auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji Ünite -7

İnsan Zekası

SONUÇ

-

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Zekanın kalıtsal olduğu görüşünü ilk kez savunan araştırmacı kimdir?

#2. Mantık, akıl yürütme, sözel ve sayısal beceriler gibi önceden öğrenilmiş ve birikmiş bilgilerine dayanan zeka türü hangisidir?

#3. Üç Aşamalı Başarılı Zeka Kuramı hangi kuramcıya aittir?

#4. Zekanın nisbeten birbirinden bağımsız kristalize zeka ve akıcı zeka olarak ikiye ayrıldığını öneren kuramcı hangisidir?

#5. Zekayı birbirinden bağımsız olan uzay/mekân yeteneği; algısal hız; sayısal yetenek; sözel yetenek; bellek; kelime bilgisi; akıl yürütme olarak tanımlayan kimdir?


#6. Bütün zihinsel performansların temelinde yatan genel (general) bir zekâ ya da g. faktörü olduğu görüşü kime aittir?

#7. Zekâyı gündelik hayat işlevleriyle bağlantısı kurularak ve kültürel bağlamında anlaşılması gereken bir çeşit uyum yeteneği olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

#8. Çoklu Zeka kuramı hangi kuramcıya aittir?

#9. Görsel mekânsal yetenek; görsel ayrıntıları fark etme; bellek; karmaşık ilişkileri görme; problem çözme gibi temel bilişsel yeteneklere dayanan zeka türü hangisidir?

#10. “Zekânın bir düzeyi/derecesi vardır; zekâ düzeyine işaret eden bu derece farkları ölçülerek gösterilebilir” fikrini ilk öne süren kimdir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

İnsan Zekası

Psikoloji Ünite -7, İnsan Zekası

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

İnsan Zekası

“Zekânın bir düzeyi/derecesi vardır; zekâ düzeyine işaret eden bu derece farkları ölçülerek gösterilebilir” fikrini ilk öne süren kimdir?

A) Spearman
B) Thurstone
C) Galton
D) Guilford
E) Sternberg

Cevap : C) Galton

Bütün zihinsel performansların temelinde yatan genel (general) bir zekâ ya da g. faktörü olduğu görüşü kime aittir?

A) Spearman
B) Thurstone
C) Galton
D) Guilford
E) Sternberg

Cevap : A) Spearman

Zekayı birbirinden bağımsız olan uzay/mekân yeteneği; algısal hız; sayısal yetenek; sözel yetenek; bellek; kelime bilgisi; akıl yürütme olarak tanımlayan kimdir?

A) Spearman
B) Thurstone
C) Cattell
D) Guilford
E) Sternberg

Cevap : B) Thurstone

Zekanın nisbeten birbirinden bağımsız kristalize zeka ve akıcı zeka olarak ikiye ayrıldığını öneren kuramcı hangisidir?

A) Spearman
B) Thurstone
C) Cattell
D) Guilford
E) Sternberg

Cevap : C) Cattell

Mantık, akıl yürütme, sözel ve sayısal beceriler gibi önceden öğrenilmiş ve birikmiş bilgilerine dayanan zeka türü hangisidir?

A) Akıcı zeka
B) Sözel yetenek
C) Sayısal Yetenek
D) Kristalize zeka
E) Spesifik faktör

Cevap : D) Kristalize zeka

Görsel mekânsal yetenek; görsel ayrıntıları fark etme; bellek; karmaşık ilişkileri görme; problem çözme gibi temel bilişsel yeteneklere dayanan zeka türü hangisidir?

A) Akıcı zeka
B) Sözel yetenek
C) Sayısal Yetenek
D) Kristalize zeka
E) Spesifik faktör

Cevap : A) Akıcı zeka

Zekâyı gündelik hayat işlevleriyle bağlantısı kurularak ve kültürel bağlamında anlaşılması gereken bir çeşit uyum yeteneği olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

A) Spearman
B) Thurstone
C) Galton
D) Guilford
E) Sternberg

Cevap : E) Sternberg

Zekanın kalıtsal olduğu görüşünü ilk kez savunan araştırmacı kimdir?

A) Spearman
B) Thurstone
C) Galton
D) Guilford
E) Sternberg

Cevap : C) Galton

Üç Aşamalı Başarılı Zeka Kuramı hangi kuramcıya aittir?

A) Spearman
B) Thurstone
C) Galton
D) Guilford
E) Sternberg

Cevap : E) Sternberg

Çoklu Zeka kuramı hangi kuramcıya aittir?

A) Guilford
B) Sternberg
C) Cattell
D) Gardner
E) Thurstone

Cevap : D) Gardner

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!