auzefPsikolojiPSİKOLOJİYE GİRİŞ I

Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları

Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir? FİNAL-2015

Correct! Wrong!

1) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir? FİNAL-2015 A) Psikoloji, insan davranışlarını ve yapılarını inceler. B) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler. C) Psikoloji, insan özelliklerini ve davranışlarını inceler. D) Psikoloji, insan yapılarını ve zihinsel süreçlerini inceler. E) Psikoloji, insanın tutumlarını ve zihinsel yapılarını inceler Cevap: B) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.

2) Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.

3) Hangisi gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?

Correct! Wrong!

Cevap: E) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?

4) Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?

Correct! Wrong!

Cevap:   D) Ölçek

5) Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

6) Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir? FİNAL-2015

Correct! Wrong!

Cevap: E) Sinir sistemi ve endokrin sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışır.

7) Uyku bozukluklarının tedavisinde hangi iç salgı bezinin hangi özelliğinden yararlanarak ilaç geliştirilmiştir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Pineal bezin melatonin salgılamasından

8) Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? FELS.BÖL.FİNAL-2015

Correct! Wrong!

1) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir? FİNAL-2015 A) Psikoloji, insan davranışlarını ve yapılarını inceler. B) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler. C) Psikoloji, insan özelliklerini ve davranışlarını inceler. D) Psikoloji, insan yapılarını ve zihinsel süreçlerini inceler. E) Psikoloji, insanın tutumlarını ve zihinsel yapılarını inceler Cevap: B) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler. 2) Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir? A) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişimlerin değerlendirilmesidir. B) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişikliklerin ölçülmesidir. C) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin nedenlerinin bulunmasıdır. D) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır. E) Bireyin geçirdiği değişimlerin izlenmesidir. Cevap: D) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır. 3) Hangisi gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur? A) Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri nasıldır? B) Evli bireylerle evli olmayan bireylerin yaşam doyumları arasında bir fark var mıdır? C) Depresyon eğiliminin yüksekliği ile algılanan sosyal destek arasında bir ilişki var mıdır? D) Ergenlerin tutum değiştirmesini etkileyen etmenler nelerdir? E) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır? Cevap: E) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır? 4) Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır? A) Gözlem B) Görüşme C) Anket D) Ölçek E)Test Cevap:   D) Ölçek Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları 5) Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur? A) Bazı öğrenciler neden her önemli sınavları olduğunda hasta olurlar? B) Çift dil bilen kişiler iki dili aynı anda nasıl bilebilir? C) Bazı çocukların neden hayali arkadaşları olur? D) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi? E) Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin kişilik özellikleri farklı mıdır? Cevap: D) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi? 6) Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir? FİNAL-2015 A) Eş güdüm ve haberleşmeyi sağlayan sistemler vardır. B) Sinir sistemi sinir akımları yoluyla elektrokimyasal mesaj iletir. C) Sinir sistemi ve endokrin sistem etkileşimli olarak işlev görür. D) Endokrin sistem hormonlar yoluyla kimyasal mesaj iletir. E) Sinir sistemi ve endokrin sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışır. Cevap: E) Sinir sistemi ve endokrin sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışır. 7) Uyku bozukluklarının tedavisinde hangi iç salgı bezinin hangi özelliğinden yararlanarak ilaç geliştirilmiştir? A) Pineal bezin melatonin salgılamasından B) Böbrek üstü bezlerinin işlevlerinden C) Paratiroidlerin kalsiyum ve fosfat düzeyini ayarlamasından D) Hipofizin etabol üretimini tetikleyici rolünden E) Tiroidin etabolic düzenleyici işlevinden Cevap: A) Pineal bezin melatonin salgılamasından 8) Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? FELS.BÖL.FİNAL-2015 A) Birlikte çalışan, birkaç kısımdan oluşan karmaşık ağsal bir yapıdır. B) Bu ağ sinir dokularından oluşur. C) Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur. D) Çevresel sinir sistemi vücudun her yanını saran bir ağdır. E) Sinir sisteminin yapı taşı nöronlardır. Cevap: C) Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur.

9) Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? FELS.BÖL.FİNAL-2015

Correct! Wrong!

Cevap: E) Hücresel bir yapı olmalarına rağmen gövdeleri ( soma ) bulunmaz.

10) Nörotransmitterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? BÜT-2015

Correct! Wrong!

Cevap: D) Her nörotransmitter bütün reseptörlere bağlanabilir.

11) Aşağıdakilerden hangisi Serebrum yapıları içinde değildir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Pons

12) Dünyanın sağ yanından gelen bilgilerin işlendiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: A) Beynin sol yanı

13)Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir? BÜT-2014

Correct! Wrong!

Cevap: E) Fiziksel ve motor gelişim

14)Piaget’ye göre, 02 yaş arasında kullanılan temel bilgi edinme yolları hangileridir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Duyular ve hareketler

15) Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz? BÜT-2014

Correct! Wrong!

Cevap: D) Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir.

16) Annenin doğum sonrası dönemi daha kolay atlatabilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: E) hormonal destek kllanması

17) Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?

Correct! Wrong!

Cevap: A) EndüstriÖrgüt

18) beynin sol ve sağ yarımküreleri uzmanlaşmalarına rağmen normalde aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılarını sağlamaktadırlar?

Correct! Wrong!

Cevap: E) korpus kallosum

Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir? FİNAL-2015
A) Psikoloji, insan davranışlarını ve yapılarını inceler.
B) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
C) Psikoloji, insan özelliklerini ve davranışlarını inceler.
D) Psikoloji, insan yapılarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
E) Psikoloji, insanın tutumlarını ve zihinsel yapılarını inceler
Cevap:

B) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.

2) Gelişim psikolojisinin işlevini en iyi özetleyen seçenek hangisidir?
A) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişimlerin değerlendirilmesidir.
B) Bireyin yaşamı boyunca geçirdiği değişikliklerin ölçülmesidir.
C) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin nedenlerinin bulunmasıdır.
D) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.
E) Bireyin geçirdiği değişimlerin izlenmesidir.
Cevap:

D) Bireyin yaşamı boyunca değişimlerin tarif edilmesi ve açıklanmasıdır.

3) Hangisi gelişim psikoloğunun sorabileceği bir sorudur?
A) Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri nasıldır?
B) Evli bireylerle evli olmayan bireylerin yaşam doyumları arasında bir fark var mıdır?
C) Depresyon eğiliminin yüksekliği ile algılanan sosyal destek arasında bir ilişki var mıdır?
D) Ergenlerin tutum değiştirmesini etkileyen etmenler nelerdir?
E) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?
Cevap:

E) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?

4) Eğer bir bireyde belirli bir özelliğin (risk alma eğilimi gibi) mevcut olup olmadığını ve ne düzeyde
olduğunu bireyin beyanına bağlı olarak görmek istiyorsak ne tür bir veri toplama aracı kullanılmalıdır?
A) Gözlem
B) Görüşme
C) Anket
D) Ölçek
E)Test
Cevap:

D) Ölçek

Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları
5) Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel alanda çalışan psikoloğun sorabileceği bir sorudur?
A) Bazı öğrenciler neden her önemli sınavları olduğunda hasta olurlar?
B) Çift dil bilen kişiler iki dili aynı anda nasıl bilebilir?
C) Bazı çocukların neden hayali arkadaşları olur?
D) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?
E) Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin kişilik özellikleri farklı mıdır?
Cevap:

D) Ezberlenecek malzemenin uzunluğu hatırlama performansını etkiler mi?

6) Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden
değildir? FİNAL-2015
A) Eş güdüm ve haberleşmeyi sağlayan sistemler vardır.
B) Sinir sistemi sinir akımları yoluyla elektrokimyasal mesaj iletir.
C) Sinir sistemi ve endokrin sistem etkileşimli olarak işlev görür.
D) Endokrin sistem hormonlar yoluyla kimyasal mesaj iletir.
E) Sinir sistemi ve endokrin sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışır.
Cevap:

E) Sinir sistemi ve endokrin sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışır.

7) Uyku bozukluklarının tedavisinde hangi iç salgı bezinin hangi özelliğinden yararlanarak ilaç geliştirilmiştir?
A) Pineal bezin melatonin salgılamasından
B) Böbrek üstü bezlerinin işlevlerinden
C) Paratiroidlerin kalsiyum ve fosfat düzeyini ayarlamasından
D) Hipofizin etabol üretimini tetikleyici rolünden
E) Tiroidin etabolic düzenleyici işlevinden
Cevap:

A) Pineal bezin melatonin salgılamasından

8) Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? FELS.BÖL.FİNAL-2015
A) Birlikte çalışan, birkaç kısımdan oluşan karmaşık ağsal bir yapıdır.
B) Bu ağ sinir dokularından oluşur.
C) Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur.
D) Çevresel sinir sistemi vücudun her yanını saran bir ağdır.
E) Sinir sisteminin yapı taşı nöronlardır.
Cevap:

C) Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur.

Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları

9) Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? FELS.BÖL.FİNAL-2015
A) Bilgi almak, işlemek ve aktarmakta uzmanlaşmış hücredir.
B) Şekil, büyüklük, kimyasal yapı ve işlev bakımından çeşitlilik gösterir.
C) Bütün nöronların temel yapısı aynıdır.
D) Dentrid ve aksonları vardır. (Raporlu dosyada bu işaretlenmiş )
E) Hücresel bir yapı olmalarına rağmen gövdeleri ( soma ) bulunmaz.

Cevap:

E) Hücresel bir yapı olmalarına rağmen gövdeleri ( soma ) bulunmaz.

10) Nörotransmitterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? BÜT-2015
A) Biyokimyasal bir maddedir.
B) Akson uçlarında bulunur.
C) Çeşitli işlevler gören farklı nörotransmitterler vardır.
D) Her nörotransmitter bütün reseptörlere bağlanabilir.
E) Bazıları gelen iletiyi ketler, bazıları ise ateşler.
Cevap:

D) Her nörotransmitter bütün reseptörlere bağlanabilir.

11) Aşağıdakilerden hangisi Serebrum yapıları içinde değildir?
A) Sağ ve sol yarıküreler
B) Ön (frontal) lob
C) Yan (parietal ) lob
D) Pons
E) Bedensel duyusal korteks
Cevap:

D) Pons

12) Dünyanın sağ yanından gelen bilgilerin işlendiği bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beynin sol yanı
B) Beynin sağ yanı
C) Beynin önü
D) Beynin sapı
E) Beynin arkası
Cevap:

A) Beynin sol yanı

13)Bütün gelişim alanları düşünüldüğünde, kısa sürede oldukça hızlı ve önemli değişikliklerin oluştuğu alan aşağıdakilerden hangisidir? BÜT-2014
A) Kişilik gelişimi
B) Bilişsel gelişim
C) Sosyal gelişim
D) Ahlak gelişimi
E) Fiziksel ve motor gelişim
Cevap:

E) Fiziksel ve motor gelişim

Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları

14)Piaget’ye göre, 02 yaş arasında kullanılan temel bilgi edinme yolları hangileridir?

A) Sembolik hareketler
B) Duyusal sembolik tasarımlar
C) Duyular ve hareketler
D) Bilinçli ve bilinçsiz hareketler
E) Bilinçli duyular

Cevap:

C) Duyular ve hareketler

15) Aşağıdakilerden hangisi Bowlby’e göre güvenli bağlanmış bir çocuğun davranışlarını tanımlamaz? BÜT-2014
A) Çocuk anneden ayrılmakta güçlük çekmez.
B) Kaygılandığında kolayca yatıştırılabilir.
C) Anneyi bir yabancıya tercih eder.
D) Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir.
E) Anne güvenli üs olarak kullanılır.
Cevap:

D) Ayrıldıktan sonra anne yanına geldiğinde tepki verir.

16) Annenin doğum sonrası dönemi daha kolay atlatabilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A)sosyal desteğe sahip olması
B)bebek sahibi olmaya hazır olması
C)doğm öncesi ve doğum sonrasında fiziksel egzersiz yapması
D)bebeğin kolay bir bebek olması
E)hormonal destek kllanması
Cevap:

E)hormonal destek kllanması

17) Hangi alanda çalışan psikologlar insan psikolojisinin kalıtımsal yönleriyle en az ilgilenirler?
A) EndüstriÖrgüt
B) Gelişim
C) Deneysel
D) Sinir bilim
E)Evrimsel davranış
Cevap:

A) EndüstriÖrgüt

18) beynin sol ve sağ yarımküreleri uzmanlaşmalarına rağmen normalde aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılarını sağlamaktadırlar?
A)orta beyin
B)frontal lob
C)beyincik
D)temporal lob
E) korpus kallosum
Cevap:

E) korpus kallosum

Psikolojiye Giriş-1 Çıkmış Vize Soruları
Ders Kitabı

Psikolojiye Giriş-1
Psikolojiye Giriş-1

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!