auzefÇalışma EkonomisiİktisatKamu YönetimiMakro İktisatMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Makro İktisat Final Deneme -1

Makro İktisat Final Deneme -1

#1. Paranın hangi fonksiyonu, mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran bir işlev kazandırmaktadır?

#2. Aşağıdakilerden hangi para arzı tanımı, insanların çoğu kez göremediği mali varlıkları içermektedir?

#3. Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisini hangi piyasa varsayımına dayandırmışlardır?

#4. İstihdam edilen ve edilmeyen kişilerin toplamı aşağıdakilerden hangisini verir?

#5. Az gelişmiş ülkelerde büyüme ve kalkınmada dış kaynak nasıl bir kolaylık sağlamaktadır?

#6. Ödemeler bilançosunda Cari işlemler ve Sermaye hesabına kaydedilen işlemlere ne ad verilir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi para politikası araçlarından biri değildir?

#8. Bir ülkenin diğer ülkelerle olan her türlü uluslararası işlemlerinin muhasebe kayıtlarına ne denir?

#9. Mal ve Para Piyasalarında denge hangi koşulda gerçekleşmektedir?

#10. Marjial verimliliği sıfır ya da sıfıra yakın olan işgücünün oluşturduğu işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#11. Paranın bir biriminin neye bağlı olduğunu belirten düzenlemeye ne denilmektedir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerde büyümeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya Savaşı sonrası ülkelerin büyüme çabalarına etki eden faktörlerden biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçlarından biri değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yaşanan arz şokundan kaynaklanmamaktadır?

#17. İki milli para birim arasındaki değişim oranına ne denir?

#18. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin tek para sistemine geçişi hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?

#19. Bir ülke parasının dış değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesine ne denir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından birisi değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Makro İktisat Final Deneme -1

Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi - Makro İktisat Vize Deneme Sınavı -4
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!