auzefBitki CoğrafyasıCoğrafya

Bitki Coğrafyası 2022-2023 Vize Soruları

Bitki Coğrafyası 2022-2023 Vize Soruları

1. Bitkilerin yağış yoluyla gelen suyun bir bölümünü toprak üstü kısımları ile tutup sonra buharlaşma ile atmosfere iade etmesi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Cevap : İntersepsiyon

2. Bitkilerin yapraklanma, tomurcuklanma, çiçek açma gibi çeşitli büyüme aşamalarının hangi tarihlerde meydana geldiğini araştıran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fenoloji

3. Sıcaklık isteklerine göre bitkiler sınıflandığında aşağıdakilerden hangisi bu sınıflandırmada yer almaz?

Cevap : Nanoterm

4. Çiçekli toprak üstü sürgünleri tek bir yetişme devresinde canlı kalan, uygun olmayan mevsimde ise kuruyan, iki veya çok yıllık bitkiler Raunkiaer’in sınıflandırmasında hangi gruba girer?

Cevap : Hemikriptofit

5. En az bir morfolojik özelliği bakımından diğerlerinden farklı olan ve genellikle yayılış alanı bazı coğrafi engellerle diğerlerinden ayrılan bitki türü için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Cevap : Alttür

6. Aşağıdakilerden hangisi humus için söylenemez?

Cevap : Toprağın inorganik kısmının önemli bir bileşenidir.

7. Yapılan araştırmalarda floranın her bir elemanının toplanması ve bunların bulundukları yerlerin özeliklerinin ortaya konulması, sistematik öneminin belirlenmesi ve diğer unsurlarla ilişkilerinin açıklanması hedeflenmektedir. Diels bu çalışmaları aşağıdaki hangi terimle adlandırmaktadır?

Cevap : Floristik bitki coğrafyası

8. Aşağıdakilerden hangisi ölü su ile aynı anlamda kullanılan bir terimdir?

Cevap : Higroskopik su

9. 1890’da yazdığı “Bitkiler Coğrafyası Elkitabı” adlı eseri 1897 yılında “Botanik Coğrafya Elkitabı” adıyla Fransa’da da yayınlandı. Bitki coğrafyasını önceleri botaniğin bir dalı olarak tanımlarken sonrasında bitkiler coğrafyasının fiziki coğrafyanın bir dal olduğunu kabul eden botanikçi, ekolog ve biyocoğrafyacı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Oscar Drude

10. Fiziki kuraklık aşağıdaki hangi maddede doğru olarak tanımlanmıştır?

Cevap : Toprakta bitki ihtiyacına yetecek kadar su bulunmaması.

11. Dağlık sahaların yüksek kesimlerindeki bitkiler için aşağıdakilerden hangisi doğru olarak belirtilmiştir?

Cevap : Buralarda rüzgar hızı artar ve bu durum bitkilerde terleme ile su kaybını azaltır.

12. Solunumla enerji kaybının fotosentez ile madde birikmesine eşit olduğu nokta, aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Cevap : Kompensasyon noktası

13. Aşağıdakilerden hangisinde vejetasyon katlarının sayısı en fazladır?

Cevap : Nemli tropikal bölge

14. Mikrorölyefin bitkiler üzerindeki etkisi, özellikle hangi iklim bölgelerinde önem kazanır?

Cevap : Kurak bölgeler

15. Dormansi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : Çimlenmenin geciktirilmesi mekanizması

16. pH derecesi 7’den küçük olan topraklarda yetişen bitkiler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Cevap : Oksifil

17. Yeryüzünün hemen hemen tamamına yayılan bitkiler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Cevap : Kozmopolit bitkiler

18. Bitkilerin sınıflandırılmasında taksonomik temel birimi, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Cevap : Tür

19. Sarılıcı ve odunsu bitkiler olan liyanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Kökleri toraktadır

20. Sıcaklık istekleri en az olan ve aynı zamanda don olaylarına dayanıklı olan bitkiler aşağıdakilerden hangi gruba dâhil edilir?

Cevap : Hekistoterm

21. Bitkiler su isteklerine göre sınıflandığında su isteği en az olan grubu aşağıdakilerden hangisi oluşturmaz?

Cevap : Nanofitler

22. Aşağıdakilerden hangisi Raunkiaer’in, bitkileri yaşam şekillerine göre yaptığı sınıflandırmalardan biri değildir?

Cevap : Epifit

23. “Bitki ve Hayvan Coğrafyası” adını taşıyan kitabında belli başlı bitki toplulukları yanında, bitki örtüsünü hayvanların yaşam alanı olarak da ele alan araştırıcı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Newbigin

Bitki Coğrafyası

 

Auzef Coğrafya

Bitki Coğrafyası 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!