auzefPsikoloji

Psikoloji Güz Soruları

Psikoloji Güz Soruları

#1. Hangisi gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?

#2.  Aşağıdakilerden hangisi, psikolojik araştırmanın temel hedefidir?

#3.  Wundt’un öncülüğünü yaptığı insanın zihinsel deneyimini olabilecek en küçük parçalara bölerek, onu oluşturan temel elementleri saptamaya çalışan psikolojik yaklaşım hangisidir ?

#4.  İlk psikoloji laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur?

#5.  Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?


#6.  Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?

#7.  Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

#8. Bireyin yalnızken gösterdiği davranışların grup yada kitle içine girince değiştiğini gözleyen ve bu durumu sistematik olarak incelemeye karar veren psikolog psikolojinin hangi alt alanında çalışmaktadır?

#9.  Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?

#10.  Hangisi bir endüstri / örgüt psikologunun çalışma alanına girer?


#11.  Bir araştırmacı, hedefinin zihinsel süreçleri basit parçaların birleşimleri olarak anlamak olduğunu belirtiyor. Buna göre araştırmasının tarihsel kökü hangisine dayanmaktadır?

#12.  I. Zihnin yapısını içebakış yöntemiyle çalışır. II. Zihnin yapısal analizine değil, zihnin ne işe yaradığına önem verir. Yukarıdaki özelliklerin ait oldukları psikoloji yaklaşımları, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji Güz Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

A) Psikoloji, insan davranışlarını ve yapılarını inceler.

B) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.

C) Psikoloji, insan özelliklerini ve davranışlarını inceler.

D) Psikoloji, insan yapılarını ve zihinsel süreçlerini inceler.

E) Psikoloji, insanın tutumlarını ve zihinsel yapılarını inceler.

Cevap: B) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.

2) Aşağıdakilerden hangisi, psikolojik araştırmanın temel hedefidir?

A) Zihinsel hastalıkları tedavi etmek

B) Davranışların biyolojik nedenlerini bulmak

C) İnsani süreçleri açıklamak ve öngörüde bulunmak

D) İnsanların psikolojik sorunlarını çözümlemek

E) Davranışların toplumsal nedenlerini bulmak

Cevap: C) İnsani süreçleri açıklamak ve öngörüde bulunmak

3) Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?

A) Endüstri Örgüt

B) Gelişim
C) Deneysel

D) Sinir bilim
E) Evrimsel davranış

Cevap: A) Endüstri Örgüt

4) Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?

A) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişimlerin değerlendirilmesidir.

B) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişikliklerin ölçülmesidir.

C) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin nedenlerinin bulunmasıdır.

D) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.

E) Bireyin geçirdiği değişimlerin izlenmesidir.

Cevap: D) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.

5) Hangisi gelişim psikoloğunun sorabileceği

bir sorudur?

A) Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri nasıldır?

B) Evli bireylerle evli olmayan bireylerin yaşam doyumları arasında bir fark var mıdır?

C) Depresyon eğiliminin yüksekliği ile algılanan sosyal destek arasında bir ilişki var mıdır?

D) Ergenlerin tutum değiştirmesini etkileyen etmenler nelerdir?

E) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?

Cevap: E) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?

6) İlk psikoloji laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur?

A) Wilhelm Wundt

B) William James
C) Herman Ebbinghaus

D) Max Wertheimer
E) Edward Titchener

Cevap: A) Wilhelm Wundt

7) Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?

A) Bazı öğrenciler neden her önemli sınavları olduğunda hasta olurlar?

B) Çift dil bilen kişiler iki dili aynı anda nasıl bilebilir?

C) Bazı çocukların neden hayali arkadaşları olur?

D) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

E) Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin kişilik özellikleri farklı mıdır ?

Cevap: D) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

Psikoloji Güz Soruları

8) Bireyin yalnızken gösterdiği davranışların grup yada kitle içine girince değiştiğini gözleyen ve bu durumu sistematik olarak incelemeye karar veren psikolog psikolojinin hangi alt alanında çalışmaktadır?

A) Sosyal psikoloji

B) Klinik psikoloji

C) Endüstri ve örgüt psikolojisi

D) Gelişim psikolojisi

E) Deneysel psikoloji

Cevap: A) Sosyal psikoloji

9) Wundt’un öncülüğünü yaptığı insanın zihinsel deneyimini olabilecek en küçük parçalara bölerek, onu oluşturan temel elementleri saptamaya çalışan psikolojik yaklaşım hangisidir ?

A) Yapısalcı

B) Davranışçı
C) Bilişsel

D) İnsancıl
E) Psikodinamik

Cevap: A) Yapısalcı

10) Hangisi bir endüstri / örgüt psikologunun çalışma alanına girer?

A) Saldırgan bir modeli izlemenin çocukların saldırgan davranışları üzerindeki etkisi

B) Bir deneyde farelerin ödülün varlığı ve yokluğunda bir labirenti öğrenme hızları

C) Şizofreninin ortaya çıkışında aile içi iletişim biçiminin etkisi

D) Bir deneyde ortamdaki kişi sayısının yardım etme istekliliği üzerindeki etkisi

E) Bir işyerindeki çalışanların ücretlerinin ödenme aralıklarının performansa etkisi

Cevap: E) Bir işyerindeki çalışanların ücretlerinin ödenme aralıklarının performansa etkisi

11) Bir araştırmacı, hedefinin zihinsel süreçleri basit parçaların birleşimleri olarak anlamak olduğunu belirtiyor. Buna göre araştırmasının tarihsel kökü hangisine dayanmaktadır?

A) Yapısalcılık
B) İşlevselcilik
C)Davranışçılık

C) Hümanist yaklaşım
D) Evrimci Yaklaşım

Cevap: A) Yapısalcılık

12) I. Zihnin yapısını içebakış yöntemiyle çalışır. II. Zihnin yapısal analizine değil, zihnin ne işe yaradığına önem verir. Yukarıdaki özelliklerin ait oldukları psikoloji yaklaşımları, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yapısalcı Yaklaşım – işlevselci Yaklaşım

B) Bilişsel Yaklaşım – işlevselci Yaklaşım

C) Davranışçı Yaklaşım – Yapısalcı Yaklaşım

D) Gestaltçı Yaklaşım – Bilişsel Yaklaşım

E) Yapısalcı Yaklaşım – Gestaltçı Yaklaşım

Cevap: A) Yapısalcı Yaklaşım – işlevselci Yaklaşım

Psikoloji Güz Soruları

Psikoloji Vize Ve Final Sorular Psikoloji Güz Soruları
Psikoloji Güz Soruları
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!