auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -4

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -4

#1. Betimsel araştırmalar bilimin hangi amacına hizmet eder?

#2. Hangi terim “Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerini” tanımlar?

#3. Bir başka kişinin davranışlarının sonuçlarını aynı durumda bizim davranışlarımızı etkilemesi nasıl açıklanabilir?

#4. Işık alıcı (fotoreseptör) hücrelerimiz hangileridir?

#5. Kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek açıklamaya olan genel eğilimimize ne isim verilmektedir?


#6. Hangi terim “İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçler”i tanımlamaktadır?

#7. Hangisi Yatırım Kuramına göre yaratıcılığı oluşumunu sağlayan özelliklerden değildir?

#8. Zekâyı gündelik hayat işlevleriyle bağlantısı kurularak ve kültürel bağlamında anlaşılması gereken bir çeşit uyum yeteneği olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

#9. “Davranışta yaşantılar ya da tekrarlar yoluyla oluşmuş ve nispeten kalıcı değişiklikler” hangisinin tanımıdır?

#10. Hangisi bilinç alanımızın doğrudan içine girmeden yani niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeleri tanımlar?


#11. İzlenim oluştururken, karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunulduğu ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koyan araştırmacı hangisidir?

#12. Hangi terim “insanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanılarımızı” tanımlamaktadır?

#13. İnsanların bilişlerinin birbirileriyle tutarlı olmasına dönük bir eğilimleri olduğu ve bunlar arasındaki tutarsızlık ya da bir çelişkiyi ortadan kaldırmak istedikleri görüşü hangi kuramın temelini oluşturur?

#14. “Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiyi anlamlı örüntüler olarak yorumlama” hangisinin tanımlamasıdır?

#15. Algı yanılmaları hangi duyularda görülür?


#16. Halen dünyada en iyi kişilik testi olarak kabul edilen NEO-PI testi hangi kurama dayalıdır ?

#17. Bellek konusunda bilimsel araştırmalarını başlatan ve ilk kitabı yazan araştırmacı kimdir?

#18. İnsanların başarısızlıklarını kendi kontrolünde olmayan etmenlerle, başarılarını ise bireysel yetenekleriyle açıklama eğiliminde olmalarına ne isim verilmektedir?

#19. Lezzet hissinin oluşumunda hangi duyular yer alır ?

#20. Bir tepki söndükten sonra kişi tekrar aynı bağla yeniden karşılaşılırsa, tepkinin geri gelmesine ne denilmektedir?


#21. “Belirli bir durumda organizmayı doyuma ulaştıran ,hoş etkileri olan tepkilerin tekrarlanma sıklığı artar; organizmayı bırakan tepkilerin tekrarlanma sıklığı azalır” ifadesi hangisini açıklamaktadır?

#22. İçinde bulunduğumuz ortamda sürekli devam eden bir uyaranı fark etmez olmaya başlamamıza ne denir?

#23. Hangi terim “insanların diğer kişiler, nesneler, fikirler vb. hakkında sahip oldukları ve sıklıkla bilinçli farkındalığı olmayan tutumlarını” tanımlar?

#24. Görgü Tanıklığı Belleği Çalışmalarını başlatan araştırmacı kimdir?

#25. “Ekmek yemek sağlığa zararlı olduğu için hiç yemem” ifadesinde bildirilen tutumun kaç bileşeni vardır?


#26. Her bireyin sosyal dünyada olup bitenleri açıklamak üzere, naif ve sağduyuya dayanan psikolojik bir teorisi olduğunu kabul eden teori grubunun adı nedir?

#27. Bir bilginin bellekten getirilmesine yardımcı olan iç veya dış kaynaklı uyaranlara ne isim verilmektedir?

#28. “Organizmayı davranışa iten, bu davranışların şiddet ve enerji düzeyini tayin eden, davranışlara belirli bir yön veren ve devamını sağlayan güç” tanımı hangi kavrama aittir?

#29. Hangisi bilimsel etkinliklerin amaçlarından değildir ?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -4

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -4

Hangi terim “Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerini” tanımlar?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : A. Sosyal Algılama

Hangi terim “İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçler”i tanımlamaktadır?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : B. Sosyal Biliş

İzlenim oluştururken, karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunulduğu ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koyan araştırmacı hangisidir?

A. Asch
B. Bandura
C. Milgram
D. Şerif
E. Harlow

Cevap : A. Asch

Kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek açıklamaya olan genel eğilimimize ne isim verilmektedir?

A. Kalıpyargı
B. Adil Dünya İnancı
C. Temel Atıf Hatası
D. Olumsuz Tarafgirlik
E. Savunucu atıf

Cevap : C. Temel Atıf Hatası

İnsanların başarısızlıklarını kendi kontrolünde olmayan etmenlerle, başarılarını ise bireysel yetenekleriyle açıklama eğiliminde olmalarına ne isim verilmektedir?

A. Kalıpyargı
B. Adil Dünya İnancı
C. Temel Atıf Hatası
D. Olumsuz Tarafgirlik
E. Savunucu atıf

Cevap : E. Savunucu atıf

İnsanların bilişlerinin birbirileriyle tutarlı olmasına dönük bir eğilimleri olduğu ve bunlar arasındaki tutarsızlık ya da bir çelişkiyi ortadan kaldırmak istedikleri görüşü hangi kuramın temelini oluşturur?

A. Zıtlaşma Kuramı
B. Birlikte değişim
C. Nedensel Atıf
D. Bilişsel Çelişki Kuramı
E. Bilişsel Cimrilik

Cevap : D. Bilişsel Çelişki Kuramı

Hangi terim “insanların diğer kişiler, nesneler, fikirler vb. hakkında sahip oldukları ve sıklıkla bilinçli farkındalığı olmayan tutumlarını” tanımlar?

A. Latent tutum
B. Uyuyan Tutum
C. Kapalı tutum
D. Farkındalık eksikliği
E. Örtük Tutum

Cevap : E. Örtük Tutum

Hangi terim “insanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanılarımızı” tanımlamaktadır?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : D. Kalıpyargı

“Ekmek yemek sağlığa zararlı olduğu için hiç yemem” ifadesinde bildirilen tutumun kaç bileşeni vardır?

A. 1
B. Yoktur
C. 3
D. 5
E. 2

Cevap : E. 2

Her bireyin sosyal dünyada olup bitenleri açıklamak üzere, naif ve sağduyuya dayanan psikolojik bir teorisi olduğunu kabul eden teori grubunun adı nedir?

A. Bilişsel Yaklaşım
B. Atıf Teorileri
C. Bilişsel Çelişki
D. Bilişsel Cimrilik

Cevap : B. Atıf Teorileri

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!