auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji Ünite -4

Kişilik

#1. 1. Termodinamik yasasından etkilenerek Psikodinamizm ilkesini ortaya koyan kuramcı hangisidir?

#2. Cattell, sıfatları faktör analizi ile örtüştürerek kaç tane temel kişilik özelliği boyutu belirlemiştir?

#3. İnsan özelliklerini tanımlayan sıfatlardan yola çıkarak ayrıntılı istatistik analizler yoluyla boyutlar oluşturan kuramların genel adı nedir?

#4. Sağlıklı ve bütünleşmiş bir kişiliği hareketli bir dengeyi sürdüren iç güçlerin akışkan duruşu olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

#5. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı hangisidir?


#6. Kişiliği İçe dönüklük ve dışa dönüklük olarak 2 temel boyuta ayıran ve aralarındaki davranış farklılıklarını merkezi sinir sistemindeki uyarılma ve ketlenme potansiyeli ile açıklayan kuramcı hangisidir?

#7. Halen dünyada en iyi kişilik testi olarak kabul edilen NEO-PI testi hangi kurama dayalıdır ?

#8. Kişilik gelişimini her bireyin kendine özgü kendini gerçekleştirme eğilimi yönlendirdiğini savunan görüş hangisidir ?

#9. Kişiliği bilinçli olması gerekmeyen bazı iç güçlerin şekillendirdiği ve davranışı harekete geçirdiği varsayımı, hangi yaklaşıma aittir?

#10. Bireyin kendi kişiliğinin oluşumunda oynadığı role, bireyle içinde bulunduğu çevre ile etkileşiminin kişiliğini farklılaşabileceğine de dikkat çeken yaklaşım hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Kişilik

Psikoloji Ünite -4, Kişilik

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Kişilik

Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı hangisidir?

A) Cattell
B) Allport
C) Hipokrat
D) Freud
E) Bandura

Cevap : B) Allport

Cattell, sıfatları faktör analizi ile örtüştürerek kaç tane temel kişilik özelliği boyutu belirlemiştir?

A) 16
B) 12
C) 32
D) 5
E) 72

Cevap : A) 16

Kişiliği İçe dönüklük ve dışa dönüklük olarak 2 temel boyuta ayıran ve aralarındaki davranış farklılıklarını merkezi sinir sistemindeki uyarılma ve ketlenme potansiyeli ile açıklayan kuramcı hangisidir?

A) Cattell
B) Costa-McGrea
C) Bandura
D) Eysenck
E) Mischell.

Cevap : D) Eysenck

1. Termodinamik yasasından etkilenerek Psikodinamizm ilkesini ortaya koyan kuramcı hangisidir?

A) Cattell
B) Allport
C) Hipokrat
D) Freud
E) Bandura

Cevap : D) Freud

Kişiliği bilinçli olması gerekmeyen bazı iç güçlerin şekillendirdiği ve davranışı harekete geçirdiği varsayımı, hangi yaklaşıma aittir?

A) Ayırıcı Özellik
B) Beş Faktör Kişilik Kuramı
C) Psikodinamik
D) Termodinamik
E) Eklektik

Cevap : C) Psikodinamik

Halen dünyada en iyi kişilik testi olarak kabul edilen NEO-PI testi hangi kurama dayalıdır ?

A) Analitik
B) Beş Faktör Kişilik Kuramı
C) Psikodinamik
D) Termodinamik
E) Eklektik

Cevap : B) Beş Faktör Kişilik Kuramı

İnsan özelliklerini tanımlayan sıfatlardan yola çıkarak ayrıntılı istatistik analizler yoluyla boyutlar oluşturan kuramların genel adı nedir?

A) Psikodinamik
B) Psikanalitik
C) Ayırıcı Özellik
D) Eklektik
E) Hümanistik

Cevap : C) Ayırıcı Özellik

Kişilik gelişimini her bireyin kendine özgü kendini gerçekleştirme eğilimi yönlendirdiğini savunan görüş hangisidir?

A) Psikodinamik
B) Psikanalitik
C) Ayırıcı Özellik
D) Eklektik
E) Hümanistik

Cevap : E) Hümanistik

Sağlıklı ve bütünleşmiş bir kişiliği hareketli bir dengeyi sürdüren iç güçlerin akışkan duruşu olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

A) Jung
B) Horney
C) Freud
D) Adler
E) Bandura

Cevap : A) Jung

Bireyin kendi kişiliğinin oluşumunda oynadığı role, bireyle içinde bulunduğu çevre ile etkileşiminin kişiliğini farklılaşabileceğine de dikkat çeken yaklaşım hangisidir?

A) Psikodinamik
B) Hümanistik
C) Ayırıcı Özellikler
D) Bilişsel
E) Beş Faktör

Cevap : D) Bilişse

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!