auzefÇalışma EkonomisiİktisatKamu YönetimiMakro İktisatMaliyeSiyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Makro İktisat Vize Deneme -4

Makro İktisat Vize Deneme Sınavı -4

#1. Hangi yaklaşıma göre para politikasının başarılı uygulanabilmesi alınacak tedbirlerin faiz oranı üzerindeki etkisine, bu etkinin de tüketim üzerindeki etkilerine bağlı olmaktadır.

#2. Hangi gelir belirli bir dönemde ekonomik birimlerin fiilen ellerine geçen parasal gelirin ölçülmesinde kullanılmaktadır?

#3. Bir ekonomide deflasyon sürecinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

#4. Cari ücret düzeyinde çalışmaya razı olduğu halde iş bulamayan bir kişi aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

#5. Gelir yöntemi ile milli gelirin hesaplanmasında hangi faktör geliri dikkate alınmamaktadır?

#6. Ücret artışları ya da girdi fiyatlarında meydana gelen artışlar sonucunda toplam arzın azalarak toplam arz eğrisinin sola kaymasına yol açması sonucunda oluşan enflasyon türü aşağıdakilerden hangisidir ?

#7. Bir ekonomide milli gelirin parasal faktörlerle ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Devletin vergi alması, halkın hangi gelir düzeyini azaltmaktadır?

#9. Sürekli bütçe açıkları ne ile sonuçlanmaktadır?

#10. Bir ekonomide enflasyonist açığı önlemek için devlet hangi tür politika uygulamalıdır?

#11. Mal ve hizmet fiyatlarının oluşumunda maliyet koşullarına bağlı olarak fiyatlar genel düzeyi yükseliyorsa nasıl bir enflasyon ortaya çıkmaktadır?

#12. Hangi faiz oranı fiyat düzeyindeki değişmeler için herhangi bir ayarlamayı içermemektedir?

#13. Aşağıdakilerden hangi yatırım milli gelir değişmelerinden bağımsızdır?

#14. İstihdam edilen ve edilmeyen kişilerin toplamı aşağıdakilerden hangisini verir?

#15. Bir ekonomide işsizlik ve istihdamdaki değişimler iktisatta hangi alan içinde incelenmektedir?

#16. Deflasyonu gidermek için talebi arttırıcı tedbirlere başvurulması gerekmektedir?

#17. Aşağıdakilerden hangi yatırım çarpan mekanizmasını ifade etmektedir?

#18. Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelebilecek bir artış, bireylerin harcamalarını kısmalarına neden olacaktır. Tüketim harcamalarının azalması ekonomiyi nasıl etkilemektedir?

#19. Uzun dönemde tam istihdam milli gelir düzeyini (veya potansiyel milli gelir düzeyini) yansıtan fiyatlar genel düzeyi ekseninin şekli nasıldır?

#20. Bir ekonomide deflasyonist açığı önlemek için hangi önlem uygun değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Makro İktisat Vize Deneme Sınavı -4

Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi - Makro İktisat Vize Deneme Sınavı -4
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!