auzefSosyal HizmetSosyal Hizmet Etiği

Sosyal Hizmet Etiği Çalışma Soruları Ünite-11

Sosyal Hizmet Etiği Çalışma Soruları Ünite-11

#1. Yahudi iş ahlakı aşağıdakilerden hangisiyle benzerlik içindedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Thomas Aquinas'ın bahsettiği dört insan erdeminden biri değildir?

#3. Ahlâk kuralları dinden bağımsız şekilde kendiliğinden oluşabilir. Buna “din dışı ahlâk” ya da “.............” adı verilir. Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız.

#4. "Nasıl ki tıp beden sağlığı ilmi ise, aynı şekilde ahlak da ruh sağlığı ilmidir." bu sözü söyleyen kimdir?

#5. Hıristiyanlığın evrensel bir din haline gelmesi kim tarafından olmuştur?

#6. Çalışmanın tezatı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdaki ahlak türlerinden hangisi insan eylem ve davranışlarını doğrudan doğruya dinsel kurallara tabi olmaksızın serbest bırakır?

#8. Faiz yasağına ilişkin yasalar İngiltere'de kaç yılında yürürlükten kaldırılmıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi İslam'a özgü iş ahlakı ilkeleri arasından değildir?

#10. İbn Miskeveyh'in ahlak felsefesi alanında en tanınmış eseri aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Aşağıdaki ahlak türlerinden hangisi insan eylem ve davranışlarını kutsal kitaplar ve diğer dini hukuk kaynakları ile sınırlı tutmaktadır?

#12. Manevi duygu da ahlâki davranışımıza yön veren bir otokontrol mekanizması vazifesini gören kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Faiz yasağını kaldırması, ticari ve mesleki başarıyı tanrısal bir lütuf saymasıyla ve özellikle de Kalvinizm, kapitalizm için gerekli psikolojik alt yapıyı hazırlayan inanç aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisinde İslam dininin iki temel kaynağı olan kutsal kitap Kur’an ve hadislerde yer almayan ahlak türüdür?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Hizmet Etiği Çalışma Soruları Ünite-11

1- Aşağıdaki ahlak türlerinden hangisi insan eylem ve davranışlarını kutsal kitaplar ve diğer dini hukuk kaynakları ile sınırlı tutmaktadır?

A) Mutluluk Ahlakı
B) Subjektif Ahlak
C) Normatif Ahlak
D) Laik Ahlak
E) Dini Ahlak

Cevap : E) Dini Ahlak

2- Aşağıdaki ahlak türlerinden hangisi insan eylem ve davranışlarını doğrudan doğruya dinsel kurallara tabi olmaksızın serbest bırakır?

A) Mutluluk Ahlakı
B) Subjektif Ahlak
C) Normatif Ahlak
D) Laik Ahlak
E) Dini Ahlak

Cevap : D) Laik Ahlak

3- Aşağıdakilerden hangisinde İslam dininin iki temel kaynağı olan kutsal kitap Kur’an ve hadislerde yer almayan ahlak türüdür?

A) Aile ahlâkı
B) Siyaset ahlâk
C) İş ahlâkı
D) Laik ahlak
E) Toplum ahlâkı

Cevap : D) Laik ahlak

4- Manevi duygu da ahlâki davranışımıza yön veren bir otokontrol mekanizması vazifesini gören kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbadet
B) İman
C) Vicdan

Cevap : C) Vicdan

5- Faiz yasağına ilişkin yasalar İngiltere’de kaç yılında yürürlükten kaldırılmıştır?

A) 1866
B) 1854
C) 1953
D) 1800
E) 1833

Cevap : B) 1854

6- İbn Miskeveyh’in ahlak felsefesi alanında en tanınmış eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tehzibu’l-Ahlak
B) el-Fevzü’l-Asgar
C) Kitabu’s-Saâde
D) Kitabu’l Akl ve’l Ma’kul

Cevap : A) Tehzibu’l-Ahlak

7- “Nasıl ki tıp beden sağlığı ilmi ise, aynı şekilde ahlak da ruh sağlığı ilmidir.” bu sözü söyleyen kimdir?

A) Aristo
B) İbn Sina
C) İbn Miskeveyh
D) Gazali

Cevap : D) Gazali
NOT: İslam ahlakında Gazali, İbn Sina ve İbn Miskeveyh gibi ünlü filozofların çok büyük etkisi olmuştur.

8- Çalışmanın tezatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boş durma
B) Çalışkan
C) İşçi
D) Çaba

Cevap : A) Boş durma
NOT: Çalışmanın tezatı boş durma ve tembelliktir.

9- Aşağıdakilerden hangisi Thomas Aquinas’ın bahsettiği dört insan erdeminden biri değildir?

A) Metanet
B) Ilımlılık
C) Adalet
D) Zulüm
E) Hoşgörü

Cevap : D) Zulüm
NOT: Thomas Aquinas’ın görüşlerinde belirttiği gibi Hıristiyanlıkta temel erdemler, üç teolojik erdemden (inanç, ümit ve sevgi) dört de insan erdeminden (hoşgörü, metanet, ılımlılık ve adalet) oluşmaktadır.

10- Hıristiyanlığın evrensel bir din haline gelmesi kim tarafından olmuştur?

A) Thomas Aquinas
B) Tarsuslu Paul
C) Talmud
D) Weber

Cevap : B) Tarsuslu Paul
NOT: Hıristiyanlığın evrensel bir din haline gelmesi, Tarsuslu Paul’un bu inanışı Yahudi olmayanlar arasında da yaymasıyla mümkün olmuştur.

11- Yahudi iş ahlakı aşağıdakilerden hangisiyle benzerlik içindedir?

A) Protestan iş ahlakı
B) Geleneksel iş ahlakı

Cevap : A) Protestan iş ahlakı

12- Aşağıdakilerden hangisi İslam’a özgü iş ahlakı ilkeleri arasından değildir?

A) Haram yollarla mal edinmemek
B) Sabırlı ve sebatkar olmak
C) Alçak gönüllü olmak
D) Nimetlere saygılı olmak
E) İsraf etmek

Cevap : E) İsraf etmek

13- Ahlâk kuralları dinden bağımsız şekilde kendiliğinden oluşabilir. Buna “din dışı ahlâk” ya da “………….” adı verilir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız.

A) Aile ahlâkı
B) Siyaset ahlâk
C) İş ahlâkı
D) Laik ahlak
E) Toplum ahlâkı

Cevap : D) Laik ahlak

14- Faiz yasağını kaldırması, ticari ve mesleki başarıyı tanrısal bir lütuf saymasıyla ve özellikle de Kalvinizm, kapitalizm için gerekli psikolojik alt yapıyı hazırlayan inanç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortodoks
B) Protestanlık

Cevap : B) Protestanlık

Sosyal Hizmet Etiği Çalışma Soruları Ünite-11

Auzef Sosyal Hizmetler
auzef sosyal hizmet etiği , Ahilik ve İş Ahlakı İlişkisi
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!