Psikoloji ve Psikolojiye Giriş – 1

Auzef Psikoloji Soru Cevaplar

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölümler : Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmet
Ders : Psikoloji
Vize Final
2023-24 Vize Soruları 2023-24 Büt Soruları
2022-23 Vize Soruları 2023-24 Final Soruları
Ünite-1 2022 Final Soruları
Ünite-2 Ünite -8
Ünite-3 Ünite-9
Ünite-4 Ünite-10
Ünite-5 Ünite-11
Ünite-6 Ünite-12
Ünite-7 Ünite-13
Vize Deneme Sınavı -1 Ünite-14
Vize Deneme Sınavı -2 Final  Deneme Sınavı -1
Vize Deneme Sınavı -3 Final  Deneme Sınavı -2
Vize Deneme Sınavı -4 Final  Deneme Sınavı -3
2020 Vize Soruları Final  Deneme Sınavı -4
2020 Vize Online -1 2021 Final Soruları
2020 Vize Online -2 2021-Final Soruları
2021 Bütünleme
2021 Bütünleme Deneme
2020 Mezuniyet Soruları

Auzef Psikoloji Soru Cevaplar Güz Dönemi 1.Sınıf

Psikoloji Soru Cevaplar Diğer Bölümler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : (Diğer Bölümler için)
Ders : Psikoloji
2023-2024 Bütünleme Soruları
2023-2024 Vize Soruları
2022-2023 Final Soruları
2022-2023 Vize Soruları
2021 Final Soruları
Ünite-1
Ünite-2
Ünite-3
Ünite-4
Ünite-5
Ünite-6
Ünite-7

Psikolojiye Giriş -1 Auzef 1.Sınıf

Psikoloji 2023-2024 Bütünleme Soruları

Açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik bu makale, psikoloji alanında temel kavramları ve teorileri, özellikle de İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri için önemli olanları ele alacaktır. Bu içerik, öğrencilere 2023-2024 dönemi bütünleme sınavlarına hazırlık sürecinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Auzef Psikoloji Soru Cevaplar

Kişilik Teorileri ve Psikopatoloji

Gordon Allport ve Kişilik Psikolojisi: Gordon Allport, kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak ele alan kuramcı olarak bilinir. Allport, kişiliğin benzersiz, örgütlü ve dinamik bir yapı olduğunu savunmuştur. Ona göre, kişilik; bireyin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını etkileyen ve bir ömür boyu süren bir gelişim sürecidir.

Strese Yatkınlık Modeli: Psikopatolojinin anlaşılmasında, biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin bir etkileşim içinde olduğu kabul edilir. Bu model, psikopatolojinin sadece biyolojik faktörlerle açıklanamayacağını, bireyin yatkınlığı ve yaşadığı stresin de önemli olduğunu vurgular.

Öğrenme Psikolojisi

Sönmeye Dirençli Öğrenme: Değişken oranlı pekiştirmenin, öğrenilen davranışların sönmeye karşı en dirençli olduğu gösterilmiştir. Bu tür pekiştirme düzeni, bireyin davranışını pekiştirecek ödülün ne zaman geleceğini öngörememesine dayanır, bu da öğrenilen davranışın daha kalıcı olmasını sağlar.

Yaratıcılık ve Zeka

Guilford’un Zihin Modeli: Guilford’un zihin modeli, yaratıcılığın her bireyde farklı düzeylerde bulunduğu ve nesnel testlerle ölçülebileceği fikrini destekler. Yaratıcılık, problem çözme, akıcı düşünme ve esneklik gibi zihinsel işlevlerle ilişkilendirilmiştir.

Bellek ve Öğrenme

Ebbinghaus’un Bellek Üzerine Katkıları: Hermann Ebbinghaus, bellek üzerine yaptığı deneysel çalışmalarla bilinir. Anlamsız hece dizileri kullanarak belleğin nasıl işlediğini göstermiş ve bellek üzerine önemli kuramsal katkılarda bulunmuştur.

Sağlık Psikolojisi

Biyopsikososyal Model: Bu model, sağlığın ve hastalığın anlaşılmasında biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Ruh sağlığı da dahil olmak üzere, sağlık sorunlarının çözümünde bu üçlü etkileşim önemli bir yer tutar.

Algı ve Duyu

Derinlik Algısı ve Görsel İllüzyonlar: İnsanlar ve bazı hayvanlar, çevrelerindeki nesnelerin mesafesini ve derinliğini algılama yeteneğine sahiptir. Bu süreç, gözlerden gelen farklı ipuçlarının beyinde işlenmesiyle gerçekleşir.

Sosyal Psikoloji

Grup Normları ve Sosyal Etkileşim: İnsanlar, sosyal gruplara ait olduklarında, bu grupların norm ve değerlerini benimseyerek davranışlarını ayarlarlar. Grup normlarının değişiminde esneklik ve uyum, bireylerin grup içi etkileşimlerini ve sosyal ilişkilerini şekillendirir.

Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisinin Önemi: İnsanların yaşam boyu geçirdikleri fiziksel, bilişsel ve sosyal değişimleri inceleyen bir alan olarak, gelişim psikolojisi, bireyin hayatının her evresinde karşılaştığı zorlukları ve fırsatları anlamamıza yardımcı olur.

Bu makale, lolonolo.com olarak, açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olma amacımızın bir parçasıdır. Amacımız, öğrencilerin psikoloji konularında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, sınavlarda başarılı olmalarına yardımcı olmaktır

@lolonolo_com

Psikoloji Soru Cevaplar 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Maslow
B) G. Allport
C) R. Cattell
D) S. Freud
E) W. Sheldon

Cevap : B) G. Allport

2. Strese yatkınlık modelinin ön kabulleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Psikopatoloji, yapısal özellikler kadar kişisel ve çevresel etmenler ile oluşur.
B) Biyolojik, psikolojik ve çevresel etkilerin etkileşimi söz konusudur.
C) Psikopatolojinin oluşumunda hem yatkınlık hem de stres etkilidir.
D) Psikopatoloji biyolojik etmenler sonucu ortaya çıkar.
E) Kişinin biyolojik yatkınlığı, kişisel ve çevresel etmenler ile ortaya çıkmayabilir.

Cevap : D) Psikopatoloji biyolojik etmenler sonucu ortaya çıkar.

3. Sönmeye en dirençli tarife aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değişken oranlı
B) Sabit oranlı
C) Uyaran genellemesi
D) Değişken zaman aralıklı
E) Sabit zaman aralıklı

Cevap : A) Değişken oranlı

4. Aşağıdakilerden hangisi Guilford’un zihin modelini ortaya atmasının sonuçlarından biri değildir?

A) Yaratıcılık mistik özelliklerini kaybetmiştir.
B) Yaratıcı düşünme farklı düzeylerde bile olsa her insanın zihninde vardır.
C) Tanınmış yaratıcı kişilerin otobiyografik incelemeleri önem kazanmıştır.
D) Yaratıcı düşünme nesnel testlerle ölçülebilir hâle gelmiştir.
E) Yaratıcı düşünmenin zihnin bir işlem yolu olduğu kabul görmüştür.

Cevap : C) Tanınmış yaratıcı kişilerin otobiyografik incelemeleri önem kazanmıştır.

5. H. Ebbinghaus’un psikolojiye katkıları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bellek Üzerine kitabının yeni bir araştırma alanı tanımlamasıdır.
B) Belleğin ölçümü amacıyla anlamsız hece dizileri prosedürünü kullanmasıdır.
C) Bellek konusunu deneysel olarak incelemesidir.
D) Yüksek seviyeli zihinler süreçlerin deneysel olarak incelenebileceği göstermesidir.
E) Wundt ile çatışma içine girerek tartışma gerilimi oluşturmasıdır.

Cevap : E) Wundt ile çatışma içine girerek tartışma gerilimi oluşturmasıdır.

6. Biyopsikososyal sağlık anlayışına göre, ruh sağlığı yerinde olmama hâli nasıl ele alınır?

A) Olumsuz çevre koşullarına maruz kalma düzeyi
B) Organların işlev kapasitesi
C) Olumlu çevre koşullarına maruz kalma düzeyi
D) Hayatın fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal bütün yönleri
E) Bedensel sağlık

Cevap : D) Hayatın fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal bütün yönleri

7. Her satışından %25 komisyon alan bir pazarlamacının satış davranışlarını pekiştirmek için kullanılan tarife aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit oranlı
B) Değişken oranlı
C) Değişken zaman aralıklı
D) Sabit zaman aralıklı
E) Uyaran genellemesi

Cevap : A) Sabit oranlı

8. Algısal örgütleme ilkeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gruplanmış nesneler yekpare algılanır.
B) Bir görüntüde zemin öne çıkarılarak algılanır.
C) Boşluk veya eksikler doldurulup tamamlanarak algılanır.
D) Birbirine benzeyen şeyler bütünleştirilerek algılanır.
E) Zaman veya mekânda yakın şeyleri gruplayarak algılanır.

Cevap : B) Bir görüntüde zemin öne çıkarılarak algılanır.

9. Gözleri yüzlerinin iki yanında olan kuşlar gibi türlerde derinlik algısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu türlerin algılama süreçlerinde derinlik ipucu kullanılmaz.
B) Göz kası hareketlerinden derinlik ipucu iletisi üretirler.
C) Derinliği retinal farka dayalı algılarlar.
D) Çift göze bağlı derinlik ipuçlarını kullanırlar.
E) Tek göze bağlı derinlik ipuçlarını kullanırlar.

Cevap : E) Tek göze bağlı derinlik ipuçlarını kullanırlar.

10. Grup normlarının değişebilirliğini sağlayan etmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etki kaynağı tutarlığı katı bir şekilde sağlanmalıdır.
B) Etki, tutarlı olmalıdır.
C) İstikrarlı bir şekilde devam etmelidir.
D) Etki kaynağı esnek ve uzlaşmacı davranmalıdır.
E) Etki kaynağı müzakereci bir tarz kullanmalıdır.

Cevap : A) Etki kaynağı tutarlığı katı bir şekilde sağlanmalıdır.

11. Bir daire şekli kullanarak 55 farklı ve sık rastlanan nesne oluşturan bir kişi hangi yaratıcı düşünce özelliklerinden yararlanmıştır?

A) Orijinallik ve ayrıntılandırma
B) Ayrıntılandırma ve esneklik
C) Esneklik ve orijinallik
D) Orjinallik ve akıcılık
E) Akıcılık ve esneklik

Cevap : E) Akıcılık ve esneklik

12. Sosyal dünyadan gelen malumatları seçme, algılama, hatırlama ve muhakeme etme süreçlerini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal ilişkiler
B) Sosyal biliş
C) İkili yakın ilişkiler
D) Toplumsal etki
E) Sosyal kavrayış

Cevap : B) Sosyal biliş

13. İnsanlarda en baskın duyu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kinestetik duyum
B) İşitme
C) Tat alma
D) Koku alma
E) Görme

Cevap : E) Görme

14. Aşağıdakilerden hangisi Heider’in görüşüne göre insanı davranışa yönlendiren bir etmen değildir?

A) Nedensel olarak açıklama ihtiyacı
B) Geleceği tahmin etme ihtiyacı
C) Güç ve iktidar kurma ihtiyacı
D) Dünyayı anlama ve bilme ihtiyacı
E) Tahmin ve beklentiler oluşturma ihtiyacı

Cevap : C) Güç ve iktidar kurma ihtiyacı

15. Psikolojinin hangi alt alanı, insanların yaşamları boyunca geçirdikleri değişimleri açıklama ve farklı yaşam dönemlerini inceleme amacını taşımaktadır?

A) Eğitim Psikolojisi
B) Gelişim Psikolojisi
C) Bilişsel Psikoloji
D) Trafik Psikolojisi
E) Sosyal Psikoloji

Cevap : B) Gelişim Psikolojisi

16. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi davranışını beyan etmesine (öz bildirime) dayalı bir ölçme yolu değildir?

A) Ölçek
B) Soru Listesi
C) Test
D) Görüşme
E) Anket

Cevap : C) Test

17. Bilimsel araştırmalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilimsel bir araştırma sistemli gözlemlere dayanır.
B) Her araştırma olgular üzerinde yürütülür.
C) Bir kuram olgular arasındaki sezgisel bağlara dayanır.
D) Her araştırmaya kaynaklık eden bir soru vardır.
E) Araştırmalar, kuramları test eden yeni tahminlerin sınanmasıdır.

Cevap : C) Bir kuram olgular arasındaki sezgisel bağlara dayanır.

18. “Arabanın evin yolunu bilmesi” hangi bellek türünün otomatikleşmesi ile açıklanabilir?

A) Semantik bellek
B) Flaş bellek
C) Otobiyografik bellek
D) İşlemsel bellek
E) Episodik bellek

Cevap : D) İşlemsel bellek

19. Sesin kaynağını belirleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İki kulaktan gelen duyumun göreceliliğine dayanır.
B) Uyarının iki kulağa ulaşma süresinin farkından yararlanılır.
C) İki kulağa gelen duyumun karşılaştırılmasına dayanır.
D) Birden fazla duyunun eşgüdümünden yararlanılır.
E) Uyaranın iki kulağa ulaştığındaki ses şiddet farkından yararlanılır.

Cevap : D) Birden fazla duyunun eşgüdümünden yararlanılır.

20. Aşağıdakilerden hangisi zeka veya zihinsel yetenekler kapsamında ele alınamaz?

A) Başkalarının duygularını anlama
B) Akıl yürütme
C) Deneyimlerinden etkili sonuçlar çıkarma
D) Planlama
E) Hızlı ve doğru kavrama

Cevap : A) Başkalarının duygularını anlama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi Çıkmış Sınav Soruları

Auzef Psikoloji Soru Cevaplar

Bölüm : Auzef Çocuk Gelişimi
Ders : Psikoloji

Auzef Psikoloji Soru Cevaplar

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef)
Açık Öğretim Fakültesi
Bölüm : (Diğer Bölümler için)
Ders : Psikoloji

(2020 ve Öncesi)

Psikoloji Psikolojiye Giriş – 1
Psikoloji Güz Soruları Psikoloji 2020 Final Soruları
Psikoloji 2019 Vize Çıkan Soruları Psikolojiye Giriş-1 Final 2019
Psikoloji Final Soruları Psikolojiye Giriş-1 2015 Final
VizeFinal (128Soru) Çıkmış Vize Soruları(Yazı-A)
OnlineTest (Vize)
Psikoloji Ünite1 Psikolojiye Giriş-1 Vize (Yazı-B)
Psikoloji Ünite2
Psikoloji Ünite3 Psikolojiye Giriş-1 Vize (Yazı-C)
Psikoloji Ünite4 Psikolojiye Giriş-1 Vize (160 Soru)
Psikoloji Ünite-5 Final Soruları
Psikoloji Ünite-6
Psikoloji Ünite-7
ÜNİTE-8
ÜNİTE-9
ÜNİTE-10
ÜNİTE-11
ÜNİTE-12
ÜNİTE-13
ÜNİTE-14
Online Test-1
Psikoloji Test-1
Psikoloji Soru Cevap-1
Psikoloji Final 2018

Psikoloji Soru Cevaplar 2019-2020 (Önceki yıllar)

Psikoloji Soru Cevaplar

Psikolojiye Giriş-1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Bu makale, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Auzef) bünyesindeki Sosyoloji ve Felsefe Lisans programlarında kayıtlı öğrencilere yönelik olarak, “Psikolojiye Giriş-1” dersine ilişkin önemli konuları ele almayı amaçlamaktadır. Psikoloji, bireyin davranış ve zihinsel süreçlerini bilimsel yöntemlerle inceleyen bir disiplindir. Bu makalede, miyelinizasyon süreci, betimsel çalışmalar, algısal değişmezlikler, pekiştireçler, mekân öğrenimi, uyku bozukluklarının tedavisi, çalışma belleği, öğrenme yöntemleri, doğum sonrası dönem, bilgi kodlama, acı-ağrı duyumundaki durumsal ve bireysel farklılıklar, korunum ilkesi, bilinç ve öğrenme yaklaşımları, klasik ve operant koşullama, uyku fazları, miyelin kılıfın işlevi ve duyusal adaptasyon gibi bir dizi önemli konuyu kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Miyelinizasyon Süreci ve Beyin Gelişimi

Miyelinizasyon, sinir hücrelerinin etrafını sararak sinirsel iletimi hızlandıran miyelin kılıfın oluşum sürecidir. Bu süreç, insanın yaşamının erken dönemlerinde başlar ve genç yetişkinlik dönemine kadar devam eder. Miyelinizasyonun sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi, bireyin motor ve bilişsel becerilerinin gelişimi açısından kritik öneme sahiptir.

Betimsel Çalışmalar ve Psikolojik Araştırma

Betimsel çalışmalar, bir fenomeni ya da davranışı olduğu gibi tanımlamayı amaçlar. Bu tür çalışmalar, psikolojik araştırmalarda bireylerin veya grupların davranışları hakkında ayrıntılı bilgi toplamak için kullanılır. Ancak, betimsel çalışmalar olguların nedenlerini belirlemez.

Algısal Değişmezlikler

Algısal değişmezlik, çevreden gelen bilgilerin değişmesine rağmen bir nesnenin algılanan özelliklerinin (şekil, boyut, renk) sabit kalması fenomenidir. Bu, algının, nesnelerin gerçek özelliklerine ilişkin tutarlı bir dünya görüşü oluşturmamıza olanak tanıyan bir mekanizma olduğunu gösterir.

Pekiştireçler ve Öğrenme

Pekiştireçler, bir davranışın tekrar edilme olasılığını artıran herhangi bir uyarıcıdır. Pekiştireçler, davranışçı psikolojinin temel kavramlarından biridir ve hem pozitif hem de negatif olabilirler. Öğrenme süreçlerinde pekiştireçlerin rolü, bireyin davranışlarını şekillendirme ve değiştirme yeteneğidir.

Uyku Bozukluklarının Tedavisi

Uyku bozukluklarının tedavisinde, pineal bezin melatonin salgılamasını taklit eden ilaçlar kullanılmaktadır. Melatonin, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormondur ve bu tür ilaçlar, uyku düzenini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Duyusal Adaptasyon

Duyusal adaptasyon, duyu organlarının sürekli maruz kaldığı uyarıcılara zamanla daha az duyarlı hale gelmesi sürecidir. Bu, duyu sistemimizin değişen çevre koşullarına uyum sağlama yeteneğinin bir göstergesidir.

Bu makale, lolonolo.com tarafından, özellikle açıköğretim ve meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Amacımız, öğrencilerin “Psikolojiye Giriş-1” dersi kapsamında karşılaşabilecekleri temel konuları anlamalarını sağlamak ve bu alandaki bilgilerini pekiştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrencilerin, bu makaleyi okuduktan sonra dersle ilgili soruları daha rahat çözebilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

@lolonolo_com

Psikolojiye Giriş-1 2023-2024 Bütünleme Soruları

1. Miyelinizasyon süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) El-göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde bir yaşında tamamlanır.
B) Omurgada başlar ve beyin sapıyla devam eder.
C) Doğum öncesi dönemden başlar.
D) Görsel sinirlerde 6-7 ay civarı tamamlanır.
E) Miyelinizasyonun sırası, geliştiği gözlenen davranışlar ile örtüşmektedir.

Cevap : A) El-göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde bir yaşında tamamlanır.

2. Aşağıdakilerden hangisi betimsel bir çalışmanın özelliği değildir?

A) Olguların belirli özelliklerini ortaya koymak
B) Olguları tarif etmek
C) İki farklı olguyu birbiriyle karşılaştırmak
D) Mevcut durumu olduğu hâliyle tanımlamak
E) Bir olgunun nedenini ortaya çıkarmak

Cevap : E) Bir olgunun nedenini ortaya çıkarmak

3. Aşağıdakilerden hangisi retinadaki görüntülerin değişmesine rağmen nesnenin şekli, rengi ya da boyutunun aynı olarak algılanmasını açıklamaz?

A) Algısal değişmezliklerin var olması
B) Algı sisteminin dünyanın düzenli bir yer olduğu varsayımına dayanarak çalışması
C) Algı sisteminin dünyanın sabit ve değişmez özellikleri olduğu ilkesine göre çalışması
D) Zihinde ilgili nesne için bir temsilin mevcut bulunması
E) Duyumlardan gelen bilginin kesin oluşu

Cevap : E) Duyumlardan gelen bilginin kesin oluşu

4. “Bir tepkinin kalıcılığını sağlayan ya da kuvvetini artıran uyarıcıdır.”
Yukarıdaki cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öğrenme
B) Koşulsuz uyaran
C) Koşullu uyaran
D) Operant uyaran
E) Pekiştireç

Cevap : E) Pekiştireç

5. Canlıların mekânları öğrenmeleriyle ilgili olarak aşağıda ifade edilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnızca insanlar mekânları öğrenebilir.
B) Fare, kuş, şempanze gibi canlılar mekânları öğrenir.
C) Hem doğal hem de labirent ortamlarında yapılan deneyler vardır.
D) Pek çok canlı türü bilişsel haritalar oluşturabilir.
E) Mekânların öğrenilme yollarından biri gizil öğrenmelerdir.

Cevap : A) Yalnızca insanlar mekânları öğrenebilir.

6. Uyku bozukluklarının tedavisinde ….. yararlanarak ilaç geliştirilmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) paratiroidlerin kalsiyum ve fosfat düzeyini ayarlamasından
B) tiroidin metabolitik düzenleyici işlevinden
C) pineal bezin melatonin salgılamasından
D) böbrek üstü bezlerin işlevlerinden
E) hipofizin hormon üretimini tetikleyici rolünden

Cevap : C) pineal bezin melatonin salgılamasından

7. Çalışma belleğinin işlevleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Geriye ket vurmayı sağlar.
B) Değişen durumların temsilini sürdürebilmemizi sağlar.
C) Okurken bir paragrafın başını hatırlayabilmemizi sağlar.
D) Belirli bir durumda aynı anda farklı işlemleri sürdürebilmemizi sağlar.
E) Farklı zihinsel kaynakları görev için paylaştırır.

Cevap : A) Geriye ket vurmayı sağlar.

8. Bir öğretmen Kurtuluş Savaşı sürecindeki önemli tarih ve olayları öğretmek için tarihleri 100 kez yazdırıyor. Bu duruma ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sürekli tekrar yaptırmış olur.
B) Bilginin gruplanmasını sağlar.
C) Bilginin anlamlı hâle gelmesini sağlar.
D) Öğrencilerin çalışma motivasyonunu arttırır.
E) Tarihler arasındaki ilişkileri göstermiş olur.

Cevap : A) Sürekli tekrar yaptırmış olur.

9. Annenin doğum sonrası dönemi daha kolay atlatabilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bebek sahibi olmaya hazır olması
B) Bebeğin kolay bir bebek olması
C) Doğum öncesi ve sonrasında fiziksel egzersiz yapması
D) Sosyal desteğe sahip olması
E) Hormonal destek kullanması

Cevap : E) Hormonal destek kullanması

10. Düz vitesli araba kullanmayı öğrenmiş birinin otomatik vitesli arabaya geçtiğinde bir süre vites değiştirmeye teşebbüs etmesi aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir?

A) Dalgın biri olması
B) Dikkatinin sürekli bölünmesi
C) Geriye doğru ket vurması
D) İleriye doğru ket vurması
E) Uzun süreli bellekteki bilgilerin dirençli olması

Cevap : D) İleriye doğru ket vurması

11. Sesin kaynağını belirlemek için yararlandığımız ipuçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her iki kulaktan gelen ipuçları da gereklidir.
B) Her iki kulaktan gelen ipuçlarının şiddet farkından yararlanılır.
C) Her iki kulaktan gelen ipuçlarının aynı olması gereklidir.
D) Her iki kulağa gelen ipuçlarının zamanlama farkından yararlanılır.
E) Her iki kulaktan gelen ipuçlarının farklı olması gereklidir.

Cevap : C) Her iki kulaktan gelen ipuçlarının aynı olması gereklidir.

12. USB’de etkili bir kodlama sağlayabilmek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sunulan bilgi anlamlı bir şekilde düzenlenmelidir.
B) Eski ve yeni bilgiler arasında bağlar kurulmalıdır.
C) Eski bilgilerin hatırlatılmasından kaçınılmalıdır.
D) Şema, grafik vs. kullanılarak bilgi anlamlı hâle getirilmelidir.
E) Aralıklarla tekrar yapılmalıdır.

Cevap : C) Eski bilgilerin hatırlatılmasından kaçınılmalıdır.

13. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi acı-ağrı duyumundaki durumsal ve bireysel farklılıkları açıklar?

A) Weber yasası
B) Duyusal adaptasyon
C) Kapı kontrol kuramı
D) Koşullanma
E) Vole kuramı

Cevap : C) Kapı kontrol kuramı

14. 5 yaşında olan Demet, bahçedeki kedilere süt vermek için annesinden yardım istedi. Annesi iki kutu süt ve biri geniş diğeri dar iki kap çıkardı ve Demet’e verdi. Çocuk sütleri boşalttıktan sonra annesine “Ama bu kaptaki fazla oldu. Öbür kedi aç kalacak.” dedi. Çocuğun bu düşüncesinin nedeni onun henüz korunum ilkesini kazanmamış olmasıdır. Çünkü çocuk somut işlemler dönemindedir.
Yukarıdaki paragrafta Piaget’nin kuramına göre yanlış kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapların seçimi
B) Korunum ilkesi
C) 5 yaş
D) Somut işlemler dönemi
E) Demet’in yorumu

Cevap : D) Somut işlemler dönemi

15. Aşağıdakilerden hangisi bilinçle bağlantılı olan bir işlevdir?

A) Hatırlanmayan bilgiler
B) Hatırlama
C) Örtük bellek
D) Derin uyku
E) Farkına varmadan öğrenme

Cevap : B) Hatırlama

16. “Öğrenme, aşikar davranış değişikliklerine yansıması gerekmeyen zihinsel bağlantıların oluşmasını da içerir. Öğrenme daha önceden öğrenilen bilgilerle yeni bilgileri ilişkilendirme sürecidir.”
Yukarıdaki paragrafta yer verilen açıklama, aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisini ifade etmektedir?

A) Eklektik
B) Davranışçı
C) Deneysel
D) Bilişsel
E) Koşullanma

Cevap : D) Bilişsel

17. Klasik koşullama ve operant koşullama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her ikisi de organizmanın doğal bir tepkisine dayalıdır.
B) Her ikisinde de organizma geri bildirim alarak davranışı düzenler.
C) Her ikisinde de organizma aktiftir.
D) Her ikisinde de davranışın kazanılması pekiştirilmesine bağlıdır.
E) Her ikisinde de organizmanın bir ihtiyaç duyması gerekli değildir.

Cevap : D) Her ikisinde de davranışın kazanılması pekiştirilmesine bağlıdır.

18. Uyku fazları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Uyku 4 evreden oluşur.
B) Rüya derin uyku fazında görülür.
C) Uyku evreleri beyin dalgalarındaki değişimlere göre ayırt edilir.
D) Rem fazında bilinçli bazı işlevlere geri dönülür.
E) Her evrede farklı bilinç düzeyleri görülür.

Cevap : B) Rüya derin uyku fazında görülür.

19. Miyelin kılıfın işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Motor nöronlardan ileti aktarımına yardımcı olmak
B) Sinir iletisinin izolasyonunu sağlamak
C) Beynin yağ ihtiyacını gidermek
D) Sinir hücresini sağlamlaştırmak
E) Farklı dokuların oluşumunu sağlamak

Cevap : B) Sinir iletisinin izolasyonunu sağlamak

20. Bir odaya ilk girdiğinizde birinin parfümünün kokusunu aldınız. Zamanla bu kokunun farkına daha az varmaya başladınız. Bu durum aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Duyu yanılsaması
B) Duyusal adaptasyon (uyum)
C) Ketleme
D) Umursamazlık
E) Transdüksiyon

Cevap : B) Duyusal adaptasyon (uyum)

Psikoloji Soru Cevaplar Psikolojiye Giriş-1 2023-2024 Bütünleme Soruları

Psikoloji Soru Cevaplar

Auzef Psikoloji

Psikoloji pdf kitapları

Auzef Psikoloji Ders Kitabı PDF, Psikoloji Soru Cevaplar Auzef Psikolojiye Giriş -1 Ders Kitabı PDF

Psikoloji pdf kitapları

Psikoloji Soru Cevaplar

Psikoloji

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!