auzefPsikoloji

Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -2

Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -2

#1. Duyumsanan fiziksel enerjiyi, sinir sisteminde kullanılabilir elektro-kimyasal enerjiye dönüştüren yapımız hangisidir ?

#2. Hangisi çalışma belleğinin bileşeni değildir?

#3. Ancak insanların gözlenebilir davranışlarının araştırabileceğini savunan ve davranışların kaynağını öğrenmeye dayandıran yaklaşım hangisidir?

#4. Birine sorduğumuzda, Rize köylerinde ve RM hastanesinde söylenen "çaya gitti" ifadesini farklı anlamamamızı sağlayan hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin uygulamalı alanlarından biridir ?


#6. Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında bu mukayeseye ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

#7. Gözlemlerin bir veri toplama yolu olabilmesi için hangisine gerek yoktur?

#8. Bilgilerin bilinçli, farkında ve niyetli olarak kodlandığı bellek süreçlerine ne isim verilir?

#9. Tren yolunun yanında bir evde oturan insanların bir süre sonra trenin geçtiğini fark etmemeleri hangi süreçle ilişkilidir ?

#10. Bellek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


#11. Yaşlılarda sık görülen hiç bir şeyin eski tadının kalmadığı şikayetinin kaynağı nedir ?

#12. Tek tek söylenen 10 rakam yerine 7 sözcüklü bir cümleyi hatırlamanın daha kolay olması KSB’nin hangi özelliğiyle bağlantılıdır?

#13. Koşullanma prensiplerine dayanılarak geliştirilen tedavi tekniğinin adı nedir?

#14. İnsan düşüncesinin, kendi davranışları üzerinde etkili olduğunu ve yalnızca çevreden gelen uyaranlara verilen tepkilerle açıklanamayacağını savunan yaklaşım hangisidir ?

#15. Konuşurken kurduğumuz cümlelerin sözdizimini asla düşünmeden kurallara uygun cümleler kurabilmemiz hangi bellek türü ile mümkün olabilmektedir?


#16. “Belirli bir durumda organizmayı doyuma ulaştıran ,hoş etkileri olan tepkilerin tekrarlanma sıklığı artar; organizmayı bırakan tepkilerin tekrarlanma sıklığı azalır” ifadesi hangisini açıklamaktadır?

#17. Deneysel araştırmanın üstünlükleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?

#18. Hangisi görüşme tekniğinin bir üstünlüğüdür?

#19. İki değişken arasında ilişki bulunması (dondurma satış miktarı ve denizde boğulan insan sayısı gibi) aralarında neden sonuç bağı olduğunu gösterir mi?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -2

Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -1
Psikoloji 2020 Vize Soruları
Auzef Psikoloji, Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -1 telegram çocuk gelişimi
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Çocuk Gelişimi

Psikoloji 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!