auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji Ünite -11

Algı ve Algısal Süreçler

#1. “Mekânın derinliğini ve nesnelerin hem birbirine hem de kendimize uzaklığını belirleme” hangisinin tanımlamasıdır?

#2. Algı yanılmaları hangi duyularda görülür?

#3. “Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiyi anlamlı örüntüler olarak yorumlama” hangisinin tanımlamasıdır?

#4. İhtiyaç ve arzularımızın algılarımızı etkilemesi algının hangi özelliğidir?

#5. Hangisi Derinlik algısında kullanılan bir ipucu değildir?


#6. “Yüksek seviyeli zihinsel işlemlerin dünyayı nasıl algılayacağımızı belirlemesi” ne tür bir süreçtir ?

#7. “Duyusal uyarımdaki değişmelere rağmen, göreli olarak nesneleri sabit ve değişmez olarak algılama eğilimi” hangisinin tanımlanmasıdır?

#8. “Duyusal malumatların somut ve fiziksel özelliklerini soyut temsillere dönüştürme” ne tür bir süreçtir?

#9. Eskimiş ve rengi griye dönmüş bir gömleğimize hala “mavi gömleğim” dememiz nasıl açıklanabilir?

#10. Hangisi temel algısal örgütlenme ilkelerinden değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Algı ve Algısal Süreçler

Auzef Psikoloji Ünite -11, Algı ve Algısal Süreçler

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Algı ve Algısal Süreçler

“Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiyi anlamlı örüntüler olarak yorumlama” hangisinin tanımlamasıdır?

A. Duyumsama
B. Hissetme
C. Anlama
D. Algılama
E. Düşünme

Cevap : D. Algılama

Hangisi temel algısal örgütlenme ilkelerinden değildir?

A. Benzerlik
B. Yakınlık
C. Süreklilik
D. Şekil-Zemin
E. Çarpıtma

Cevap : E. Çarpıtma

“Duyusal uyarımdaki değişmelere rağmen, göreli olarak nesneleri sabit ve değişmez olarak algılama eğilimi” hangisinin tanımlanmasıdır?

A. Algısal Değişmezlik
B. Algısal Uyum
C. Uyumsama
D. Bilişsel katılık
E. Sabit fikirlilik

Cevap : A. Algısal Değişmezlik

Eskimiş ve rengi griye dönmüş bir gömleğimize hala “mavi gömleğim” dememiz nasıl açıklanabilir?

A. Algısal Değişmezlik
B. Algısal Uyum
C. Uyumsama
D. Bilişsel katılık
E. Sabit fikirlilik

Cevap : A. Algısal Değişmezlik

Algı yanılmaları hangi duyularda görülür?

A. Görme
B. İşitme
C. Tümünde görülür
D. Denge duyusu
E. Kinestetik duyu

Cevap : C. Tümünde görülür

İhtiyaç ve arzularımızın algılarımızı etkilemesi algının hangi özelliğidir?

A. Algısal Değişmezlik
B. Algısal Uyum
C. Uyumsama
D. Algıda seçicilik
E. Sabit fikirlilik

Cevap : D. Algıda seçicilik

“Duyusal malumatların somut ve fiziksel özelliklerini soyut temsillere dönüştürme” ne tür bir süreçtir?

A. Kavrama
B. Aşağıdan yukarıya süreçler
C. Akıl yürütme
D. Yukarıdan aşağıya süreçler
E. Düşünme

Cevap : B. Aşağıdan yukarıya süreçler

“Yüksek seviyeli zihinsel işlemlerin dünyayı nasıl algılayacağımızı belirlemesi” ne tür bir süreçtir ?

A. Kavrama
B. Aşağıdan yukarıya süreçler
C. Akıl yürütme
D. Yukarıdan aşağıya süreçler
E. Düşünme

Cevap : D. Yukarıdan aşağıya süreçler

“Mekânın derinliğini ve nesnelerin hem birbirine hem de kendimize uzaklığını belirleme” hangisinin tanımlamasıdır?

A. Görme
B. Kavrama
C. Derinlik Algısı
D. Kuş bakışı görme
E. Yön bulma

Cevap : C. Derinlik Algısı

Hangisi Derinlik algısında kullanılan bir ipucu değildir?

A. Retinal Fark
B. Göz kası hareketleri
C. Doku değişimi
D. Örtüşme
E. Çapraz görüş

Cevap : E. Çapraz görüş

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!