auzefFelsefePsikolojiPSİKOLOJİYE GİRİŞ Isosyoloji

Psikolojiye Giriş -1 2015 Final Soruları

Psikolojiye Giriş -1 2015 Final Soruları

#1. Sırt ağrılarından yakınan biri ağrılarını dindirmek için akapunktur yaptırmaya karar veriyor. Bu tedavi işe yararsa aşağıdakilerden hangisinin salınımını arttırmış olabilir ?

#2. Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. Aşağıdaki yapılardan hangisi beyin ile endokrin sistem arasında bir taşıma istasyonu görevi görür?

#4. Mutlak Eşik ile ilgili hangisi doğru değildir?

#5. Hangisi bilimin amaçlarından biri değildir?

#6. İlk psikoloji laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur?

#7. Bilincin işlevleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

#8. Episodik bellek ile ilgili hangisi doğrudur?

#9. “Bu dönemde yeni bir şeyler üretmek, yaptığı işler için beğeni toplamak, yetişkin ve arkadaşlarından takdir görmek önemlidir. Çevre, çalışma isteği yaratmak, sorumluluk vermek ve performansı takdir etmekle temel çatışmanın çözümüne yardımcı olabilir.” Bu açıklama Erikson’un kuramında hangi dönemi tanımlamaktadır?

#10. Bandura’nın deneyinin sonuçlarına göre hangisi doğrudur?

#11. “Bellek çürümüş duyumlardır.” cümlesini nasıl açıklarsınız?

#12. Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi beyin yapılarından biri değildir?

#14. Miyelinizasyon süreci ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

#15. "Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistemi" tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

#16. İşitme malumatı hangi organa ulaştığında sıvıya aktarılmış olur?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Otonom sinir sisteminin görevi değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

#19. Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#21. Bir alışveriş merkezinde 100 milyon tl lik alışveriş yapana 10 milyon tl ödül verileceğinin duyurulması hangi pekiştirme tarifesine girer?

#22. Hangisi temel algılama ilkelerinden değildir?

#23. Hangisi çalışma belleği bileşeni değildir?

#24. Merkezi sinir sisteminin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikolojiye Giriş-1 2015 Final Soruları

1- “Bu dönemde yeni bir şeyler üretmek, yaptığı işler için beğeni toplamak, yetişkin ve arkadaşlarından takdir görmek önemlidir. Çevre, çalışma isteği yaratmak, sorumluluk vermek ve performansı takdir etmekle temel çatışmanın çözümüne yardımcı olabilir.”
Bu açıklama Erikson’un kuramında hangi dönemi tanımlamaktadır?

A) Temel Güvene Karşı Güvensizlik
B) Özerkliğe Karşı Kuşku ve Utanç
C) Girişimciliğe Karşı Suçluluk
D) Çalışma ve Başarılı Olmaya Karşı Aşağılık Duygusu
E) Kimlik Kazanmaya Karşı Kimlik Bocalaması

Cevap : D) Çalışma ve Başarılı Olmaya Karşı Aşağılık Duygusu

2- Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hormonal değişiklikler başlar.
B) Cinsel gelişim tamamlanır.
C) Bedensel büyüme yavaşlamıştır.
D) Kızlarda hormonal değişimler daha erken yaşta başlayabilir.
E) Ergenler arasında ciddi bireysel farklılıklar gözlenebilir.

Cevap : C) Bedensel büyüme yavaşlamıştır.

3- Aşağıdakilerden hangisi beyin yapılarından biri değildir?

A) Hipotalamus
B) Korpus kallasum
C) Limbik Sistem
D) Paratiroidler
E) Hipokampus

Cevap : D) Paratiroidler

4- Miyelinizasyon süreci ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Doğum öncesi dönemde başlar.
B) El göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde bir yaşında tamamlanır.
C) Omurgada başlar ve beyin sapıyla devam eder.
D) Görsel sinirlerde 6-7 ay civarı tamamlanır.
E) Miyelinizasyonun sırası, geliştiği gözlenen davranışlar ile örtüşmektedir.

Cevap : B) El göz koordinasyonu ile ilgili bölgelerde bir yaşında tamamlanır.

5- Sırt ağrılarından yakınan biri ağrılarını dindirmek için akapunktur yaptırmaya karar veriyor. Bu tedavi işe yararsa aşağıdakilerden hangisinin salınımını arttırmış olabilir ?

A) GABA
B) Endorfin
C) Asetilkolin
D) Glutamat
E) Dopamin

Cevap : B) Endorfin

6- Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bilgi almak, işlemek ve aktarmakta uzmanlaşmış hücredir.
B) Şekil, büyüklük, kimyasal yapı ve işlev bakımından çeşitlilik gösterir.
C) Bütün nöronların temel yapısı aynıdır.
D) Dentrid ve aksonları vardır.
E) Hücresel bir yapı olmalarına rağmen gövdeleri (soma) bulunmaz.

Cevap : E) Hücresel bir yapı olmalarına rağmen gövdeleri (soma) bulunmaz.
NOT: Bütün diğer hücrelerde olduğu gibi, her nöronun, metabolik faaliyetlerinin yer aldığı çekirdeği içeren bir hücre gövdesi (soma) vardır.

7- Aşağıdakilerden hangisi Otonom sinir sisteminin görevi değildir?

A) Temel hayati işlevleri düzenleme
B) İnsanın maddi varlığını sürdürmesini sağlama
C) Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme
D) Bilincin tam veya yarı kapalı olduğu durumlarda işlevini sürdürme
E) İç organlar ve bezlerin merkezi sinir sistemiyle bağını kurma

Cevap : C) Duyulardan gelen bilgileri merkezi sinir sistemine iletme

8- Merkezi sinir sisteminin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak
B) Tüm bedensel fonksiyonları birleştirmek
C) Tüm bedensel fonksiyonları yönetmek ve düzenlemek
D) Gelen tüm sinir iletilerini işlemek
E) Vücudun her yerine sinir iletileri göndermek

Cevap : A) Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak

9- Sinir sisteminin genel yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Birlikte çalışan, birkaç kısımdan oluşan karmaşık ağsal bir yapıdır.
B) Bu ağ sinir dokularından oluşur.
C) Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur.
D) Çevresel sinir sistemi vücudun her yanını saran bir ağdır.
E) Sinir sisteminin yapı taşı nöronlardır.

Cevap : C) Merkezi sinir sistemi, somatik ve otonom sinir sisteminden oluşur.

10- Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir?

A) Eş güdüm ve haberleşmeyi sağlayan sistemler vardır.
B) Sinir sistemi sinir akımları yoluyla elektrokimyasal mesaj iletir.
C) Sinir sistemi ve endokrin sistem etkileşimli olarak işlev görür.
D) Endokrin sistem hormonlar yoluyla kimyasal mesaj iletir.
E) Sinir sistemi ve endokrin sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışır.

Cevap : E) Sinir sistemi ve endokrin sistemi birbirinden bağımsız olarak çalışır.

11- Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

A) Psikoloji, insan davranışlarını ve yapılarını inceler.
B) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
C) Psikoloji, insan özelliklerini ve davranışlarını inceler.
D) Psikoloji, insan yapılarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
E) Psikoloji, insanın tutumlarını ve zihinsel yapılarını inceler.

Cevap : B) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.

12- Aşağıdaki yapılardan hangisi beyin ile endokrin sistem arasında bir taşıma istasyonu görevi görür?

A) Hipokampus
B) Hipotalamus
C) Korpus
D) Callosum Amigdala
E) Limbik Sistem

Cevap : B) Hipotalamus

13- “Bir dizi olgu ya da olguları açıklayan kavramsal sistemi” tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teori
B) İşlevsel Tanım
C) Hipotez
D) Deneysel Araştırma
E) Betimsel Araştırma

Cevap : A) Teori

14- Hangisi bilimin amaçlarından biri değildir?

A) Olguları açıklamak
B) Kendi kuram/modellerini yayınlamak
C) Öngörülerde bulunmak
D) Mevcut olguları açıklayan kuramlar önermek
E) Öngörülerini sınamak

Cevap : B) Kendi kuram/modellerini yayınlamak

15- İlk psikoloji laboratuvarı kim tarafından kurulmuştur?

A) William James
B) Wilhelm Wundt
C) Herman Ebbinghaus
D) Max Wertheimer
E) Edward Titchener

Cevap : B) Wilhelm Wundt

16- Bandura’nın deneyinin sonuçlarına göre hangisi doğrudur?

A) Ödüllendirilen modeli izleyen çocukların saldırganlığı artmıştır.
B) Ödüllendirilen modeli izleyen çocukların saldırganlığı azalmıştır.
C) Ödüllendirilen çocuğun saldırganlığı artmıştır.

Cevap : A) Ödüllendirilen modeli izleyen çocukların saldırganlığı artmıştır.

17- Hangisi çalışma belleği bileşeni değildir?

A) Fonolojik döngü
B) Görsel mekânsal kopyalama
C) Merkezi yürütütme
D) Episodik (destek) tampon
E) Yürütücü kontrol

Cevap : E) Yürütücü kontrol

18- Bir alışveriş merkezinde 100 milyon tl lik alışveriş yapana 10 milyon tl ödül verileceğinin duyurulması hangi pekiştirme tarifesine girer?

A) Sabit oranlı pekiştirme tarifesi
B) Değişken zaman aralıklı pekiştirme Değişken oranlı pekiştirme
C) Sürekli pekiştirme
D) Sabit zaman aralıklı pekiştirme

Cevap : A) Sabit oranlı pekiştirme tarifesi

19- İşitme malumatı hangi organa ulaştığında sıvıya aktarılmış olur?

A) Salyangoz
B) Fovea
C) Üzengi
D) İşitme siniri
E) Kulak zarı

Cevap : A) Salyangoz

20- Mutlak Eşik ile ilgili hangisi doğru değildir?

A) Kişiden kişiye farklılık gösterir
B) Bir kişide duyum yaratacak minimum fiziksel enerji şiddetidir.
C) İnsanların %50’sinden fazlasının duyum aldığı seviyedir.
D) Her ortam ve koşulda aynı mutlak eşik seviyesi geçerlidir.
E) Duyusal uyarılmış düzeyine bağlı olarak sonucu değişebilir.

Cevap : D) Her ortam ve koşulda aynı mutlak eşik seviyesi geçerlidir.

21- Hangisi temel algılama ilkelerinden değildir?

A) Yanılmazlık
B) Şekil/Zemin algısı
C) Basitlik/İyi Şekil (Pragnanz) algısı
D) Bütünleme
E) Benzerlik

Cevap : A) Yanılmazlık

22- Bilincin işlevleri ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Çevresel uyarıları fark etme
B) Kendi zihinsel süreçlerini fark etme
C) Rutin ve otomatik hareketlere rehberlik etme
D) Bedenden gelen duyumları fark etme
E) Belirli bir anda duygularını fark etme

Cevap : C) Rutin ve otomatik hareketlere rehberlik etme

23- Episodik bellek ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Sahil partisinde olanları hatırlamak
B) Tatilde gittiğin yerin adını hatırlamak
C) Ödediğin paranın mikarını hatırlamak
D) Kanoyu nasıl kullandığını hatırlamak (işlevsel bellek)
E) Tatil köyünün hangi bölgede olduğunu hatırlamak

Cevap : A) Sahil partisinde olanları hatırlamak

24- “Bellek çürümüş duyumlardır.” cümlesini nasıl açıklarsınız?

A) Açıklayamayız.
B) Duyumların birikmesi bellekte bozulmalara neden olur.
C) Bellekte eski anılar zamanla kaybolur/bozulur
D) Duyumlar bilginin işlenmesi süresince, o zihne özgü form alır.
E) Hafıza kayıtlarımız duyumların çürümesi vasıtası ile oluşur.

Cevap : C) Bellekte eski anılar zamanla kaybolur/bozulur

Psikolojiye Giriş -1 Final Soruları

Auzef Sosyoloji Lisans İnsanın Yaşam Boyu Gelişimi

Psikolojiye Giriş-1 2015 Final Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Psikolojiye Giriş-1 2015 Final Soruları
Telegram Sosyal Hizmetler
telegram çocuk gelişimi

Psikolojiye Giriş-1 2015 Final Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!