Psikoloji Ünite -4

Kişilik

#1. Sağlıklı ve bütünleşmiş bir kişiliği hareketli bir dengeyi sürdüren iç güçlerin akışkan duruşu olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

#2. İnsan özelliklerini tanımlayan sıfatlardan yola çıkarak ayrıntılı istatistik analizler yoluyla boyutlar oluşturan kuramların genel adı nedir?

#3. Kişiliği bilinçli olması gerekmeyen bazı iç güçlerin şekillendirdiği ve davranışı harekete geçirdiği varsayımı, hangi yaklaşıma aittir?

#4. Halen dünyada en iyi kişilik testi olarak kabul edilen NEO-PI testi hangi kurama dayalıdır ?

#5. 1. Termodinamik yasasından etkilenerek Psikodinamizm ilkesini ortaya koyan kuramcı hangisidir?

#6. Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı hangisidir?

#7. Cattell, sıfatları faktör analizi ile örtüştürerek kaç tane temel kişilik özelliği boyutu belirlemiştir?

#8. Kişiliği İçe dönüklük ve dışa dönüklük olarak 2 temel boyuta ayıran ve aralarındaki davranış farklılıklarını merkezi sinir sistemindeki uyarılma ve ketlenme potansiyeli ile açıklayan kuramcı hangisidir?

#9. Kişilik gelişimini her bireyin kendine özgü kendini gerçekleştirme eğilimi yönlendirdiğini savunan görüş hangisidir ?

#10. Bireyin kendi kişiliğinin oluşumunda oynadığı role, bireyle içinde bulunduğu çevre ile etkileşiminin kişiliğini farklılaşabileceğine de dikkat çeken yaklaşım hangisidir?

TESTi BiTiR

Results

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

HD Quiz powered by harmonic design

Kişilik

Psikoloji Ünite -4, Kişilik

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Kişilik

Kişiliği ilk kez sistematik ve bilimsel olarak inceleyen kuramcı hangisidir?

A) Cattell
B) Allport
C) Hipokrat
D) Freud
E) Bandura

Cevap : B) Allport

Cattell, sıfatları faktör analizi ile örtüştürerek kaç tane temel kişilik özelliği boyutu belirlemiştir?

A) 16
B) 12
C) 32
D) 5
E) 72

Cevap : A) 16

Kişiliği İçe dönüklük ve dışa dönüklük olarak 2 temel boyuta ayıran ve aralarındaki davranış farklılıklarını merkezi sinir sistemindeki uyarılma ve ketlenme potansiyeli ile açıklayan kuramcı hangisidir?

A) Cattell
B) Costa-McGrea
C) Bandura
D) Eysenck
E) Mischell.

Cevap : D) Eysenck

1. Termodinamik yasasından etkilenerek Psikodinamizm ilkesini ortaya koyan kuramcı hangisidir?

A) Cattell
B) Allport
C) Hipokrat
D) Freud
E) Bandura

Cevap : D) Freud

Kişiliği bilinçli olması gerekmeyen bazı iç güçlerin şekillendirdiği ve davranışı harekete geçirdiği varsayımı, hangi yaklaşıma aittir?

A) Ayırıcı Özellik
B) Beş Faktör Kişilik Kuramı
C) Psikodinamik
D) Termodinamik
E) Eklektik

Cevap : C) Psikodinamik

Halen dünyada en iyi kişilik testi olarak kabul edilen NEO-PI testi hangi kurama dayalıdır ?

A) Analitik
B) Beş Faktör Kişilik Kuramı
C) Psikodinamik
D) Termodinamik
E) Eklektik

Cevap : B) Beş Faktör Kişilik Kuramı

İnsan özelliklerini tanımlayan sıfatlardan yola çıkarak ayrıntılı istatistik analizler yoluyla boyutlar oluşturan kuramların genel adı nedir?

A) Psikodinamik
B) Psikanalitik
C) Ayırıcı Özellik
D) Eklektik
E) Hümanistik

Cevap : C) Ayırıcı Özellik

Kişilik gelişimini her bireyin kendine özgü kendini gerçekleştirme eğilimi yönlendirdiğini savunan görüş hangisidir?

A) Psikodinamik
B) Psikanalitik
C) Ayırıcı Özellik
D) Eklektik
E) Hümanistik

Cevap : E) Hümanistik

Sağlıklı ve bütünleşmiş bir kişiliği hareketli bir dengeyi sürdüren iç güçlerin akışkan duruşu olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

A) Jung
B) Horney
C) Freud
D) Adler
E) Bandura

Cevap : A) Jung

Bireyin kendi kişiliğinin oluşumunda oynadığı role, bireyle içinde bulunduğu çevre ile etkileşiminin kişiliğini farklılaşabileceğine de dikkat çeken yaklaşım hangisidir?

A) Psikodinamik
B) Hümanistik
C) Ayırıcı Özellikler
D) Bilişsel
E) Beş Faktör

Cevap : D) Bilişse

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: