auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -2

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -2

#1. Cattell, sıfatları faktör analizi ile örtüştürerek kaç tane temel kişilik özelliği boyutu belirlemiştir?

#2. Kişiliği bilinçli olması gerekmeyen bazı iç güçlerin şekillendirdiği ve davranışı harekete geçirdiği varsayımı, hangi yaklaşıma aittir?

#3. Motivasyonun kaynağının dürtü azalması olduğunu söyleyen kuramcı hangisidir?

#4. Kişilik gelişimini her bireyin kendine özgü kendini gerçekleştirme eğilimi yönlendirdiğini savunan görüş hangisidir ?

#5. Kazanılmış pekiştireçlerin motivasyon kaynağı olacağını ortaya koyan yaklaşım hangisidir?


#6. Müze vb. yerlerdeki “lütfen dokunmayınız” levhaları hangi motivasyon kaynağına yöneliktir?

#7. Kendini gerçekleştirme ve Estetik unsurların insanların ihtiyacı olduğunu söyleyen kuramcı hangisidir?

#8. Kişiliği İçe dönüklük ve dışa dönüklük olarak 2 temel boyuta ayıran ve aralarındaki davranış farklılıklarını merkezi sinir sistemindeki uyarılma ve ketlenme potansiyeli ile açıklayan kuramcı hangisidir?

#9. Halen dünyada en iyi kişilik testi olarak kabul edilen NEO-PI testi hangi kurama dayalıdır ?

#10. “Ortamdan organizma için olumsuz bir şeyin çıkartılarak onu rahatsız eden bir şeyden kurtulma” hangisi açıklar?


#11. “Duyusal uyarımdaki değişmelere rağmen, göreli olarak nesneleri sabit ve değişmez olarak algılama eğilimi” hangisinin tanımlanmasıdır?

#12. İnsanları harekete geçmesinin Anlama-Bilme ve Kontrol olmak üzere iki temel ihtiyaçtan kaynaklandığını söyleyen kuramcı hangisidir?

#13. “Organizmayı davranışa iten, bu davranışların şiddet ve enerji düzeyini tayin eden, davranışlara belirli bir yön veren ve devamını sağlayan güç” tanımı hangi kavrama aittir?

#14. İnsan ihtiyaçlarının hiyerarşik bir sıra takip ettiğini söyleyen kuramcı kimdir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi bir motivasyon kaynağı değildir?


#16. 1. Termodinamik yasasından etkilenerek Psikodinamizm ilkesini ortaya koyan kuramcı hangisidir?

#17. İnsan özelliklerini tanımlayan sıfatlardan yola çıkarak ayrıntılı istatistik analizler yoluyla boyutlar oluşturan kuramların genel adı nedir?

#18. Sağlıklı ve bütünleşmiş bir kişiliği hareketli bir dengeyi sürdüren iç güçlerin akışkan duruşu olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

#19. Hangisi klasik koşullanmada gerekli değildir?

#20. Ödül veya kazancın kişi için anlamının motivasyon düzeyi üzerinde etkili olacağını söyleyen yaklaşım hangisidir?


#21. Yeni ve eski bilgilerin sürekli olarak dönüştürüldüğü, birleştirildiği ve aktarıldığı bir çalışma masası olarak tanımlanan bellek türü hangisidir?

#22. Bilginin niyetli ve bilinçli olarak edinmediği ve farkına varmadan hatırladığı yaşantıları tanımlayan bellek türü hangisidir?

#23. Bireyin kendi kişiliğinin oluşumunda oynadığı role, bireyle içinde bulunduğu çevre ile etkileşiminin kişiliğini farklılaşabileceğine de dikkat çeken yaklaşım hangisidir?

#24. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı hangisidir?

#25. “Duyusal malumatların somut ve fiziksel özelliklerini soyut temsillere dönüştürme” ne tür bir süreçtir?


#26. Yakınlık ve şefkatin bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyan deneysel çalışma kime aittir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -2

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -2

Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı hangisidir?

A. Cattell
B. Allport
C. Hipokrat
D. Freud
E. Bandura

Cevap : B. Allport

Cattell, sıfatları faktör analizi ile örtüştürerek kaç tane temel kişilik özelliği boyutu belirlemiştir?

A. 16
B. 12
C. 32
D. 5
E. 72

Cevap : A. 16

Kişiliği İçe dönüklük ve dışa dönüklük olarak 2 temel boyuta ayıran ve aralarındaki davranış farklılıklarını merkezi sinir sistemindeki uyarılma ve ketlenme potansiyeli ile açıklayan kuramcı hangisidir?

A. Cattell
B. Costa-McGrea
C. Bandura
D. Eysenck
E. Mischell.

Cevap : D. Eysenck

1. Termodinamik yasasından etkilenerek Psikodinamizm ilkesini ortaya koyan kuramcı hangisidir?

A. Cattell
B. Allport
C. Hipokrat
D. Freud
E. Bandura

Cevap : D. Freud

Kişiliği bilinçli olması gerekmeyen bazı iç güçlerin şekillendirdiği ve davranışı harekete geçirdiği varsayımı, hangi yaklaşıma aittir?

A. Ayırıcı Özellik
B. Beş Faktör Kişilik Kuramı
C. Psikodinamik
D. Termodinamik
E. Eklektik

Cevap : C. Psikodinamik

Halen dünyada en iyi kişilik testi olarak kabul edilen NEO-PI testi hangi kurama dayalıdır ?

A. Analitik
B. Beş Faktör Kişilik Kuramı
C. Psikodinamik
D. Termodinamik
E. Eklektik

Cevap : B. Beş Faktör Kişilik Kuramı

İnsan özelliklerini tanımlayan sıfatlardan yola çıkarak ayrıntılı istatistik analizler yoluyla boyutlar oluşturan kuramların genel adı nedir?

A. Psikodinamik
B. Psikanalitik
C. Ayırıcı Özellik
D. Eklektik
E. Hümanistik

Cevap : C. Ayırıcı Özellik

Kişilik gelişimini her bireyin kendine özgü kendini gerçekleştirme eğilimi yönlendirdiğini savunan görüş hangisidir ?

A. Psikodinamik
B. Psikanalitik
C. Ayırıcı Özellik
D. Eklektik
E. Hümanistik

Cevap : E. Hümanistik

Sağlıklı ve bütünleşmiş bir kişiliği hareketli bir dengeyi sürdüren iç güçlerin akışkan duruşu olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

A. Jung
B. Horney
C. Freud
D. Adler
E. Bandura

Cevap : A. Jung

Bireyin kendi kişiliğinin oluşumunda oynadığı role, bireyle içinde bulunduğu çevre ile etkileşiminin kişiliğini farklılaşabileceğine de dikkat çeken yaklaşım hangisidir?

A. Psikodinamik
B. Hümanistik
C. Ayırıcı Özellikler
D. Bilişsel
E. Beş Faktör

Cevap : D. Bilişse

Psikoloji Final Soruları

“Organizmayı davranışa iten, bu davranışların şiddet ve enerji düzeyini tayin eden, davranışlara belirli bir yön veren ve devamını sağlayan güç” tanımı hangi kavrama aittir?

A. Dürtü
B. İçgüdü
C. Motivasyon
D. İhtiyaç
E. Beklenti

Cevap : C. Motivasyon

Motivasyonun kaynağının dürtü azalması olduğunu söyleyen kuramcı hangisidir?

A. Hull
B. Rotter
C. Maslow
D. Gould
E. Heider

Cevap : A. Hull

İnsanları harekete geçmesinin Anlama-Bilme ve Kontrol olmak üzere iki temel ihtiyaçtan kaynaklandığını söyleyen kuramcı hangisidir?

A. Hull
B. Rotter
C. Maslow
D. Gould
E. Heider

Cevap : E. Heider

İnsan ihtiyaçlarının hiyerarşik bir sıra takip ettiğini söyleyen kuramcı kimdir?

A. Hull
B. Rotter
C. Maslow
D. Gould
E. Heider

Cevap : C. Maslow

Kazanılmış pekiştireçlerin motivasyon kaynağı olacağını ortaya koyan yaklaşım hangisidir?

A. Bilişsel
B. Nedensel Yükleme
C. Dürtüye dayalı
D. Öğrenmeye dayalı
E. İçgüdülere dayalı

Cevap : D. Öğrenmeye dayalı

Kendini gerçekleştirme ve Estetik unsurların insanların ihtiyacı olduğunu söyleyen kuramcı hangisidir?

A. Hull
B. Maslow
C. Heider
D. Rotter
E. Gould

Cevap : B. Maslow

Ödül veya kazancın kişi için anlamının motivasyon düzeyi üzerinde etkili olacağını söyleyen yaklaşım hangisidir?

A. Bilişsel
B. Nedensel Yükleme
C. Dürtüye dayalı
D. Öğrenmeye dayalı
E. İçgüdülere dayalı

Cevap : A. Bilişsel

.
Aşağıdakilerden hangisi bir motivasyon kaynağı değildir?

A. Cinsellik
B. Merak
C. Açlık
D. Sıkıştırma
E. Dokunma

Cevap : D. Sıkıştırma

Yakınlık ve şefkatin bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyan deneysel çalışma kime aittir?

A. Hull
B. Harlow
C. Maslow
D. Gould
E. Rotter

Cevap : B. Harlow

Müze vb. yerlerdeki “lütfen dokunmayınız” levhaları hangi motivasyon kaynağına yöneliktir?

A. Estetik
B. Cinsellik
C. Şefkat
D. Açlık
E. Kurcalama

Cevap : E. Kurcalama

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!