auzefCoğrafyaTarihi Coğrafya

Tarihi Coğrafya 2022-2023 Vize Soruları

Tarihi Coğrafya 2022-2023 Vize Soruları

1- Geleneksel uzmanlaşmaya dayalı eğitim ve araştırma ile disiplinler arası eğitim ve araştırmalar sinerji kriteri dikkate alınarak karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi disiplinler arası eğitim ve araştırma açısından değerlendirilmelidir?

Cevap : Disiplinler arası sinerji düzeyi yüksektir.

2- Disiplinler arası çalışma aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

Cevap : İki veya daha fazla disiplini kapsaması

3- Harlan H.Barrows’un eseri ‘İnsan Ekolojisi Olarak Coğrafya’ adlı eserine göre tarihi süreçle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

Cevap : Doğal çevre değil sadece insan değişir.

4- Tarihi Coğrafya adını taşıyan ilk eserler aşağıdaki konulardan hangisini doğrudan içermektedir?

Cevap : Din

5- Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyanın temel kavramlarından olan zamana örnek olarak gösterilemez?

Cevap : Kök

6- Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyanın tanımlanmasıyla ilgili doğru bir ifadedir?

Cevap : Geçmişin coğrafyası

7- Tarihi coğrafyanın temel kavramlarından biri olan mekânla ilgili olarak aşağıda verilmiş olan ifadelerden hangisi doğrudur?

Cevap : Mekan her zaman coğrafya için ana konu olmuştur.

8- Aşağıdakilerden hangisi Tarihi coğrafya için kesin bir bilgidir?

Cevap : Coğrafi bir çalışmadır.

9- Tarih ve coğrafya arasındaki ilişki değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Tarih biliminde olayların izahı için sadece iklim verileri kullanılır.

10- Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafya hakkında söylenemez?

Cevap : Veriler bugüne ait olmalıdır.

11- Aşağıdakilerden hangisi tarihi coğrafyada zaman kavramıyla ilgili bir ifade olamaz?

Cevap : Roma şehri

12- Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Hititler denizcilikte mükemmel gelişmişlerdir.

13- ‘Disiplinler Arası Eğitim ve Araştırma’ ile ‘Geleneksel Uzmanlaşmaya dayalı Eğitim ve Araştırma’ sistemlerinin karşılaştırılmasına dayalı olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi geleneksel uzmanlaşma söz konusudur?

Cevap : Bir disiplin etrafında yapılan araştrımalar

14- Dünya’da bir kitaba ilk defa ‘tarihi coğrafya’ ismi aşağıdaki bilim insanlarından hangisi tarafından verilmiştir?

Cevap : Edward Wells

15- Orta Çağ’da aşağıdakilerden hangisi tarafından ülke veya bölge tasvirlerinden Tarih ve Coğrafya bilimleri en fazla ele alınmıştır?

Cevap : İslam coğrafyacıları

16- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi tarihi coğrafya müelliflerinden biridir?

Cevap : Celal Nuri

17- 2006 yılında Hamburg’ta yapılan Uluslararası Tarihi Coğrafya konferansına Türkiye’den aşağıdaki araştırmacılardan hangisi katılım sağlamıştır?

Cevap : Osman Gümüşçü

18- Aşağıdakilerden hangisi bir disiplin tanımında bulunan özelliklerden biri değildir?

Cevap : Coğrafi olması

19- Aşağıdakilerden hangisi disiplinler arası çalışmanın gerekliliğini ifade etmez?

Cevap : Sürekli gerilemenin artması

20- Osmanlı döneminde coğrafya alanında birçok eser ve kitaplarında tarihi coğrafya tanımlayan ve konudan haberdar olduğunu gösteren kişi kimdir?

Cevap : Abdurrahman Şeref

21- Tarihi Coğrafyanın temel kavramları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Cevap : Zaman-mekan-insan

22- Tarih ve Coğrafyanın birbirini tamamlayan bilimler olduğunu açıkça belirten ve Osmanlı dönemi yazarlarından olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ahmet Mithat Efendi

23- Aşağıdakilerden hangisi disiplin tanımına uygun bir özellik değildir?

Cevap : Tamamlayıcı olması

24- Coğrafya alanında vermiş olduğu eserlerinde tarihi coğrafyayı bilen ve tanımlayan 1853-1925 tarihleri arasında yaşamış Osmanlı Dönemi araştırmacısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Abdurrahman Şeref

Tarihi Coğrafya

 

Auzef Coğrafya

Tarihi Coğrafya 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!