Harita Bilgisi 2021 Final Soruları

Harita Bilgisi 2021 Final Soruları

Harita Bilgisi 2021 Final Soruları

1- 80 km uzunluğundaki bir akarsu, bir haritada 20 cm ile gösterilmiştir. Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/40.000
B) 1/ 40.000.000
C) 1/400.000
D) 1/4.000
E) 1/4.000.000

Cevap : C) 1/400.000

2- Aşağıdakilerden hangisi ölçek tanımıdır?

A) Yer şekillerinin bir düzlem üzerine geçirilmesindeki büyültme oranına ölçek denir.
B) Yeryüzünün bir düzlem üzerine geçirilmesi sırasındaki küçültme oranına ölçek denir.
C) Evren’in bir düzlem üzerine geçirilmesindeki küçültme oranına ölçek denir.
D) Yeryüzünün bir düzlem üzerine geçirilmesi sırasındaki büyültme oranına ölçek denir.
E) Yer şekillerinin bir düzlem üzerine geçirilmesindeki küçültme oranına ölçek denir

Cevap : B) Yeryüzünün bir düzlem üzerine geçirilmesi sırasındaki küçültme oranına ölçek denir.

3- Yeryüzünün bütününün veya bir kısmının belli oranda küçültülerek bir düzlem üzerine geçirildiği kâğıda ne isim verilir?

A) Harita
B) Plan
C) Proje
D) Kroki
E) Pafta

Cevap : A) Harita

4- Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalar grubuna girmez?

A) Genel jeolojik haritalar
B) Atlas haritaları
C) Küçük tematik haritalar
D) Genel coğrafya haritaları
E) Turist haritaları

Cevap : E) Turist haritaları

5- Harita yapımında küreden bir düzleme geçirilirken küresel yüzeyde yırtılmalar veya bazı unsurlar bakımında bozulmalar meydana gelir. Aşağıdaki hangi üçlü bu bozulmalara gerçekten örnek oluşturur?

A) Uzunluk – hacim – alan
B) Hacim – açı – uzunluk
C) Çizgisellik – açı – uzunluk
D) Hacim – alan – çizgisellik
E) Uzunluk – açı – alan

Cevap : E) Uzunluk – açı – alan

Harita Bilgisi 2021 Final Soruları

6- 29° doğu meridyeni üzerinde bulunan İstanbul’da yerel saat 09.15 iken; aynı anda 72° batı meridyeni üzerinde bulunan Şili’nin Santiago kentinde yerel saat kaçtır?

A) 15:59
B) 06:23
C) 09:15
D) 02:31
E) 12:07

Cevap : D) 02:31

7- 1/200.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 18 cm verilmiştir? Bu iki şehir arasındaki mesafe gerçekte kaç kilometredir?

A) 4 km
B) 9 km
C) 32 km
D) 11.111 km
E) 36 km

Cevap : E) 36 km

8- “Yatay ve hafif eğimli olabilen, akarsular tarafından derince yarılmamış; kendi yüzeyi ile talveg arasındaki seviye farkının önemsiz ve birkaç on metreyi geçmediği çeşitli yükseklikte oluşan düzlüklerdir.” ifadesine göre aşağıdakilerden hangisinin tanımından bahsedilmiştir?

A) Dağ
B) Havza
C) Yayla
D) Plato
E) Ova

Cevap : E) Ova

9- “Morfolojik gelişim sırasında geriye aşınım dalgası kaynak tarafına doğru ilerler ve bunun sonucunda akarsular vadilerini gittikçe derinleştirir. Böylece vadi tabanları ile bu vadilerin gömüldükleri topografya yüzeyi veya zirveler arasındaki yükselti farkı zamanla artar. “Relief amplitüdü” olarak ifade edilen bu farkın belirlenmesi, bir sahadaki “…………………………” ortaya koyar.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kaydırılmış profili
B) Süperimpoze profili
C) Yarılma derecesini
D) Talveg profilini
E) Eski talveglerin rekonstrüksiyonunu

Cevap : C) Yarılma derecesini

10- Aşağıdakilerden hangisi yapım ve kullanım amaçlarına göre yapılan haritalar grubunda olamaz?

A) İklim haritaları
B) Nüfus haritaları
C) Asya fiziki haritası
D) Toprak haritaları
E) Ulaşım haritaları

Cevap : C) Asya fiziki haritası

Harita Bilgisi 2021 Final Soruları

11- “Belli aralıklarla alınan enine profiller bir vadi boyunca, morfolojik karakterlerin farklı olduğu sahaları ortaya koyar. Bu, özellikle yeni bir gençleşmeye uğrayan sahalarda son uyarılmanın nereye kadar sokulduğunu gösterir. Gerçekten böyle bir vadide, kaynak tarafından eski devreye ait olmak üzere, örneğin olgun bir vadi şekli; fakat aşağı kesimde derin ve eğimli yamaçlara sahip genç bir vadi profili görülür. Böylece belli aralıklarla enine profiller çıkarılabilir. Bunlar üzerinde, vadi yamaçlarında belirlenecek farklı kısımlara ve eğime göre kesik hatlar uzatılarak, eski vadinin en alçak yeri bulunur.” ifadesinde aşağıdakilerden hangisinin özelliklerinden bahsedilmiştir?

A) Süperimpoze profil
B) Talveg profili
C) Relief amplitüdü
D) Eski talveglerin rekonstrüksiyonu
E) Kaydırılmış profil

Cevap : D) Eski talveglerin rekonstrüksiyonu

12- “Farklı yükseklikteki iki dikliği birleştiren az eğimli ve devamlı yüzeylere ………… denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sağrı
B) Boyun
C) Şev
D) Falez
E) Vadi

Cevap : C) Şev

13- Bilimsel Coğrafya’nın gelişimine katkı veren ve Berlin Coğrafya Derneği kurucusu da olan iki ünlü Alman coğrafyacıdan birinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emmanuel de Martonne
B) Charles Darwin
C) Alfred Wegener
D) Ernest Chaput
E) Alexander von Humboldt

Cevap : E) Alexander von Humboldt

14- “Topografik bir profilin inişli çıkışlı olması o sahadaki reliefin …………. olduğunu gösterir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Eğimli
B) Arızalı
C) Yamuk
D) Düzgün
E) Kavisli

Cevap : B) Arızalı

15- “Bir sahada, belli aralıklarla çıkarılan bir seri profilin aynı kaideye göre çizilecek bir çerçeveye göre birbiri üzerine gelecek şekilde konmasıyla …………………….. Profiller elde edilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İzdüşümsel
B) Süperimpoze
C) Kaydırılmış
D) Mürtesem
E) Birleşik

Cevap : B) Süperimpoze

Harita Bilgisi 2021 Final Soruları

16- Aşağıdaki ifadelerden hangisi başlangıç meridyenini tanımlar?

A) Dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye bölen Berlin’den geçen hayali çizgi.
B) Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreye bölen Kongo’dan geçen hayali çizgi.
C) Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreye bölen Quito’dan geçen hayali çizgi.
D) Dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye bölen İstanbul’dan geçen hayali çizgi.
E) Dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye bölen Londra’dan geçen hayali çizgi.

Cevap : E) Dünyayı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye bölen Londra’dan geçen hayali çizgi.

17- “Dikey bir düzlemin topografya yüzeyi ile kesiştiği noktalardan geçen eğriye …………. denir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kesit
B) Profil
C) Plan
D) Kroki
E) Şev

Cevap : B) Profil

18- • Farklı devre basamakları belirlenir.
• Akarsu yatağını takiben kaynaktan-ağıza çıkarılır.
• Çizim sonucunda morfolojik gelişim ortaya çıkarılır.
Yukarıda hangi tip profilin bazı özellikleri verilmiştir?

A) Mürtesem profil
B) Kaydırılmış profil
C) Süperimpoze profil
D) Birleşik profil
E) Talveg profili

Cevap : E) Talveg profili

19- 1/50.000 ölçekli bir haritada eküdistans (eşit izohips aralığı) kaç metredir?

A) 100
B) 50
C) 20
D) 10
E) 5

Cevap : C) 20

20- Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin; kâğıt baskılı ve dijital ortamda basılmış topografya haritası ölçeklerinden biri değildir?

A) 1/250 000
B) 1/100 000
C) 1/75.000
D) 1/50 000
E) 1/25 000

Cevap : C) 1/75.000

Harita Bilgisi 2021 Final Soruları

21- Düşeye yakın eğime sahip bir topografya yüzeylerine diklik denir.” Buna göre diklikler kaç derece eğim değeri ve üzerinde olurlar?

A) 55°
B) 60°
C) 50°
D) 70°
E) 65°

Cevap : D) 70°

22- “İzohips Yöntemi diğer yöntemler gibi, doğrudan göze hitap eden bir yöntem değildir. Bu nedenle yöntemin bütün özelliklerini bilmek ve eşyükselti eğrilerinin bulunduğu haritada yeterli bir eğitim,
yani ……………… ………………. …………….. gerekir.”
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gözlük takarak bakmak
B) İzohips aralıklarını saymak
C) Relief analizleri yapmak
D) Doğa belgesellerini izlemek
E) Arazi çalışmalarına gitmek

Cevap : C) Relief analizleri yapmak

23- Aşağıdakilerden hangisinin belirli bir sahada topografyanın sunduğu eğim şartlarının bilinmesinde öncelikli önemi yoktur?

A) Güneşlenme süresi
B) Bakı koşulları
C) Yerel iklim
D) Yağış miktarı
E) Gece-gündüz sıcaklık farkı

Cevap : E) Gece-gündüz sıcaklık farkı

24- 1/100.000 ölçekli bir haritada eküdistans (eşit izohips aralığı) kaç metredir?

A) 10
B) 50
C) 100
D) 5
E) 25

Cevap : B) 50

25- Aşağıdakilerden hangisi topografya ile jeolojik yapı arasındaki ilişkileri göstermek amacıyla çizilen

3 boyutlu (three dimensional) blokdiyagramlardır?
A) Jeolojik
B) Basit
C) Perspektif
D) İzometrik
E) Batiorografik

Cevap : E) Batiorografik

Harita Bilgisi 2021 Final Soruları

26- Topografik bir profilin inişli çıkışlı olması o sahadaki reliefin arızalı olduğunu; basık ve girintili- çıkıntılı olmayan bir topografik profil ise gösterir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mağara ağızlarını ve susuz obrukları
B) Çanaklar ve çukurları
C) Dolin ve uvalalar
D) Depresyon tabanlarını ve geniş alüvyal ovaları

Cevap : D) Depresyon tabanlarını ve geniş alüvyal ovaları

27-“Dağ, tepe gibi bir yerşeklinin en yüksek noktasına ……”
Yukarıda ki cümlede aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Zirve
B) Sahanlik
C) Su bölümü
D) Eğim kiriği
E) Vadi

Cevap : A) Zirve

28- Yeryüzünde görülen akarsular, göller, barajların dağılışlarının gösterildiği haritalara ne isim verilir?

A) Hidrografya haritaları
B) Topografya haritalar
C) Jetasyon haritalar
D) Jeoloji haritalar
E) Jeomorfoloji haritaları

Cevap : A) Hidrografya haritaları

29- “Akarsular tarafından derin bir biçimde (en fazla 200-300 m) yarılmış: kendi yüzeyi ile talveg arasındaki seviye farkının oldukça fazla olduğu: çeşitli yükseklikte bulunan düzlüklerdir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A)Havza
B) Dag
C) Plato
D) Ova
E) Yayla

Cevap : C) Plato

30- Prehistorik haritalar: o dönemdeki birçok nesne üzerine çizilmiştir. Aşağidakilerden hangisi bu nesnelerden biri değildir?

A) Kağıt
B) Çomlek
C) Post
D) Magara duvari
E) Deri

Cevap : A) Kağıt

Harita Bilgisi 2021 Final Soruları

31- Aşağıdakilerden hangisinin enine vadi profilleri çıkarılamaz?

A) Boğaz
B) Alüvyal tabanlar
C) Kanyon
D) V şekilli çentik vadiler
E) Su bölümü sahası

Cevap : E) Su bölümü sahası

32- “Bir doruk veya zirve ve bunu çevreleyen yamaçlardan oluşan yer şekilleridir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Sahanlik
B) YamaçS
C) Sirt
D) Zirve
E) Tepe

Cevap : E) Tepe

33- “Yamaçlarda 3 çeşit eğim tipi görülür.” Aşağıdakilerden hangi üçlü bu eğim tiplerini temsil eder?

A) Yamuk eğim – Düzgün eğim – Dışbükey eğim
B) Yamuk eğim – Düzgün eğim – İçbükey eğim
C) İçbükey eğim – Düzgün eğim – Dışbükey eğim
D) İçbükey eğim – Dışbükey eğim – Yamuk eğim
E) İçbükey eğim – Düzgün eğim – Karışık eğim

Cevap : C) İçbükey eğim – Düzgün eğim – Dışbükey eğim

34- Profil çiziminde yükseklik ölçeği, yatay (ufki) ölçekle aynı alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Logaritması alınmaz
B) İzdüşümü alınmaz
C) Kaydırma yapılmaz
D) Abartı yapılmaz
E) Bindirme yapılmaz

Cevap : D) Abartı yapılmaz

35- “Topografyanın belli bir kısmının bir blok halinde kesilip çıkarıldığı farzedilerek, biraz daha yukardan bakıldığı zaman görünen şekilde resmedilmesiyle oluşturulan şekillere …….”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kesit
B) Blokdiyagram
C) Plan
D) Profil
E) Kroki

Cevap : B) Blokdiyagram

36- Harita yapımında küreden bir düzleme geçirilirken küresel yüzeyde yırtılmalar veya bazı unsurlar bakımında bozulmalar meydana gelir. Aşağıdaki hangi üçlü bu bozulmalara gerçekten örnek oluşturur?

A) Uzunluk – hacim – alan
B) Çizgisellik – açı – uzunluk
C) Hacim – alan – çizgisellik
D) Uzunluk – açı – alan
E) Hacim – açı – uzunluk

Cevap : D) Uzunluk – açı – alan

37- 1/200.000 ölçekli bir haritada iki şehir arası 18 cm verilmiştir? Bu iki şehir arasındaki mesafe gerçekte kaç kilometredir?

A) 36 km
B) 11.111 km
C) 32 km
D) 9 km
E) 4 km

Cevap : A) 36 km

Auzef Coğrafya Telegram Coğrafya

LOLONOLO YOUTUBE KANALI

 

TOEFL GRAMMAR

 

Klimatoloji 2021 Final ( Atmosfer ve Sıcaklık )

Klimatoloji 2021 Final ( Atmosfer ve Sıcaklık )

Klimatoloji 2021 Final ( Atmosfer ve Sıcaklık )

1- Aşağıdakilerden hangisi atmosfer içinde en yüksek orana sahip gazdır?

A) Karbondioksit
B) Karbonmonoksit
C) Ozon
D) Oksijen
E) Azot

Cevap : E) Azot

2- Aşağıdakilerden hangisi bir sıcak su akıntısıdır?

A) Benguela
B) Humbolt
C) Ekvatoral ters akıntı
D) Kaliforniya
E) Kanarya

Cevap : C) Ekvatoral ters akıntı

3- Aşağıdaki illerden hangisinde günlük ve yıllık sıcaklık farklarının en az olması beklenir?

A) Ağrı
B) Antalya
C) Adıyaman
D) Afyonkarahisar
E) Ankara

Cevap : B) Antalya

4- İstanbul Boğazı’nda görülen üst akıntı sisteminin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoğunluk farkı
B) Seviye farkı
C) Tuzluluk farkı
D) Enlem farkı
E) Sıcaklık farkı

Cevap : B) Seviye farkı

5- Yerküre günlük dönüş hareketini ekliptik düzleme oranla …… eğimli duran bir eksen üzerinde yapar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 66o23′
B) 66°33′
C) 23°27′
D) 66o 27′
E) 27o23′

Cevap : B) 66°33′

Klimatoloji 2021 Final ( Atmosfer ve Sıcaklık )

6- Aşağıdakilerden hangisi Fiziki Coğrafya’nın bilim dallarından biri değildir?

A) Meteoroloji
B) Hidrografya
C) Biocoğrafya
D) Jeomorfoloji
E) Klimatoloji

Cevap : A) Meteoroloji

7- Aşağıdakilerden hangisi “eş sıcaklık” ifadesi olarak kullanılır?

A) İzohiyet
B) İzohips
C) İzoterm
D) İzobat
E) İzobar

Cevap : C) İzoterm

8- Aşağıdakilerden hangisi bir alanda sıcaklık dağılışını gösteren haritalarda kullanılır?  ( 2021 final )

A) Izobar
B) Izoterm
C) Izohiyet
D) Izohips
E) Izobat

Cevap : B) Izoterm

9- Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın anlatım biçimlerinden biri değildir?

A) Çok yıllık
B) Günlük
C) Aylık
D) Haftalık
E) Yıllık

Cevap : D) Haftalık

10- Aşağıdakilerden hangisi yeryüzü ile temas hâlindeki atmosfer katıdır?

A) Troposfer
B) Mezosfer
C) Termosfer
D) Stratosfer
E) Şemosfer

Cevap : A) Troposfer

Klimatoloji 2021 Final ( Atmosfer ve Sıcaklık )

11- Sıcaklıklar açısından ortalamadan sapmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? ( 2021 final )

A) Isonomal
B) İzostatik
C) Izoamplitüd
D) İzohiyet
E) İzoterm

Cevap : A) Isonomal

12- Maddenin sahip olduğu enerjinin toplam miktarına ne ad verilir?

A) Isı
B) Kalori
C) Sıcaklık
D) Joule
E) Radyasyon

Cevap : A) Isı

13- Troposfer katının kalınlığı aşağıdaki hangi alanda daha fazladır?

A) Dönenceler
B) Kutuplar
C) Ekvator
D) Orta enlemler
E) Subtropikal enlemler

Cevap : C) Ekvator

14- Kara ve denizlerin farklı ısınıp soğumasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eksen eğikliği
B) Güneş ışınlarının geliş açıları
C) Mevsimsel farklılıklar
D) Atmosfer sirkülasyonu
E) Özgül ısıları

Cevap : E) Özgül ısıları

15- Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki miktarı en fazla olan ikinci gazdır?

A) Oksijen
B) Metan
C) Su buharı
D) Azot
E) Karbondioksit

Cevap : A) Oksijen

Klimatoloji 2021 Final ( Atmosfer ve Sıcaklık )

16- Aşağıdakilerden hangisi kuzey yarım küre ile güney yarım küre arasında yıllık ortalama sıcaklık farkıdır?

A) 9.7 oC
B) 1.6 oC
C) 5.4 oC
D) 2.1 oC
E) 7.3 oC

Cevap : D) 2.1 oC

17- Aşağıdakilerden hangisi polar ve tropikal su kütleleri arasındaki temel farklardan biri değildir?

A) Renk
B) Yoğunluk
C) Plankton miktarı
D) Sıcaklık
E) Hız

Cevap : E) Hız

18- İlk civalı termometre kimin tarafından kullanılmıştır?

A) Gabriel Fahrenhayt
B) Santorio Santorio
C) Galilei Galileo
D) Anders Celcius
E) Lord Kelvin

Cevap : A) Gabriel Fahrenhayt

19- Aşağıdakilerden hangisi bakı etmeninin bir sonucudur?

A) Kuzey yarım kürede kuzeye bakan yamaçlar daha çok enerji alır.
B) Kuzey yarım kürede güneye bakan yamaçlar daha az enerji alır.
C) Her iki yarım kürede de güneye bakan yamaçlar daha az enerji alır.
D) Güney yarım kürede güneye bakan yamaçlar daha az enerji alır.
E) Güney yarım kürede kuzeye bakan yamaçlar daha az enerji alır.

Cevap : D) Güney yarım kürede güneye bakan yamaçlar daha az enerji alır.

20- Güney yarım kürede yaz sıcaklık ortalamasının, kuzey yarım kürede ise kış sıcaklık ortalamasının daha yüksek oluşunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solstis konumlarındaki fark
B) Güneş ışınlarının geliş açıları
C) Mevsim sürelerindeki farklılık
D) Yükselti farkı
E) Kara-Deniz dağılışı

Cevap : E) Kara-Deniz dağılışı

Klimatoloji 2021 Final ( Atmosfer ve Sıcaklık )

21- Güneş ışınlarının yerkürenin ekvator bölümüne dik, kutup bölümüne yatık açılarla düşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş Işınlarının farklı açılara sahip olması
B)Yerkürenin yuvarlak olması
C) Dünyanın kendi etrafında dönüşü
D) Dünyanın güneş etrafında dönüşü
E) Dünya yörüngesinin elips şeklinde oluşu

Cevap : E) Dünya yörüngesinin elips şeklinde oluşu

22- Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının geliş açısında etkili olmayan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yörüngeye bağlı mevsimsel değișimler
B) Güneşlenme süresi
C) Eksen eğikliği
D) Yerin şekli
E) Enlem

Cevap : B) Güneşlenme süresi

23- Aşağıdakilerden hangisi sıcaklığın kısa mesafelerde değişmesi açısından diğerlerine göre daha etkili bir faktördür?

A) Yükselti
B) Güneşlenme süresi
C) Boylam değeri
D) Baki
E) Enlem değeri

Cevap : A) Yükselti

24- Kuzey yarım kürenin dünya sıcaklık bilançosu üzerine olan payının daha büyük olmasını sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı
B) Okyanus akıntilırı
C) Eksen eğikligi
D) Enlem
E) Kara-Deniz oranla

Cevap : E) Kara-Deniz oranla

25- Hangi sıcaklık ölçeğinde suyun donma derecesi ile kaynama derecesi arasındaki fark 180 derecedir?

A) Reamuou
B) Fahrenhayt
C) celcius
D) Santigrad
E) Kelvin

Cevap : B) Fahrenhayt

Klimatoloji 2021 Final ( Atmosfer ve Sıcaklık )

26- Yeryüzünde yaşam için önemli bir atmosfer katı olan ozon katı aşağıdaki atmosfer katlarının hangisinde yer alır?

A) Mezosfer
B) Troposfer
C) Stratosfer
D) Termosfer
E) Heterosfer

Cevap : C) Stratosfer

27- Kimyasal özelliğine göre hangi atmosfer katında gazlar hacimsel olarak büyük bir değişiklik göstermez?

A) Termosfer
B) Heterosfer
C) Stratosfer
D) Troposfer
E) Homosfer

Cevap : E) Homosfer

28- Oğlak dönencesi için aşağıdaki tarihlerin hangisinde gölge boyu en kısa olur?

A) 21 Mart
B) 23 Eylül
C) 21 Haziran
D) 4 Temmuz
E) 21 Aralık

Cevap : E) 21 Aralık

29- Havanın yükseldikçe soğuma ya da alçaldıkça ısınma oranını ifade eden tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lapse rate
B) Nonadyabatik
C) Fön
D) Adyabatik
E) Gradyan

Cevap : D) Adyabatik

30- Aşağıdakilerden hangisi kuru hava dikey sıcaklık gradyanının oC cinsinden karşılığıdır?

A) 0.75
B) 0.35
C) 0.55
D) 0.98
E) 0.65

Cevap : D) 0.98

Klimatoloji 2021 Final ( Atmosfer ve Sıcaklık )

31- Yüksek seviyedeki bir istasyonun sıcaklık değerinin hesaplama yoluyla deniz seviyesine eşitlenmesine ne ad verilmektedir?

A) Adiyabatik değişim
B) Alçalım
C) İndirgeme
D) İnversiyon
E) Dikey sıcaklık gradyanı

Cevap : C) İndirgeme

32- Güneş ışınlarının yeryüzüne geliş açıları üzerinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerin günlük hareketi
B) Yükselti
C) Kara ve deniz dağılışı
D) Yerin şekli
E) Bakının etkisi

Cevap : D) Yerin şekli

33- Sıcaklığın yeryüzündeki dağılışı açısından aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha önemli faktördür?

A) Yükselti
B) Okyanus akıntıları
C) Enlem
D) Bakı
E) Kara-deniz dağılışı

Cevap : C) Enlem

34- Kuzey yarım kürede teorik olarak güneşlenme saatinin en az olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 21 Haziran
B) 21 Aralık
C) 21 Mart
D) 23 Eylül
E) 3 Ocak

Cevap : B) 21 Aralık

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

LOLONOLO YOUTUBE KANALI

 

TOEFL GRAMMAR

 

Jeomorfoloji 2021 Final Soruları

Jeomorfoloji 2021 Final Soruları

Jeomorfoloji 2021 Final Soruları

1) Jeomorfolojik evrim, döngü kesintilerinin var olup olmadığı esasına dayanır. Bazı topoğrafya şekilleri, günümüz koşullarında devam etmekte olan bir tek döngünün eseridir. Bu gibi topoğrafyalara ………….. Topoğrafya adı verilir. Fakat bu topoğrafyalar, çok azdır ve genellikle ancak henüz yeni kara haline geçmiş eski deniz tipleri, yeni volkan konileri ve lav örtüleri, son taban seviyesine göre ayarlanmış deltalar vb. gibi çok genç sahalar üzerinde gizlenirler. Buna karşılık doğada yaygın olan …………… topoğrafyalardır. Bunlar morfolojik evrimin herhangi bir nedenle zaman zaman kesintiye uğradığı ve yerini yeni şartlara göre yeni bir aşınım döngüsüne bıraktığı sahalara karşılık gelirler.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki hangi ikili getirilmelidir?A) Monosiklik-Polijenik

B) Polisiklik-Polijenik
C) Monosiklik-Polisiklik
D) Polisiklik-Monojenik
E) Monosiklik-Monojenik

Cevap : C) Monosiklik-Polisikli

2) Akarsular arazinin ilksel eğimlerini izleyerek aktıklarında eğim yönünde akan akarsular anlamına da bu tür akarsulara ne ad verilir?

A) Obsekant akarsular
B) Presekant akarsular
C) Konsekant akarsular
D) Subsekant akarsular
E) Resekant akarsular

Cevap : C) Konsekant akarsular

3)………….’de (III.Zaman), şiddetli yer kabuğu hareketlerinden olan tektonizma ve volkanik faaliyetler artmıştır. Alp kıvrımlarının oluşumu bu döneme rastlar. Atlas ve Hint okyanusları belirmiştir. Bugünkü bitki ve hayvan türleri ana çizgileriyle ortaya çıkmıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Paleozoik
B) Tersiyer
C) Pre-Kambriyen
D) Mesozoik
E) Kuaterner

Cevap : B) Tersiyer

4) Aşağıdakilerden hangisi kurak ve yarı kurak bölgelerin genel karakterlerinden biri değildir?

A) A) Sürekli akarsular yoktur, bu durumda düzenli bir akarsu şebekesi gelişmemiştir. Dolayısıyla taban seviyesine doğru inen sürekli eğimler sistemi yoktur. Geçici taban seviyelerini oluşturan tuzlu düzlükleri oluşturan playa tabanlarına rastlanır.
B) Tamamen bitki örtüsü ile kaplıdırlar. Asıl çöllerde makilerden oluşan …..
C) Yağışın az oluşu kimyasal aşınmayı geri plana bırakırsa da; mekanik parçalanma öne geçer. Güneşlenme ve radyasyon çok yüksek olduğundan kayaların parçalanması şiddetlidir.
D) Rüzgâr, çöllerde sadece taşıma ve biriktirme etkeni değil, aynı zamanda aşındırma etkenidir. Bu sebeple kayaları oyarak, delik deşik eder. Yine de kumullarla kaplı çöllere Arabistan, İran, Türkistan, Moğolistan, Sahra çöllerinde rastlanır.
E) Sürekli yağış olmadığı için, genelde sürekli akarsu yoktur. Akarsular denize kadar ulaşamaz. Kapalı havzalar oluşur.

Cevap : B) Tamamen bitki örtüsü ile kaplıdırlar. Asıl çöllerde makilerden oluşan …..

5) W.M.Davis farklı iklim bölgelerinde rol oynayan farklı süreçlere bağlı olarak üç morfolojik evrim tipi belirlemiştir. Bunlar……………………… devirlerdir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki hangi üçlü getirilmelidir?

A) Tropikal-glasiyal-kurak
B) Nemli-Glasiyal-Serin
C) Nemli-glasiyal-kurak
D) Flüvyal-Glasiyal-Kurak
E) Kurak-Glasiyal-Nemli

Cevap : D) Flüvyal-Glasiyal-Kurak

6) Çökelmedeki bazı düzensizliklerin çeşitli nedenleri olabilir. Fakat bu düzensizlikler genellikle o sahadaki bir süre için okyanus, deniz ve göller gibi çökelme ortamlarında çökelmenin sona ermesi ve sahanın su yüzeyine çıkarak dış etkenlerle bir aşınma alanı haline dönüşmesi ile ilgilidir. Oldukça uzun zaman sürmüş bu tür çökelme kesintileri, genellikle deniz seviyesinde veya yerkabuğunda meydana gelen tektonik hareketlerle ilgilidir. Bu gibi durumlarda altta ve üstte bulunan iki tabaka arasında tabakaların uzanış ve eğimleri bakımından bir uyum yoktur. Bu şekildeki uyumsuz tabakalaşmaya ……………. Denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi tabakalaşma tipi getirilmelidir?

A) Konkordant tabakalaşma
B) Homojen tabakalaşma
C) C) Açılı diskordant tabakalaşma
D) D) Heterojen tabakalaşma
E) Diskordant tabakalaşma

Cevap : E) Diskordant tabakalaşma

7) Yerkabuğunun derinliklerinde bulunan ve sıcaklığı 600-1300 c arasında değişen kıvamlı ve akışkan yapıya sahip magma, uçucu bileşenler içeren silikatlardan oluşan bir eriyiktir. Magma derinlerde yavaş yavaş soğursa, içerdiği malzeme kendi ideal ısı ve basınç koşullarında yavaş yavaş kristallenir. Bu kristaller iri taneli olur, soğuma ve katılaşma, yüzeye yakın yerlerde olursa damar kayaçları şeklinde olabilir, bunlar bazen yüzeyde katılaşır.
Yukarıdaki ifadeye dayanarak aşağıdaki kökenlerine göre hangi tür kayaların özelliklerinden bahsedilmiştir?

A) Katılaşım kayalar
B) Başkalaşım kayaları
C) Mağmatik kayalar
D) Sedimentler
E) Volkanik kayalar

Cevap : C) Mağmatik kayalar

8)………….(II.zaman), Alp orojenezinin başladığı dönemdir. Asıl güney kıtasını oluşturan büyük kıta Pangea parçalanarak kuzey kıtalarıve güney kıtaları oluşmuştur. (Gondwana ve Laurasia). Kıtalar birbirinden ayrılmaya başlamıştır. Balıklar bugünkü şeklini almıştır. Dev sürüngenler oluşmuş, ilk dişli kuş arkeopterika bu zamanda yaşamıştır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Teriser
B) Mesozoik
C) Paleozoik
D) Kuaterner
E) Pre-Kambriyen

Cevap : B) Mesozoik

9) En eski kıvrımlarla kıta çekirdeklerinin oluştuğu ve ilkel canlıların belirdiği jeolojik zaman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuaterner
B) Tersiyer
C) Pre-Kambriyen
D) Paleozoik
E) Mesozoik

Cevap : C) Pre-Kambriyen

10) Aşağıdakilerden hangisi I.Zaman’ı oluşuturan devirlerden biri değildir?

A) Devoniyen
B) Permiyen
C) Siluriyen
D) Kambriyen
E) Holosen

Cevap : E) Holosen

Jeomorfoloji 2021 Final Soruları

11) Kristalli yapısı-Tabakalı yapısı-Fosilli yapısı-Şistozite yapısı-Kıvrımlı yapısı Yukarıdaki kayaların genel ve temel özellikleri sıralanmıştır. Bunlardan hangisi katılaşım kayaları grubunu diğer kayalardan belirgin şekilde ayırır?

A) Kıvrımlı yapısı
B) Şistozite yapısı
C) Tabakalı yapısı
D) Kristalli yapısı
E) Fosilli yapısı

Cevap : E) Fosilli yapısı

12) Jeomorfoloji terimi dilimizde başka hangi karşılıkla kullanılmaz?

A) Yeryüzü şekilleri
B) Rölyef
C) Yer şekilleri
D) Relief
E) Yer yuvarı

Cevap : E) Yer yuvarı

13) 1888-1950 yılları arasında yaşamış modern dönem öncesi olan Tanzimat-Mutlakiyet-Meşrutiyet- Cumhuriyet dönemleri coğrafyasının gelişimini kaleme alarak makaleler yazmış İstanbul Ünv’de Coğrafya’nın kurucu Ordinaryus Profesörünün adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ord.Prof.Dr İbrahim Hakkı Akyol
B) Ord.Prof.Dr. Ahmet Ardel
C) Ord.Prof.Dr. Ali Tanoğlu
D) Ord.Prof.Dr. Besim Daner
E) Hiçbiri

Cevap : A) Ord. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Akyol

14) İstanbul civarında peneplen yüzeyi, taraçalar, vadi gelişimi ve son deniz basmasına dayalı gelişmiş çok evreli bir topoğrafya bulunmasına rağmen; bunların hepsi tek bir flüvyal morfojenetik bölgeyi temsil eder.
Yukarıdaki ifadeye dayalı olarak İstanbul ve civarı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Polisiklik-Monojenik bir topoğrafya
B) Monosiklik-Polijenik bir topoğrafya
C) Polisiklik-Polijenik bir topoğrafya
D) Hiçbiri
E) Monosiklik-Monojenik bir topoğrafya

Cevap : C) Polisiklik-Polijenik bir topoğrafya

15) Alp orojenezi’nin başlaması ve yer kabuğunun parçalanarak kıtalara bölünmeye başlaması en tipik özellikleri olan II. Jeolojik Zaman, yani Mesozoik (Erinç, 1996’ya göre) kaç milyon yıl sürmüştür?

A) 4000
B) 160
C) 63
D) 2,5
E) 345

Cevap : E) 345

16) Flüvyal sürecin daha uzun bir zaman devam etmesi sonucunda, topoğrafyada derin değişiklikler oluşur ve yeni şekiller ortaya çıkar. Daha gençlik devresinin sonlarında, akarsuların boyuna profillerinde, dirençli kayaların neden olduğu şelâleler ve hızlı akış yerleri ortadan kalkar. Bir süre sonra, başlıca akarsular taban seviyesine göre profillerine ulaşırlar. Akarsu şebekesi zamanla geriye ve yanlara doğru çok fazla derecede gelişir. Bu gelişmede kapmalar da rol oynar. Vadilerin, arazinin litolojik dokusuna uydukları gözlenir ve özellikle zayıf dirençli kayalardan oluşan sahalar boyunca uzanan yeni yan kolların oluşturduğu vadilerin meydana geldiği görülür. Saha, bir taraftan derine doğru
gittikçe fazla yarılırken, bir taraftan da yamaçlar akarsuların, kütle hareketlerinin ve çözülme süreçlerinin ortak işlemesi sonucunda yavaş yavaş geriler ve yatıklaşır; komşu vadilerin gerileyen yamaçları, sonuçta birbirine kavuşur. Bunun sonucunda, ilksel topoğrafyaya ait parçalar tamamıyla ortadan kalktığı gibi, vadiler arasındaki sırtlar da keskin şekiller alır. İlksel topoğrafya üzerindeki çukurluklarda yerleşmiş göller ve bataklıklar da ortadan kaldırılır. Yarılmanın ve seviye farklarının en ileri dereceye vardığı, ilksel yüzeye ait son kalıntıların da ortadan kaldırıldığı, vadi şebekesinin çok fazla ölçüde geliştiği, akarsu şebekesinin litolojik dokuya uyduğu, akarsuların denge profillerine eriştikleri, farklı aşınmadan ileri gelen seviye farklarının maksimum derecede belirdiği ve derine doğru
aşındırmanın hemen hemen işlevsel olarak sona erdiği bu devreye, flüvyal aşınım döngüsünün…………denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Embriyo
B) Olgunluk
C) İhtiyarlık
D) Gençlik
E) Başlangıç

Cevap : B) Olgunluk

17) Aşağıdaki hangi üçlü alt devirde jeolojik zamanlardan II. zamanın devirlerinin isimlerini eskiden yeniye doğru olarak verilmiştir?

A) Paleosen-Eosen-Oligosen
B) Hadeen-Arkeen-Proterozoik
C) Pleistosen-Holosen-Antroposen
D) Kambriyen-Ordovisiyen-Siluriyen
E) Trias-Jura-Kretase

Cevap :

18) Richter ölçeğine göre Magnitüdü (büyüklüğü) M=6,2-7,3 arası depremlere ne ad verilir?

A) Yıkıcı
B) Orta
C) Şiddetli
D) Hafif
E) Afet

Cevap : A) Yıkıcı

19) Aşağıdakilerden hangisi oluşum çeşidine göre bir deprem türü değildir?

A) Tektonik depremler
B) Karstik depremler
C) Çökme depremleri
D) Meteorit depremler
E) Volkanik depremler

Cevap : D) Meteorit depremler

20) Üçüncü jeolojik zaman olan Tersiyer kaç milyon yıl sürmüştür?

A) 4000
B) 63
C) 2,5
D) 160
E) 345

Cevap : D) 160

Jeomorfoloji 2021 Final Soruları

21) En üstte ve mantoyu saran yer kabuğu, yaklaşık 70-80 km, en fazla 100 km’lik bir kalınlığa sahiptir. Kabuğun ortalama kalınlığı kaç kilometredir?

A) 33 km
B) 23 km
C) 13 km
D) 43 km
E) 53 km

Cevap : A) 33 km

22) Aşağıdakilerden hangisi jeolojik zamanlardan biri değildir?

A) Jura
B) Paleozoik
C) Pre-Kambriyen
D) Kuaterner
E) Tersiyer

Cevap : A) Jura

23) Gençlik, ihtiyarlık ve olgunluk dönemlerine dayanarak topoğrafyada “aşınım döngüsü” kavramını ilk ortaya atan coğrafyacı kimdir?

A) W.Koppen
B) C.Ritter
C) W.M.Davis
D) E. De Martonne
E) A. Von Humbolt

Cevap :

24) Jeolojik zamanlardan Prekambriyen (Antekambriyen veya İlkel Zaman) hakkındaki bilgilerimiz çok eksiktir. Yalnız bu devrenin geri kalan bütün devirlerin toplamından daha uzun sürmüş olduğu ve çok karışık bir evrim gösterdiği gerçektir. Bu devrede birçok defa şiddetli kıvrılmalar olmuş, çok büyük sıradağlar meydana gelmiş ve yeniden aşınmışlardır. Bu kıvrımlardan Kambriyen devrinden öncekilere……………….kıvrılmaları adı verilir.

A) Genç Alpin
B) Alp
C) Huron
D) Hersinyen
E) Kaledoniyen

Cevap : C) Huron

25) Doğal olarak elementlerden oluşan, belirli bir kimyasal bileşime ve düzenli bir kristal yapıya sahip katı inorganik bileşiklere ne ad verilir?

A) Mineral
B) Kaya
C) Taş
D) Atom
E) Nötron

Cevap : A) Mineral

26) Bir yeryuvarı malzemesinin mineral olarak tanınması için: Doğal olarak oluşmuş olması, Organik olması, Katı olması, Atomların belli bir düzende dizildiği kristal yapıya sahip olması, Bir kimyasal bileşime sahip olması gerekir.
Yukarıdakilerden hangisi bir mineralin tanınması için yeterli bir unsur değildir?

A) Atomların bellir bir düzende dizildiği kristal yapıya sahip olması
B) Organik olması
C) Bir kimyasal bileşime sahip olması gerekir
D) Doğal olarak oluşmuş olması
E) Katı olması

Cevap : A) Atomların bellir bir düzende dizildiği kristal yapıya sahip olması

27) Unsur boyutları sınıflandırmasına göre kumlar doğada hangi milimetrik değerler arasında bulunurlar?

A) 2-200mm
B) 200>mm
C) 0,02-2 mm
D) 0,002-0,02 mm
E) 0,002<mm

Cevap : C) 0,02-2 mm

28)…………..ve……………… hocalar “Jeomorfoloji Tatbikatı” isimli kitaplarının ilkini 1975’de ve ikinci baskısını 1986’da daha da genişleterek İstanbul Ünv. Edebityat Fakültesinde yayımlarlar. Bu kitapta Jeomorfolojik çeşitli çalışmalara yer verirler.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İsmail yalçınlar- Mehmet Ardos
B) Mehmet Ardos-Nilüfer Pekcan
C) Ahmet ertek-Evren Erginal
D) Ajun Kurter- M.Yıldız Hoşgören
E) Sırrı Erinç-Turgut Bilgin

Cevap : D) Ajun Kurter- M.Yıldız Hoşgören

29) Daha önce oluşmuş bulunan her türden kayacın özellikle magmatitlerin ayrışarak rüzgar, dalga ve akıntı, akarsu, buzullarla taşınıp göl, akarsu havzaları ve denizlerde depolanma olayına………..denir

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Tabakalaşma
B) Tortullaşma
C) Sedimentasyon
D) Tortulanma
E) Depolanma

Cevap : C) Sedimentasyon

30) İnsanın ortaya çıktığı, şiddetli soğumanın olduğu, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının oluştuğu jeolojik devir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pleistosen
B) Oligosen
C) Holosen
D) Miyosen
E) Pliosen

Cevap : A) Pleistosen

Jeomorfoloji 2021 Final Soruları

31) Aşağıdaki hangi üçlü alt devirde Jeolojik zamanlardan II. zamanın devirlerinin isimlerini eskiden yeniye doğru olarak verilmiştir?

A) Pleistosen-Holosen-Antroposen
B) Hadeen-Arkeen-Proterozoik
C) Kambriyen-Ordovisiyen-Siluriyen
D) Paleosen-Eosen-Oligosen
E) Trias-Jura-Kretase

Cevap : E) Trias-Jura-Kretase

32) Aşağıdakilerden hangisi I. Zaman’ı oluşturan devirlerden biri değildir?

A) Siluriyen
B) Kambriyen
C) Devoniyen
D) Holosen
E) Permiyen

Cevap : D) Holosen

33) Hersinya ve Kaledonya orojenezlerinin oluşması; bu kıvrımların kıtalara eklenmesiyle büyüme; taş kömürü yataklarının oluşması en tipik özellikleri olan Birinci Jeolojik Zaman, yani Paleozoik (Erinç, 1996’ya göre) kaç milyon yıl sürmüştür?

A) 2,5
B) 345
C) 4000
D) 160
E) 63

Cevap : B) 345

34) Flüvyal süreçlerin etkisindeki bir sahanın, gerek başlangıç anındaki topoğrafya şekli, gerek yapı bakımından çok çeşitli tipler sunabileceği şüphesizdir. Fakat mekanizmanın açıklanması bakımından şimdilik, deniz dibindeki tabakaların daha hızlı tektonik hareketlerle yükseldikleri ve bu şekilde deniz seviyesinden belli bir yükseltide yeni bir karanın meydana geldiği düşünülmekle yetinilecektir. Böyle bir kara üzerinde, farklı yükselmelerden dolayı bir takım çukurlukların ve kabartıların var olduğuna göre, bunun üzerindeki çukur sahaları izleyerek toplanan yağmur suları dereleri ve nehirleri oluşturacaktır. Bu akarsular arazinin ilksel eğimlerini izleyerek akacaklardır. İlksel yüzeyin kapalı çukurlarında ise göller oluşacak, fakat iklim nemli olduğu için bu göller çevrelerindeki en alçak yerlerden taşarak, göllerin sularını boşaltan akarsular meydana gelecektir. Bu yeni kara üzerinde çözülme ve kütle hareketleri gibi
dış etkenlerin de hemen aktiviteye başlayacakları doğaldır. İşte, akarsuların, çözülmenin ve kütle hareketlerinin yeni aktiviteye geçtikleri, fakat yapı ve tektonik hareketler tarafından belirlenmiş olan ilksel topoğrafyada önemli bir değişiklik meydana getirmek için henüz yeterince zaman bulamadıkları bu devreye, akarsuyun …………… devresi adı verilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Başlangıç
B) Embriyo
C) Olgunluk
D) İhtiyarlık
E) Gençlik

Cevap : A) Başlangıç

35) Yer kabuğunun farklı kısımlarında kimyasal bileşimler farklıdır. Kıtasal ve okyanusal kabukta SiO2 yüzdesi en fazla nerede görülür?

A) Asya
B) Atlas Okyanusu
C) K.Amerika
D) G.Amerika
E) Büyük Okyanus

Cevap : A) Asya

36) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki tektonik kıyı bölgelerinden biri değildir?

A) İstanbul Boğazı kıyıları
B) Kaz Dağları güney kıyıları
C) Teke yarımadası kıyıları
D) Gökova kıyıları
E) Saros Körfezi kıyıları

Cevap : A) İstanbul Boğazı kıyıları

37) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki tektonik kıyı bölgelerinden biri değildir?

A) İstanbul Boğazı kıyıları
B) Kaz Dağları güney kıyıları
C) Teke yarımadası kıyıları
D) Gökova kıyıları
E) Saros Körfezi kıyıları

Cevap : A) İstanbul Boğazı kıyıları

38) W.M.Davis ………. , ……….. , …………. iklim bölgelerinde rol oynayan farklı süreçlere bağlı olarak üç morfolojik siki veya evrim tipi belirtmiştir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki hangi üçlü getirilmelidir?

A) Nemli, glasiyal, denizel
B) Tropikal, glasiyal, kurak
C) Ilıman, tropikal, denizel
D) Nemli, glasiyal, kurak
E) Ilıman, glasiyal, denizel

Cevap : D) Nemli, glasiyal, kurak

39) Çapları 2 mm’den fazla olan ve köşeleri yuvarlaklaşmış kırıntıların (=klastların) çimentolaşmasıyla oluşmuş sedimentitlere ne ad verilir?

A) Breş
B) Puding
C) Kumtaşı
D) Konglomera
E) Kiltaşı

Cevap :

Jeomorfoloji 2021 Final Soruları

Jeomorfoloji,  Jeomorfoloji 2021 Final Soruları
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

Jeomorfoloji 2021 Final Soruları

 

LOLONOLO YOUTUBE KANALI

 

TOEFL GRAMMAR

 

Dünya Bölgeleri Avrupa final 2021 Soruları

Dünya Bölgeleri Avrupa final 2021 Soruları

Dünya Bölgeleri Avrupa final 2021 Soruları

1. Avrupa’da ilk modern kara yolu diğer adıyla otoyol aşağıdaki ülkelerin hangisinde yapılmıştır?
A ) Romanya
B ) İngiltere
c ) Portekiz
D ) İtalya
E ) Almanya

Cevap : E ) Almanya

2. Asağıdakilerden hangisi “Güney Dağlık Bölgesi “nin kıyıda yer alan önemli imalat merkezlerinden
biri değildir?
A ) Barselona
B ) Atina
O Selanik
D ) Cenova
E ) Hamburg

Cevap : E ) Hamburg

3. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtasının sınırını oluşturmaz?
A ) Tuna Nehri
B ) Karadeniz
C ) Ural Dağlar
D ) Atlas Okyanusu
E ) Akdeniz

Cevap : A ) Tuna Nehri

4. Avrupa’da nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Orta Avrupa
B ) Doğu Avrupa
C ) Kuzey Avrupa
D ) Bati Avrupa
E ) Güney Avrupa

Cevap : C ) Kuzey Avrupa

5. Aşağıdaki iklim türlerinden hangisi Avrupa’da görülmez?
A ) Akdeniz iklimi
B ) Karasal iklimi
C ) Okyanus iklimi
D ) Çöl iklimi
E ) Tundra iklimi

Cevap : D ) Çöl iklimi

6. Avrupa Birliğinin “ilk genişleme sūreci ” aşağıdaki hangi üç ülkenin katılımıyla gerçekleşmiştir?
A ) İrlanda. Danimarka, Hollanda
B ) Fransa, Belçika, İngiltere
C ) İngiltere, Almanya, İsveç
D ) Danimarka, Bürüksel, İsviçre
E ) İngiltere, İrlanda. Danimarka

Cevap : A ) irlanda. Danimarka, Hollanda

7. Aşağıdakilerden ülkelerden hangisi “kuzeybatı Dağlık Bölgesi” içinde yer alır?
A) Yunanistan
B ) İsviçre
C ) İspanya
D ) İngiltere
E ) Çek Cumhuriyeti

Cevap : D ) İngiltere

8. Aşağidaki ağaç türlerinden hangisi Avrupa’nın “karışık orman kuşağı içinde yer almaz?
A Meşe
B ) Sişe ağacı
C ) Yayvan yapraklı ağaçlar
D ) Kayın
E ) Ihlamur

Cevap : B ) Sişe agacı

9. Fransa ya gelen yabancı turistlierin en çok ziyaret ettikleri yerler arasında aşağıdakilerden hangisi
yer almaz
A ) Akitanya
B ) Alpler
O Fansiz RIverdsi
D ) Guney dogudaki tanim alanlar
E ) Paris

Cevap : D ) Guneydoğudaki tarım alanlar

10. Avrupa’nin en būyük sanayi konürbasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Ardenler
B ) Karpatlar
C ) orta Avrupanın tepelik kesimler
D ) Macaristan ovalar

E ) Ruhr bölgesi

Cevap : E ) Ruhr bölgesi

Dünya Bölgeleri Avrupa final 2021 Soruları

11. Aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın sanayi bölgeleri arasında yer almaz?
A ) Hamburg
B ) Saar
O Ruhr
D ) Saksonya
E ) Vojlar

Cevap : E ) Vojlar

12. Avrupa’da en fazla turist alan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A Kuzey Avrupa Ovası
B ) Merkezdeki platolar
c ) Kara Ormanlar
D ) Akdeniz havzası
E ) iskandinavya Yarımadası

Cevap : A Kuzey Avrupa Ovası

13. Avrupa’da en çok arpa üreten ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Almanya
B ) İtalya
C ) Arnavutluk
D ) Slovenya
E ) Romanya

Cevap : A ) Almanya

14. Asağidaki bölgelerden hangisi Avrupa sanayi Kuşağı içinde yer almaz?
A ) Saksonya
B ) Lizbon
C ) Ruhr
D ) Silerya
E ) Charlerol

Cevap : D ) Silerya

15. Avrupa sanay kuşagı ıcınde yer alan Belçika nın, hafif ve çeşitli sanayileri içeren sanayi koridoru
hangisidir
A ) lüksemburg-Antwerp
B ) Charleroi-Liege
C ) Brüksel- Antwerp
D ) Paris- Marsilya

E ) Londra- Prag

Cevap : C ) Brüksel- Antwerp

16. Belli baslı Avrupa şehirlerini birbirine bağlayan hızlı tren yol ağinin genişlemesini daha da
hızlandıran Manş Tüneli aşağıdaki hangi iki ülkeyi birbirine bağlamaktadır?
A ) Fransa- Hollanda
B ) Almanya-Avusturya
C ) Frarsa-ingitere
D ) Alrnanya- İngiltere
E ) Belcika-Hollanda

Cevap : C ) Frarsa-ingitere

17. Avrupa’nin sanayide büyük başarı elde etmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkiısı
olmamıştır?
A ) iç bölgelerle ulaşımı kolaylaştıran akarsular
B ) Usta iş gücü
C ) Avrupa’nın iklim özellikleri
D ) Zengin hammadde kaynakları
E ) Yüksek derecede uzmanlaşma

Cevap : C ) Avrupa’nın iklim özellikleri

18.Avrupa Sanayi Kuşagi içinde yer alan Belçika nin maden kömurune dayalı Sanayi Koridoru
aşağıadaki hangi iki şehri içine almaktadır?
A ) Charlerol- Liege
B ) Luksemburg- Antwerp
C ) Nice – Marsilya
D Londra- Prag
E ) Luksemburg- Nice

Cevap : A ) Charlerol- Liege

19. Fransa’da demir yollari aginin merkezini aşagidaki şehirlerden hangisi oluşturmaktadir?
AJ Marsilya
B ) Nice
C ) Nantes
D ) Niş
E ) Paris

Cevap : E ) Paris

20. Aşağidaki ülkelerden hangisi deniz yollarının gelişimi açısından diğerlerine göre daha az
gelişmiştir?
A ) İngiltere
B ) İspanya
C ) İtalya
D ) Slovenya
E ) Fransa

Cevap : D ) Slovenya

21. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nin fizyografik bölgelerinden biri değildir?
A ) Kuzeybatı Dağlık (Tepelik ) Bölgesi
B ) Kuzey Avrupa Ovası
C ) Merkezi Dağlar ve Platolar
D ) Balkanlar Bölgesi
E ) Güney Dağlık Bölgesi

Cevap : D ) Balkanlar Bölgesi

22. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nin taşınan yolcu sayısı ve yük miktarı açısından uluslar arası
düzeyde en önemli hava limanlarından biri değildir?
A Londra, Heathrow
8 ) Paris, Charles de Gaulle
C ) Amsterdam, Schiphol
D ) Frankfurt Havaalanı
E ) Atina havaalani

Cevap : E ) Atina havaalani

23. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da patates üretiminde önde gelen ülkelerden biri değildir?
A ) Çek Cumhuriyeti
B ) Fransa
C ) Almanya
D ) Ukrayna
E ) Hollanda

Cevap : A ) Çek Cumhuriyeti

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final Soruları

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final Soruları

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final Soruları

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final Soruları

1 ) Aşağıdakilerden hangisi mekânsal referanslamanın CBS için neden önemli olduğunu açıklar?
A ) CBS birçok kaynaktan veri toplar
B ) CBS’de veriler nokta, çizgi ve alan olarak gösterilir.
C ) CBS koordinatlı veriler ile çalışır.
D ) CBS’de veriler topolojik kurallara uygundur.
E ) CBS’nin veri zenginliği vardır.

Cevap : C ) CBS koordinatlı veriler ile çalışır.

2 ) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde kurulan lokal yatay durumdur?
A ) NAVD 88
B ) Clarke 80
C ) NGVD 29
D ) NAD 27
E ) WGS 84

Cevap : E ) WGS 84

3 ) Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin tanımında bulunan özelliklerden biri değildir?
A ) Veri işleme, sorgulama ve analiz
B ) Veri sunumu ve raporlama
C ) Veri yönetimi
D ) Veri üretimi
E ) Veri yazdırma

Cevap : E ) Veri yazdırma

4 ) Aşağıdakilerden hangisi vektör gösterime örnek olarak verilemez?
A ) Çizgi gösterim
B ) Dörtlü-Ağaç gösterimi
C ) TIN (Traingulat Irregular Networks ) gösterim
D ) Nokta gösterim
E ) Alan gösterim

Cevap : B ) Dörtlü-Ağaç gösterimi

5 ) Aşağıdakilerden hangisi mekânsal seçim türlerinden biri değildir?
A ) Öznitelik koşullarına bağlı seçim
B ) Kesişen özellikleri seçme
C ) Uzaklıklarına bağlı özellik seçimi
D ) İnteraktif seçim
E ) Nokta, çizgi ve alan verilerinin uzaklık ve alan hesaplamaları

Cevap : E ) Nokta, çizgi ve alan verilerinin uzaklık ve alan hesaplamaları

6 ) Aşağıda verinin sunumunda kullanılan araç ve yöntem eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A ) İnternet-Elektron çıktı
B ) Bilgisayar ekranı-Dijital veri seti çıktısı
C ) Manyetik tape-Basılı çıktı
D ) Yazıcı-Elektronik çıktı
E ) Çizici-Basılı çıktı

Cevap : E ) Çizici-Basılı çıktı

7 ) Aşağıdakilerden hangisi CBS’de kullanılan analitik fonksiyonlardan biri değildir?
A ) Komşuluk
B ) Ölçme
C ) Bağlantı
D ) Çakıştırma
E ) Silme

Cevap : E ) Silme

8 ) Bir bölgede kurulması planlanan su dağıtım noktası için;
• En iyi yer seçiminin yapılması
• 10,20 ve 30 dakika mesafede hizmet vereceği alanlarının belirlenmesi istenmektedir.
Yukarıda verilen işlemler için yapılması gereken analizler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Konum tahsisi-En uygun yol güzergahı
B ) En yakın hizmet noktası-Servis alanı belirleme
C ) Servis alanı belirleme-En yakın hizmet noktası belirleme
D ) En yakın hizmet noktası belirleme-Konum tahsisi
E ) Konum tahsisi-Servis alanı belirleme

Cevap : A ) Konum tahsisi-En uygun yol güzergahı

9 ) ArcGIS veri tabanı oluştururken kullanılan Personal Geodatabase, Feature Dataset ve Feature Class arasındaki
ilişkileri aşağıdakilerden hangisi gösterir?
A ) Feature Dataset>Personal Geodatabase> Feature Class
B ) Feature Dataset>Feature Class>Personal Geodatabase
C ) Personal Geodatabase>Feature Class>Feature Dataset
D ) Feature Class>Personal Geodatabase>Feature Dataset
E ) Personal Geodatabase>Feature Dataset>Feature Class

Cevap : E ) Personal Geodatabase>Feature Dataset>Feature Class

10 ) -Bölgede yapılacak kamu ve özel sektöre ilişkin yatırım için en uygun yerlerin seçimi.
-Peyzaj mimarları için bölgenin görünümünü düzenlemeye yönelik farklı ölçüm ve düzeyde haritaların alınıp
veri tabanının oluşturulması, kaldıramayacağının düzenli aralıklarla kontrolü ve çözüm yollarının aranması.
Yukarıda verilen CBS katkıları hangi uygulama alanına aittir?
A ) Yer bilimleri
B ) Emniyet
C ) Tarım
D ) Ormancılık
E ) Şehir Bölge planlaması

Cevap : E ) Şehir Bölge planlaması

11- Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final

11 ) Yukarıdaki işlem aşamaları verilen analizin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Bakı
B ) Akım
C ) Gölgelendirme
D ) Thiessen poligonu
E ) Eğim

Cevap : D ) Thiessen poligonu

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final Soruları

12 ) Yangın ihbarı almış bir itfaiye merkezinin, araçları en kısa sürede yangın bölgesine ulaştırmak için
aşağıdakilerden hangi analizi yapması gerekir?
A ) Akım analizi
B ) Servis alanı belirleme

E ) Konum tahsisi
C ) En yakın hizmet noktasıbelirleme
D ) En uygun yol güzergahi belirleme

Cevap : D ) En uygun yol güzergahi belirleme

13- Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final

13 ) Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen harita gösterimini tanımlar?
A ) Nitel harita
B ) Statik harita serileri
C ) Nicel harita
D ) Animasyon harita
E ) Tek statik harita

Cevap : D ) Animasyon harita

14 ) Aşağıdakilerden hangi alanda CBS kullanılamaz?
A ) Orman
B ) Arkeoloji
C ) Yerel yönetimler
D ) Tarım
E ) Matematik

Cevap : B ) Arkeoloji

15 )
− ESRI ArcGIS veri formatlarının oluşturulması
− Veri içeriklerinin oluşturulması
− Veri ön izlemesinin yapılması
Yukarıda özellikleri verilen ArcGIS’e ait arayüz aşağıdakilerden hangisidir?
A ) ArcGlobe
B ) ArcMap
C ) ArcCatalog
D ) ArcScene
E ) ArcSDE

Cevap : C ) ArcCatalog

16 ) Aşağıda verilen ArcGIS Desktop’a ait arayüz ve özellik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A ) ArcToolbox-Geoprocessing araçlarının organize bir koleksiyonu
B ) ArcCatalog-Veri tabanı oluşturma ve yönetimi
C ) ArcGlobe-Coğrafi bilgi için interaktif görüntüleme sunar
D ) ArcMap-Grafik ve sözel verilerin girilmesi
E ) ModelBuilder-Projeksiyon sistemlerinin görüntülenmesi ve işlenmesi

Cevap : A ) ArcToolbox-Geoprocessing araçlarının organize bir koleksiyonu

17- Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final

17 ) Yukarıdaki haritada Türkiye’deki hekim sayıları gösterilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangi sorunun
cevabı bu haritada yer almaz?
A ) Türkiyede en az hekim nerededir?
B ) En fazla hekime sahip olan iller Türkiyenin neresinde yer alır?
C ) Türkiye’de en fazla hekim nerededir?
D ) Hekim sayısı eşit olan iller ?
E ) Kişi başına düşen hekim sayısı nedir?

Cevap : E ) Kişi başına düşen hekim sayısı nedir?

18 )
− Haritanın konuyu nasıl tasvir ettiğinin anlaşılmasını sağlar.
− Haritanın küçültme oranını gösterir.
− Haritanın yönünü gösterir
Aşağıdaki görselleştirme işlemini yönlendiren soru ve anlamlarından hangisi doğrudur?
A ) Soy bilgileri-Ölçek-Kuzey oku
B ) Lejant-Ölçek-Kuzey oku
C ) Başlık-Ölçek-Kuzey oku
D ) Kuzey oku-Ölçek-Başlık
E ) Koordinat bilgisi-Ölçek-Lejant

Cevap : B ) Lejant-Ölçek-Kuzey oku

19 ) Zengin resim proje tasarımında özellikle problem tanımlamada önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi zengin resmin sağladığı özelliklerden birisi değildir?
A ) Bireylerin organizasyonda sahip oldukları rolleri görselleştirip tartışmalarına yardımcı olması
B ) Dikkatleri önemli bir konuya çekmesi
C ) Bir bireyin veya grubun sorunun perspektifini ifade etmesi
D ) Kuruluştaki bilgi akımlarının hangi yönlerinin sistem tarafından kapatılacağını tam olarak belirlemesi
E ) Bireylerin endişeleri, çatışmaları ve sorumluluklarını ifade etmelerini sağlaması.

Cevap : C ) Bir bireyin veya grubun sorunun perspektifini ifade etmesi

20 ) Aşağıdakilerden hangisi raster veya vektör veri temininde kullanılan birincil yöntemlerden biridir?
A ) Taranmış haritalar
B ) Haritalardan üretilmiş DEM’ler
C ) GPS ölçümleri
D ) Atlaslardan elde edilmiş yer adı setleri
E ) Topografik ölçümler

Cevap : C ) GPS ölçümleri

21 ) Veri toplama safhaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Sayısallaştırma safhası ne fazla çalışmanın yapıldığı safhadır.
B ) Düzeltme ve geliştirme safhası hazırlık safhasına takiben gerçekleştirilir.
C ) Hazırlık safhası verinin temini, taranmış haritaların düzenlenmesi ve üzerindeki bazı hataların giderilmesi.
D ) Değerlendirme safhası veri toplamada oluşan başarı ve başarısızlıkların üzerinde durur.
E ) Planlama bütün çalışmalardan olduğu gibi veri toplamada da mevcuttur.

Cevap : B ) Düzeltme ve geliştirme safhası hazırlık safhasına takiben gerçekleştirilir.

22- Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final

22 ) Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen vektör verideki hata temizleme işlemini tanımlar?
A ) Boşluk kapama
B ) Düzgünleştirme
C ) Sıkılaştırma
D ) Kesişim çözümleri
E ) Silme

Cevap : D ) Kesişim çözümleri

23 ) Aşağıdakilerden hangisi mekânsal seçim türlerinden biri değildir?
A ) Uzaklıklara bağlı özellik seçimi
B ) Öznitelik koşullarına bağlı seçim
C ) Nokta, çizgi ve alan verilerinin uzaklık ve alan hesaplamaları
D ) Kesişen özellikleri seçme
E ) İnteraktif seçim

Cevap : C ) Nokta, çizgi ve alan verilerinin uzaklık ve alan hesaplamaları

24 )
− C++, .NET veya Java kullanan uygulama geliştiricilere yazılım bileşenleri kütüphanesi sağlar.
− CBS tabanlı uygulamaları hızlı bir biçimde yapılandırır.
− Grafiksel detayları çizmek ve oluşturmak kolaydır.
Yukarıdaki özellikleri verilen ArcGIS mimarisine ait ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A ) ArcGIS Online
B ) ArcGIS Desktop
C ) ArcGIS Server
D ) ArcGIS Mobile
E ) ArcGIS Engine

Cevap : E ) ArcGIS Engine

25- Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final

25 ) Yukarıdaki semboloji türleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A ) Bar-Stack-Pie
B ) Stack-Pie-Bar
C ) Bar-Pie-Stack
D ) Stack-Bar-Pie
E ) Pie-Bar-Stack

Cevap : D ) Stack-Bar-Pie

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final Soruları

26 ) Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin şehir bölge planlamadaki kullanım alanlarından biri değildir?
A ) Arıza ve acil durumlar için ağ haritalarının oluşuturulması
B ) Doğal afetlere ilişkin tahmini hasarların belirlenmesi
C ) Heyelan tehlike zonlarının çıkartılması
D ) Doğal kaynakların küçük ve büyük ölçekli haritalar kanalıyla kontrolü
E ) Bölgede trafik akışının belirlenmesi, gerekli önlemlerin alternatifler ile birlikte sunulması.

Cevap : D ) Doğal kaynakların küçük ve büyük ölçekli haritalar kanalıyla kontrolü

27- Coğrafya

27) Yukarıda verilen Türkiye ile ilgili nüfus haritaları için sırasıyla hangi semboller kullanılmıştır?
A ) Quantities – Graduated Symbol;Quantities – Dot Density
B ) Quantities – Graduated Color; Quantites – Proportional Symbol
C ) Quantites – Graduated Color; Chart – Pie
D ) Quantities- Graduated Color; Quantities – Dot Destiny
E ) Categories – Unique values; Quantities – Dot Destiny

Cevap : A ) Quantities – Graduated Symbol;Quantities – Dot Density

28 ) Aşağıdakilerden hangisi ağ analizlerinde kullanılan bir soru türü değildir?
A ) Dağ zirvesine çıkmayı sağlayan en uygun yol güzergahı neresidir?
B ) Alışveriş merkezine 10,20 ve 30 dakika mesafedeki servis noktaları hangileridir?
C ) Bir ilin alanı ne kadardır?
D ) Yeni bir hastane için en uygun alan neresidir?
E ) Okula 10 dakika ulaşım mesafesindeki alanlar nerelerdir?

Cevap : C ) Bir ilin alanı ne kadardır?

29- Coğrafya

29 ) Yukarıda nokta, çizgi ve alan için verilmiş olan görsel değişkenler sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Şekil-Boyut-Renk
B ) Boyut-Renk-Doku
C ) Ton-Renk-Boyut
D ) Boyut-Renk-Yön
E ) Yön-Renk-Ton

Cevap : B ) Boyut-Renk-Doku

30 ) Yüzeyi temsil eden nokta, çizgi ve alan objelerinin sahip olduğu x,y ve z değerleri kullanılarak belirli algoritmalar
çerçevesinde bu objelerin sürekli alan verileri haline dönüştürme işlemine ne ad verilir?
A ) Sayısal Yükselti Modelinin üretilmesi
B ) IDW
C ) Eğim
D ) Küresel Konum Belirleyici
E ) Bakı

Cevap : A ) Sayısal Yükselti Modelinin üretilmesi

31 ) Aşağıdakilerden hangisi CBS’nin birçok alanda kullanılmasının nedenlerinden biri değildir?
A ) Konumsal bağlantılı yoğun hacimli verileri bünyesinde tutabilmesi
B ) Sorgulama ve analiz imkanlarını sunması
C ) Harita işlemlerinin kolaylaştırması
D ) Konum bilgisini bünyesinde barındırması
E) CBS’ nin bütün problemleri çözen sihirli bir araç olması

Cevap : E) CBS’ nin bütün problemleri çözen sihirli bir araç olması

32 ) Bir SYM üretmede aşağıdakilerden tekniklerden hangisi kullanılmaz?
A ) IDW
B ) Spline
C ) ANUDEM
D ) Thiessen
E ) TIN

Cevap : D ) Thiessen

33- Coğrafya

33 ) Yukarıdaki harita kullanılan veri ve türleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Akarsu-Çizgi verisi
B ) Baraj gölleri- Alan verisi
C ) Göller-Nokta verisi
D ) Şehir merkezleri-Nokta veri
E ) İl sınırları- Alan verisi

Cevap : D ) Şehir merkezleri-Nokta veri

34 ) Aşağıdakilerden hangisi proje yönetimi için sorulabilecek sorulardan biridir?
A ) Projenin amacı nedir?
B ) Kullanılacak veri modeli ve analiz çeşitleri nelerdir?
C ) Projeyi istenen uygun kalitede tamamlayabilir misin?
D ) Gerekli olan verinin sayısı ve tipi nedir?
E ) Projenin konusu nedir?

Cevap : C ) Projeyi istenen uygun kalitede tamamlayabilir misin?

35 ) Aşağıdakilerden hangisi ArcCatalog içerisinde klasör altında oluşturulabilecek yeni bir veri türlerinden biri değildir?
A ) CAD
B ) dBASE Table
C ) Shapefile
D ) Layer
E ) Personal Geodatabase

Cevap : A ) CAD

36 ) GPS ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A ) Standart el GPS’ lerinin doğruluğu 3-10 m arasındadır
B ) z değeri için ez az 10 uydu algılamasıgerekmektedir
C ) DGPS’te hata oranı bir metrenin altına düşmektedir
D ) x ve y koordinatları için üç uydu algılaması gerekmektedir.
E ) Coğrafi verilerin x, y ve z değerleri elde edilir

Cevap : B ) z değeri için ez az 10 uydu algılamasıgerekmektedir

37 ) Aşağıdakilerden hangisi CBS için mekânsal veriye örnek gösterilebilir?
A ) Bir apartmanda ikinci katın birinci kata göre konumu
B ) Araçtaki ışık düğmelerinin konumu
C ) Bir oda içinde pencerenin konumu
D ) Bir yerleşim alanının fay hatlarına göre konumu
E ) Her bir atomun bir diğerine göre konumu

Cevap : D ) Bir yerleşim alanının fay hatlarına göre konumu

38 ) Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen temizleme operasyonunu tanımlar?
A ) Aynı poligonlar birleştirilir.
B ) Fazla çizgiler silinir
C ) Küçük objeler silinir
D ) Birbirini kesen objeler bölünür
E ) Geride kalan yay uzatılır

Cevap : A ) Aynı poligonlar birleştirilir.

39 ) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A ) CBS yazılımları mekânsal ve mekânsal olmayan verileri destekler.
B ) İlişkisel veri modeli ağlardan meydana gelir.
C ) Birleştirme işleminde tek bir tablo veri kullanılır.
D ) Ağ veri modeli en basit veri modelidir.
E ) Hiyerarşik veri modeli günümüz PC’lerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Cevap : A ) CBS yazılımları mekânsal ve mekânsal olmayan verileri destekler.

40 ) Verilerin kalite standartları hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olan veri hakkında bilgileri içeren veriye
aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifade edilir?
A ) Sözel veri
B ) Mekânsal bilgi
C ) Donanım
D ) Mekânsal veri
E ) Metadata

Cevap : E ) Metadata

41 ) Aşağıdakilerden hangisi CBS’deki analizlerden biri değildir?
A ) Yüzey
B ) Jeoistatistik
C ) Mekânsal
D ) Ağ
E ) Güncelleme

Cevap : E ) Güncelleme

42 ) Aşağıdaki coğrafi olay türü ve CBS’de gösterim şekillerinden hangisi yanlıştır?
A ) Jeolojik formasyonlar – Sürekli alan
B ) Yükselti – Sürekli alan
C ) Bitki – Sürekli alan
D ) Bitki – Ayrı alan
E ) Yollar – Obje

Cevap : C ) Bitki – Sürekli alan

43 ) ED50 datumunun zaman içinde pratik ihtiyaçları karşılayamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Yeteri kadar bu datumla harita üretilmiş olması
B ) Dikeydeki hata oranlarının fazla olması
C ) Başka datumların denenmek istenmesi
D ) Yoğun tektonik aktiviteler sonucu ülkemizde fazla olan deformasyona karşı duyarlılığının az olması
E ) Yataydaki hata oranlarının fazla olması

Cevap : D ) Yoğun tektonik aktiviteler sonucu ülkemizde fazla olan deformasyona karşı duyarlılığının az olması

44 ) Aşağıdakilerden hangisi topolojik ilişkilere bağlı mekânsal seçim türü değildir?
A ) Seçme objesine yakın özellikleri seçme
B ) Seçme objesinin içindeki özellikleri seçme
C ) İnteraktif seçme
D ) Uzaklıklarına bağlı özellikleri seçme
E ) Kesişen özellikleri seçme

Cevap : C ) İnteraktif seçme

45 )
− Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımlarının çalıştırılacağı bilgisayar sistemidir.
− Yazıcı, çizici, tarayıcı ve sayısallaştırıcıyı da içine alır.
− Yazılımı iyi bir şekilde çalıştırabilecek düzeyde olmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen özellikleri içeren CBS bileşenidir?
A ) Veri
B ) Donanım
C ) Yazılım
D ) İnsan
E ) Metot

Cevap : B ) Donanım

46 ) Topoğrafya yüzeyinin yatayla yaptığı açıyı tanımlayana analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Gölgelendirme
B ) Tampon bölgeleme
C ) Görünürlük
D ) Eğim
E ) Baki

Cevap : D ) Eğim

47 ) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Ulusal Temel GPS Ağını temsil eder?
A ) ITRS
B ) Geoid
C ) Donel Elipsoid
D ) ED50
E ) TUTGA

Cevap : E ) TUTGA

48 ) Türkiye’nin lokal yatay datumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Jeodezik noktalar ve kadastral paftalar için ED-50 datumu kullanılmıştır.
B) Ulusal Jeodezik ağ27 büyük poligon zincirinden oluşmaktadır.
C) Ülkemizde ITRFe uygun olarak Temel GPS Aği geliştirilmiştir.
D ) Ülkemizde ulusal yatay ağ1900lü yılların başında kurulmaya başlanmıştır.
E) EDSO Datumunu değiştirme ihtiyacı

Cevap : B) Ulusal Jeodezik ağ27 büyük poligon zincirinden oluşmaktadır.

49 ) Aşağidakilerden hangisi GPS’i tanımlar?
A ) Küresel projeksiyon
B ) Metadata
C ) Sayısal yükselti modeli
D ) Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı
E ) Küresel konum belirleyici

Cevap : E ) Küresel konum belirleyici

50 ) CBS’de konumsal veri aşağidaki sorulardan hangisinin anlaşılmasina yardımcı olur?
A ) Nerede
B ) Kim
C ) Ne
D ) Nasil
E ) Ne zaman

Cevap : A ) Nerede

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final Soruları
..

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya
Telegram Coğrafya

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2021 Final Soruları

Yer Sistemleri 2021 Final Soruları

Yer Sistemleri 2021 Final Soruları

Yer Sistemleri 2021 Final Soruları

1. Atmosferin yeryüzünden itibaren ikinci katı olup 17-30 km’ler arasındaki tabakasıdır.
İklim olayları görülmez
Sıcaklık değişimi azdır. Yerçekimi azaldığı için cisimler gerçek ağırlığını kaybeder.
Ultraviole ışınları görülür.
Hava deneyleri için hava deney balonları bu tabakaya kadar gönderilebilir.
Genelde sıcaklığı sabit olup -50 C kadardır.
Yukarıda atmosferin hangi katının genel özellikleri anlatılmaya çalışılmıştır.

Cevap: Stratosfer

2. Kuaterner öncesi buzullaşmada tropikal iklim koşullarının kutuplara yakın bölgelere kadar hakim olduğu dönemlere
de rastlanır. En eski zamanlardan biri olan Arkeen 2.5-3.6 milyar yıl öncesini ifade eder ve derin soğuk bir karakter
gösterdiği, önemli süreçlerden birisinin suda ortaya çıkan…………………..okyanuslarda oksijen birikimlerini başlatmış
olmalarıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

Cevap: Fotosenteetik bakteriler’in.

3. Coğrafya bir mekan bilimi olduğuna göre insanın yaşadığı mekana doğal çevre ya da doğal ortam denir.
Yukarıdaki ifadeye dayanarak insanın yaşadığı mekana doğal çevre ya da doğal ortam gibi daha birçok isim
verilebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir?

Cevap: Antroposfer

4. Atmosfer olaylarının en az……….. gibi bir dönem gösterdiği ortalama duruma iklim denir.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğruya yakın bir sonuç ortaya çıkar?

Cevap: 30-50 yıl

5. Buz küre olarak adlandırılan hangi geosferdir?

Cevap: Kriosfer

6. Yeryuvarı üzerinde birçok döngü bulunur.
Aşağıdakilerden hangi üçlü atmosferde görülen döngülerdir.

Cevap: Oksijen-Karbon-Azot

7. Depremler magma üzerinde yüzen plakaların dolayısıyla yerkabuğunun hareketliliğinin yanı sıra bilhassa dalma-
batma zonları volkanizmanın ve dolayısıyla sıvı magmanın yeryüzeyine çıktığı insanoğlu tarafından belirgin olarak

izlenir. Bunun en net izlendiği yerlerden birisi Atlas Okyanusu’dur. Amerika kıtaları ve Afro-Avrasya kıtaları arasındaki
Atlas okyanusunda kuzeyden güneye ters S harfi şeklinde okyanus tabanında uzanan Orta Atlantik Sırtı ile kırık zonları
ve meydana gelen denizaltı volkanları, bir……………………………’nda (Diverjans Sahaları) meydana gelebilecek faaliyetleri
göstermektedir.
Yukarıdaki ifadeye dayanarak boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

Cevap: Açılma zonu

8. Hariri’ye göre (2015); yeryüzünde 100.000 yıl önce en az 6 farklı insan türü vardır. Bunlardan sadece Homo Sapiens türü hayatta kalabildi. Çünkü bunlar içinde yeni becerileri vardı. İfadesine dayanarak aşağıdakilerden hangisi kendi türleri içinde Homo Sapiens in becerilerinden biri değildir?

Cevap: Karmaşık faaliyetlerde uygulama becerisi yoktu?

9. Plakaları birbirinden ayıran sınırların yapısal özellikleri arasında bazı farklar vardır. Bu bakımdan üç tip plaka sınırı ayrılabilir. Bu tiplerden birini okyanus sırtları (okyanus dorselleri) meydana getirir. Buralarda okyanus tabanı transform faylarla parçalanır ve birbirinden uzaklaşan okyanusal plakaların yerine astenosfer yükselen ve katılaşan malzeme ile yeni bir plaka oluşur. Atlas okyanusu ve Hint okyanusu tabanlarındaki plaka sınırları örnek verilebilir. Bu sahalara açılma sınırı anlamına gelen……………………..denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.

Cevap: Diverjans sınırı

10. İnsanlığın avcı-toplayıcı toplumlar olmasına rağmen günümüzden 30.000-45.000 yıl önce ateşi, tekerleği bulmasıyla  aşağıdakilerden hangi devrimi gerçekleştirdiği söylenebilir.

Cevap: Bilişsel Devrim

11. İnsanlığın 11.500 yıl önce büyük nehirlerin kenarlarında yerleşik düzene geçmesi ve vergi toplayarak dış etkenlere karşı durmasıyla aşağıdakilerden hangi devrimi gerçekleştirdiği söylenebilir.

Cevap: Tarım Devrimi

12. İnsanlığın 1945’te II. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya atom bombası atılması yani ben artık dünyanın tümüne hükmedebilirim fikri; ya da ilk kez Ay’a 20 Temmuz 1969’da ABD’nin gönderdiği uzay gemisi ile Neil Armstrong’un aya ayak basması ve uzay çalışmaları, yeni dünyalar bulması ve nüfusunun artık yetmemesinden bu faaliyetleri arttırması ve neticede, bilgisayarların bizleri esir aldığı da bir dönem; hepimizin elinde birer cep telefonu var olmasıyla aşağıdakilerden hangi devrimi gerçekleştirdiği söylenebilir?

Cevap: Bilimsel Devrim

13. Szabo, 2010’a göre aşağıdakilerden hangisi insan faaliyetlerinin sınıflandırılmasındaki dolaylı( indirekt) antropojenik süreçlerden biri değildir?

Cevap: Volkan patlamasının hızlanması süreci

14. Evrimleşen insanın yaşayan son türünün ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Homo Sapiens

Yer Sistemleri 2021 Final Soruları

15. İnsanın gelişme devrelerini oluşturan, insanlığın yaptığı devrimleri eskiden yeniye doğru sıraladığımızda aşağıdaki sıralamalardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap: Bilişsel Devrim-Tarım Devrimi-Sanayi Devrimi-Bilimsel Devrim

16. Yaklaşık 100.000 yıl önce Homo Sapiens’in yolculuğu ve göç yollarıyla dünyaya yayılışı hangi kıtadan başlamıştır?

Cevap: Afrika

17. Kuaterner öncesinde yaşandığı belirlenen Paleozik’te son buzul çağı hangi jeolojik devirde olmuştur?

Cevap: Permiyen

18. Atmosfer olaylarından sıcaklık, yağış, rüzgar, basınç, nem, bulutluluk gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bunlar atmosferik dinamikleri, yani atmosferin özellikle yeryüzüne yakın alt tabakası olan………………’de gerçekleşir.
Yukarıdaki ifadeye göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: Troposfer

19. Homo Habilis; alet yapabildiği ve kullanabildiği bilinen ilk hominid, yani insansıdır……………………….. önce yaşamış günümüz modern insanın ilk uzak insan atasıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: 1,9 milyon yıl

20. Yeryuvarının 70-80 km kalınlığındaki kabuğu da denilen en dış kısmına ne isim verilir?

Cevap: Litosfer

21. Enerji döngüsünde besin zincirinin en altında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

Cevap: Üreticiler

22. Bu bölgelerde; Kuzey Kutbu’nun ve Antarktika’nın geniş flora sahalarından yoksun alanlarında ancak, kalın kürklü ve soğuğa dayanıklı çoğu beyaz renkli kutup ayısı, kutup tavşanı, kutup tilkisi, kutup kurdu, deniz aslanı ve penguen gibi soğuk kuşak faunası yaşamını sürdürebilir. Sibirya bu sahalara Tundra denir.
Yukarıda verilen ifadeye göre hangi morfojenetik/morfoklimatik bölge açıklanmıştır?

Cevap: Glasyal

23. Dünyada 7.050.000 km2 yüzölçümü ile en geniş akarsu havzası alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Amazon

24. Aşağıdakilerden hangisi, Szabo, 2010’a göre son on yıldan fazla sürede, üzerine yazılan makalelerde ‘’Antrpojenik Jeomorfoloji’’ konusunun sekiz bölümünden birisidir?

Cevap: Su yönetimi

25. Aşağıdakilerden hangisi kendi türleri içinde Homo Sapiensi ön plana çıkaran ve günümüze kadar ulaşmasını sağlayan maddelerden biri değildir?

Cevap: Karmaşık faaliyetlerde kavga çıkarma

26. Ekosistemdeki besin zincirinde geçişler belirli düzeylerde ve basamaklar şeklinde olur. Her basamakta zincirdeki enerjinin bir bölümü kaybolur. Örneğin güneşten gelen enerji bitkiler tarafından emilir. Bitkileri böcekler yer, böcekleri kurbağalar, kurbağaları yılanlar, yılanları da bir şahin yer ve besin zinciri böylece sürer ve devam eder. Ancak besin zinciri burada sona ermez. Şahin Öldüğünde onu da…………………………..
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: Ayrıştırıcılar parçalar

27. Aşağıdakilerden hangisi 7 büyük ve 7 küçük plakalardan biri değildir?

Cevap: Anadolu

28. İnsanın doğaya müdahalesine dayanarak ‘’Antropojenik Jeomorfolojinin’’ yani Antroposenin; dolayısıyla Sanayi Devriminin hangi olayla başladığı kabul edilir?

Cevap: 1763’te buhar motorunun icadı.

29. Bitkilerin primer (birincil) üreticilerin güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmeleri ekosistemin temelini oluşturur. Klorofil (yeşil…) taşıyan yeşil bitkilerin mineral besin maddeleri; su ve karbondioksit gibi basit inorganik elementlerden güneş enerjisi kullanarak daha madde yani karbonhidrat ve oksijen üretmelerine……………………………… denilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: Fotosentez

30. Konusu, kökeni ve amacı son derece farklı insan topluluklarının operasyonu tarafından yaratılmış olan, sürekli araştıran jeomorfolojinin bir kolu olarak tanımlanabilir.
Yukarıdaki ifadeye dayanarak aşağıdakilerden hangisi jeomorfoloji biliminin hangi alt dalının kısa bir tanımıdır?

Cevap: Antropojenik Jeomorfoloji

31. Aşağıdakilerden hangisi Nobel ödüllü bilim insanı Crutzen ve ekibinin önerdiği ‘’antroposen’’ ifadesinin karşılığı değildir?

Cevap: Tarım Çağı

32. İnsanlığın 1763’te buhar motorunu icadı ile keşif ve icatlarının hızlanması; buharlı tren, buharlı gemi, teleskop, radyo, televizyon vb. lerini icadı ile aşağıdakilerden hangi devrimi gerçekleştirdiği söylenebilir?

Cevap: Endüstri Devrimi

33. 209.000 m3/sn ortalama akımıyla dünyanın en güçlü nehri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Amazon

34. Aşağıdakilerden hangisi, Szabo, 2010’a göre son on yıldan fazla sürede, üzerine yazılan makalelerde ‘’Antropojenik Jeomorfoloji’’ konusunun sek…………….henüz değildir?

Cevap: atıklar

35. Biyosfer’de; enerji, su ve besin maddelerinin bir canlıdan diğerine geçişine………………denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Cevap: Besin Zinciri

Yer Sistemleri 2021 Final Soruları

Yer Sistemleri Final Çıkmış Sorular
Yer Sistemleri ANASAYFA
Yer Sistemleri Yer Sistemleri Final Çıkmış Sorular
Coğrafya Anasayfa
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2020 Vize Sorular

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2020 Vize Sorular

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2020 Vize Sorular

Ekonomik Coğrafyaya Giriş

2020 Vize Sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi politik ekonominin ilk destekçileri tarafından terk edilen teoridir?

A) Lokasyon teorisi
B) Merkez teorisi
C) Yarı çevre teorisi
D) Ekonomik teori
E) Konum teorisi

Cevap : E) Konum teorisi

2- Coğrafya kaç inceleme alanına ayrılmıştır?

A) 6
B) 3
C) 2
D) 4
E) 5

Cevap : C) 2

3- Dünya 1990’lı yıllarda siyasi ekonomi yönünden hangi teorinin egemenliği altına girmiştir?

A) Yarı çevre teorisi
B) Regülasyon teorisi
C) Konum teorisi
D) Merkezi yerler teorisi
E) Çevre teorisi

Cevap : B) Regülasyon teorisi

4- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ekonomik coğrafyanın en önemli inceleme alanlarının başında gelmektedir?

A) Tarım
B) Bölgeselleşme
C) Endüstri
D) Yerelleşme
E) Küreselleşme

Cevap : E) Küreselleşme

5- Mekân teorisi eleştirel ekonomik coğrafya lehine biçim olarak ortaya çıktığında, aşağıdaki bilim dallarından hangileri ekonomik coğrafyaya çok farklı yaklaşımlar getirmiştir?

A) Jeologlar ve iktisatçılar
B) Zoologlar ve stratejistler
C) Demograflar ve matematikçiler
D) Biyologlar ve iktisatçılar
E) Coğrafyacılar ve ekonomistler

Cevap : E) Coğrafyacılar ve ekonomistler

6- Yeni nesil ekonomik coğrafyacılardan Lösch, nazizmin kötülüklerini gidermek için …………. piyasaya yönelmiş, Harvey ise kapitalizmin kötülüklerini düzeltmek için…………. yönelmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Sosyalizm-Liberalizm
B) Kapitalist-Sosyalizm
C) Sosyalizm-Kapitalist
D) Kapitalist-Marksizim
E) Liberalizm-Kapitalist

Cevap : B) Kapitalist-Sosyalizm

7- Ekonomik coğrafya veya ticari coğrafya hangi yıllar arasında öne çıkmıştır?

A) 1850-1920
B) 1880-1930
C) 1820-1945
D) 1810-1910
E) 1830-1960

Cevap : B) 1880-1930

8- Ekonomik coğrafyanın modern toplumsal bilimlerle birlikte ticari coğrafya için daha açıklayıcı bir bilim dalı hâline gelmesi aşağıdaki hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

A) 1880-1900
B) 1750-1790
C) 1910-1930
D) 1950-1970
E) 1980-2000

Cevap : A) 1880-1900

9- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik coğrafyanın alt konularından biri değildir?

A) Hidroloji​​​​
B) Madenler
C) Balıkçılık
D) Sağlık
E) Tarım

Cevap : A) Hidroloji

10- Ekonomik eylemlerin mekânsal yönlerini inceleyen ilk izler aşağıdakilerden hangisinde görülmüştür?

A) Babil dünya haritasında
B) Anaksimandros’un haritasında
C) Qin eyaletinin yedi çin haritalarında
D) Posidonius’un haritasında
E) Pietro Vesconte’nin dünya haritasında

Cevap : C) Qin eyaletinin yedi çin haritalarında

11- Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında nükleer üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almaz?

A) Hindistan
B) Fransa
C) Güney Kore
D) ABD
E) Kanada

Cevap : A) Hindistan

12- Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında buğday üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almaz?

A) Fransa
B) ABD
C) Avustralya
D) Rusya
E) Çin

Cevap : C) Avustralya

13- Tropikal ormanlar dünya yüzeyinin yüzde kaçını oluşturur?

A) 10
B) 20
C) 22
D) 7,5
E) 15

Cevap : D) 7,5

14- Aşağıdakilerden hangisi mekân kavramının birbirleriyle ilişkili öğelerinden değildir?

A) Bölge ve biçim
B) Makro bölgesel ölçek
C) Gereksiz yere düzensiz alan kavramı
D) Yer
E) Mekândaki akışlar

Cevap : B) Makro bölgesel ölçek

15- I. Sanayi
II. Tarım
III. Turizm
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ormancılığın en fazla etkileşim hâlinde olduğu sektörlerdir?

A) II ve III
B) Yalnızca II
C) Yalnızca I
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap : D) I, II ve III

 

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2020 Vize Sorular

16- I. Hindistan
II. Çin
III. Endonezya
IV.İngiltere
Maliyetlerin daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelere örneğin çağrı merkezlerinin taşınması bu konuya örnek olmaktadır. Ancak bu eğilim daha çok gelişmekte olan ülkeler ölçeğinin daha gelişmiş ucunda yer alan ülkeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bu ülkelerdendir?

A) II ve III
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) III ve IV
E) I ve II

Cevap : B) I, II ve III

17- Aşağıdakilerin hangisinde sosyal meselelere karşılık olarak özellikle ABD’de bir grup coğrafyacı yeni radikal coğrafyayı nerede ve hangi üniversitede biçimlendirmeye çalışmışlardır?

A) Orlonda-Florida Merkez Üniversitesi
B) Cambridge- Harvard Üniversitesi
C) Los Angeles- Güney California Üniversitesi
D) Massachusetts-Clark Üniversitesi
E) Durham-Duke Üniversitesi

Cevap : D) Massachusetts-Clark Üniversitesi

18- Tarım (bitkisel üretim-hayvancılık), balıkçılık, kerestecilik ve ormancılık, madencilik ve enerji kaynaklarının yanı sıra avcılık ve toplayıcılık aşağıdaki faaliyet türlerinden hangisine girmektedir?

A) Primer
B) Kuiner
C) Tersiyer
D) Kuaterner
E) Sekonder

Cevap : A) Primer

19- Mesafe artık elektronik ortamda iletişim maliyetini belirleyecek değildir. Şirketler, dünyanın üç ana zaman dilimine göre üç vardiya hâlinde belirli çalışma türlerini organize edecektir. Aşağıdakilerden hangisi çalışma türlerinin organize edildiği alanlardan biri değildir?

A) Doğu Asya
B) Avustralya
C) Amerika
D) Avrupa
E) Afrika

Cevap : E) Afrika

20- Ekonomik coğrafya alanında yetişmiş coğrafyacı ekonomistler, kültürel dönüş ve feminist yaklaşımlarla eş zamanlı olarak hangi yıl ortaya çıkmıştır?

A) 1970
B) 1950
C) 1960
D) 1990
E) 1980

Cevap : D) 1990

21- Genel olarak küreselleşmenin etkileri ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri devriminin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri hakkında güçlü argümanlar öne sürülmüştür. Bazı gözlemciler, elektronik haberleşmelerin “uzay-daralan” etkilere sahip olduğunu ve …………. ileri sürmüşlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ekonominin ölümünü
B) Mesafenin ölümünü
C) Lokasyonun ölümünü
D) Üretimin ölümünü
E) Zamanın ölümünü

Cevap : B) Mesafenin ölümünü

22- Ekonomik coğrafyanın modern toplumsal bilimlerle birlikte ticari coğrafya için daha açıklayıcı bir bilim dalı hâline gelmesi aşağıdaki hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

A) 1880-1900
B) 1750-1790
C) 1910-1930
D) 1950-1970
E) 1980-2000

Cevap : A) 1880-1900

23- Aşağıdakilerin hangisinde ekonomik faaliyet grup eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

A) Sekonder faaliyet –Madencilik
B) Tersiyer faaliyet –Sigortacılık
C) Primer faaliyet –Balıkçılık
D) Kuaterner faaliyet –Arge uzmanları
E) Kuiner –CEO

Cevap : A) Sekonder faaliyet –Madencilik

24- Aşağıdakilerden hangisi ekonomik coğrafyanın alt konularından biri değildir?

A) Sağlık
B) Madenler
C) Balıkçılık
D) Tarım
E) Hidroloji

Cevap : E) Hidroloji

25- I. Sanayi
II. Tarım
III. Turizm
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ormancılığın en fazla etkileşim hâlinde olduğu sektörlerdir?

A) Yalnızca I
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) Yalnızca II

Cevap : C) I, II ve III

26- Mesafe artık elektronik ortamda iletişim maliyetini belirleyecek değildir. Şirketler, dünyanın üç ana zaman dilimine göre üç vardiya hâlinde belirli çalışma türlerini organize edecektir. Aşağıdakilerden hangisi çalışma türlerinin organize edildiği alanlardan biri değildir?

A) Avustralya
B) Afrika
C) Amerika
D) Avrupa
E) Doğu Asya

Cevap : B) Afrika

27- Paul Krugman’a göre ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Sanayideki üretim yeri
B) Mekândaki üretim yeri
C) Uzaydaki üretim yeri
D) Aydaki üretim yeri
E) Boşluktaki üretim yeri

Cevap : C) Uzaydaki üretim yeri

28- Ekonomik coğrafya veya ticari coğrafya hangi yıllar arasında öne çıkmıştır?

A) 1880-1930
B) 1820-1945
C) 1810-1910
D) 1830-1960
E) 1850-1920

Cevap : A) 1880-1930

29- Dünya, artık yalnızca üretilen mallar bakımından değil, hizmetler, sermaya/finans ve teknoloji bakımından da küresel bir pazar haline gelmiştir. ………………………… olarak anılan bu olgu, doğal olarak, ekonomik coğrafya kapsamında ele alınır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ekonomik pazar
B) Ekonomik küreselleşme
C) Ekonomik yerelleşme
D) Ekonomik üretim
E) Ekonomik tüketim

Cevap : B) Ekonomik küreselleşme

30- Aşağıdakilerden hangisi mekân kavramının birbirleriyle ilişkili öğelerinden değildir?

A) Makro bölgesel ölçek
B) Gereksiz yere düzensiz alan kavramı
C) Mekândaki akışlar
D) Bölge ve biçim
E) Yer

Cevap : A) Makro bölgesel ölçek

31- I. Hindistan
II. Çin
III. Endonezya
IV. İngiltere
Maliyetlerin daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelere örneğin çağrı merkezlerinin taşınması bu konuya örnek olmaktadır. Ancak bu eğilim daha çok gelişmekte olan ülkeler ölçeğinin daha gelişmiş ucunda yer alan ülkeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bu ülkelerdendir?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) I, II, III ve IV
D) I ve II
E) III ve IV

Cevap : A) I, II ve III

32- Coğrafyacılar, ekonomistlerden farklı olarak ekonomik coğrafyayı ekonomik faaliyetlerin dağılışlarını, üretim, tüketim ve dağıtım ilişkilerini aşağıdakilerden hangisi içinde ele alır ve değerlendirir?

A) Sistematik organizasyon
B) Ticari organizasyon
C) Kamusal organizasyon
D) Mekânsal organizasyon
E) Bireysel organizasyon

Cevap : D) Mekânsal organizasyon

33- Tarım (bitkisel üretim-hayvancılık), balıkçılık, kerestecilik ve ormancılık, madencilik ve enerji kaynaklarının yanı sıra avcılık ve toplayıcılık aşağıdaki faaliyet türlerinden hangisine girmektedir?

A) Kuaterner
B) Sekonder
C) Primer
D) Kuiner
E) Tersiyer

Cevap : C) Primer

34- Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında buğday üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almaz?

A) ABD
B) Çin
C) Rusya
D) Avustralya
E) Fransa

Cevap : D) Avustralya

35- Arz ve talep eğrileri, tam bilgiye dayalı rasyonel seçim gibi, kapitalizm sadece pazar değişimi anlamına geliyordu. Ekonomik teoride bu temelin sağlanmasına rağmen ……………………, coğrafyanın iki yönüyle de önemli olduğunu göstermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Lösch
B) Humbolt
C) Kjellen
D) Ratzel
E) Ritter

Cevap : A) Lösch

36- Geleneksel ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisine odaklanmıştır?

A) Mekânsal analiz döneminde ortaya çıkan kantitatif coğrafya toplumsal ilgisizliğe
B) 1950’lerin ortalarında geleneksel yaklaşım karşısında kayda değer memnuniyetsizliğine
C) Politik ekonomi bir taraftan ekonomi diğer taraftan siyaset ilminin kurallarını incelemeye
D) 1990’lı yıllardan itibaren ekonomik süreçlerin kurumsal ve kültürel temellerini vurgulayan yeni
bir yaklaşıma
E) Belirli bölgelerdeki ekonomik koşullar ve kaynaklar hakkındaki bilgilerin derlemesine

Cevap : E) Belirli bölgelerdeki ekonomik koşullar ve kaynaklar hakkındaki bilgilerin derlemesine

37- Genel olarak küreselleşmenin etkileri ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri devriminin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkileri hakkında güçlü argümanlar öne sürülmüştür. Bazı gözlemciler, elektronik haberleşmelerin “uzay-daralan” etkilere sahip olduğunu ve ………………….. ileri sürmüşlerdir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ekonominin ölümünü
B) Lokasyonun ölümünü
C) Zamanın ölümünü
D) Üretimin ölümünü
E) Mesafenin ölümünü

Cevap : E) Mesafenin ölümünü

38- Paul Krugman’a göre ekonomik coğrafya aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Sanayideki üretim yeri
B) Uzaydaki üretim yeri
C) Aydaki üretim yeri
D) Boşluktaki üretim yeri
E) Mekândaki üretim yeri

Cevap : B) Uzaydaki üretim yeri

39- 1930’lu yıllarda büyük güçlerin hâkimiyetleri ortaya çıkmış ve politika tartışmalarında …………………… ve ………………… odak noktası olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Zenginlik-Güvensizlik
B) Zenginlik-Yoksulluk
C) İşsizlik-Yoksulluk
D) Zenginlik-İşsizlik
E) İşsizlik- Güvensizlik

Cevap : C) İşsizlik-Yoksulluk

40- Aşağıdakilerin hangisinde ekonomik faaliyet grup eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

A) Sekonder faaliyet –Madencilik
B) Kuiner –CEO
C) Tersiyer faaliyet –Sigortacılık
D) Kuaterner faaliyet –Arge uzmanları
E) Primer faaliyet –Balıkçılık

Cevap : A) Sekonder faaliyet –Madencilik

41- Aşağıdakilerden hangisinde ekonomik coğrafyacılar tarafından sıkça kullanılan mekânsal boyut ölçek eşleştirmesi yanlış verilmiştir?

A) Makro bölgesel ölçek – Londra Belediyesi
B) Bölgesel ölçek – İngiltere’nin güneydoğusu
C) Ulusal ölçek – ABD
D) Yaşanılan yerler – İş yerleri
E) Yerel ölçek – Silikon Vadisi

Cevap : A) Makro bölgesel ölçek – Londra Belediyesi

42- Aşağıdakilerden hangisi “yeni ekonomik coğrafya” kavramını ilk defa kullanmıştır?

A) David Harvey
B) Paul Krugman
C) Albrecht Penck
D) Fredrich Ratzel
E) Jean Brunhes

Cevap : B) Paul Krugman

43- Aşağıdakilerden hangisi 2016 yılında nükleer üretiminde dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almaz?

A) Fransa
B) Güney Kore
C) Hindistan
D) Kanada
E) ABD

Cevap : C) Hindistan

44- Aşağıdakilerden hangisi mekansal analiz döneminde ortaya atılan çeşitli teorilerden biri değildir?

A) Alman konum teorisi
B) Marksist teorisi
C) Endüstriyel konum teorisi
D) Merkezi yer teorisi
E) Neoklasik iktisat teorisi

Cevap : E) Neoklasik iktisat teorisi

45- Ekonomik-coğrafi yaklaşımın bir parçasını oluşturan temel kavramlar aşağıdakilerden hangileridir?

A) Sistematik -Bölgesel-Analitik
B) Ticaret-Tarım-Sanayi
C) Ürün-Mamul-Yarı Mamul
D) Mekan-Yer-Ölçek
E) Lokasyon-Konum-Alan

Cevap : D) Mekan-Yer-Ölçek

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2020 Vize Sorular

Auzef Coğrafya
Telegram Coğrafya

Ekonomik Coğrafyaya Giriş 2020 Vize Sorular

Ekonomik Coğrafyaya Giriş

 

Coğrafya: Geçmiş-Kavramlar-Coğrafyacılar 2020 Vize Soruları

Coğrafya: Geçmiş-Kavramlar-Coğrafyacılar 2020 Vize Soruları

Coğrafya: Geçmiş-Kavramlar-Coğrafyacılar 2020 Vize

1- Aşağıdakilerden hangisi Infrared (kızılötesi) teknolojisi ile yapılan görüntülemelerin kolaylık getirdiği alanlardan biri değildir?

A) Sulak alanların belirlenmesi
B) Maden sahalarının tespiti
C) Dağlık alanların belirlenmesi
D) Bitki örtüsünün ayırt edilmesi
E) Toprak türlerinin ayırt edilmesi

Cevap : C) Dağlık alanların belirlenmesi

2- Aşağıdakilerden hangisi Alexander van Humboldt’un özellikleri arasında yer almaz?

A) Fiziki Coğrafya ve Klimatoloji’nin temellerini atması
B) Yerin manyetik etkisinin ekvatordan kutuplara doğru arttığını keşfetmesi
C) Doğal olayları birbirinden bağımsız hadiseler şeklinde düşünmesi
D) Kosmos adlı eseri kaleme alması
E) Volkanların kırık hatlar boyunca sıralandığını keşfetmesi

Cevap : C) Doğal olayları birbirinden bağımsız hadiseler şeklinde düşünmesi

3- Sebep-sonuç analizi, gezi-gözlem metodolojisi, izohips, izobat, izoterm, grafik, profil ve kesit çıkarma gibi teknikleri coğrafyada kullanmaya başlayan bilim adamı ve yaşadığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alexander van Humboldt–Almanya
B) Immanuel Kant–Almanya
C) George Perkins Marsh–Amerika Birleşik Devletleri
D) Paul Vidal de la Blache–Fransa
E) Carl Ritter–Almanya

Cevap : A) Alexander van Humboldt–Almanya

4- Aşağıdakilerden hangisi George Perkins Marsh’ın özellikleri arasındadır?

A) Antropojenik çevresel degradasyonun tanımını yapması
B) Yerin manyetik etkisinin ekvatordan kutuplara doğru arttığını keşfetmesi
C) Volkanların kırık hatlar boyunca sıralandığını keşfetmesi
D) Beşerî coğrafyanın konusunu belirlemesi
E) Fiziki Coğrafya ve Klimatoloji’nin temellerini atması

Cevap : E) Fiziki Coğrafya ve Klimatoloji’nin temellerini atması

5- Aşağıdaki İlk Çağ bilginlerinden hangisi dünyanın bilinen ilk coğrafyacısı olup, “Geographika” adlı 17 ciltlik eseri yazmıştır?

A) Eratosthenes
B) Aristotle
C) Strabo
D) Anaximander
E) Ptolemaios

Cevap : C) Strabo

6- Alman ekolünün etnisiteci yapısına karşılık Fransız ekolünün bölgeselci karakterinin göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etnik dağılışı değil idari sınırları baz alması
B) Sedimantasyon süreçleri ve paleontoloji konularını oluşum süreci ile birlikte ele alması
C) İnsan dışındaki canlıların çevre ile ilişkilerine değinmesi
D) Etnik dağılış haritalarına bolca rastlanması
E) Doğa tarihi ile ilgilenmesi

Cevap : A) Etnik dağılışı değil idari sınırları baz alması

7- Aşağıdaki bilim adamlarından hangi ikisi Alman ekolüne mensup değildir?

A) Alexander van Humboldt – Carl Ritter
B) Giraud Soulavie – George Perkins Marsh
C) George Perkins Marsh – Immanuel Kant
D) Carl Ritter – George Perkins Marsh
E) Immanuel Kant – Paul Vidal de la Blache

Cevap : B) Giraud Soulavie – George Perkins Marsh

8- Coğrafyada sayısal devrimin (Quantitative revolution) aşağıdakilerden hangisini etkilediği söylenemez?

A) William Morris Davis
B) Jonh Playfair
C) Robert Elmer Horton
D) Edward Ullman
E) Peter Haggett

Cevap : A) William Morris Davis

9- Aşağıdakilerden hangisi modern dönemdeki doğa bilimleri arasında yer almaz?

A) Matematik
B) Klimatoloji
C) Paleontoloji
D) Mineraloji
E) Jeoloji

Cevap : A) Matematik

10- Savaş dönemlerinde bilimsel çalışmaların hızlanmasının sebepleri arasında aşağıdaki askerî amaçlardan hangisi gösterilebilir?

A) Savaş esnasında müttefik kuvvetlerin vurulması
B) Doğal afetlerin ortadan kalkması
C) Etkili saldırı olanaklarının araştırılması
D) Yeni yerlerin tarıma açılması
E) Müzakere imkânlarının araştırılması

Cevap : C) Etkili saldırı olanaklarının araştırılması

11- Ebu Reyhan El-Birûnî 11. yüzyılda kuyulardan aldığı karot örneklerini incelemiş; yerin iç yapısı, tabakalaşma ve fasiyesler hakkında çıkarım ve keşifler yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Birûnî o zamana dek var olmayan yeni bir bilim dalı bulduğunu ilan etmiştir. Buna göre Ebu Reyhan El-Birûnî 11. yüzyılda bulduğu bilim dalı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Jeoloji
B) Jeodinamik
C) Jeodezi
D) Jeomorfoloji
E) Jeostrateji

Cevap : C) Jeodezi

12- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da İlk Çağda gelişen bilimin Orta Çağda geri kalmasının nedenleri arasında gösterilemez?

A) Yunan Bilim Akademisi’nin kapatılması
B) İskenderiye Kütüphanesinin yakılması
C) İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’nin kurulması
D) Kilisenin düşünce dünyası üzerindeki etkisinin artması
E) Skolastik düşüncenin yaygınlaşması

Cevap : C) İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’nin kurulması

13- Eski Mısır medeniyeti bilimsel anlamda devrine göre oldukça ileri sayılabilecek bir düzeye erişmiş ve önemli buluşlara ev sahipliği yapmıştır. Astronomi ve matematikte ilerleyen Mısır medeniyeti bu alanlardaki çalışmalarının sonucu olarak Coğrafya bilimine de önemli katkılar sağlamıştır. Sadece bu bilgilere dayanılarak Eski Mısır medeniyeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Astronomi ve Matematik alanlarında buluşlar yapmışlardır
B) Sulama ve tarım teknikleri geliştirmişlerdir
C) Papirüslere haritalar çizmişlerdir
D) İlk gemiyi inşa etmişlerdir
E) Madenler ve taş ocakları işletmişlerdir

Cevap : A) Astronomi ve Matematik alanlarında buluşlar yapmışlardır

14- Bilim, bilen, anlayan, değerlendiren ve ifade eden ilk insanla birlikte başlamıştır. İnsanın ilk kafa yorduğu meseleler arasında ise şüphesiz varlığını sürdürebilmenin gerekleri, yani doğal ortam koşulları içerisinde ayakta kalabilmek için nelerin lazım geldiği hususu önemli bir başlıktır. Dolayısıyla insanın doğal ortam ile ilişkisi üzerinde kavrama ve yorumlamaya yönelik çalışmalar, yani bugünkü anlamıyla Coğrafya (adı konulmamış da olsa) ilk insan ile birlikte ortaya çıkmış bir bilimdir. Buna göre Coğrafya biliminin ortaya çıkışı ilk olarak hangi olaya dayanmaktadır?

A) Felsefenin bir bilim olarak ortaya çıkmasına
B) Yazının icadına
C) Eratosthenes’in “geography” kelimesini kullanmasına
D) İnsanların mağara duvarlarına resimler yapmalarına
E) İlk insanın dünyadaki yerini almasına

Cevap : E) İlk insanın dünyadaki yerini almasına

15- Otomasyonun babası olarak anılmakta olup, hidromekanik, robot ve matriks uzmanıdır. Aynı zamanda Diyarbakır Ulu Cami’nin avlusundaki taşa oyulmuş güneş saatini yapan bilgindir.
Yukarıda sözü edilen Orta Çağ İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ebu-l İz El-Cezerî
B) İstahrî
C) Harezmî
D) Ebu Reyhan El-Birûnî
E) Mesûdî

Cevap : A) Ebu-l İz El-Cezerî

16- İlk Çağ coğrafyacılarına ait özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Felsefe okullarından yetişen düşünürler coğrafya ile ilgili görüşler öne sürmüşlerdir
B) Güneş ve Ay’ın hareketleri hakkında henüz bilgi sahibi değildirler
C) Kartografya ile ilgilenip değişik haritalar çizmişlerdir
D) Varlığı ve evreni açıklamaya çalışmışlardır
E) Coğrafya dışında başka bilimlerle de ilgilenmişlerdir

Cevap : E) Coğrafya dışında başka bilimlerle de ilgilenmişlerdir

17- Keşifler çağında denizci ve kâşiflerin bazılarında dinî duyguların baskın olduğu, hatta bu kişilerin arasında yer alan Hristiyan din adamlarının inançları doğrultusunda keşif veya bilimsel misyonla ilgisi olmayan bazı faaliyetlere giriştikleri görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade edilen türden faaliyetlere bir örnek oluşturmaktadır?

A) Sebastian Cabot’un İngiltere ile İspanya arasında sık sık saf değiştirmesi
B) Vasco de Gama’nın hac yolundaki Müslümanlara saldırması
C) Francis Drake’in İspanyol kolonilerine baskınlar düzenlemesi
D) Martin Frobisher’in Gine kıyılarına seyahat yapması
E) Ferdinand Magellan’ın Filipinler’de yerli halk tarafından öldürülmesi

Cevap : B) Vasco de Gama’nın hac yolundaki Müslümanlara saldırması

18- Canlıların dünyadaki önemli hadiseler neticesinde ortadan kalktıklarını veya yerlerini yenilerine bıraktıklarını ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) George Cuvier
B) Siegfried Passarge
C) Daniel Bernoulli
D) Comte de Buffon
E) Edme Mariotte

Cevap : A) George Cuvier

19- Hindistan bölgesinde sömürgecilik faaliyetleri aşağıdaki seyyahlardan hangisinin Hindistan’a ulaşmasının ardından başlamıştır?

A) Marco Polo
B) Martin Behaim
C) Ferdinan Magellan
D) Jacques Cartier
E) Vasco de Gama

Cevap : E) Vasco de Gama

20- Bernhardus Varenius’un başyapıtı olan Geographia Generalis hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İkinci bölümünde Dünya ile Güneş ve yıldızlar arasındaki ilişki anlatılır
B) Üçüncü bölümünde küre ve harita yapımı konularına değinilir
C) Coğrafyanın genel bilimsel prensip ve temellerini ortaya koyar
D) Japonya ve Siam bölgesi hakkında bilgiler vermektedir
E) İlk bölümünde Dünyanın şekli, boyutları, hareketleri ve ölçülerinden bahsedilir

Cevap : C) Coğrafyanın genel bilimsel prensip ve temellerini ortaya koyar

21- Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ İslam dünyasında bilime destek veren devlet başkanları arasında gösterilemez?

A) Halife Memun
B) Yavuz Sultan Selim
C) Halife Harun Reşid
D) Fatih Sultan Mehmed
E) Uluğbey

Cevap : B) Yavuz Sultan Selim

22- İlk Çağ medeniyetlerindeki coğrafi algı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Henüz bir Coğrafya kitabı yazılacak seviyeye erişilememiştir
B) Coğrafi çalışmalar çoğu zaman tapınaklarda yapılmaktadır
C) Bazı tanrı kralların emirleri coğrafi çalışmalara yön vermiştir
D) Astronomik ve doğal olaylara dair gözlemler ön plandadır
E) Doğal çevre ile mücadele coğrafi çalışmaları hızlandırmıştır

Cevap : B) Coğrafi çalışmalar çoğu zaman tapınaklarda yapılmaktadır

23- Alman ekolünün etnisiteci yapısına karşılık Fransız ekolünün bölgeselci karakterinin göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etnik dağılışı değil idari sınırları baz alması
B) Doğa tarihi ile ilgilenmesi
C) Sedimantasyon süreçleri ve paleontoloji konularını oluşum süreci ile birlikte ele alması
D) Etnik dağılış haritalarına bolca rastlanması
E) İnsan dışındaki canlıların çevre ile ilişkilerine değinmesi

Cevap : A) Etnik dağılışı değil idari sınırları baz alması

24- Marco Polo’nun Avrupa’da Doğu’nun tanınmaya başlamasında önemli bir yere sahip olan Il Milione adlı eserinin coğrafi keşifler sırasında rağbet görmemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 17 yıl süren Doğu ve Güneydoğu Asya seyahatlerine dayanması
B) Çoğunlukla şahsi görüş ve gözlemlere yer vermesi
C) Toplumların yaşam tarzları ve kültürlerinden bahsetmesi
D) Kubilay Han’ın görevlendirmesiyle yapılan seyahatleri anlatması
E) Marco Polo’nun eseri hapishane arkadaşına yazdırmış olması

Cevap : B) Çoğunlukla şahsi görüş ve gözlemlere yer vermesi

25- Aşağıdakilerden hangisi dünya haritacılık tarihindeki önemli şahsiyetler arasında gösterilemez?

A) Ptolemaios
B) William D. Pattison
C) İstahrî
D) Pirî Reis
E) Gerardus Mercator

Cevap : B) William D. Pattison

26- Coğrafyada sayısal devrimin (Quantitative revolution) aşağıdakilerden hangisini etkilediği söylenemez?

A) Robert Elmer Horton
B) Peter Haggett
C) Edward Ullman
D) William Louis Garrison
E) Jonh Playfair

Cevap : D) William Louis Garrison

27- Aşağıdakilerden hangisi Mercator Projeksiyon sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A) İlk kez Mercator’un 1569 tarihli dünya haritasında kullanılması
B) Ekvator civarı ve kutuplar için düşük bozulma oranı sağlaması
C) 80° den yüksek enlemlerin haritalandırılamaması
D) Günümüzde de kullanılmaya devam etmesi
E) İdeal olan görüntüye göre ölçeği 60° enlemlerinde 4 kat, 80 ° enlemlerinde ise 6 kat büyütmesi

Cevap : B) Ekvator civarı ve kutuplar için düşük bozulma oranı sağlaması

28- Önemli kentlerin, dağların ve nehirlerin enlem ve boylamlarını belirlemiş ancak başlangıç meridyenini yanlış konumlandırdığı için koordinatlarda hata yapmıştır. Matematik Coğrafya alanının öncüsü olan İlk Çağ bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pilinius
B) Hipparchus
C) Seneca
D) Eratosthenes
E) Ptolemaios

Cevap : E) Ptolemaios

29- Hava fotoğrafı çekimlerinin gelişme sürecindeki önemli olaylar arasında aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

A) Messter tarafından hava kamerasının yapılması
B) Bingazi civarının havadan fotoğraflarının çekilmesi
C) Zeiss tarafından seri çekim için hava kamerasının yapılması
D) I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi
E) Carl-Zeiss tarafından doğrultma ve değerlendirme aletlerinin yapılması

Cevap : D) I. Dünya Savaşı’nın sona ermesi

30- Keşifler çağında denizci ve kâşiflerin bazılarında dinî duyguların baskın olduğu, hatta bu kişilerin arasında yer alan Hristiyan din adamlarının inançları doğrultusunda keşif veya bilimsel misyonla ilgisi olmayan bazı faaliyetlere giriştikleri görülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade edilen türden faaliyetlere bir örnek oluşturmaktadır?

A) Francis Drake’in İspanyol kolonilerine baskınlar düzenlemesi
B) Ferdinand Magellan’ın Filipinler’de yerli halk tarafından öldürülmesi
C) Vasco de Gama’nın hac yolundaki Müslümanlara saldırması
D) Sebastian Cabot’un İngiltere ile İspanya arasında sık sık saf değiştirmesi
E) Martin Frobisher’in Gine kıyılarına seyahat yapması

Cevap : C) Vasco de Gama’nın hac yolundaki Müslümanlara saldırması

31- Francis Drake’in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Sir unvanı alması ve İngilizler tarafından kahraman sayılmasının sebebidir?

A) Değerli kargoya sahip İspanyol gemilerini soyması
B) İspanyol koloni ve kasabalarına saldırıp buraları yağmalaması
C) Dünyanın çevresini deniz yolu ile dolaşan ikinci kişi olması
D) İngilizlerin imparatorluk olma yolunda ihtiyaç duydukları deniz ticaret yollarının açılmasına katkı sağlaması
E) İngiliz denizci, köle taciri, hükümet korsanı ve amiral olması

Cevap : E) İngiliz denizci, köle taciri, hükümet korsanı ve amiral olması

32- Bernhardus Varenius’un coğrafi çalışmalardaki hangi tutumu bugünkü anlamda sistematik Coğrafyanın temellerinin atılması şeklinde değerlendirilebilir?

A) Matematiksel ölçüm ve hesaplamalara yer vermesi
B) Sadece dünyanın bütününü değil farklı bölümlerini de ele alması
C) Bir standardizasyon oluşturarak genel ilke ve prensipler ortaya koymaya çalışması
D) Zaman farkı ve gün uzunluğu gibi konulardan bahsetmesi
E) Konum bilgilerine yer vermesi

Cevap : C) Bir standardizasyon oluşturarak genel ilke ve prensipler ortaya koymaya çalışması

33- 70 paftadan oluşan oldukça detaylı bir dünya haritası çizmiş, dünyanın değişik bölgelerini daha büyük ölçeklerde detaylandırarak haritalandırmıştır. Bitkilerin 12 dilde karşılığını yazarak tanınırlıklarını artırmıştır. Eserleri Latinceye çevrilmiş ve uzun yıllar okunmuştur. En önemli eseri olan “Nüzhetü’l- Müştâk fi İhtirâkı’l-Âfâk” bir coğrafya kitabı ve haritalar kataloğudur.
Yukarıda bazı özellikleri verilen Orta Çağ İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn Batuta
B) İdrisî
C) İbn Haldun
D) Harezmî
E) İbn-i Sîna

Cevap : B) İdrisî

34- Aşağıdakilerden hangisi George Perkins Marsh’ın özellikleri arasındadır?

A) Fiziki Coğrafya ve Klimatoloji’nin temellerini atması
B) Beşerî coğrafyanın konusunu belirlemesi
C) Volkanların kırık hatlar boyunca sıralandığını keşfetmesi
D) Antropojenik çevresel degradasyonun tanımını yapması
E) Yerin manyetik etkisinin ekvatordan kutuplara doğru arttığını keşfetmesi

Cevap : D) Antropojenik çevresel degradasyonun tanımını yapması
NOT: George Perkins Marsh 1801-1882 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir diplomat, çevreci ve coğrafyacıdır. İnsan-çevre etkileşimi üzerine çalışmalar yapmış olan Mars aynı zamanda Ekoloji biliminin de öncülerinden sayılmaktadır. Antropojenik çevresel degradasyonun tespitini ve tanımını yapmıştır.

35- Bernhardus Varenius’un bilinen ilk eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İl Milione
B) Geographia Generalis
C) Despcriptio Regni Japoniae
D) The World’s Hydrographical Description
E) The Seaman’s Secrets

Cevap : C) Despcriptio Regni Japoniae

Coğrafya: Geçmiş-Kavramlar-Coğrafyacılar 2020 Vize

Coğrafya: Geçmiş-Kavramlar-Coğrafyacılar 2020 Vize

Auzef Coğrafya facebook coğrafya

Coğrafya: Geçmiş-Kavramlar-Coğrafyacılar 2020 Vize

Coğrafya: Geçmiş-Kavramlar-Coğrafyacılar 2020 Vize

Topografyalar 2019 Bütünleme

Topografyalar 2019 Bütünleme

Topografyalar 2019 Bütünleme

1. İnlandsisler

Çok geniş bir alan kaplayan, kalın buzul örtüleridir. Şekilleri kubbeye benzer. Buzulun kalınlığı merkezi
kısımda fazla, çevrede ise azdır.

2. Drumlin

Taban morenlerinden meydana gelmiş kaşık tersi şeklindeki disimetrik tepelerdir.

3. Travertenler :

Nispeten hafif, yumuşak ve gözenekli yapıda olan beyaz renkli travertenlere kalker tüfü adı da verilir.

4. Monoklinal yapılı saha : Şekilli soru Şekli verip ne olduğunu sormuş

monoklinal yapılı saha
5. Volkanlardan atılan gazların en büyük kısmını su buharı meydana getirir.

su buharı

6. Aşağıdakilerden hangisi volkan tiplerinden değildir?

Etna

7. Şekillerden hangisinde  Sahanın alçaltılıp iyice düzleştirilmesi verilmiştir?

sahanın alçalıp düzleşmesi

 

Cevap : D

Topografyalar 2019 Bütünleme

9. Uvala

Birbirlerine komşu olan bir kaç dolinin gelişmeleri sonucu, onları birbirlerinden ayıran eşik sahaları zamanla
daralır ve ortadan kalkarlar. Böylece komşu dolinler birleşerek daha büyük karstik depresyonları oluştururlar.
Bunlara uvala adı verilmektedir.

10. Bir taşkın ovasındaki alüvyonlar üzerinde serbestçe yer değiştiren mendereslere, serbest menderesler adı
verilir.

11. Mantarkaya : Resimde oluşum hangi türe aittir :

mantarkaya

12. Fiziksel parçalanma

Kurak ve yarı kurak bölgelerde fiziksel parçalanma ( mekanik parçalanma ) egemendir.

13. Resimde set resifi kıyı resifi ve atol verilmemiş numaralandırılıp ne olduğu sorulmuş.

set resifi kıyı
set resifi kıyı

14. Hangisinde zengin kaya tuzu yatağı yoktur?

-Kağızman

-Kırşehir’in kuzeydoğusu

-Sivas batıs

-Nevşehir civar

-Çankırı’nın güneybatısı

Cevap : Zonguldak’ın batısı.

15. Neojen kuaterner den kalma Volkan sahası değildir – Akdeniz

16. Boyuna yapılı kıyılar

Kıvrım eksenlerinin, fay düzlemlerinin, kuesta cephelerinin ve subsekant depresyonların kıyıya paralel olarak
uzandıkları bölgelerde pasifik tipi kıyı olarak da adlandırılan, boyuna yapılı kıyılar gelişmiştir.

17. Artıkaya

Bunlardan biri, normal kıyı çizgisi ile denizin karaya doğru en fazla ilerlediği sınır arasında kalan zondur ki buna artkıyı adı verilir

18. Erime Çukurları

Periglasyal bölgelerin ova gibi alçak düzlüklerinde, donmuş olan zeminin veya toprağın üst kısmının, sıcak
devrelerde yerel olarak çözülmesi ve çözülen kısımların büzülüp torbalaşmaları çeşitli boyutlardaki kapalı
depresyonların veya çukurların oluşmalarına yol açar

19. Tebeşir

Geçirimli Gözenekli

20. Resif

Mercan adı verilen canlıların yaşadıkları sıcak bölge okyanus ve denizlerinde, onların iskelet artıklarının
yığılması sonucu resif adı verilen birikim şekilleri yer alır.

Topografyalar
facebook coğrafya

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize – Final

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize – Final

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize – Final

1 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kollektif bir zirai işletme şekli olan kibbutzların geliştirildiği ülke verilmiştir?

Amerika
Kanada
Almanya
İsrail
Pakistan

Cevap : İsrail

2 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde SSCB’de toprakta özel mülkiyetin kaldırıldığı, büyük toprakların da topraksız ve yoksul köylüler arasında dağıtılmasının yer aldığı “Toprak Kararnamesi” nin onaylandığı yıl verilmiştir?

1950

1812

1917

1945

1937

Cevap : 1917

3 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 20. yüzyılın yarısında dünyada yaşanan iki büyük savaşın etkilerinden biri verilmemiştir?

Şehirler varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Yerleşim alanları yerle bir olmuştur.

Tarım alanları harap olmuştur.

Birçok insan ölmüştür.

Yaşayanlar maddi ve manevi yönden çöküntüye uğramışlardır.

Cevap : Şehirler varlıklarını sürdürmüşlerdir.

4 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uzak Doğu’da kanallar, dereler, havuzlar ve ………….balık üretilmesi çok eskilere inmektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Göletlerde

Pirinç tarlalarında

Çaylarda

Göllerde

Dalyanlarda

Cevap : Pirinç tarlalarında

5 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı doğru olarak verilmiştir?

%55

%28

%75

%85

%82

Cevap : %28

6 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bağdadi yapının Artvin civarındaki adı verilmiştir?

Çakatura

Kasatura

Hartama

Tepe

Çakraz

Cevap : Çakatura

7 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dünyada yetiştirilen başlıca ürün gruplarından değildir?

Kenevir

Tahıllar

Meyveler

Yağ bitkileri

Bakliyat

Cevap : Kenevir

8 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal nüfusun dünya nüfusuna oranı verilmiştir?

%24

%89

%47

%65

%17

Cevap : %47

9 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Sahra altı Afrika’da 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı doğru olarak verilmiştir?

%191

%55

%45

%100

%25

Cevap : %191

10 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eskiden Harput’un mezrası olan yerleşme verilmiştir?

Harput

Van

Edirne

Mersin

Elazığ

Cevap : Elazığ

11 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Entansif olarak işletilen plantasyonlar 19. yüzyıla kadar yalnız………….. çalıştırmaktaydılar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

İşçi

Erkek

Kadın ve çocuk

Gönüllü

Köle

Cevap : Köle

12 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farmsteadlerin büyük değişime uğradığı dönem verilmiştir?

16. yüzyıl ortaları

17. yüzyıl ortalarından sonra

16. yüzyılın sonları

17. yüzyıl

19. yüzyıl ortalarından sonra

Cevap : 19. yüzyıl ortalarından sonra

13 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Avrupa kıtasındaki 2013 yılına ait tarımda ekonomik olarak aktif olan nüfus miktarı doğru olarak verilmiştir?

21 689 000

20 000 000

10 000 000

19 701 000

15 000 000

Cevap : 19 701 000

14 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Sovhozlarda çalışanlar çalışmaları karşılığı ……….. almaktadırlar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Mal

Ücret

Ürün

Pay

Kârdan

Cevap : Ücret

15 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde asıl orman ürünlerinden biri verilmemiştir?

Tomruk

Sığla yağı

Sanayi odunu

Kâğıtlık odun

Yakacak odun

Cevap : Sığla yağı

16 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ Kuzey kutbunda Tundra kuşağında yaşayan Laponlar, Samoyetler, Tunguzlar ve Eskimolarda yazın ren geyiği derisinden yaptıkları ……………… yaşamaktadırlar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Çardak biçimli çadırlarda

Altıgen çadırlarda

Yurtlarda

Koni biçimindeki çadırlarda ( Tepee )

Dikdörtgen biçimindeki çadırlarda ( Therapie )

Cevap : Koni biçimindeki çadırlarda ( Tepee )

17 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde devlete ait olan ve devlet tarafından işletilen sovhozlara yöneltilen eleştirilerden biri verilmiştir?

Tarım alanlarında makineleşmenin gerçekleştirilememesi

Devlet aracılığıyla ülke servetinin sahibi olan halkın, devlet tarafından katı bir biçimde cezalandırılması

Halkın yeterince çalıştırılamaması

Tarım alanlarının düzenlenememesi

Tarım ürünlerinin düzenlenememesi

Cevap : Devlet aracılığıyla ülke servetinin sahibi olan halkın, devlet tarafından katı bir biçimde cezalandırılması

18 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İlk Çağ’dan bu yana dünya nüfusuna baktığımızda nüfusun İlk Çağ’daki durumu verilmiştir?

Nüfusta gerileme yaşanmıştır.

Nüfusta salgın hastalıklar görülmüştür.

Savaşlar çıkmıştır.

Kolonizasyon hareketleri problem yaratmıştır.

Nüfusta yükselme yaşanmıştır.

Cevap : Nüfusta yükselme yaşanmıştır.

19 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Batı Afrika’da kurulan köle merkezlerinde toplanan siyahi köleler, Batı Afrika ihraç malı olarak ucuz insan gücü talep eden ………………nakil edilmekteydiler.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Avrupa’ya

Uzak Doğu’ya

Sibirya’ya

Karayiplere ve Kuzey Amerikan kolonilerine

İç Asya’ya

Cevap : Karayiplere ve Kuzey Amerikan kolonilerine

20 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde mağara meskenlerinin rastlanmadığı bölgelerden biri verilmiştir?

Türkiye’de Ürgüp-Göreme yöresi

Sumatra

Fransa’da Loire bölgesi

Fransa’da Dordogne bölgesi

İspanya Endülüs’te Granada bölgesi

Cevap : Sumatra

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize – Final

21 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 1700’lerin başlarında, İndiana’ya yerleşen, farmstead topluluklarını kuran ilk Avrupalı Amerikalılardan bazılarının yerleştiği mevki verilmiştir?

Wabash vadisi

Montana

Arizona

Nevada

Oregon

Cevap : Wabash vadisi

23 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Amerika Birleşik Devletleri’nde kırsal alanların oranı doğru olarak verilmiştir?

%56

%32

%24

%45

%98

Cevap : %98

24 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İngiltere, Batı Afrika ve İngiliz Kuzey Amerika kolonilerinin üç köşeli ticaretinin dönemi verilmiştir?

15. yüzyıl sonlarından 16. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 17. yüzyıl başlarına kadar

17. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl sonlarına kadar

Cevap : 16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl başlarına kadar

25 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünya genelinde tarımın ithalattaki payı doğru olarak verilmiştir?

%1,40

%5,6

%6,7

%14

%40

Cevap : %1,40

26 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde genel olarak orman ve taş malzemenin olmadığı, mesken yapımına uygun hemen hemen tek malzeme toprak olduğu için toprak meskenlerin hâkim olduğu bölgeler verilmiştir?

Kutup bölgesi

Alpler

Step ve savan sahaları

Tropikal bölge

Dağlık bölgeler

Cevap : Step ve savan sahaları

2 7 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farmsteadlerin büyük değişime uğradığı dönem verilmiştir?

16. yüzyıl ortaları

17. yüzyıl ortalarından sonra

16. yüzyılın sonları

17. yüzyıl

19. yüzyıl ortalarından sonra

Cevap : 19. yüzyıl ortalarından sonra

28 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 2011 yılına ait dünya toplam balık üretimi doğru olarak verilmiştir?

98 milyon ton

89 milyon ton

154 milyon ton

120 milyon ton

110 milyon ton

Cevap : 154 milyon ton

 29 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Entansif olarak işletilen plantasyonlar 19. yüzyıla kadar yalnız………….. çalıştırmaktaydılar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

İşçi

Erkek

Kadın ve çocuk

Gönüllü

Köle

Cevap : Köle

30 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehirlere, özellikle metropoliten bölgelere göç ve buralarda hızlı ……….. artışının en büyük nedeni ülkenin her yerinden gelen kırsal kökenli göçtür” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Ekonomi

Fakirlik

Mesken

Nüfus

Sosyal çöküntü

Cevap : Nüfus

31 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ormancılık sektörünün başlıca amaçlarından biri değildir?

Orman kaynaklarının fonksiyonel özellikleri esas alınarak bunlardan sağlanacak mal ve hizmet üretimi ile kolektif faydaları sürekli ve rasyonel bir biçimde artırmak

Yeni ormanlar kurmak suretiyle orman alanlarını genişletmek

Orman kaynakları üzerindeki sosyo – ekonomik baskıları azaltmak amacıyla, kırsal yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri almak

Orman kaynaklarını kendi gelişimine bırakmak

Toprak kaybının önlenmesi ve doğal dengenin korunması için erozyonu önleyici tedbirler almak, orman içi otlak ve meralarda ıslah çalışmalar yapmak

Cevap : Orman kaynaklarını kendi gelişimine bırakmak

32 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarımda makinelerin kullanımının ekonomik olmadığı arazi miktarı verilmiştir?

5 dekardan küçük

1000 dekardan küçük

10 dekardan küçük

20 dekardan küçük

50 dekardan küçük

Cevap : 50 dekardan küçük

33 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal alanlardaki yerleşmeler olarak köylerin yanı sıra bulunan diğer kırsal yerleşmelerden biri verilmemiştir?

Kasaba

Oba

Yayla

Mezra

Şehir

Cevap : Şehir

34 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dünyada yetiştirilen başlıca ürün gruplarından değildir?

Kenevir

Tahıllar

Meyveler

Yağ bitkileri

Bakliyt

Cevap : Kenevir

35 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarımda ekonomik olarak aktif nüfusun en az olduğu kıta verilmiştir?

Afrika kıtası

Amerika kıtası

Asya kıtası

Avrupa kıtası

Okyanusya kıtası

Cevap : Okyanusya kıtası

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize Final

36 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde evlerin araziye serpilmiş gibi olduğu ve evlerin birbirinden uzakta yer aldığı yerleşme tipi verilmiştir?

Dağınık yerleşmeler

Sıkışık yerleşmeler

Toplu yerleşmeler

Seyrek yerleşmeler

Bitişik yerleşmele

Cevap : Dağınık yerleşmeler

37 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir Amerikalı çiftlik işçisinin üretebildiği yiyecekle besleyebileceği insan sayısı doğru olarak verilmiştir?

Sadece ailesi ve yakınları

Neredeyse elli insan

Neredeyse on insan

Neredeyse yirmi insan

Sadece kendilerini

Cevap : Neredeyse elli insan

38 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde OECD’nin 1988 yılından itibaren kırsal alanlar üzerine çalışmalar yürüterek kırsal alanları tanımlamak üzere kullandığı kriter verilmiştir?

Nüfus yoğunluğu

Kültürel yapı

Sosyal yapı

Eğitim durumu

Mesken yoğunluğu

Cevap : Nüfus yoğunluğu

39 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Malezya’nın doğusunda Sarawak tepesinde İbanların yaklaşık 300 kişinin yaşadığı büyük evin uydusu şeklindeki evlerinin adı verilmiştir?

Pampa

Vega

Dampa

Hamlet

Sarava

Cevap : Dampa

40 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkiye’nin tarım alanlarının oranı doğru olarak verilmiştir?

%15,21

%20

%49,70

%60, 07

%54

Cevap : %49,70

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize – Final

41 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ Meskenlerin planına baktığımızda hemen her evde esas olarak hane halkı tarafından oturulan, uyunulan ve yemeğin hazırlandığı bir veya bir kaç odanın yer aldığı görülmektedir. Diğer taraftan yetiştirilen ürünler, kullanılan çeşitli araç ve gereçler, hayvanlar çoğunlukla aynı çatı altında bulunmaktadır. Bunlar ‘……………’ olarak tanımlanmaktadır.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Eklenti

İlave

Ahır

Bileşik ev

Ev ve eklentileri

Cevap : Bileşik ev

42 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ Bununla birlikte Güney ve Güneydoğu Asya tropikal orman sahaları, bilhassa Çin Hindi, Borneo, Celebes, Molük ve Filipin adalarının karakteristik mesken tipini …………….. ahşap meskenler teşkil eder.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Tek katlı

Üç odalı

Kazıklar üstünde inşa edilen

İki Katlı

Ev ve eklentilerden oluşan

Cevap : Kazıklar üstünde inşa edilen

43 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “……….. çoğu kez bütün köy halkının, bazen köy sakinlerinden yalnız bir kısmının ( kadın, çocuk ve çobanları ) katıldığı, genelde dağ ve ova arasında mevsimlere göre ayarlanan göç hareketlerinin gerçekleştiği mevsimlik konaklama yerleridir.”ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Yayla

Kom

Divan

Mahalle

Hamlet

Cevap : Yayla

44 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde genelde yerleşmenin toplu olmasına sebep olan beşeri faktörlerden biri verilmiştir?

Güvenli şartlar

Asayişin varlığı

Sağlık şartlarının iyiliği

Savaşlar, istilalar

Küçükbaş hayvancılığının yapılması

Cevap : Savaşlar, istilalar

45- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Ev ve ………… her köyün hayat tarzına ve ekonomik faaliyetlerine uygun olarak oluşmaktadır. ”ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Caddeler

Dini yapılar

Kültürel yapılar

Eklentileri

Okullar

Cevap : Eklentileri

46 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kollektif bir zirai işletme şekli olan kibbutzların geliştirildiği ülke verilmiştir?

Amerika
Kanada
Almanya
İsrail
Pakistan

Cevap : İsrail

47 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde SSCB’de toprakta özel mülkiyetin kaldırıldığı, büyük toprakların da topraksız ve yoksul köylüler arasında dağıtılmasının yer aldığı “Toprak Kararnamesi” nin onaylandığı yıl verilmiştir?

1950

1812

1917

1945

1937

Cevap : 1917

48 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 20. yüzyılın yarısında dünyada yaşanan iki büyük savaşın etkilerinden biri verilmemiştir?

Şehirler varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Yerleşim alanları yerle bir olmuştur.

Tarım alanları harap olmuştur.

Birçok insan ölmüştür.

Yaşayanlar maddi ve manevi yönden çöküntüye uğramışlardır.

Cevap : Şehirler varlıklarını sürdürmüşlerdir.

49 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uzak Doğu’da kanallar, dereler, havuzlar ve ………….balık üretilmesi çok eskilere inmektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Göletlerde

Pirinç tarlalarında

Çaylarda

Göllerde

Dalyanlarda

Cevap : Pirinç tarlalarında

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize Final

50 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı doğru olarak verilmiştir?

%55

%28

%75

%85

%82

Cevap : %28

51 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bağdadi yapının Artvin civarındaki adı verilmiştir?

Çakatura

Kasatura

Hartama

Tepe

Çakraz

Cevap : Çakatura

52 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dünyada yetiştirilen başlıca ürün gruplarından değildir?

KenevirTahıllarMeyveler

Yağ bitkileri

Bakliyat

Cevap : Kenevir

53 )

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal nüfusun dünya nüfusuna oranı verilmiştir?%24%89

%47

%65

%17

Cevap : %47

54 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Sahra altı Afrika’da 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı doğru olarak verilmiştir?

%191

%55

%45

%100

%25

Cevap : %191

55 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eskiden Harput’un mezrası olan yerleşme verilmiştir?

Harput

Van

Edirne

Mersin

Elazığ

Cevap : Elazığ

56 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Entansif olarak işletilen plantasyonlar 19. yüzyıla kadar yalnız………….. çalıştırmaktaydılar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

İşçi

Erkek

Kadın ve çocuk

Gönüllü

Köle

Cevap : Köle

57 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farmsteadlerin büyük değişime uğradığı dönem verilmiştir?

16. yüzyıl ortaları

17. yüzyıl ortalarından sonra

16. yüzyılın sonları

17. yüzyıl

19. yüzyıl ortalarından sonra

Cevap : 19. yüzyıl ortalarından sonra

58 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Avrupa kıtasındaki 2013 yılına ait tarımda ekonomik olarak aktif olan nüfus miktarı doğru olarak verilmiştir?

21 689 000

20 000 000

10 000 000

19 701 000

15 000 000

Cevap : 19 701 000

59 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Sovhozlarda çalışanlar çalışmaları karşılığı ……….. almaktadırlar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Mal

Ücret

Ürün

Pay

Kârdan

Cevap : Ücret

60 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde asıl orman ürünlerinden biri verilmemiştir?

Tomruk

Sığla yağı

Sanayi odunu

Kâğıtlık odun

Yakacak odun

Cevap : Sığla yağı

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize – Final

61 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ Kuzey kutbunda Tundra kuşağında yaşayan Laponlar, Samoyetler, Tunguzlar ve Eskimolarda yazın ren geyiği derisinden yaptıkları ……………… yaşamaktadırlar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Çardak biçimli çadırlarda

Altıgen çadırlarda

Yurtlarda

Koni biçimindeki çadırlarda ( Tepee )

Dikdörtgen biçimindeki çadırlarda ( Therapie )

Cevap : Koni biçimindeki çadırlarda ( Tepee )

62 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde devlete ait olan ve devlet tarafından işletilen sovhozlara yöneltilen eleştirilerden biri verilmiştir?

Tarım alanlarında makineleşmenin gerçekleştirilememesi

Devlet aracılığıyla ülke servetinin sahibi olan halkın, devlet tarafından katı bir biçimde cezalandırılması

Halkın yeterince çalıştırılamaması

Tarım alanlarının düzenlenememesi

Tarım ürünlerinin düzenlenememesi

Cevap : Devlet aracılığıyla ülke servetinin sahibi olan halkın, devlet tarafından katı bir biçimde cezalandırılması

63 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İlk Çağ’dan bu yana dünya nüfusuna baktığımızda nüfusun İlk Çağ’daki durumu verilmiştir?

Nüfusta gerileme yaşanmıştır.

Nüfusta salgın hastalıklar görülmüştür.

Savaşlar çıkmıştır.

Kolonizasyon hareketleri problem yaratmıştır.

Nüfusta yükselme yaşanmıştır.

Cevap : Nüfusta yükselme yaşanmıştır.

64 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Batı Afrika’da kurulan köle merkezlerinde toplanan siyahi köleler, Batı Afrika ihraç malı olarak ucuz insan gücü talep eden ………………nakil edilmekteydiler.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Avrupa’ya

Uzak Doğu’ya

Sibirya’ya

Karayiplere ve Kuzey Amerikan kolonilerine

İç Asya’ya

Cevap : Karayiplere ve Kuzey Amerikan kolonilerine

65 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde mağara meskenlerinin rastlanmadığı bölgelerden biri verilmiştir?

Türkiye’de Ürgüp-Göreme yöresi

Sumatra

Fransa’da Loire bölgesi

Fransa’da Dordogne bölgesi

İspanya Endülüs’te Granada bölgesi

Cevap : Sumatra

66 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 1700’lerin başlarında, İndiana’ya yerleşen, farmstead topluluklarını kuran ilk Avrupalı Amerikalılardan bazılarının yerleştiği mevki verilmiştir?

Wabash vadisi

Montana

Arizona

Nevada

Oregon

Cevap : Wabash vadisi

67 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Amerika Birleşik Devletleri’nde kırsal alanların oranı doğru olarak verilmiştir?

%56

%32

%24

%45

%98

Cevap : %98

68 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İngiltere, Batı Afrika ve İngiliz Kuzey Amerika kolonilerinin üç köşeli ticaretinin dönemi verilmiştir?

15. yüzyıl sonlarından 16. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 17. yüzyıl başlarına kadar

17. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl sonlarına kadar

Cevap : 16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl başlarına kadar

69 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünya genelinde tarımın ithalattaki payı doğru olarak verilmiştir?

%1,40

%5,6

%6,7

%14

%40

Cevap : %1,40

70 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde genel olarak orman ve taş malzemenin olmadığı, mesken yapımına uygun hemen hemen tek malzeme toprak olduğu için toprak meskenlerin hâkim olduğu bölgeler verilmiştir?

Kutup bölgesi

Alpler

Step ve savan sahaları

Tropikal bölge

Dağlık bölgeler

Cevap : Step ve savan sahaları

71 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farmsteadlerin büyük değişime uğradığı dönem verilmiştir?

16. yüzyıl ortaları

17. yüzyıl ortalarından sonra

16. yüzyılın sonları

17. yüzyıl

19. yüzyıl ortalarından sonra

Cevap : 19. yüzyıl ortalarından sonra

72 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 2011 yılına ait dünya toplam balık üretimi doğru olarak verilmiştir?

98 milyon ton

89 milyon ton

154 milyon ton

120 milyon ton

110 milyon ton

Cevap : 154 milyon ton

 73 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Entansif olarak işletilen plantasyonlar 19. yüzyıla kadar yalnız………….. çalıştırmaktaydılar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

İşçi

Erkek

Kadın ve çocuk

Gönüllü

Köle

Cevap : Köle

74 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehirlere, özellikle metropoliten bölgelere göç ve buralarda hızlı ……….. artışının en büyük nedeni ülkenin her yerinden gelen kırsal kökenli göçtür” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Ekonomi

Fakirlik

Mesken

Nüfus

Sosyal çöküntü

Cevap : Nüfus

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize Final

75 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ormancılık sektörünün başlıca amaçlarından biri değildir?

Orman kaynaklarının fonksiyonel özellikleri esas alınarak bunlardan sağlanacak mal ve hizmet üretimi ile kolektif faydaları sürekli ve rasyonel bir biçimde artırmak

Yeni ormanlar kurmak suretiyle orman alanlarını genişletmek

Orman kaynakları üzerindeki sosyo – ekonomik baskıları azaltmak amacıyla, kırsal yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri almak

Orman kaynaklarını kendi gelişimine bırakmak

Toprak kaybının önlenmesi ve doğal dengenin korunması için erozyonu önleyici tedbirler almak, orman içi otlak ve meralarda ıslah çalışmalar yapmak

Cevap : Orman kaynaklarını kendi gelişimine bırakmak

76 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarımda makinelerin kullanımının ekonomik olmadığı arazi miktarı verilmiştir?

5 dekardan küçük

1000 dekardan küçük

10 dekardan küçük

20 dekardan küçük

50 dekardan küçük

Cevap : 50 dekardan küçük

77 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal alanlardaki yerleşmeler olarak köylerin yanı sıra bulunan diğer kırsal yerleşmelerden biri verilmemiştir?

Kasaba

Oba

Yayla

Mezra

Şehir

Cevap : Şehir

78 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dünyada yetiştirilen başlıca ürün gruplarından değildir?

Kenevir

Tahıllar

Meyveler

Yağ bitkileri

Bakliyt

Cevap : Kenevir

79 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarımda ekonomik olarak aktif nüfusun en az olduğu kıta verilmiştir?

Afrika kıtası

Amerika kıtası

Asya kıtası

Avrupa kıtası

Okyanusya kıtası

Cevap : Okyanusya kıtası

80 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde evlerin araziye serpilmiş gibi olduğu ve evlerin birbirinden uzakta yer aldığı yerleşme tipi verilmiştir?

Dağınık yerleşmeler

Sıkışık yerleşmeler

Toplu yerleşmeler

Seyrek yerleşmeler

Bitişik yerleşmele

Cevap : Dağınık yerleşmeler

81 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir Amerikalı çiftlik işçisinin üretebildiği yiyecekle besleyebileceği insan sayısı doğru olarak verilmiştir?

Sadece ailesi ve yakınları

Neredeyse elli insan

Neredeyse on insan

Neredeyse yirmi insan

Sadece kendilerini

Cevap : Neredeyse elli insan

82 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde OECD’nin 1988 yılından itibaren kırsal alanlar üzerine çalışmalar yürüterek kırsal alanları tanımlamak üzere kullandığı kriter verilmiştir?

Nüfus yoğunluğu

Kültürel yapı

Sosyal yapı

Eğitim durumu

Mesken yoğunluğu

Cevap : Nüfus yoğunluğu

83 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Malezya’nın doğusunda Sarawak tepesinde İbanların yaklaşık 300 kişinin yaşadığı büyük evin uydusu şeklindeki evlerinin adı verilmiştir?

Pampa

Vega

Dampa

Hamlet

Sarava

Cevap : Dampa

84 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkiye’nin tarım alanlarının oranı doğru olarak verilmiştir?

%15,21

%20

%49,70

%60, 07

%54

Cevap : %49,70

85 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ Meskenlerin planına baktığımızda hemen her evde esas olarak hane halkı tarafından oturulan, uyunulan ve yemeğin hazırlandığı bir veya bir kaç odanın yer aldığı görülmektedir. Diğer taraftan yetiştirilen ürünler, kullanılan çeşitli araç ve gereçler, hayvanlar çoğunlukla aynı çatı altında bulunmaktadır. Bunlar ‘……………’ olarak tanımlanmaktadır.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Eklenti

İlave

Ahır

Bileşik ev

Ev ve eklentileri

Cevap : Bileşik ev

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize Final

86 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ Bununla birlikte Güney ve Güneydoğu Asya tropikal orman sahaları, bilhassa Çin Hindi, Borneo, Celebes, Molük ve Filipin adalarının karakteristik mesken tipini …………….. ahşap meskenler teşkil eder.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Tek katlı

Üç odalı

Kazıklar üstünde inşa edilen

İki Katlı

Ev ve eklentilerden oluşan

Cevap : Kazıklar üstünde inşa edilen

87 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “……….. çoğu kez bütün köy halkının, bazen köy sakinlerinden yalnız bir kısmının ( kadın, çocuk ve çobanları ) katıldığı, genelde dağ ve ova arasında mevsimlere göre ayarlanan göç hareketlerinin gerçekleştiği mevsimlik konaklama yerleridir.”ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Yayla

Kom

Divan

Mahalle

Hamlet

Cevap : Yayla

88 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde genelde yerleşmenin toplu olmasına sebep olan beşeri faktörlerden biri verilmiştir?

Güvenli şartlar

Asayişin varlığı

Sağlık şartlarının iyiliği

Savaşlar, istilalar

Küçükbaş hayvancılığının yapılması

Cevap : Savaşlar, istilalar

89- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Ev ve ………… her köyün hayat tarzına ve ekonomik faaliyetlerine uygun olarak oluşmaktadır. ”ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Caddeler

Dini yapılar

Kültürel yapılar

Eklentileri

Okullar

Cevap : Eklentileri

90 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde balık ihracatında ilk beş ülke içinde yer almayan bir ülke verilmiştir?

Vietnam

Çin

Norveç

Tayland

Pakistan

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize – Final

1 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kollektif bir zirai işletme şekli olan kibbutzların geliştirildiği ülke verilmiştir?

Cevap : İsrail

2 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde SSCB’de toprakta özel mülkiyetin kaldırıldığı, büyük toprakların da topraksız ve yoksul köylüler arasında dağıtılmasının yer aldığı “Toprak Kararnamesi” nin onaylandığı yıl verilmiştir?

Cevap : 1917

3 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 20. yüzyılın yarısında dünyada yaşanan iki büyük savaşın etkilerinden biri verilmemiştir?

Cevap : Şehirler varlıklarını sürdürmüşlerdir.

4 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uzak Doğu’da kanallar, dereler, havuzlar ve ………….balık üretilmesi çok eskilere inmektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Pirinç tarlalarında

5 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı doğru olarak verilmiştir?

%28.

6 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bağdadi yapının Artvin civarındaki adı verilmiştir?

Çakatura.

7 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dünyada yetiştirilen başlıca ürün gruplarından değildir?

Kenevir.

8 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal nüfusun dünya nüfusuna oranı verilmiştir?

%47.

9 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Sahra altı Afrika’da 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı doğru olarak verilmiştir?

%191.

10 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eskiden Harput’un mezrası olan yerleşme verilmiştir?

Elazığ.

11 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Entansif olarak işletilen plantasyonlar 19. yüzyıla kadar yalnız………….. çalıştırmaktaydılar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Köle.

12 )  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farmsteadlerin büyük değişime uğradığı dönem verilmiştir?

19. yüzyıl ortalarından sonra.

13 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Avrupa kıtasındaki 2013 yılına ait tarımda ekonomik olarak aktif olan nüfus miktarı doğru olarak verilmiştir?

19 701 00.

14 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Sovhozlarda çalışanlar çalışmaları karşılığı ……….. almaktadırlar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Ücret.

15 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde asıl orman ürünlerinden biri verilmemiştir?

Sığla yağı.

16 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ Kuzey kutbunda Tundra kuşağında yaşayan Laponlar, Samoyetler, Tunguzlar ve Eskimolarda yazın ren geyiği derisinden yaptıkları ……………… yaşamaktadırlar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Koni biçimindeki çadırlarda ( Tepee ) .

17 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde devlete ait olan ve devlet tarafından işletilen sovhozlara yöneltilen eleştirilerden biri verilmiştir?

Devlet aracılığıyla ülke servetinin sahibi olan halkın, devlet tarafından katı bir biçimde cezalandırılması.

18 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İlk Çağ’dan bu yana dünya nüfusuna baktığımızda nüfusun İlk Çağ’daki durumu verilmiştir?

Nüfusta yükselme yaşanmıştır..

19 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Batı Afrika’da kurulan köle merkezlerinde toplanan siyahi köleler, Batı Afrika ihraç malı olarak ucuz insan gücü talep eden ………………nakil edilmekteydiler.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Karayiplere ve Kuzey Amerikan kolonilerine.

20 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde mağara meskenlerinin rastlanmadığı bölgelerden biri verilmiştir?

Sumatra.

 21 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 1700’lerin başlarında, İndiana’ya yerleşen, farmstead topluluklarını kuran ilk Avrupalı Amerikalılardan bazılarının yerleştiği mevki verilmiştir?

Wabash vadisi

Montana

Arizona

Nevada

Oregon

Cevap : Wabash vadisi

23 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İngiltere, Batı Afrika ve İngiliz Kuzey Amerika kolonilerinin üç köşeli ticaretinin dönemi verilmiştir?

15. yüzyıl sonlarından 16. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 17. yüzyıl başlarına kadar

17. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl sonlarına kadar

Cevap : 16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl başlarına kadar

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize – Final

24 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünya genelinde tarımın ithalattaki payı doğru olarak verilmiştir?

%1,40

%5,6

%6,7

%14

%40

Cevap : %1,40

25 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı doğru olarak verilmiştir?

%55

%28

%75

%85

%82

Cevap : %28

26 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 2011 yılına ait dünya toplam balık üretimi doğru olarak verilmiştir?

98 milyon ton

89 milyon ton

154 milyon ton

120 milyon ton

110 milyon ton

Cevap : 154 milyon ton

27 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Entansif olarak işletilen plantasyonlar 19. yüzyıla kadar yalnız………….. çalıştırmaktaydılar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

İşçi

Erkek

Kadın ve çocuk

Gönüllü

Köle

Cevap : Köle

28 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehirlere, özellikle metropoliten bölgelere göç ve buralarda hızlı ……….. artışının en büyük nedeni ülkenin her yerinden gelen kırsal kökenli göçtür” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Ekonomi

Fakirlik

Mesken

Nüfus

Sosyal çöküntü

Cevap : Nüfus

29 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ormancılık sektörünün başlıca amaçlarından biri değildir?

Orman kaynaklarının fonksiyonel özellikleri esas alınarak bunlardan sağlanacak mal ve hizmet üretimi ile kolektif faydaları sürekli ve rasyonel bir biçimde artırmak

Yeni ormanlar kurmak suretiyle orman alanlarını genişletmek

Orman kaynakları üzerindeki sosyo – ekonomik baskıları azaltmak amacıyla, kırsal yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri almak

Orman kaynaklarını kendi gelişimine bırakmak

Toprak kaybının önlenmesi ve doğal dengenin korunması için erozyonu önleyici tedbirler almak, orman içi otlak ve meralarda ıslah çalışmalar yapmak

Cevap : Orman kaynaklarını kendi gelişimine bırakmak

36 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarımda makinelerin kullanımının ekonomik olmadığı arazi miktarı verilmiştir?

5 dekardan küçük

1000 dekardan küçük

10 dekardan küçük

20 dekardan küçük

50 dekardan küçük

Cevap : 50 dekardan küçük

37 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal alanlardaki yerleşmeler olarak köylerin yanı sıra bulunan diğer kırsal yerleşmelerden biri verilmemiştir?

Kasaba

Oba

Yayla

Mezra

Şehir

Cevap : Şehir

38 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dünyada yetiştirilen başlıca ürün gruplarından değildir?

Kenevir

Tahıllar

Meyveler

Yağ bitkileri

Bakliyt

Cevap : Kenevir

39 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde genel olarak orman ve taş malzemenin olmadığı, mesken yapımına uygun hemen hemen tek malzeme toprak olduğu için toprak meskenlerin hâkim olduğu bölgeler verilmiştir?

Kutup bölgesi

Alpler

Step ve savan sahaları

Tropikal bölge

Dağlık bölgeler

Cevap : Step ve savan sahaları

40 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarımda ekonomik olarak aktif nüfusun en az olduğu kıta verilmiştir?

Afrika kıtası

Amerika kıtası

Asya kıtası

Avrupa kıtası

Okyanusya kıtası

Cevap : Okyanusya kıtası

41 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde evlerin araziye serpilmiş gibi olduğu ve evlerin birbirinden uzakta yer aldığı yerleşme tipi verilmiştir?

Dağınık yerleşmeler

Sıkışık yerleşmeler

Toplu yerleşmeler

Seyrek yerleşmeler

Bitişik yerleşmeler

Cevap : Dağınık yerleşmeler

42 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir Amerikalı çiftlik işçisinin üretebildiği yiyecekle besleyebileceği insan sayısı doğru olarak verilmiştir?

Sadece ailesi ve yakınları

Neredeyse elli insan

Neredeyse on insan

Neredeyse yirmi insan

Sadece kendilerini

Cevap :

43 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kollektif bir zirai işletme şekli olan kibbutzların geliştirildiği ülke verilmiştir?

Amerika
Kanada
Almanya
İsrail
Pakistan

Cevap : İsrail

44 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde SSCB’de toprakta özel mülkiyetin kaldırıldığı, büyük toprakların da topraksız ve yoksul köylüler arasında dağıtılmasının yer aldığı “Toprak Kararnamesi” nin onaylandığı yıl verilmiştir?

1950
1812
1917
1945
1937

Cevap : 1917

45 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 20. yüzyılın yarısında dünyada yaşanan iki büyük savaşın etkilerinden biri verilmemiştir?

Şehirler varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Yerleşim alanları yerle bir olmuştur.
Tarım alanları harap olmuştur.
Birçok insan ölmüştür.
Yaşayanlar maddi ve manevi yönden çöküntüye uğramışlardır.

Cevap : Şehirler varlıklarını sürdürmüşlerdir.

46 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uzak Doğu’da kanallar, dereler, havuzlar ve ………….balık üretilmesi çok eskilere inmektedir.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Göletlerde
Pirinç tarlalarında
Çaylarda
Göllerde
Dalyanlarda

Cevap : Pirinç tarlalarında

47 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Doğu Asya ve Pasifik bölgesinde 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı doğru olarak verilmiştir?

%55
%28
%75
%85
%82

Cevap : %28

48 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bağdadi yapının Artvin civarındaki adı verilmiştir?

Çakatura
Kasatura
Hartama
Tepe
Çakraz

Cevap : Çakatura

49 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dünyada yetiştirilen başlıca ürün gruplarından değildir?

Kenevir
Tahıllar
Meyveler
Yağ bitkileri
Bakliyat

Cevap : Kenevir

50 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal nüfusun dünya nüfusuna oranı verilmiştir?

%24
%89
%47
%65
%17

Cevap : %47

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize – Final

51 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Sahra altı Afrika’da 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı doğru olarak verilmiştir?

%191
%55
%45
%100
%25

Cevap : %191

52 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eskiden Harput’un mezrası olan yerleşme verilmiştir?

Harput
Van
Edirne
Mersin
Elazığ

Cevap : Elazığ

53 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Entansif olarak işletilen plantasyonlar 19. yüzyıla kadar yalnız ………….. çalıştırmaktaydılar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

İşçi
Erkek
Kadın ve çocuk
Gönüllü
Köle

Cevap : Köle

54 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farmsteadlerin büyük değişime uğradığı dönem verilmiştir?

16. yüzyıl ortaları
17. yüzyıl ortalarından sonra
16. yüzyılın sonları
17. yüzyıl
19. yüzyıl ortalarından sonra

Cevap : 19. yüzyıl ortalarından sonra

55 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Avrupa kıtasındaki 2013 yılına ait tarımda ekonomik olarak aktif olan nüfus miktarı doğru olarak verilmiştir?

21 689 000
20 000 000
10 000 000
19 701 000
15 000 000

Cevap : 19 701 000

56 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Sovhozlarda çalışanlar çalışmaları karşılığı ……….. almaktadırlar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Mal
Ücret
Ürün
Pay
Kârdan

Cevap : Ücret

57 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde asıl orman ürünlerinden biri verilmemiştir?

Tomruk
Sığla yağı
Sanayi odunu
Kâğıtlık odun
Yakacak odun

Cevap : Sığla yağı

58 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ Kuzey kutbunda Tundra kuşağında yaşayan Laponlar, Samoyetler, Tunguzlar ve Eskimolarda yazın ren geyiği derisinden yaptıkları ……………… yaşamaktadırlar.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Çardak biçimli çadırlarda
Altıgen çadırlarda
Yurtlarda
Koni biçimindeki çadırlarda ( Tepee )
Dikdörtgen biçimindeki çadırlarda ( Therapie )

Cevap : Koni biçimindeki çadırlarda ( Tepee )

59 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde devlete ait olan ve devlet tarafından işletilen sovhozlara yöneltilen eleştirilerden biri verilmiştir?

Tarım alanlarında makineleşmenin gerçekleştirilememesi
Devlet aracılığıyla ülke servetinin sahibi olan halkın, devlet tarafından katı bir biçimde cezalandırılması
Halkın yeterince çalıştırılamaması
Tarım alanlarının düzenlenememesi
Tarım ürünlerinin düzenlenememesi

Cevap : Devlet aracılığıyla ülke servetinin sahibi olan halkın, devlet tarafından katı bir biçimde cezalandırılması

60 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İlk Çağ’dan bu yana dünya nüfusuna baktığımızda nüfusun İlk Çağ’daki durumu verilmiştir?

Nüfusta gerileme yaşanmıştır.
Nüfusta salgın hastalıklar görülmüştür.
Savaşlar çıkmıştır.
Kolonizasyon hareketleri problem yaratmıştır.
Nüfusta yükselme yaşanmıştır.

Cevap : Nüfusta yükselme yaşanmıştır.

61 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Batı Afrika’da kurulan köle merkezlerinde toplanan siyahi köleler, Batı Afrika ihraç malı olarak ucuz insan gücü talep eden ………………nakil edilmekteydiler.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Avrupa’ya
Uzak Doğu’ya
Sibirya’ya
Karayiplere ve Kuzey Amerikan kolonilerine
İç Asya’ya

Cevap : Karayiplere ve Kuzey Amerikan kolonilerine

62 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde mağara meskenlerinin rastlanmadığı bölgelerden biri verilmiştir?

Türkiye’de Ürgüp-Göreme yöresi
Sumatra
Fransa’da Loire bölgesi
Fransa’da Dordogne bölgesi
İspanya Endülüs’te Granada bölgesi

Cevap : Sumatra

63 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde mağara meskenlerinin rastlanmadığı bölgelerden biri verilmiştir?

Türkiye’de Ürgüp-Göreme yöresi

Sumatra

Fransa’da Loire bölgesi

Fransa’da Dordogne bölgesi

İspanya Endülüs’te Granada bölgesi

Cevap : Sumatra

 64 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 1700’lerin başlarında, İndiana’ya yerleşen, farmstead topluluklarını kuran ilk Avrupalı Amerikalılardan bazılarının yerleştiği mevki verilmiştir?

Wabash vadisi……………………

Montana

Arizona

Nevada

Oregon

Cevap : Wabash vadisi……………………

65 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Amerika Birleşik Devletleri’nde kırsal alanların oranı doğru olarak verilmiştir?

%56

%32

%24

%45

%98

Cevap : %98

66 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde İngiltere, Batı Afrika ve İngiliz Kuzey Amerika kolonilerinin üç köşeli ticaretinin dönemi verilmiştir?

15. yüzyıl sonlarından 16. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 17. yüzyıl başlarına kadar

17. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıl başlarına kadar

16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl sonlarına kadar

Cevap : 16. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl başlarına kadar

 67 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünya genelinde tarımın ithalattaki payı doğru olarak verilmiştir?

%1,40

%5,6

%6,7

%14

%40

Cevap : %1,40

 68 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde genel olarak orman ve taş malzemenin olmadığı, mesken yapımına uygun hemen hemen tek malzeme toprak olduğu için toprak meskenlerin hâkim olduğu bölgeler verilmiştir?

Kutup bölgesi

Alpler

Step ve savan sahaları

Tropikal bölge

Dağlık bölgeler

Cevap : Step ve savan sahaları

69 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 2011 yılına ait dünya toplam balık üretimi doğru olarak verilmiştir?

98 milyon ton

89 milyon ton

154 milyon ton

120 milyon ton

110 milyon ton

Cevap : 154 milyon ton

70 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehirlere, özellikle metropoliten bölgelere göç ve buralarda hızlı ……….. artışının en büyük nedeni ülkenin her yerinden gelen kırsal kökenli göçtür” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Ekonomi

Fakirlik

Mesken

Nüfus

Sosyal çöküntü

Cevap : Nüfus

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize – Final

71 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ormancılık sektörünün başlıca amaçlarından biri değildir?

Orman kaynaklarının fonksiyonel özellikleri esas alınarak bunlardan sağlanacak mal ve hizmet üretimi ile kolektif faydaları sürekli ve rasyonel bir biçimde artırmak

Yeni ormanlar kurmak suretiyle orman alanlarını genişletmek

Orman kaynakları üzerindeki sosyo – ekonomik baskıları azaltmak amacıyla, kırsal yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri almak

Orman kaynaklarını kendi gelişimine bırakmak

Toprak kaybının önlenmesi ve doğal dengenin korunması için erozyonu önleyici tedbirler almak, orman içi otlak ve meralarda ıslah çalışmalar yapmak

Cevap : Orman kaynaklarını kendi gelişimine bırakmak

72 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarımda makinelerin kullanımının ekonomik olmadığı arazi miktarı verilmiştir?

5 dekardan küçük

1000 dekardan küçük

10 dekardan küçük

20 dekardan küçük

50 dekardan küçük

Cevap : 50 dekardan küçük

73 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kırsal alanlardaki yerleşmeler olarak köylerin yanı sıra bulunan diğer kırsal yerleşmelerden biri verilmemiştir?

Kasaba

Oba

Yayla

Mezra

Şehir

Cevap : Şehir

74 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Sahra altı Afrika’da 1961 yılı ile 2012 yılları arasındaki kırsal nüfus artışı doğru olarak verilmiştir?

%191

%55

%45

%100

%25

Cevap : %191

75 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tarımda ekonomik olarak aktif nüfusun en az olduğu kıta verilmiştir?

Afrika kıtası

Amerika kıtası

Asya kıtası

Avrupa kıtası

Okyanusya kıtası

Cevap : Okyanusya kıtası

76 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde evlerin araziye serpilmiş gibi olduğu ve evlerin birbirinden uzakta yer aldığı yerleşme tipi verilmiştir?

Dağınık yerleşmeler

Sıkışık yerleşmeler

Toplu yerleşmeler

Seyrek yerleşmeler

Bitişik yerleşmele

Cevap : Dağınık yerleşmeler

77 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir Amerikalı çiftlik işçisinin üretebildiği yiyecekle besleyebileceği insan sayısı doğru olarak verilmiştir?

Sadece ailesi ve yakınları

Neredeyse elli insan

Neredeyse on insan

Neredeyse yirmi insan

Sadece kendilerini

Cevap : Neredeyse elli insan

 78 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde OECD’nin 1988 yılından itibaren kırsal alanlar üzerine çalışmalar yürüterek kırsal alanları tanımlamak üzere kullandığı kriter verilmiştir?

Nüfus yoğunluğu

Kültürel yapı

Sosyal yapı

Eğitim durumu

Mesken yoğunluğu

Cevap : Nüfus yoğunluğu

 79 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Malezya’nın doğusunda Sarawak tepesinde İbanların yaklaşık 300 kişinin yaşadığı büyük evin uydusu şeklindeki evlerinin adı verilmiştir?

Pampa

Vega

Dampa

Hamlet

Sarava

Cevap : Dampa

80 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkiye’nin tarım alanlarının oranı doğru olarak verilmiştir?

%15,21

%20

%49,70

%60, 07

%54

Cevap : %49,70

81 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ Meskenlerin planına baktığımızda hemen her evde esas olarak hane halkı tarafından oturulan, uyunulan ve yemeğin hazırlandığı bir veya bir kaç odanın yer aldığı görülmektedir. Diğer taraftan yetiştirilen ürünler, kullanılan çeşitli araç ve gereçler, hayvanlar çoğunlukla aynı çatı altında bulunmaktadır. Bunlar ‘……………’ olarak tanımlanmaktadır.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Eklenti

İlave

Ahır

Bileşik ev

Ev ve eklentileri

Cevap : Bileşik ev

82 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Büyük okyanus ve …………kuzey kesimleri büyük akarsuların döküldüğü soğuk ve sıcak su akıntılarının görüldüğü ve dolayısıyla balıkçılığın yoğunlaşmasını sağlayan koşulların mevcut olduğu alanlardır.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Atlas Okyanusu’nun

Akdeniz’in

Karadeniz’in

Hint Okyanusu’nun

Kızıldeniz’in

Cevap : Atlas Okyanusu’nun

 83 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “ Bununla birlikte Güney ve Güneydoğu Asya tropikal orman sahaları, bilhassa Çin Hindi, Borneo, Celebes, Molük ve Filipin adalarının karakteristik mesken tipini …………….. ahşap meskenler teşkil eder.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Tek katlı

Üç odalı

Kazıklar üstünde inşa edilen

İki Katlı

Ev ve eklentilerden oluşan

Cevap : Kazıklar üstünde inşa edilen

84 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “……….. çoğu kez bütün köy halkının, bazen köy sakinlerinden yalnız bir kısmının ( kadın, çocuk ve çobanları ) katıldığı, genelde dağ ve ova arasında mevsimlere göre ayarlanan göç hareketlerinin gerçekleştiği mevsimlik konaklama yerleridir.”ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Yayla

Kom

Divan

Mahalle

Hamlet

Cevap : Yayla

85 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde genelde yerleşmenin toplu olmasına sebep olan beşeri faktörlerden biri verilmiştir?

Güvenli şartlar

Asayişin varlığı

Sağlık şartlarının iyiliği

Savaşlar, istilalar

Küçükbaş hayvancılığının yapılması

Cevap : Savaşlar, istilalar

86 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Ev ve ………… her köyün hayat tarzına ve ekonomik faaliyetlerine uygun olarak oluşmaktadır.”ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Caddeler

Dini yapılar

Kültürel yapılar

Eklentileri

Okullar

Cevap : Eklentileri

87 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde balık ihracatında ilk beş ülke içinde yer almayan bir ülke verilmiştir?

Vietnam

Çin

Norveç

Tayland

Pakistan

Cevap : Pakistan

88 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Etiyopya’da kırsal alanlarda yaşayan nüfusun oranı doğru olarak verilmiştir?

%45

% 87

%53

%67

%34

Cevap : % 87

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize Final

89 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Uzak Doğu’da yapılan çeltik üretiminde her yıl hektara saatte ne kadar adama ihtiyaç olduğu doğru olarak verilmiştir?

2000 kadar

1000 kadar

4000’den fazla

500 kadar

750 kadar

Cevap : 4000’den fazla

 90 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “ Deniz veya ırmak sularının basmasını önlemek maksadıyla setlerle çevrilen, suyu drene edilen ve tarıma açılan alanlara……….. diyoruz.” ifadesini doğru olarak tamamlamaktadır?

Sulak alan

Teras

Taraça

Polder

Suni delta

Cevap : Polder

91 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünya genelinde, 2010 yılında tarımın gayrisafi millî hasıladaki payının % kaça gerilediği doğru olarak verilmiştir?

%8,6

%10

%12

% 2,81

%28

Cevap : % 2,81

92 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Türkiye’de, özellikle Batı Karadeniz Bölgesi’nde karakteristik olarak görülen yerleşme tipi verilmiştir?

Kom

Divan

Dam

Mezra

Yayla

Cevap : Divan

Kırsal Coğrafyaya Giriş Soruları Vize Final

Kırsal Coğrafya
facebook coğrafya