Ata Aöf – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Deneme Sınavları

Vize Final
Vize Deneme -1 Final Deneme -1
Vize Deneme -2 Final Deneme -2
Vize Deneme -3 Final Deneme -3
Vize Deneme -4 Final Deneme -4
Vize Deneme -5 Final Deneme -5
Vize Deneme -6 Final Deneme -6
Vize Deneme -7 Final Deneme -7
Final Deneme -8
Final Deneme -9
Final Deneme -10
Final Deneme -11
Final Deneme -12
Final Deneme -13
Final Deneme -14

ATA-AÖF Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ünite Soruları

Vize Final
Ünite -1 Ünite -8
Ünite -2 Ünite -9
Ünite -3 Ünite -10
Ünite -4 Ünite -11
Ünite -5 Ünite -12
Ünite -6 Ünite -13
Ünite -7 Ünite -14

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

 

Üniteler Konular

1- Amaç ve Kavramlar
2- Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sürec
3- Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri
4- II. Meşrutiyet Dönemi ve Fikir Hareketleri
5- Trablusgarp – Balkan Savaşları ve Sonraki Gelişmeler
6- I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
7- I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi
8- Milli Mücadele Dönemi
9- Mondros Mütarekesi ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tavrı
10- Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçmesi
11- Erzurum Kongresi ve Yerel Kongreler
12- Sivas Kongresi ve Sonraki Gelişmeler
13- Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’daki Faaliyetleri ve Misak-ı Millî’nin İlanı
14- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması, Yapısı ve Çalışmaları

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1Ünite -1
Amaç ve Kavramlar

1. Atatürk, “Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak, yerlerine milletin en yüksek uygar gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymuş olmaktır.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

a) Çağdaşlaşma
b) İnkılap
c) Tekâmül
d) Batılılaşma
e) Islahat

Cevap : b) İnkılap

2. Bir devletin mevcut siyasal yapısını, iktidar düzenini ortadan kaldırmak için bu konudaki hukuk kurallarına başvurmaksızın, zor kullanarak yapılan geniş halk hareketi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnkılap
b) Tekâmül
c) İhtilal
d) Islahat
e) Modernleşme

Cevap : c) İhtilal

3. Türk İnkılabı’nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevcut yönetime başkaldırmak
b) Ekonomiyi geliştirmek
c) Eskimiş kurumları iyileştirmek
d) Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak
e) Geleneksel kurumları korumak

Cevap : d) Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak

4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü dünya görüşünün temelini oluşturur?

a) Geleneksel dünya görüşü
b) Evrimcilik
c) Teokrasi
d) Felsefe
e) Akılcılık ve bilim

Cevap : e) Akılcılık ve bilim

5. Türk İnkılabı’nın aksiyon safhası hangi tarihler arasında gerçekleşmiştir?

a) 1919-1923
b) 1920-1925
c) 1920-1938
d) 1919-1938
e) 1919-1927

Cevap : a) 1919-1923

6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi, gelişmeyi tedrici olarak (yavaş yavaş) çağrıştırır?

a) Muasırlaşma
b) Islahat
c) Tekamül
d) Reform
e) İnkılap

Cevap : c) Tekamül

7. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş dünyayı ve bu ölçütlerde yaşamayı ifade eder?

a) Rönesans
b) Evrim
c) İnkılap
d) Çağdaşlık
e) Tekamül

Cevap : d) Çağdaşlık

8. Kavram olarak toplum içinde belirli bir grubun veya herhangi bir teşkilatın sınırlı amaç ve hedefini gerçekleştirmek üzere devlete karşı başkaldırma hareketi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Darbe
b) İnkılap
c) İsyan
d) Reform
e) Devrim

Cevap : c) İsyan

9. ………….. bir devletin ya da ulusun, başka bir devleti veya devletleri siyasi ve ekonomik açıdan egemenliği altına alıp yayılması olarak tanımlanır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Emperyalizm
b) Evrim
c) Liberalizm
d) Reform
e) Tekâmül

Cevap : a) Emperyalizm

10. Azınlık iktidarına dayalı, küçük bir grubun iktidarda olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fedaral yönetim
b) Monarşi
c) Teokrasi
d) Oligarşi
e) Cumhuriyet

Cevap : d) Oligarşi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

title - under_page_title -->

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Ata Aöf

ATA AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-min  

ATA AÖF Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Ders Kitabı PDF

Ders Kitabı PDF

Ata-Aöf Çıkmış Sorular, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Ata-Aöf Telegram

 

Ata-Aöf Telegram Grubu

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: