auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji Ünite -9

Nasıl Öğreniyoruz?

#1. Hangisi bir öğrenme yolu değildir?

#2. Hangisi bilinç alanımızın doğrudan içine girmeden yani niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeleri tanımlar?

#3. Hangisi klasik koşullanmada gerekli değildir?

#4. Organizmaya önceden belirlenmiş belirli bir sayıda tepki ürettikten sonra pekiştirme verme hangi tarifeyi tanımlar?

#5. “Ortamdan organizma için olumsuz bir şeyin çıkartılarak onu rahatsız eden bir şeyden kurtulma” hangisi açıklar?


#6. “Davranışta yaşantılar ya da tekrarlar yoluyla oluşmuş ve nispeten kalıcı değişiklikler” hangisinin tanımıdır?

#7. Hangisi edimsel koşullanmada gerekli değildir?

#8. Koşulsuz uyaran yeterince tekrarda sunulmazsa ortaya çıkan koşullu tepki azalarak ortadan kalkmasına ne denilmektedir?

#9. Bir başka kişinin davranışlarının sonuçlarını aynı durumda bizim davranışlarımızı etkilemesi nasıl açıklanabilir?

#10. Bir tepki söndükten sonra kişi tekrar aynı bağla yeniden karşılaşılırsa, tepkinin geri gelmesine ne denilmektedir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Nasıl Öğreniyoruz?

Psikoloji Ünite -9

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Nasıl Öğreniyoruz?

“Davranışta yaşantılar ya da tekrarlar yoluyla oluşmuş ve nispeten kalıcı değişiklikler” hangisinin tanımıdır?

A. Öğrenme
B. Kavrama
C. Anlama
D. Düşünme
E. Çalışma

Cevap : A. Öğrenme

Hangisi bir öğrenme yolu değildir?

A. Klasik koşullanma
B. Edimsel kş.
C. Gözlem yoluyla öğrenme
D. Farkına varmadan öğrenme
E. İçgörü

Cevap : E. İçgörü

Hangisi klasik koşullanmada gerekli değildir?

A. Doğal uyaran-tepki bağı
B. Olumsuz sonuç
C. Zamansal eşleşme
D. Pekiştirme
E. Tekrarlama

Cevap : B. Olumsuz sonuç

Hangisi edimsel koşullanmada gerekli değildir?

A. Pekiştirme
B. Tekrarlama
C. Doğal uyaran-tepki bağı
D. Davranışın sonuçları
E. Organizmanın davranışı başlatması

Cevap : C. Doğal uyaran-tepki bağı

Bir başka kişinin davranışlarının sonuçlarını aynı durumda bizim davranışlarımızı etkilemesi nasıl açıklanabilir?

A. Operant koşullanma
B. Gözlem yoluyla öğrenme
C. Gizil öğrenme
D. Kavrama yoluyla öğrenme
E. Deneme yanılma yoluyla öğrenme

Cevap : B. Gözlem yoluyla öğrenme

Hangisi bilinç alanımızın doğrudan içine girmeden yani niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeleri tanımlar?

A. Klasik koşullanma
B. Edimsel kş.
C. Gözlem yoluyla öğrenme
D. Farkına varmadan öğrenme
E. Deneme yanılma öğrenmesi

Cevap : D. Farkına varmadan öğrenme

“Ortamdan organizma için olumsuz bir şeyin çıkartılarak onu rahatsız eden bir şeyden kurtulma” hangisi açıklar?

A. Olumlu Pekiştirme
B. Ceza
C. Olumsuz Pekiştirme
D. 1.tip Ceza
E. 2.tip ceza

Cevap : C. Olumsuz Pekiştirme

Koşulsuz uyaran yeterince tekrarda sunulmazsa ortaya çıkan koşullu tepki azalarak ortadan kalkmasına ne denilmektedir?

A. Sönme
B. Uyaran genellemesi
C. Uyaran ayırt etme
D. Biçimlendirme
E. Kendiliğinden geri gelme

Cevap : A. Sönme

Bir tepki söndükten sonra kişi tekrar aynı bağla yeniden karşılaşılırsa, tepkinin geri gelmesine ne denilmektedir?

A. Sönme
B. Uyaran genellemesi
C. Uyaran ayırt etme
D. Biçimlendirme
E. Kendiliğinden geri gelme

Cevap : E. Kendiliğinden geri gelme

Organizmaya önceden belirlenmiş belirli bir sayıda tepki ürettikten sonra pekiştirme verme hangi tarifeyi tanımlar?

A. Değişken oranlı
B. Sabit zaman aralıklı
C. Değişken zaman aralıklı
D. Sabit Oranlı
E. Koşulsuz

Cevap : D. Sabit Oranlı

Psikoloji Ünite Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi çıkmış sorular
Sosyal Hizmetler güz dönemi sorualrı

Psikoloji Vize Soruları

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!