has breakfast.” (Genellikle yatakta 15 dakika geçirir, sonra kalkar ve kahvaltı yapar.) ifadesi, günlük rutinleri ve zamanı ifade etme biçimlerini gösterir.

Yön Tarifi ve Yer Sorma:

“Where is the post office?” (Postane nerede?) sorusu, günlük hayatta sıkça ihtiyaç duyulan yön tarifi ve yer sorma durumlarını yansıtır.

Günlük Alışkanlıklar:

“I get up early on weekdays at about 7 am.” (Hafta içi sabahları saat 7 civarında erken kalkarım.) cümlesi, günlük alışkanlıklarımızı ve rutinlerimizi anlatırken kullanılan zaman ifadelerini içerir.

Karşılaştırmalar ve Süperlatifler:

“Cheetah is the fastest animal in the world.” (Çita dünyanın en hızlı hayvanıdır.) ifadesi, karşılaştırmalar ve süperlatif yapıların günlük dilde nasıl kullanıldığını gösterir.

Tercihler ve Zevkler:

“I dislike playing football but I like playing volleyball.” (Futbol oynamayı sevmem ama voleybol oynamayı severim.) cümlesi, kişisel tercihleri ve zevkleri dile getirirken kullanılan dilbilgisini örnekler.

Bu ve benzeri durumlar, İngilizce dilbilgisinin günlük hayatımızdaki yerini ve önemini vurgular. Her bir soru ve cevap, dilin sadece kurallardan ibaret olmadığını, aynı zamanda günlük yaşantımızın bir yansıması olduğunu gösterir. Bu nedenle, dil öğrenirken sadece dilbilgisi kurallarını değil, bunların günlük hayattaki uygulamalarını da anlamak büyük önem taşır

@lolonolo_com

İngilizce -1 2023-2024 Final Soruları

1. A: …..?
B: Yes, we are having a great time with friends here.
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Are they at the hospital?
B) Are you enjoying the party?
C) What is your friend’s job?
D) What time is it?
E) Are you married?

Cevap : B) Are you enjoying the party?

2. Darling, we can’t buy this ring because it is too ….. .
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) expensive
B) hard-working
C) busy
D) happy
E) tidy

Cevap : A) expensive

3. She generally ….. 15 minutes in bed, then gets up and has breakfast.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) leaves
B) spends
C) has a shower
D) eats dinner
E) arrives

Cevap : B) spends

4. A: ….. is the post office?
B: It is next to the hospital over there.
Yukarıdaki diyalogda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) What
B) How
C) Why
D) When
E) Where

Cevap : E) Where

5. I ….. up early on weekdays at about 7 am and I go to work at about 8 am.
Cümleyi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) have
B) go to
C) sleep
D) drink
E) get

Cevap : E) get

6. Cheetah is ….. animal in the world.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) slower than
B) the fastest
C) fast than
D) slow
E) slow than

Cevap : B) the fastest

7. Martin, there is ….. on TV tonight. I’m not going out.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) a good film
B) movies
C) actresses
D) people
E) good actors

Cevap : A) a good film

8. A: Hello! ….. to our hotel. My name is Tim.
B: Hi. I need a single room.

Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Spell
B) What
C) Bye
D) Surname
E) Welcome

Cevap : E) Welcome

9. August is ….. March in Spain.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) cold
B) hot
C) than cold
D) cold than
E) hotter than

Cevap : E) hotter than

10. She gets up late and goes swimming ….. the afternoon.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) on
B) in
C) from
D) at
E) to

Cevap : B) in

11. I ….. playing football but I like playing volleyball.

Cümleyi doğru tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) do not
B) love
C) dislike
D) do
E) are

Cevap : C) dislike

12. I’m sorry but I don’t have ….. time. Hurry up, please.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) many
B) how much
C) a few
D) much
E) how many

Cevap : D) much

13. My meeting is at 10.15 tomorrow morning.
Cümledeki altı çizili saatin yazıyla ifade edilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) a quarter past ten
B) ten o’clock
C) ten to five
D) ten past nine
E) half past ten

Cevap : A) a quarter past ten

14. ….. carefully. I’m talking about an important subject.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Listen to me
B) Don’t go
C) Don’t push the button
D) Eat it
E) Don’t smoke

Cevap : A) Listen to me

15. My dog ….. in my room, because it has a doghouse in the garden.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) sleep
B) don’t sleep
C) sleeps
D) doesn’t sleep
E) sleeping

Cevap : D) doesn’t sleep

16. They never go out at the weekend. They ….. spend time at home.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) rarely
B) don’t
C) always
D) never
E) doesn’t

Cevap : C) always

17. Waiter: Would you like some tea?
Customer: ….
Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) My dinner is cold.
B) Are you done with that?
C) No, I would like some water.
D) Please wait to be seated.
E) Do you take credit cards?

Cevap : C) No, I would like some water.

18. Adam usually goes to ….. at 10.25 and his lessons start at 10:30.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) café
B) restaurant
C) school
D) gas station
E) hospital

Cevap : C) school

19. Customer: Excuse me! …..
Waiter: Sure, I will change it.

Karşılıklı konuşmayı tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) More water, thanks.
B) It is great.
C) I like this salad.
D) My dinner is cold.
E) This meal is wonderful.

Cevap : D) My dinner is cold.

20. James is a good football player. He ….. play very well.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) can’t
B) is
C) doesn’t
D) can
E) do

Cevap : D) can

İngilizce -1

İngilizce -1 2023-2024 Final Soruları

TOEFL GRAMMAR

İngilizce -1 2023-2024 Final Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!