auzefÇalışma EkonomisiİktisatKamu YönetimiMakro İktisatMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Makro İktisat Final Deneme -3

Makro İktisat Final Deneme -3

#1. Özellikle iktisadi dalgalanmaların aşağı doğru seyir izlediği ve buna bağlı olarak ekonomide ortaya çıkan dönemlerde toplam talebin tam istihdam yaratmada yetersiz olmasına bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir ?

#2. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin demografik özelliklerinden biri değildir?

#3. Düz kur ile çapraz kur arasında fark var ise bu neye yol açmaktadır?

#4. Birinci Dünya Savaşı’na kadar dünya ekonomisinde uygulanan para sistemi hangisidir?

#5. Hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan hem de değişim aracı olarak kullanılan paralara ne ad verilir?

#6. Fiyat hareketlerine ve gelecekteki tahminlere göre talep edilen para aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Paranın mal ve hizmetlerin değerini ölçmede kullanılan bir ölçü birimi olması paranın hangi fonksiyonudur?

#8. Aşağıdakilerden hangisi kalkınmanın tanımıdır?

#9. Deflasyonu gidermek için talebi arttırıcı tedbirlere başvurulması gerekmektedir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının araçlarından birisi değildir?

#11. Merkez bankasının para arzını etkilemek amacıyla piyasadan bono ve tahvil alıp satmasına ne denir?

#12. Bir ülke parasının yabancı ülke paraları karşısındaki dış değerini yükseltmeye ne denir?

#13. Enflasyon – İşsizlik İlişkisi Phillips Eğrisinde hangi yaklaşımda kısa-uzun dönem ayırımı yapılmıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi para piyasaları tanımına dahil değildir?

#15. Konjonktür dalgalanmalarının para stoğundaki değişmelerden kaynaklandığını ifade eden iktisatçı kimdir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi döviz fonksiyonlarından birisidir?

#17. Az gelişmiş ülkelerde üretimin artışını sağlayacak olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Enflasyon hedeflemesi Türkiye’de hangi yıldan beri uygulanmaktadır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun cari işlemler dengesi içinde yer almaz?

#20. Likidite tuzağında para arzı arttırıldığında faiz oranları nasıl değişir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Makro İktisat Final Deneme -3

Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi - Makro İktisat Vize Deneme Sınavı -4
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!