auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -1

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -1

#1. Üç Aşamalı Başarılı Zeka Kuramı hangi kuramcıya aittir?

#2. Hangi yaklaşım yaratıcılığın bilinçli gerçek ile bilinçaltı dürtüler arasındaki gerilim vasıtasıyla ortaya çıktığını öne sürer?

#3. Doğru bir ekosistem kurulduğunda, bireylerin yaratıcı üretimleri de artacağını savunan kuramcı hangisidir?

#4. Yaratıcılığı Zihnin Yapısı modeli ile insan zihninin bir parçası olarak tanımlayan kuramcı hangisidir?

#5. Hangisi edimsel koşullanmada gerekli değildir?


#6. Zekâyı gündelik hayat işlevleriyle bağlantısı kurularak ve kültürel bağlamında anlaşılması gereken bir çeşit uyum yeteneği olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

#7. Çoklu Zeka kuramı hangi kuramcıya aittir?

#8. Zekayı birbirinden bağımsız olan uzay/mekân yeteneği; algısal hız; sayısal yetenek; sözel yetenek; bellek; kelime bilgisi; akıl yürütme olarak tanımlayan kimdir?

#9. Hangi terim “Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerini” tanımlar?

#10. Mantık, akıl yürütme, sözel ve sayısal beceriler gibi önceden öğrenilmiş ve birikmiş bilgilerine dayanan zeka türü hangisidir?


#11. Bütün zihinsel performansların temelinde yatan genel (general) bir zekâ ya da g. faktörü olduğu görüşü kime aittir?

#12. Hangi kuram “her zeki insan yaratıcı değildir ancak her yaratıcı birey en az ortalama bir zekâ düzeyine sahiptir” görüşünü öne sürmektedir?

#13. Hangi eylemin nasıl ve hangi durumlarda yapılacağını içeren bellek türü hangisidir?

#14. Koşulsuz uyaran yeterince tekrarda sunulmazsa ortaya çıkan koşullu tepki azalarak ortadan kalkmasına ne denilmektedir?

#15. Görsel mekânsal yetenek; görsel ayrıntıları fark etme; bellek; karmaşık ilişkileri görme; problem çözme gibi temel bilişsel yeteneklere dayanan zeka türü hangisidir?


#16. Hangisi yaratıcı düşüncenin bir özelliği değildir?

#17. “Yüksek seviyeli zihinsel işlemlerin dünyayı nasıl algılayacağımızı belirlemesi” ne tür bir süreçtir ?

#18. “Zekânın bir düzeyi/derecesi vardır; zekâ düzeyine işaret eden bu derece farkları ölçülerek gösterilebilir” fikrini ilk öne süren kimdir?

#19. Hangisi Derinlik algısında kullanılan bir ipucu değildir?

#20. Hangi yaklaşım araştırma ve teorileri önemsemeksizin, nasıl daha yaratıcı düşünülebileceğine odaklanan ve teknikler önermektedir?


#21. Hangisi yaratıcı bireylerin kişilik özelliklerinden değildir?

#22. Eskimiş ve rengi griye dönmüş bir gömleğimize hala “mavi gömleğim” dememiz nasıl açıklanabilir?

#23. Hangisi Yatırım Kuramına göre yaratıcılığı oluşumunu sağlayan özelliklerden değildir?

#24. Zekanın kalıtsal olduğu görüşünü ilk kez savunan araştırmacı kimdir?

#25. Belleğin her hatırlamada yeniden inşa olduğunu ortaya koyan ilk araştırma, kimin tarafından yapılmıştır?


#26. Hangi yaklaşım “Yaratıcılık, kimi zaman ilahi, kimi zaman ilahi olmayan ancak mutlaka ilhama dayanan bir süreçtir” varsayımını öne sürer?

#27. “Bir uyaranın oluşturduğu çağrışımların birbirlerinden farklı alanlarda olması ya da aynı uyaranın farklı açılardan ele alınarak yeniden tanımlanması” hangi düşünce özelliğini açıklar?

#28. Zekanın nisbeten birbirinden bağımsız kristalize zeka ve akıcı zeka olarak ikiye ayrıldığını öneren kuramcı hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -1

Psikoloji 2021 Final Deneme Sınavı -1

“Zekânın bir düzeyi/derecesi vardır; zekâ düzeyine işaret eden bu derece farkları ölçülerek gösterilebilir” fikrini ilk öne süren kimdir?

A. Spearman
B. Thurstone
C. Galton
D. Guilford
E. Sternberg

Cevap : C. Galton

Bütün zihinsel performansların temelinde yatan genel (general) bir zekâ ya da g. faktörü olduğu görüşü kime aittir?

A. Spearman
B. Thurstone
C. Galton
D. Guilford
E. Sternberg

Cevap : A. Spearman

Zekayı birbirinden bağımsız olan uzay/mekân yeteneği; algısal hız; sayısal yetenek; sözel yetenek; bellek; kelime bilgisi; akıl yürütme olarak tanımlayan kimdir?

A. Spearman
B. Thurstone
C. Cattell
D. Guilford
E. Sternberg

Cevap : B. Thurstone

Zekanın nisbeten birbirinden bağımsız kristalize zeka ve akıcı zeka olarak ikiye ayrıldığını öneren kuramcı hangisidir?

A. Spearman
B. Thurstone
C. Cattell
D. Guilford
E. Sternberg

Cevap : C. Cattell

Mantık, akıl yürütme, sözel ve sayısal beceriler gibi önceden öğrenilmiş ve birikmiş bilgilerine dayanan zeka türü hangisidir?

A. Akıcı zeka
B. Sözel yetenek
C. Sayısal Yetenek
D. Kristalize zeka
E. Spesifik faktör

Cevap : D. Kristalize zeka

Görsel mekânsal yetenek; görsel ayrıntıları fark etme; bellek; karmaşık ilişkileri görme; problem çözme gibi temel bilişsel yeteneklere dayanan zeka türü hangisidir?

A. Akıcı zeka
B. Sözel yetenek
C. Sayısal Yetenek
D. Kristalize zeka
E. Spesifik faktör

Cevap : A. Akıcı zeka

Zekâyı gündelik hayat işlevleriyle bağlantısı kurularak ve kültürel bağlamında anlaşılması gereken bir çeşit uyum yeteneği olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

A. Spearman
B. Thurstone
C. Galton
D. Guilford
E. Sternberg

Cevap : E. Sternberg

Zekanın kalıtsal olduğu görüşünü ilk kez savunan araştırmacı kimdir?

A. Spearman
B. Thurstone
C. Galton
D. Guilford
E. Sternberg

Cevap : C. Galton

Üç Aşamalı Başarılı Zeka Kuramı hangi kuramcıya aittir?

A. Spearman
B. Thurstone
C. Galton
D. Guilford
E. Sternberg

Cevap : E. Sternberg

Çoklu Zeka kuramı hangi kuramcıya aittir?

A. Guilford
B. Sternberg
C. Cattell
D. Gardner
E. Thurstone

Cevap : D. Gardner

Psikoloji Final Soruları

Hangi yaklaşım “Yaratıcılık, kimi zaman ilahi, kimi zaman ilahi olmayan ancak mutlaka ilhama dayanan bir süreçtir” varsayımını öne sürer?

A. Psikometrik
B. Psikanalitik
C. Mistik
D. Zihin Yapısı Modeli
E. Yatırım Modeli

Cevap : C. Mistik

Hangi yaklaşım yaratıcılığın bilinçli gerçek ile bilinçaltı dürtüler arasındaki gerilim vasıtasıyla ortaya çıktığını öne sürer?

A. Psikometrik
B. Psikodinamik
C. Mistik
D. Zihin Yapısı Modeli
E. Yatırım Modeli

Cevap : B. Psikodinamik

Hangisi yaratıcı düşüncenin bir özelliği değildir?

A. Esneklik
B. Akıcılık
C. Orjinallik
D. Ayrıntılandırma
E. Tek boyutluluk

Cevap : E. Tek boyutluluk

Hangisi Yatırım Kuramına göre yaratıcılığı oluşumunu sağlayan özelliklerden değildir?

A. Hafıza
B. Zihinsel tarz
C. Bilgi
D. Kişilik
E. Motivasyon

Cevap : A. Hafıza

Hangi kuram “her zeki insan yaratıcı değildir ancak her yaratıcı birey en az ortalama bir zekâ düzeyine sahiptir” görüşünü öne sürmektedir?

A. Yatırım Kuramı
B. Psikanalitik .
C. Psikometrik
D. Eşik Kuramı
E. Mistik yaklaşım

Cevap : D. Eşik Kuramı

Hangisi yaratıcı bireylerin kişilik özelliklerinden değildir?

A. Yeni deneyimlere açık olma
B. İçe Dönüklük
C. Bağımsız düşünme
D. Risk Alabilme
E. Belirsizliğe tolerans gösterme

Cevap : B. İçe Dönüklük

“Bir uyaranın oluşturduğu çağrışımların birbirlerinden farklı alanlarda olması ya da aynı uyaranın farklı açılardan ele alınarak yeniden tanımlanması” hangi düşünce özelliğini açıklar?

A. Akıcılık
B. Yenilik
C. Orjinallik
D. Ayrıntılandırma
E. Esneklik

Cevap : E. Esneklik

Yaratıcılığı Zihnin Yapısı modeli ile insan zihninin bir parçası olarak tanımlayan kuramcı hangisidir?

A. Sternberg
B. Runco
C. Guilford
D. Freud
E. Torrance

Cevap : C. Guilford

Hangi yaklaşım araştırma ve teorileri önemsemeksizin, nasıl daha yaratıcı düşünülebileceğine odaklanan ve teknikler önermektedir?

A. Psikanalitik
B. Mistik
C. Yatırım Kuramı
D. Pragmatik
E. Zihin Yapısı Modeli

Cevap : D. Pragmatik

Doğru bir ekosistem kurulduğunda, bireylerin yaratıcı üretimleri de artacağını savunan kuramcı hangisidir?

A. Amabile
B. Sternberg
C. Freud
D. Runco
E. Torrance

Cevap : A. Amabile

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!