Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -4

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -4

#1. Betimsel araştırmalar bilimin hangi amacına hizmet eder?

#2. İnsanların bilişlerinin birbirileriyle tutarlı olmasına dönük bir eğilimleri olduğu ve bunlar arasındaki tutarsızlık ya da bir çelişkiyi ortadan kaldırmak istedikleri görüşü hangi kuramın temelini oluşturur?

#3. Lezzet hissinin oluşumunda hangi duyular yer alır ?

#4. “Organizmayı davranışa iten, bu davranışların şiddet ve enerji düzeyini tayin eden, davranışlara belirli bir yön veren ve devamını sağlayan güç” tanımı hangi kavrama aittir?

#5. Hangi terim “insanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanılarımızı” tanımlamaktadır?

#6. Hangi terim “İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçler”i tanımlamaktadır?

#7. İzlenim oluştururken, karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunulduğu ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koyan araştırmacı hangisidir?

#8. Hangisi Yatırım Kuramına göre yaratıcılığı oluşumunu sağlayan özelliklerden değildir?

#9. İnsanların başarısızlıklarını kendi kontrolünde olmayan etmenlerle, başarılarını ise bireysel yetenekleriyle açıklama eğiliminde olmalarına ne isim verilmektedir?

#10. Halen dünyada en iyi kişilik testi olarak kabul edilen NEO-PI testi hangi kurama dayalıdır ?

#11. Kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek açıklamaya olan genel eğilimimize ne isim verilmektedir?

#12. Işık alıcı (fotoreseptör) hücrelerimiz hangileridir?

#13. Hangi terim “insanların diğer kişiler, nesneler, fikirler vb. hakkında sahip oldukları ve sıklıkla bilinçli farkındalığı olmayan tutumlarını” tanımlar?

#14. Zekâyı gündelik hayat işlevleriyle bağlantısı kurularak ve kültürel bağlamında anlaşılması gereken bir çeşit uyum yeteneği olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

#15. “Ekmek yemek sağlığa zararlı olduğu için hiç yemem” ifadesinde bildirilen tutumun kaç bileşeni vardır?

#16. Hangisi bilimsel etkinliklerin amaçlarından değildir ?

#17. Hangi terim “Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerini” tanımlar?

#18. “Belirli bir durumda organizmayı doyuma ulaştıran ,hoş etkileri olan tepkilerin tekrarlanma sıklığı artar; organizmayı bırakan tepkilerin tekrarlanma sıklığı azalır” ifadesi hangisini açıklamaktadır?

#19. Her bireyin sosyal dünyada olup bitenleri açıklamak üzere, naif ve sağduyuya dayanan psikolojik bir teorisi olduğunu kabul eden teori grubunun adı nedir?

#20. Hangisi bilinç alanımızın doğrudan içine girmeden yani niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeleri tanımlar?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -4

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -4

Hangi terim “Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerini” tanımlar?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : A. Sosyal Algılama

Hangi terim “İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçler”i tanımlamaktadır?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : B. Sosyal Biliş

İzlenim oluştururken, karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunulduğu ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koyan araştırmacı hangisidir?

A. Asch
B. Bandura
C. Milgram
D. Şerif
E. Harlow

Cevap : A. Asch

Kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek açıklamaya olan genel eğilimimize ne isim verilmektedir?

A. Kalıpyargı
B. Adil Dünya İnancı
C. Temel Atıf Hatası
D. Olumsuz Tarafgirlik
E. Savunucu atıf

Cevap : C. Temel Atıf Hatası

İnsanların başarısızlıklarını kendi kontrolünde olmayan etmenlerle, başarılarını ise bireysel yetenekleriyle açıklama eğiliminde olmalarına ne isim verilmektedir?

A. Kalıpyargı
B. Adil Dünya İnancı
C. Temel Atıf Hatası
D. Olumsuz Tarafgirlik
E. Savunucu atıf

Cevap : E. Savunucu atıf

İnsanların bilişlerinin birbirileriyle tutarlı olmasına dönük bir eğilimleri olduğu ve bunlar arasındaki tutarsızlık ya da bir çelişkiyi ortadan kaldırmak istedikleri görüşü hangi kuramın temelini oluşturur?

A. Zıtlaşma Kuramı
B. Birlikte değişim
C. Nedensel Atıf
D. Bilişsel Çelişki Kuramı
E. Bilişsel Cimrilik

Cevap : D. Bilişsel Çelişki Kuramı

Hangi terim “insanların diğer kişiler, nesneler, fikirler vb. hakkında sahip oldukları ve sıklıkla bilinçli farkındalığı olmayan tutumlarını” tanımlar?

A. Latent tutum
B. Uyuyan Tutum
C. Kapalı tutum
D. Farkındalık eksikliği
E. Örtük Tutum

Cevap : E. Örtük Tutum

Hangi terim “insanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanılarımızı” tanımlamaktadır?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : D. Kalıpyargı

“Ekmek yemek sağlığa zararlı olduğu için hiç yemem” ifadesinde bildirilen tutumun kaç bileşeni vardır?

A. 1
B. Yoktur
C. 3
D. 5
E. 2

Cevap : E. 2

Her bireyin sosyal dünyada olup bitenleri açıklamak üzere, naif ve sağduyuya dayanan psikolojik bir teorisi olduğunu kabul eden teori grubunun adı nedir?

A. Bilişsel Yaklaşım
B. Atıf Teorileri
C. Bilişsel Çelişki
D. Bilişsel Cimrilik

Cevap : B. Atıf Teorileri

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: