auzefÇalışma EkonomisiİktisatKamu YönetimiMakro İktisatMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Makro İktisat Final Deneme -4

Makro İktisat Final Deneme Sınavı -4

#1. Bir ekonomide deflasyon sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

#2. Cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olduğu halde iş bulamayan bir kişi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

#3. İlk dönem elde edilen faiz, dönem sonunda anaparaya eklenerek, yeni dönemde faiz bu tutar üzerinden işleme tabi tutuluyorsa hangi faiz durumu söz konusu olmaktadır?

#4. Konjonktür dalgalanmalarının para stoğundaki değişmelerden kaynaklandığını ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi mal piyasaları tanımına dahil değildir?

#6. İlk madeni paralar Lidyalılar ve Eski Yunanlılar tarafından hangi yüzyılda basılmıştır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi altın ve gümüş sertifikaları gibi %100 karşılığı olmayan resmi ve özel kredi kuruluşları tarafından çıkarılan paralardır?

#8. Keynes’in para teorisi aşağıdakilerden hangisini içerir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi para arzını belirleyen unsurlardan biridir?

#10. Ekonomi durgunluğa girme eğilimi gösterdiğinde merkez bankasının para arzını arttırarak faizleri düşürmeye karar vermesi ne tür bir politikadır?

#11. Temel amacı fiyat istikrarının sağlanması olan para politikası kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi ticarete getirilen kısıtlamalardan değildir?

#13. Kâr transferleri ve faiz ödemeleri ödemeler bilançosunda hangi hesap içinde yer almaktadır?

#14. Nakit yabancı paralara ne ad verilmektedir?

#15. Günümüzde dünyada tam bir ekonomik işbirliğine yaklaşmış olan entegrasyon aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Nominal döviz kurunun değişmesi karşısında fiyatların kısa vadedeki değişebilirliğine ne denir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi kalkınmanın tanımıdır?

#18. Genellikle gelir düzeyi düşük ülkeler ne olarak tanımlanmaktadır?

#19. Az gelişmiş ülkelerde hangi sektör ekonomi içinde ağırlıklı bir paya sahiptir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmenin unsurları arasında yer almamaktadır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Makro İktisat Final Deneme Sınavı -4

Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi - Makro İktisat Final Deneme Sınavı -4
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!