auzefPsikoloji

Psikoloji Ünite-9 Final Soruları

Psikoloji Ünite-9 Final Soruları

Psikoloji Ünite-9

1- Öğrenme nedir?
Cevap: Davranışta ya da potansiyel davranışta, yaşantılar ya da tekrarlar yoluyla oluşmuş ve nispeten kalıcı değişiklikler olarak tanımlanabilir.
2- Klasik koşullanmanın keşfini, ülkemizde ismi neredeyse hemen herkes tarafından bilinen …………..borçluyuz.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap: Pavlov’a (ve şüphesiz Pavlovun köpeğine)
3- Watson ve Rayner’in hangi deneyi ile psikoloji alanında bir çığır açılmıştır?
Cevap: Küçük Albert deneyi ile klasik koşullanmayı insan üzerinde de göstermeleriyle psikoloji alanında bir çığır açılmıştır.
4- Pavlov,deney olarak hangi hayvanı kullanmıştır?
Cevap: Köpek
Psikoloji Ünite-9 Final Soruları
5- Olumsuz pekiştirme ile ikinci tip ceza arasındaki fark nedir?
Cevap: Olumsuz pekiştirmede olumsuz şey çıkartılır. İkinci tip cezada ile olumlu şey çıkartılır.
6- Edimsel Koşullanma …………tarafından kavramlaştırılmıştır.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap: B.F.Skinner
7- Olumsuz pekiştirme nedir ?
a) Herhangi bir davranışın yapılma sıklığını arttıran uyarandır.
b) Ortama organizma için olumlu bir şeyin –bir ödül eklenmesidir.
c) Ortamdan organizma için olumsuz bir şeyin çıkarılmasıdır
d) Daima davranışın organizma için hoş olmayan bir sonucuna işaret eder.
Cevap: c) Ortamdan organizma için olumsuz bir şeyin çıkarılmasıdır
8- Bu tarifelerle çok yüksek sayıda davranış elde edilmektedir (canlılar bütün güçleriyle çalışmaktadır). Ancak hem hayvanlarda hem de insanlarda, bu tarifeye maruz kaldıktan belirli bir süre sonra, isteksizlik, tepki vermeme, bırakma/vazgeçme, bıkkınlık, olumsuz ruh hali gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.Yukarıda anlatılan hangi tarifedir?
a) Sabit Zaman Aralıklı Tarifeler
b) Sabit Oranlı Tarifeler
c) Değişken Zaman Aralıklı Tarifeler
d) Değişken Oranlı Tarifeler
Cevap: b) Sabit Oranlı Tarifeler
Psikoloji Ünite-9 Final Soruları
9- Premack ilkesini açıklayınız?
Cevap: Belirli bir durumda, birey, birden fazla davranışta bulunma arzusu taşıyorsa ve bunlar bir öncelik sırasına dizilebiliyorsa (daha çok yapılmak istenenlerden daha az yapılmak istenenlere doğru) daha çok istenilenler pekiştireç olarak kullanılarak, daha az istenilenlerin yapılmasının mümkün olduğunu savunmaktadır.
10- Tolman labirent düzenekleri kullanarak farelerle çalışmış ve farelerin pekiştirilmesine gerek olmaksızın bazı davranışları kazanmış olduğunu fark etmiştir. Bu deneyin adı nedir?
Cevap: Gizil (Farkına Varmadan) Öğrenmeler ve Mekan Öğrenme
11- Herhangi bir davranışın yapılma sıkılığını artıran uyarana …………. denir.
Cevap: Pekiştirme
Not: Hayvanlarla problem çözmeye çalışan Thorndike’nin ortaya koyduğu kanun Etki Kanunudur.
Psikoloji Ünite-9 Final Soruları
12- Davranışçı yaklaşımın en önemli mirası nedir?
Cevap: Davranışçılık görüşü, psikolojinin yeni bir bilim dalı olarak felsefeden miras kalan bilinç, ruh gibi kavramlardan uzaklaşıp nesnel ve somut olarak incelenebilir özellikler üzerinde çalışması gerektiğini söylemiştir.
Not: Kavrama yoluyla öğrenme.Köhler, kavrama yoluyla öğrenmeyi “durumun bir bütün olarak kavranmasını gerektiren bir öğrenme biçimi” olarak tanımlamış ve üzerinde çalışmıştır.
13- Gözlem yoluyla öğrenme ve operant öğrenme arasındaki fark nedir?
Cevap: Gözlem farkına vararak bilimçli operant fark etmeden sık tekrarla öğrenme
14-…………….. ’ya göre, bir modelin gözlenmiş davranışının ne zaman etkili olacağını belirleyen dört koşul bulunmaktadır:Dikkat,Hatırlama,Yeniden üretme /oluşturma,Güdülenme /motivasyon.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap:Bandura
Psikoloji Ünite-9 Final Soruları
15- Bilişsel harita nedir?
Cevap: Mekânlarla ilgili oluşturulan bilişsel haritalar, tüm canlılar tarafından çevre özelliklerini tanıma ve tanımlamada, çevredeki önemli hedef nesneleri bulmada ve rota çizmede kullanılmaktadır.
Not: Bellek çalışmaları öğrenme alanı için de önemlidir.Bir öğrenme araştırmacısı olan Domjan davranışın şu anda var olmayan ancak geçmişte meydana gelmiş olaylar tarafından kontrol edildiğinin araştırmalarla gösterildiğini, bunun ise ancak bellek mekanizmaları ile olabileceğini belirtmektedir.
16- Edimsel koşullanmayı gündelik hayattan bir örnek veriniz?
Cevap: Bir öğretim üyesi, derse geç giren öğrencileri şiddetli bir şekilde azarlıyor. Azarlanan öğrencilerin bir iki tekrardan sonra derse geç kaldıklarında içeri girmemeyi öğrenmeleri edimsel (operant) olarak açıklanabilir. Not:Sönmeye en dirençli pekiştirme tarfesi,değişken oranlı pekiştirme tarifesidir.
17- Reklamları izleyerek herhangi bir pekiştirme tarifesine uygun bir örnek bulunuz?
Cevap: Değişken oranlı tarife
Psikoloji Ünite-9 Final Soruları

Psikoloji ve Psikolojiye Giriş-1ve2(ANASAYFA)

 

Psikoloji Vize Ve Final Sorular
Ders Kitabı
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
Psikoloji Vize Ve Final Soruları
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!