auzefÇalışma EkonomisiİktisatKamu YönetimiMakro İktisatMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Makro İktisat Final Deneme -2

Makro İktisat Final Deneme -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yaşanan arz şokundan kaynaklanmamaktadır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#3. Banka parasının diğer adı nedir?

#4. Bir ekonomide belirli bir dönemde kişilerin ve bankaların elinde tuttukları likit değerler toplamına ne denir?

#5. Hangi faiz oranı fiyat düzeyindeki değişmeler için herhangi bir ayarlamayı içermemektedir?

#6. Spekülatif para talebi aşağıdaki değişkenlerden hangisine bağlı olarak değişir?

#7. Doğrudan alım, doğrudan satım ya da repo - ters repo seklinde gerçekleştirilen para politikası aracı hangisidir?

#8. Paranın hangi özelliği insanların alışverişlerde ödedikleri ve aldıkları bedeller konusundaki şüpheyi ortadan kaldırmaktadır?

#9. Kişi başına düşen milli geliri kaç doların altında olan ülkeler az gelişmiş ülkeler olarak değerlendirilmektedir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerde büyümeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin yapısının olumlu yönde değişimini ifade etmektedir?

#12. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Antlaşması (GATT) hangi tarihte imzalanmıştır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Ödemeler Bilançosu açıklarının nedenlerinden biri değildir?

#14. Günümüzde tarifenin başlıca amacı nedir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Para Sisteminden biri değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi IS-LM modelinin varsayımlarından biri değildir?

#17. Konjonktür hareketlerinin temel nedeni olarak talepteki şokları gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Hangi tür işsizlik teknolojik gelişme hızının yüksek olduğu dönemlerde artmaktadır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi emek artışına etki eden faktörlerden biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette entegrasyon şekillerinden birisi değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Makro İktisat Final Deneme -2

Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi - Makro İktisat Vize Deneme Sınavı -4
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!