auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji Ünite -3

Psikolojide Ölçme Değerlendirme ve Testler

#1. Yapılandırılmamış görüşmelerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

#2. Hangisi bir ölçme aracının güvenirliğini belirlemek için kullanılan yollardan biridir?

#3. Bir aracın ölçmek istediği özelliği, ne kadar isabetli ölçtüğünü tanımlayan kavram hangisidir?

#4. Hangisi veri toplama amacıyla yapılan gözlemlerin özelliği değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi anket ile ölçülemez?


#6. Hangisi ölçme araçlarının psikometrik niteliklerinden biri değildir?

#7. Hangisi için norma gerek yoktur?

#8. Hangisi insanlar hakkında veri toplarken kullanılan yollardan değildir?

#9. ABC okulu velilerinin öğrenci servisleri hakkındaki görüşlerini belirlemek için hangi yolları kullanabilirim?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikolojide Ölçme Değerlendirme ve Testler

Psikoloji Ünite -3, Psikolojide Ölçme Değerlendirme ve Testler

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikolojide Ölçme Değerlendirme ve Testler

Hangisi veri toplama amacıyla yapılan gözlemlerin özelliği değildir?

A) Sistematik olması
B) Kayıt edilmesi
C) Gözlemcinin eğitilmiş olması
D) Kayıt altına alınması
E) Düzenli olması

Cevap : E) Düzenli olması

Yapılandırılmamış görüşmelerin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A) Dağınıktır
B) Konusu kişiye göre değişir
C) Belirlenmiş bir tema vardır
D) Süresi sınırlıdır
E) Kayıt edilmesi gerekmez

Cevap : C) Belirlenmiş bir tema vardır

Aşağıdakilerden hangisi insanlar hakkında veri toplarken kullanılan yollardan değildir?

A) Gözlem
B) Röportaj
C) Ölçek
D) Test
E) Alet ve Görevler

Cevap : B) Röportaj

ABC okulu velilerinin öğrenci servisleri hakkındaki görüşlerini belirlemek için hangi yolları kullanabilirim?

A) Anket, Görüşme
B) Test, Envanter
C) Gözlem, Alet
D) Ölçek, Test
E) Envanter

Cevap : A) Anket, Görüşme

Hangisi ölçme araçlarının psikometrik niteliklerinden biri değildir?

A) Standardizasyon
B) Geçerlik
C) Güvenirlik
D) Normlar
E) Yönerge

Cevap : E) Yönerge

Hangisi için norma gerek yoktur?

A) Cinsiyet
B) Yaş
C) Ülke
D) Burç
E) Bölge

Cevap : D) Burç

Aşağıdakilerden hangisi anket ile ölçülemez?

A) Zeka
B) Görüş
C) Demografik Veri
D) Davranış
E) Alışkanlık

Cevap : A) Zeka

Bir aracın ölçmek istediği özelliği, ne kadar isabetli ölçtüğünü tanımlayan kavram hangisidir?

A) Güvenirlik
B) Standardizasyon
C) Geçerlilik
D) Psikometri
E) Yüzdelik Norm

Cevap : C) Geçerlilik

Hangisi bir ölçme aracının güvenirliğini belirlemek için kullanılan yollardan biridir?

A) Sınama güvenirliği
B) Örtük Güvenirlik
C) Varsayma gv.
D) Kapalı gv.
E) Tekrarlama güvenirliği

Cevap : E) Tekrarlama güvenirliği

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!