auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji Ünite -5

Sosyal Dünyayı Anlamak

SONUÇ

-

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi soruları

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. İzlenim oluştururken, karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunulduğu ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koyan araştırmacı hangisidir?

#2. İnsanların başarısızlıklarını kendi kontrolünde olmayan etmenlerle, başarılarını ise bireysel yetenekleriyle açıklama eğiliminde olmalarına ne isim verilmektedir?

#3. Hangi terim “İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçler”i tanımlamaktadır?

#4. Kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek açıklamaya olan genel eğilimimize ne isim verilmektedir?

#5. Hangi terim “insanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanılarımızı” tanımlamaktadır?


#6. İnsanların bilişlerinin birbirileriyle tutarlı olmasına dönük bir eğilimleri olduğu ve bunlar arasındaki tutarsızlık ya da bir çelişkiyi ortadan kaldırmak istedikleri görüşü hangi kuramın temelini oluşturur?

#7. “Ekmek yemek sağlığa zararlı olduğu için hiç yemem” ifadesinde bildirilen tutumun kaç bileşeni vardır?

#8. Hangi terim “insanların diğer kişiler, nesneler, fikirler vb. hakkında sahip oldukları ve sıklıkla bilinçli farkındalığı olmayan tutumlarını” tanımlar?

#9. Hangi terim “Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerini” tanımlar?

#10. Her bireyin sosyal dünyada olup bitenleri açıklamak üzere, naif ve sağduyuya dayanan psikolojik bir teorisi olduğunu kabul eden teori grubunun adı nedir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

Sosyal Dünyayı Anlamak

 

Psikoloji Ünite -5 Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi soruları

Hangi terim “Başkalarının davranışlarını anlama ve kategorize etme süreçlerini” tanımlar?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : A. Sosyal Algılama

Hangi terim “İnsanların sosyal dünyadan gelen bilgileri seçme, yorumlama ve hatırlamalarını kapsayan süreçler”i tanımlamaktadır?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : B. Sosyal Biliş

İzlenim oluştururken, karşıdakinin temel kişilik özelliğine ilişkin genel bir çıkarımda bulunulduğu ve diğer özelliklerin bu temel özelliğe göre yorumlandığını ortaya koyan araştırmacı hangisidir?

A. Asch
B. Bandura
C. Milgram
D. Şerif
E. Harlow

Cevap : A. Asch

Kendi davranışlarımızın nedenlerini çevresel etmenlere, başkalarının davranışlarını ise kişisel etmenlere yükleyerek açıklamaya olan genel eğilimimize ne isim verilmektedir?

A. Kalıpyargı
B. Adil Dünya İnancı
C. Temel Atıf Hatası
D. Olumsuz Tarafgirlik
E. Savunucu atıf

Cevap : C. Temel Atıf Hatası

İnsanların başarısızlıklarını kendi kontrolünde olmayan etmenlerle, başarılarını ise bireysel yetenekleriyle açıklama eğiliminde olmalarına ne isim verilmektedir?

A. Kalıpyargı
B. Adil Dünya İnancı
C. Temel Atıf Hatası
D. Olumsuz Tarafgirlik
E. Savunucu atıf

Cevap : E. Savunucu atıf

İnsanların bilişlerinin birbirileriyle tutarlı olmasına dönük bir eğilimleri olduğu ve bunlar arasındaki tutarsızlık ya da bir çelişkiyi ortadan kaldırmak istedikleri görüşü hangi kuramın temelini oluşturur?

A. Zıtlaşma Kuramı
B. Birlikte değişim
C. Nedensel Atıf
D. Bilişsel Çelişki Kuramı
E. Bilişsel Cimrilik

Cevap : D. Bilişsel Çelişki Kuramı

Hangi terim “insanların diğer kişiler, nesneler, fikirler vb. hakkında sahip oldukları ve sıklıkla bilinçli farkındalığı olmayan tutumlarını” tanımlar?

A. Latent tutum
B. Uyuyan Tutum
C. Kapalı tutum
D. Farkındalık eksikliği
E. Örtük Tutum

Cevap : E. Örtük Tutum

Hangi terim “insanların yalnızca belirli bir gruba ait oldukları için belirli özelliklere sahip oldukları doğrultusundaki yaygın kanılarımızı” tanımlamaktadır?

A. Sosyal Algılama
B. Sosyal Biliş
C. Olumsuz tarafgirlik
D. Kalıpyargı
E. Adil Dünya İnancı

Cevap : D. Kalıpyargı

“Ekmek yemek sağlığa zararlı olduğu için hiç yemem” ifadesinde bildirilen tutumun kaç bileşeni vardır?

A. 1
B. Yoktur
C. 3
D. 5
E. 2

Cevap : E. 2

Her bireyin sosyal dünyada olup bitenleri açıklamak üzere, naif ve sağduyuya dayanan psikolojik bir teorisi olduğunu kabul eden teori grubunun adı nedir?

A. Bilişsel Yaklaşım
B. Atıf Teorileri
C. Bilişsel Çelişki
D. Bilişsel Cimrilik

Cevap : B. Atıf Teorileri

 

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!