auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji Ünite -6

Grup içinde İnsan

#1. Grupların sosyal kimlik sağlayarak üyelerinin tanımlanması, davranış örüntüleri ve değerler edinmesini sağladığını savunan kuramcı hangisidir?

#2. Şerif’in Otokinetik etki deneyi uyma davranışının hangi yönünü ortaya koymuştur?

#3. Normların değişmesinde azınlık etkisi olgusunu tanımlayan araştırmacı hangisidir?

#4. İnsanların kendi gruplarının üyelerini diğer gruplardan olumlu değerlendirmelerini ifade eden terim hangisidir?

#5. Başka insanların algılarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkileme sürecini ifade eden terim hangisidir?


#6. İtaat davranışı ve etkileyen etmenleri deneysel olarak inceleyen araştırmacı hangisidir?

#7. Hangisi itaat davranışını arttıran etmenlerden değildir?

#8. İnsanların hoşlanılmak, kabul ve onay görmek için başkalarına uygun davranma eğilimlerini ifade eden hangisidir?

#9. Grupların oluşum amacını, kişinin kendi başına elde edemeyeceği hedeflere ulaşabilmek için diğer insanlarla işbirliği yapması olarak açıklayan kuramcı hangisidir?

#10. Hangisi azınlıkta kalan görüş sahiplerinin çoğunluğu etkileyebilmelerindeki temel unsurlardan değildir?

E. Katılık


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Grup içinde İnsan

Psikoloji Ünite -6, Grup içinde İnsan

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Grup içinde İnsan

Grupların oluşum amacını, kişinin kendi başına elde edemeyeceği hedeflere ulaşabilmek için diğer insanlarla işbirliği yapması olarak açıklayan kuramcı hangisidir?

A) M. Şerif
B) Asch
C) Tajfel
D) Milgram
E) Moscovici

Cevap : A) M. Şerif

İnsanların kendi gruplarının üyelerini diğer gruplardan olumlu değerlendirmelerini ifade eden terim hangisidir?

A) Aidiyet
B) Kimliksizleşme
C) Grup içi yanlılık
D) Sosyal etki
E) Azınlık etkisi

Cevap : C) Grup içi yanlılık

Başka insanların algılarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkileme sürecini ifade eden terim hangisidir?

A) Uyma
B) Sosyal Etki
C) Kimliksizleşme
D) Grup içi yanlılık
E) Aidiyet

Cevap : B) Sosyal Etki

Şerif’in Otokinetik etki deneyi uyma davranışının hangi yönünü ortaya koymuştur?

A) Normatif etki
B) Aidiyet hissi
C) Grup içi yanlılık
D) Bilgi verici etki
E) Azınlık Etkisi

Cevap : D) Bilgi verici etki

İnsanların hoşlanılmak, kabul ve onay görmek için başkalarına uygun davranma eğilimlerini ifade eden hangisidir?

A) Normatif etki
B) Aidiyet hissi
C) Grup içi yanlılık
D) Bilgi verici etki
E) Azınlık Etkisi

Cevap : A) Normatif etki

Hangisi azınlıkta kalan görüş sahiplerinin çoğunluğu etkileyebilmelerindeki temel unsurlardan değildir?

A) tutarlılık
B) istikrar
C) Esneklik
D) Açık görüşlülük
E) Katılık

Cevap : E) Katılık

Hangisi itaat davranışını arttıran etmenlerden değildir?

A) Fiziksel uzaklık
B) Zıt Emirler almak
C) Emirin grup içinde alınması
D) Emir verenin statü yüksekliği
E) Emir verenin fiziksel yakınlığı

Cevap : B) Zıt Emirler almak

Grupların sosyal kimlik sağlayarak üyelerinin tanımlanması, davranış örüntüleri ve değerler edinmesini sağladığını savunan kuramcı hangisidir?

A) M.Şerif
B) Asch
C) Tajfel
D) Milgram
E) Moscovici

Cevap : C) Tajfel

Normların değişmesinde azınlık etkisi olgusunu tanımlayan araştırmacı hangisidir?

A) M.Şerif
B) Asch
C) Tajfel
D) Milgram
E) Moscovici

Cevap : E) Moscovici

İtaat davranışı ve etkileyen etmenleri deneysel olarak inceleyen araştırmacı hangisidir?

A) M.Şerif
B) Asch
C) Tajfel
D) Milgram
E) Moscovici

Cevap : D) Milgram

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!