auzefRapor Yazma ve Mülakat TeknikleriSosyal Hizmet

Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri Ünite-5

Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri Ünite-5

1- Demonstrasyon nedir?
Cevap: Yaparak, göstererek öğretme demektir.
2- Öğrenme nedir?
Cevap: En geneliyle bir bilgiyi kullanılabileceği yerde kullanabilecek düzeyde akılda tutmadır.
3- Ezber bigi nasıl akılda kalır?
Cevap: Tekrarlarla
4- Kültürün kaç temel boyutu var ve bunlar neler?
Cevap: İki temel boyutu var. Bunlar; maddi ve manevi kültürdür.
5- Ezber yoluyla öğrenme hangi dönemde daha yaygın bir kültürel aşama hâline geldi?
Cevap: Tarım devriminden yani insanlığın toprağı işlemeyi bulduktan, tarımsal etkinliği ortaya çıkardıktan ve buna bağlı olarak yerleşik düzene geçtikten sonra ezber yoluyla öğrenme yaygın bir kültürel aşama hâline geldi.
6- Uygulamaya aktarmak hangi öğrenme yoluyla olur?
Cevap: Algılayarak öğrenme
7- Weber’in modern bürokrasi modelinde getirdiği iki tezi vardır, bunlar neler?
Cevap: İdeoloji ve hiyerarşi
8- Weber’e göre modern bürokrasinin üstünlükleri vardır, bunlar nelerdir?
Cevap: 1-Bürokrasi egemenliğin ussal kullanıldığı bir araçtır.
2-Adalet,
3-Yansızlık,
4-Güven,
5-Akılcı(ussal)
6-Etkililik,
7-Dayanıklılık ve süreklilik,
8-Hatalardan kaçınma,
9-Titizlilik, özenlilik,
10-Belge soruşturmacılık, veriye dayalılık,
11-Rahatlık, kolaylıktır
Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri Ünite-5
9- Bürokrasi kuramını geliştiren sosyolog kimdir?
Cevap: Max Weber
10- Baskıcı (otoriter) rejimlerde bürokrasi nasıldır?
Cevap: Sınırlıdır. Otoritenin sözü bürokrasiyi etkisizleştirir.
11- Tarihsel dönemlere göre bürokrasi çeşitleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin en zayıf olduğu dönemdir?
a) Bilişim Dönemi Bürokrasisi
b) Feodal Dönem Bürokrasisi
c) Feodalite Öncesi Bürokrasi
d) Sanayi Dönemi Bürokrasisi
Cevap: c) Feodalite Öncesi Bürokrasi
12- Tarım döneminden önce insanlık nasıl bir öğrenme modelindeydi?
a) Bakarak yaparak
b) Konuşup yazarak
c) Demonstrasyon
d) Hızlı bir öğrenme sürecindeydi.
Cevap: a) Bakarak yaparak
13- Tarımsal dönemde nasıl bir öğrenme süreci egemen oldu?
a) Örgün eğitim
b) Algı yoluyla
c) Ezberleyerek
d) Okuyarak
Cevap: c) Ezberleyerek
Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri Ünite-5
14- Yaparak öğretme yöntemine ne ad verilir?
a) Taklit
b) Deneme
c) Yapboz yöntemi
d) Demonstrasyon
Cevap: d) Demonstrasyon
15- Ezber bilginin en büyük dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uygulamaya aktarılamaz.
b) Uygulaması çok güzel işler ama sürekli akılda tutulabilmesi için sık sık tekrarlanması gerekir.
c) Ezberleme algılayarak öğrenmeden daha az zaman alır.
d) Uzun yazıları ezberlemek zordur.
Cevap: a) Uygulamaya aktarılamaz.
16- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a) Sahip olunan kültüre uygun bilgiler daha kolay öğrenilir.
b) Öğrenmeden önce öğrenileni yaşanıyorsa öğrenme daha kolay olur.
c) Kültür ve öğrenme arasında sıkı bir bağ ve ilişki vardır.
d) Farklı kültürlere ait bilgiler daha çabuk öğrenilir.
Cevap: d) Farklı kültürlere ait bilgiler daha çabuk öğrenilir
17- Birkaç kağıdı birbirine tutturan (rapteden) kırtasiye aletinin adı nedir?
a) Raptiye
b) Telli dosya
c) Tel zımba
d) Delikli zımba
Cevap: c) Tel zımba
Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri Ünite-5
18- Max Weber’in sanayi dönemi bürokrasisi için getirdiği yeni kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Keçecilik
b) Büro çalışması
c) Bürokratik misyon
d) Modern bürokrasi
Cevap: d) Modern bürokrasi
19- Bilişim çağında Tarihte bürokrasinin gelişme süreci aşağıdaki hangi sıra ile gerçekleşmiştir?
a) Feodalite öncesi, feodal dönem, bilişim, sanayi dönemleri bürokrasisi
b) Bilişim, sanayi, feodal, feodalite öncesi bürokrasisi
c) Sanayi, bilişim, feodalite öncesi, feodal dönemleri bürokrasisi
d) Feodalite öncesi, feodal, sanayi, bilişim dönemleri bürokrasisi
Cevap: d) Feodalite öncesi, feodal, sanayi, bilişim dönemleri bürokrasisi
20 Sanayi dönemi bürokrasisi ile bilişim dönemi bürokrasisi arasındaki en büyük fark nedir?
a) Sanayi dönemi bürokrasisi sanayi makineleriyle yapılır.
b) Bilişim dönemi bürokrasisi kağıda dayalı bürokrasidir.
c) Biri sanayi, diğeri hizmet sektöründe kullanılır.
d) Sanayi bürokrasisi kağıda bilişim dönemi bürokrasisi bilgisayarın sanallığına dayalıdır.
Cevap: d) Sanayi bürokrasisi kağıda bilişim dönemi bürokrasisi bilgisayarın sanallığına dayalıdır.
21- Bugün hem kâğıt bürokrasisinin hem sanal bürokrasinin birlikte kullanılmasının en temel nedeni nedir?
a) Sanayi dönemi bürokrasisinden sanal bürokrasi dönemine geçiş süreci tam anlamıyla tamamlanmamıştır.
b) Sanal bürokrasi ayrıca kağıda geçirilerek güvence altına alınmalıdır.
c) Sanal bürokrasi tekbaşına yeterli olamaz.
d) Böyle bir şey zaten olamaz.
Cevap: a) Sanayi dönemi bürokrasisinden sanal bürokrasi dönemine geçiş süreci tam anlamıyla tamamlanmamıştır.

Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri Ünite-5
Ders Kitabı

Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri Ünite-5
Rapor Yazma Ve Mülakat Teknikleri

DGS20191817
DGS20191817

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!