auzefPsikoloji

Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -1

Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -1

#1. Araba kullanma , köfte yapma , resim yapma gibi etkinliklerin işlem sıralarını , hangi eylemlerin hangi düzen içinde yapacaklarına ilişkin bilgileri kapsayan bellek türü hangisidir ?

#2. Klasik koşullanma olabilmesi için en temelde nasıl bir bağ olmalıdır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntem türlerinden değildir ?

#4. Sınırlı birim miktarda bilgiyi kısa süreyle tutabilen bellek türü hangisidir?

#5. Algısal örgütleme ilkeleri neyi açıklar?


#6. Hangisi ölçme araçlarının ölçme düzeylerinden değildir ?

#7. Hangisi bir davranışın öğrenilmiş olmasının ölçütlerinden değildir?

#8. Hangisi bilimsel bir bilginin özelliklerinden değildir?

#9. Hava yarı karanlık iken gri görünmekte olan araba için, şu beyaz araba benim denilmesi algılama sürecinin hangi özelliğine uygundur ?

#10. Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiyi anlamlı örüntüler olarak yorumlama aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


#11. Temel algılama ilkelerinin önemli bir kısmı kim tarafından ortaya konulmuştur ?

#12. Bir kişide bir duyum yaratmak için gerekli minimum fiziksel enerji şiddetine ne denilir ?

#13. Çoktan seçmeli testlerin, açık uçlu sınavlardan daha kolay olmasını bellek süreçleri açısından nasıl açıklayabiliriz ?

#14. Hangisi bilimsel etkinliklerin amaçlarından değildir ?

#15. Belleği kontrollü deneysel çalışmalarla ilk kez inceleyen araştırmacı kimdir ?


#16. Doğayı anlayabilmek için istemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş, tutarlı , güvenilir ve akılcı bir sistem kurma ve yöntem oluşturma çabası hangi kavramı tanımlar ?

#17. Operant (edimsel) koşullanma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#18. Gözlemlerin güvenirliğini arttırmak için hangisine gerek yoktur ?

#19. Derinlik ve uzaklığı algılamak için hangi ipuçlarından yararlanmayız ?

#20. Çalışma belleği kavramlaştırmasını ortaya atan araştırmacı kimdir ?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -1

Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -2
Psikoloji 2020 Vize Soruları
Auzef Psikoloji, Psikoloji 2020 Vize Soruları Online -1 telegram çocuk gelişimi
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Çocuk Gelişimi

Psikoloji 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!