auzefPsikoloji

Psikoloji Ünite-10 Final Soruları

Psikoloji Ünite-10 Final Soruları

1-Bir sınavda çoktan seçmeli testlerde seçenekler içinden doğru cevabı bulmanız nedir?
Cevap: Tanıma
2- Bellek süreçlerinin üç temel işlevi nelerdir?
Cevap: Kodlama, Depolama ve Geri getirme.
3- KSB(Kısa Süreli Bellek)’nin tutabildiği bilgi miktarı……. birim aralığında olduğu bulunmuştur?
Cevap: 7+-2
4- Semantik ve episodik bellek türlerini birer örnek vererek tanımlayınız?
Cevap:  Semantik: Aşk =kalp
            Episodik:İlk aşk=hayaller
Not:Kısa süreli bellek belirli bir anda yeni karşılaştığımız az miktardaki bilgi üzerinde oldukça sınırlı bir süre içinde yapabildiğimiz işlemleri tarif etmektedir.
Çalışma Belleği, biz bilişsel görevleri sürdürürken gerekli bilgileri geçici olarak aklımızda tutmamızı, uzun süreli bellekten getirmemizi ve gerekli işlemleri yürütmemizi düzenleyen bir bellek mekanizmasıdır.
Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
5- Örtük belleği açık bellekten nasıl ayırt edersiniz?
Cevap: Niyetli olarak hatırladığımız şeylerdir. (Açık bellek) Niyeti olmaksızın hatırladığımız şeyler(Örtük bellek)
6- Episodik ve semantik bellek kodlamaları arasında fark var mıdır?
Cevap: Semantik Sözcükler ve diğer semboller, onların anlam ve ima ettikleri, onlar arasındaki ilişkiler ve kurallar, formüller, algoritmalar hakkındadır. Episodik bellek ise, kişisel olarak yaşadığımız anıların saklanması ile ilgilidir.
Not: Neden unuturuz? Uyaranın hiç kodlanmamış olması eğer kodlanmış ise, o zaman bu durum geri getirmenin bozulması ile ilgilidir.
7- Kodlama ile geri getirme ipuçları arasındaki ilişki belleği nasıl etkilemektedir?
Cevap: Zihinsel temsiller, geçmiş deneyimlerin önemli özelliklerini, bu deneyimlerin yeniden temsilini sağlayacak şekilde tutarlar. Geri getirme ise depolanmış bilginin ileriki bir zamanda geri çağrılmasıdır.
8- İleriye ve geriye doğru ket vurmalara gündelik hayattan örnekler veriniz?
Cevap: F Klavye kullanırken Q klavyeye geçmek * Q klavye kullanırken F kalvyeye geçmek
Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
9- İnsanlar, farkında olmadan geçmişte meydana gelmiş olaylara yönelik anılarını, şu an sahip oldukları veya tercih ettikleri imgelere uyacak şekilde yeniden yapılandırmaktadır.Buna ne diyoruz?
Cevap:Belleğin yeniden inşa edilmesi
Not:İnsanlar geçmişte yaşadıkları deneyimlere ilişkin hatıraları, bugünkü durumları üzerinden yeniden yapılandırmaktadırlar ve kuvvetle muhtemel böylece olumsuz olayların etkisini azaltmak mümkün olmaktadır.
10- Belirli yaşam dönemlerimiz ve o dönemlerde meydana gelmiş önemli yer tutan olaylara ilişkin belleğimize ne denir?
Cevap:Otobiyografik bellek Örnek verelim.(Evlenmek,askere gitmek,çocuğunuzun olması.)
11- Bebeklik amnezisi nedir?
Bir araştırmada, üniversite öğrencilerinin 2 yaş veya 3 yaşlarında başlarına gelen önemli ve çarpıcı olayları hatırlayabildikleri gösterilmiştir. Ancak 0-2 yaş arasında bir anı bildiren çok nadirdir. Bu duruma bebeklik amnezisi denilmektedir.
12- Flaş bellek nedir?
Cevap: Flaş bellek, üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş olsa bile, belli bir olayın ve o olayla birlikte yer alan rastlantısal olayların/unsurların canlı bir şekilde hatırlanması yaşantısıdır.Babamın bana ilk aldığı bisiklet.
Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
13- Selye, stres yükleyicilere verilen tepkileri ………… olarak tanımlar?
Cevap:Genel Adaptasyon Sendromu
14- Aşağıdakilerden hangisi flaş belleğin tanımıdır ?
a) Belirli yaşam dönemlerimiz ve o dönemlerde meydana gelmiş önemli yer tutan olaylara ilişkin belleğimizdir.
b) Üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş olsa bile, belli bir olayın ve o olayla birlikte yer alan rastlantısal olayların/unsurların canlı bir şekilde hatırlanması yaşantısıdır.
c) İnsanların olayları birbirleriyle daha çok paylaşmaları ve görsel kayıtların saklanması da hatırlanma olasılığını arttırabilir.
d) İnsanlar, farkında olmadan geçmişte meydana gelmiş olaylara yönelik anılarını, şu an sahip oldukları veya tercih ettikleri imgelere uyacak şekilde yeniden hatırlamalarıdır.
Cevap: b) Üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş olsa bile, belli bir olayın ve o olayla birlikte yer alan rastlantısal olayların/unsurların canlı bir şekilde hatırlanması yaşantısıdır.
15- İnsanlar, farkında olmadan geçmişte meydana gelmiş olaylara yönelik anılarını, şu an sahip oldukları veya tercih ettikleri imgelere uyacak şekilde ne yaparlar ?
a) Kolaylaştırma etkisi
b) Açık bellek
c) Yeniden yapılandırma
d) Hatırlama
Cevap: c) Yeniden yapılandırma
16- Bebeklik amnezisi kaç yaş aralığında olur ?
a) 2.3 yaş
b) 0.1 yaş
c) 0.2 yaş
d) 0.3 yaş
Cevap: c) 0.2 yaş
Psikoloji Ünite-10 Final Soruları
17-“Savaş ya da kaç” tepkisini bir örnek üzerinden açıklayınız?
Cevap: Stresli bir durumda baş edemiyorsan ve başkada çözüm yolu yoksa bulunduğun ortamdan uzaklaş.
18- Ebbinghaus’un bellek süreçlerine bakış açısında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
a) Öğrenme
b) Hatırlama
c) Unutma
d) Geri getirme
Cevap: d) Geri getirme
19- Otomatik vitesli araba kullanmaya iyice alışan bir insan düz vitesli bir arabayı kullanmak durumunda kaldığında eskiden kullanmakla ilgili bir sorun yaşamadığı halde, otomatik vitesli araç kullanımı deneyimi düz vitesli araba kullanma performansını olumsuz yönde etkilemesine ne denir?
a) Yeniden Yapılandırılma
b) İleriye doğru ket vurma
c) Geriye doğru ket vurma
d) Ket vurma
e) Hiçbiri
Cevap: c) Geriye doğru ket vurma
20- ………………..’un bellek süreçlerine bakış açısı, öğrenme, hatırlama ve unutma arasındaki doğal bağları birlikte ele alabilmesi bakımından dikkat çekici ve her zaman anılmaya değerdir.Boşluğa hangi isim gelmelidir?
a)Wundt
b)Alex
c)Descartes
d)Ebbinghaus
e)Hiçbiri
Cevap: d)Ebbinghaus
Psikoloji Ünite-10 Final Soruları

Psikoloji Final Soruları 2018
PSİKOLOJİ  ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!