auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji Ünite -2

İnsanı Nasıl İnceleyebiliriz?

#1. DW zeka testi ile ölçülen zeka puanları ile AB dikkat testi ile ölçülen dikkat puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır sorusu için hangi yöntem türü kullanılmalıdır?

#2. 10 mg. şeker verilen grup ile verilmeyen grubun AC testiyle ölçülen bellek puanları arasında, şeker verilen grup lehine anlamlı fark var mıdır sorusu ne tür bir yöntem kullanmalıdır?

#3. Veri toplama sürecine başlamadan önce ne yapmayız?

#4. Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan araştırmaların yöntem türlerinden değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir bilginin özelliği değildir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sürecinin basamaklarından değildir?

#7. Hangi yöntem ile neden-sonuç bağlarını inceleyebiliriz?

#8. Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan veri toplama yollarından biri değildir?

#9. Betimsel araştırmalar bilimin hangi amacına hizmet eder?

#10. Araştırma verileri hipotezin doğrulanmadığı yönündeyse ne yapmayız?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İnsanı Nasıl İnceleyebiliriz?

Auzef Psikoloji Ünite -2, İnsanı Nasıl İnceleyebiliriz?

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler Güz Dönemi Sorualrı

İnsanı Nasıl İnceleyebiliriz?

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir bilginin özelliği değildir?

A) Ölçülebilir
B) Tekrarlanabilir
C) İletilebilir
D) Doğru ve İsabetli
E) Sınabilir

Cevap : D) Doğru ve İsabetli

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sürecinin basamaklarından değildir?

A) Problemin oluşturulması
B) Değişkenlerin tanımlanması
C) Veri toplama araçlarının belirlenmesi
D) Veri toplama sürecinin tasarlanması
E) Yeni bir kuram oluşturulması

Cevap : E) Yeni bir kuram oluşturulması

Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan araştırmaların yöntem türlerinden değildir?

A) Betimsel
B) Deneysel
C) İstatistiksel
D) Korelasyonel
E) Yarı Deneysel

Cevap : C) İstatistiksel

Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan veri toplama yollarından biri değildir?

A) Röportaj
B) Ölçek
C) Gözlem
D) Görüşme
E) Anket

Cevap : A) Röportaj

10 mg. şeker verilen grup ile verilmeyen grubun AC testiyle ölçülen bellek puanları arasında, şeker verilen grup lehine anlamlı fark var mıdır sorusu ne tür bir yöntem kullanmalıdır?

A) Yordayıcı
B) Korelasyonel
C) Betimsel
D) İstatistiksel
E) Deneysel

Cevap : E) Deneysel

Hangi yöntem ile neden-sonuç bağlarını inceleyebiliriz?

A) Korelasyonel
B) Betimsel
C) Deneysel
D) İstatistiksel
E) Arşiv araştırması

Cevap : C) Deneysel

DW zeka testi ile ölçülen zeka puanları ile AB dikkat testi ile ölçülen dikkat puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır sorusu için hangi yöntem türü kullanılmalıdır?

A) Yordayıcı
B) Korelasyonel
C) Betimsel
D) İstatistiksel
E) Deneysel

Cevap : B) Korelasyonel

Betimsel araştırmalar bilimin hangi amacına hizmet eder?

A) Öngörüde bulunma
B) Tahminde bulunma
C) Açıklama
D) Tanımlama
E) Nedenlerini bulma

Cevap : D) Tanımlama

Veri toplama sürecine başlamadan önce ne yapmayız?

A) Problemi belirleme
B) Hipotez önerme
C) Ölçme araçlarını düzenleme
D) Katılımcıları belirleme
E) Bulguları yazma

Cevap : E) Bulguları yazma

Araştırma verileri hipotezin doğrulanmadığı yönündeyse ne yapmayız?

A) Uymayan/bozan verileri çıkarırız
B) Yeni bir hipotez üzerinde çalışırız
C) Veri girişini ve analizleri kontrol ederiz
D) Araştırmayı yayınlarız
E) Araştırma tasarımını gözden geçiririz

Cevap : A) Uymayan/bozan verileri çıkarırız

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler Güz Dönemi Sorualrı

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!