auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji Ünite -12

Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce

#1. Hangi kuram “her zeki insan yaratıcı değildir ancak her yaratıcı birey en az ortalama bir zekâ düzeyine sahiptir” görüşünü öne sürmektedir?

#2. Hangisi Yatırım Kuramına göre yaratıcılığı oluşumunu sağlayan özelliklerden değildir?

#3. Doğru bir ekosistem kurulduğunda, bireylerin yaratıcı üretimleri de artacağını savunan kuramcı hangisidir?

#4. Hangi yaklaşım araştırma ve teorileri önemsemeksizin, nasıl daha yaratıcı düşünülebileceğine odaklanan ve teknikler önermektedir?

#5. Hangisi yaratıcı düşüncenin bir özelliği değildir?


#6. Yaratıcılığı Zihnin Yapısı modeli ile insan zihninin bir parçası olarak tanımlayan kuramcı hangisidir?

#7. Hangisi yaratıcı bireylerin kişilik özelliklerinden değildir?

#8. Hangi yaklaşım yaratıcılığın bilinçli gerçek ile bilinçaltı dürtüler arasındaki gerilim vasıtasıyla ortaya çıktığını öne sürer?

#9. Hangi yaklaşım “Yaratıcılık, kimi zaman ilahi, kimi zaman ilahi olmayan ancak mutlaka ilhama dayanan bir süreçtir” varsayımını öne sürer?

#10. “Bir uyaranın oluşturduğu çağrışımların birbirlerinden farklı alanlarda olması ya da aynı uyaranın farklı açılardan ele alınarak yeniden tanımlanması” hangi düşünce özelliğini açıklar?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce

Psikoloji Ünite -12, Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünce

Hangi yaklaşım “Yaratıcılık, kimi zaman ilahi, kimi zaman ilahi olmayan ancak mutlaka ilhama dayanan bir süreçtir” varsayımını öne sürer?

A. Psikometrik
B. Psikanalitik
C. Mistik
D. Zihin Yapısı Modeli
E. Yatırım Modeli

Cevap : C. Mistik

Hangi yaklaşım yaratıcılığın bilinçli gerçek ile bilinçaltı dürtüler arasındaki gerilim vasıtasıyla ortaya çıktığını öne sürer?

A. Psikometrik
B. Psikodinamik
C. Mistik
D. Zihin Yapısı Modeli
E. Yatırım Modeli

Cevap : B. Psikodinamik

Hangisi yaratıcı düşüncenin bir özelliği değildir?

A. Esneklik
B. Akıcılık
C. Orjinallik
D. Ayrıntılandırma
E. Tek boyutluluk

Cevap : E. Tek boyutluluk

Hangisi Yatırım Kuramına göre yaratıcılığı oluşumunu sağlayan özelliklerden değildir?

A. Hafıza
B. Zihinsel tarz
C. Bilgi
D. Kişilik
E. Motivasyon

Cevap : A. Hafıza

Hangi kuram “her zeki insan yaratıcı değildir ancak her yaratıcı birey en az ortalama bir zekâ düzeyine sahiptir” görüşünü öne sürmektedir?

A. Yatırım Kuramı
B. Psikanalitik .
C. Psikometrik
D. Eşik Kuramı
E. Mistik yaklaşım

Cevap : D. Eşik Kuramı

Hangisi yaratıcı bireylerin kişilik özelliklerinden değildir?

A. Yeni deneyimlere açık olma
B. İçe Dönüklük
C. Bağımsız düşünme
D. Risk Alabilme
E. Belirsizliğe tolerans gösterme

Cevap : B. İçe Dönüklük

“Bir uyaranın oluşturduğu çağrışımların birbirlerinden farklı alanlarda olması ya da aynı uyaranın farklı açılardan ele alınarak yeniden tanımlanması” hangi düşünce özelliğini açıklar?

A. Akıcılık
B. Yenilik
C. Orjinallik
D. Ayrıntılandırma
E. Esneklik

Cevap : E. Esneklik

Yaratıcılığı Zihnin Yapısı modeli ile insan zihninin bir parçası olarak tanımlayan kuramcı hangisidir?

A. Sternberg
B. Runco
C. Guilford
D. Freud
E. Torrance

Cevap : C. Guilford

Hangi yaklaşım araştırma ve teorileri önemsemeksizin, nasıl daha yaratıcı düşünülebileceğine odaklanan ve teknikler önermektedir?

A. Psikanalitik
B. Mistik
C. Yatırım Kuramı
D. Pragmatik
E. Zihin Yapısı Modeli

Cevap : D. Pragmatik

Doğru bir ekosistem kurulduğunda, bireylerin yaratıcı üretimleri de artacağını savunan kuramcı hangisidir?

A. Amabile
B. Sternberg
C. Freud
D. Runco
E. Torrance

Cevap : A. Amabile

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!