auzefPsikoloji

Psikoloji Ünite-11 Final Soruları

Psikoloji Ünite-11 Final Soruları

Psikoloji Ünite-11 Final Soruları psikoloji çıkmış sorular

Not: Hasta olma nedenleri ve hasta olduklarında bu duruma verdikleri tepkilerle ilgilenen bir alandır.
Sağlık psikolojisi, biyopsikososyal sağlık modeline dayanmaktadır. Biyopsikososyal sağlık modeli, fiziksel sağlığı, zihnin işleyişi ve içinde yaşadığımız dünya ile bağlantılandırır.
1-………….insanların hasta olma riskini ortadan kaldırmak ya da azaltmak ve hayat kalitesini arttırmak için stratejiler ve taktikler geliştirmek anlamına gelir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap:Sağlığın geliştirilmesi
2- Stres ile stres yükleyici arasındaki bağlantı nedir?
Cevap: Her stres durumunda, bu tepkileri açığa çıkaran bir uyaran ya da uyaran kombinasyonu vardır. Stres yükleyici olarak isimlendirilen bu uyarıcı olaylar, çok çeşitli iç ve dış şartları içermektedir.
3- Yapmak istediğiniz şeyleri yapamamaktan kaynaklanan sürekli bir hayal kırıklığı hali aşağıdakilerden hangisini meydana getirir ?
a) Stres
b) Kronik stres
c) Hayal kırıklığı
d) Akut stres
Cevap: b) Kronik stres
Psikoloji Ünite-11 Final Soruları
4- Stressiz bir hayat canlı için daha işlevsel midir? Neden?
Cevap: Genellikle stresin olumsuz ve hastalık yaratan bir şey olduğu varsayılır ama aslında tam olarak böyle değildir. Stres esnasında verilen tepkiler, canlının canlılığını sürdürmesi amacına yöneliktir.
5-“Savaş ya da kaç” tepkisini bir örnek üzerinden açıklayınız?
Cevap: Stresli bir durumda baş edemiyorsan ve başkada çözüm yolu yoksa bulunduğun ortamdan uzaklaş.
6- Problem odaklı ve duygu odaklı başa çıkma arasındaki fark nedir?
Cevap: Problem odaklı başa çıkmada hedef, problemi çözerek stresi azaltmaktır. Duygu odaklı başa çıkmada ise, kişi olumsuz duyguları üzerinde çalışır.
7- En uzun yaşayan insanlar hangi ülkede yaşar ?
a) Japonya
b) Türkiye
c) Amerika
d) Çin
Cevap: d) Çin (Okinawa adası)
Psikoloji Ünite-11 Final Soruları
8- Saldırmak üzere olan bir köpeğe karşın nasıl bir tepki gösteririz?
a) Korku
b) Stres
c) Akut stres
d) Kronik stres
Cevap: c) Akut stres
9- Aşağıdakilerden hangisi Stres Yaratan Durumların Ortak Özelliklerinden değildir?
a) Hastalık
b) Baskıya maruz kalmak
c) Engellenmek
d) Çatışma yaşamak
Cevap: a) Hastalık
10- Selye, stres yükleyicilere verilen tepkileri ne olarak tanımlar?
Cevap: Genel Adaptasyon Sendromu olarak tanımlar.
11- Genel Adaptasyon Sendromu üç aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar nelerdir?
Cevap: alarm tepkileri, direniş aşaması ve tükenme aşaması.
Psikoloji Ünite-11 Final Soruları

Psikoloji Ünite-11 Final Soruları psikoloji çıkmış sorular
PSİKOLOJİ  ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!