auzefPsikoloji

Psikoloji Ünite-13 Final Soruları

Psikoloji Ünite-13 Final Soruları

Psikoloji Ünite-13 Final Soruları

1- M.K. giderek iç dünyasına kapanıp evden çıkmaz olmuştu. Bir süre sonra hayali kişilerle konuşmaya başlamıştı. Bu hastalık hangisidir?
a) Şizofreni
b) Travma sonrası stres bozukluğu
c) Sınırda kişilik bozukluğu
d) Konveksiyon bozukluğu
e) Disosiyatif bozukluk
Cevap: a) Şizofreni
2- Aşağıdakilerden hangisi TSSB’de, travma yaratan olayların ortak özelliklerden değildir ?
a) Acı veren darbenin çok ağır oluşu
b) Bedensel bir bozukluk olmadığı halde, kişinin bu belirtilerini yanlış yorumlayarak, bedensel bir rahatsızlığı olduğu şeklinde düşüncelere kapılması
c) Stres yaratacak olayın daha önceden kestirilemeyen, beklenmedik nitelikte oluşu
d) Bireyin olay karşısında denetim gücünün olmaması ya da çaresizlik hali çaresizliğin çevreden gelecek yardımın mümkün olmadığı durumlarda yaşanması
Cevap: b) Bedensel bir bozukluk olmadığı halde, kişinin bu belirtilerini yanlış yorumlayarak, bedensel bir rahatsızlığı olduğu şeklinde düşüncelere kapılması
3- Organik bir neden olmaksızın bilinç, bellek ve algılamada bozuklukların görüldüğü bir hastalık tipidir. Kimlik duygusunda bir tür bozulma ya da ayrışma da yaşanabilir.Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Konversiyon
b) Takıntı
c) Anksiyete
d) Disosiyatif (Çözülmeli) Bozukluklar
Cevap: d) Disosiyatif (Çözülmeli) Bozuklukla
Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
4- Disosiyatif füg ile disosiyatif kimlik bozukluğu arasındaki fark nedir?
Cevap: Disosiyatif füg Yeni edindiği kimlikle ilgili şüpheleri vardır. Disosiyatif kimlik bozukluğu Bir kişide yineleyici biçimde birbirinden farklı kişilikler yaşamaktadır.
5- ………..fügün başlangıcı stresli ya da travmatik hayat olaylarıyla ilintilidir. Füg genellikle aniden sona erer ve kişi geçmişinin büyük bir kısmını ya da tamamını hatırlar.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelir?
Cevap: Disosiyatif Kaçış (Füg)
6- Distimik bozukluğun belirtileri nelerdir?
Cevap: Sevilen birinin ölümü, ciddi okul/iş ya da ekonomik sorunları karşısında ya da romantik ilişkilerin sonlanması vb. durumlara bağlı olarak veya bazen yalnızca her şey istediğimiz/beklediğimiz gibi gitmediğinde üzgün ve mutsuz dönemlerimiz olabilir.
7- Mani halini betimleyiniz?
Cevap: Mani, genel olarak kişinin aşırı heyecanlı ve aşırı aktif olduğu, dikkatinin uçucu ve değişken olduğu halleri tanımlar.
8- Şizofreninin ayırt edici tanıları nelerdir? Örnek vererek sıralayınız.
Cevap: Şizofrenik bozukluklar, aylarca hatta yıllarca süren düşünce ve iletişim bozuklukları, uygunsuz duygulanım ve tuhaf davranışlarla kendini gösteren ağır durumlardır. Şizofrenilerde ayırt edici husus, kişinin gerçeklikle bağının kopmuş olmasıdır.
Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
9- Halüsinasyon ile illüzyon arasındaki fark nedir?
Cevap: Halüsinasyon, ortada bir uyaran yok iken bir algının mevcut olmasıdır. İllüzyon ise mevcut bulunan bir uyaranın yanlış/farklı algılanmasıdır.
10- I- En ağır vakalarda gerçeklik duygusunun yitimi ve kim olduğunun unutulduğu dönemler yaşanabilir.
II- Hastalık tanısı alındıktan sonra ilk iki ya da üç sene intihar riski açısından en tehlikeli dönem olarak kabul edilir.
III- Devamlı terk edilme korkusunun etkisinin altında oldukları için, başka insanların masum eylemlerini terk edildikleri ya da reddedildikleri yönünde yorumlama eğilimindedirler.
IV- Bu kişiler ağır depresyon krizleri ya da nedensiz öfke nöbetleri geçirebilirler.
Yukarıda hangi hastalığın belirtileri verilmiştir?
a) Duygudurum Bozuklukları (Mood Disorders)
b) Majör Depresyon ve Distimik Bozukluk
c) Kişilik Bozuklukları
d) Sınırda Kişilik Bozukluğu
Cevap: d) Sınırda Kişilik Bozukluğu
11- Hastanenin acil servisine getirilen M. çok yorgun görünüyordu. Güneş yanıkları yüzünden derisinde yer yer çatlaklar oluşmuş biçimde kendisine gösterilen sandalyenin üstünde öylece oturuyordu. Bugünün tarihini sorduklarında ise şubatın yirmisi olduğunda ısrarcıydı. Hâlbuki bulunduğu sahil kenarından hastaneye getirildiği gün ayın yirmi üçü olmuştu ve bundan bihaberdi.
Yukarıda anlatılan hikayede hangi durum bozukluğu vardır?
a) Disosiyatif Kaçış (Füg)
b) Disosiyatif Bellek Kaybı
c) Disosiyatif Kimlik Bozukluğu
d) Duygudurum Bozuklukları (Mood Disorders)
Cevap: b) Disosiyatif Bellek Kaybı
12- “A. doktora tezini tamamlamaya çalışan bir öğrencidir ve çalışmaları iyi gitmediği için bu konuda psikolojik destek almaya başlamıştır. Yapılan görüşmelerdeki açıklamaları şöyledir; tezinin alanında devrim yapacağını ve kendisini üne kavuşturacağını iddia ederek övünmektedir. İlerleyememesinden dolayı akademik danışmanını suçlamakta; kendisinin danışman olduğu lisans öğrencilerini asalaklar olarak tanımlamakta ve herkesin onun parlaklığını kıskandığını söylemektedir. Karşı cinsle kısa süreli ilişkiler kurabilmekte ancak kalıcı arkadaşlar edinememektedir.”
Yukarıda anlatılan hikayede hangi durum bozukluğu vardır?
a) Narsistik Kişilik Bozukluğu
b) Şizofreni
c) Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu
d) Mani ve İki Uçlu (Bipolar) Bozukluk
Cevap: a) Narsistik Kişilik Bozukluğu
Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
13- “Çoğu zaman bir şey hakkında konuşurken, aynı anda beş altı farklı şey düşünüyorum. Konuştuğum konuyla hiçbir ilgisi olmayan bir konuya güldüğüm zaman insanlar beni anlamıyor. Bu onlara garip geliyor olmalı. Ancak içimde olanları ve kafamın içinde dönüp duranları görmüyorlar.”
Yukarıda anlatılan hikayede hangi durum bozukluğu vardır?
a) Narsistik Kişilik Bozukluğu
b) Şizofreni
c) Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu
d) Mani ve İki Uçlu (Bipolar) Bozukluk
Cevap: b) Şizofreni
14- Şizofreni türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Katotonik
b) Dağınık
c) Halüsinasyon
d) Paranoid
Cevap: c) Halüsinasyon
15- Şizofrenin genelde ortaya çıktığı yada tetiklendiği yaş hangisidir ?
a) 18-25
b) 18-20
c) 15-18
d) 15-20
e)35
Cevap: a) 18-25
Psikoloji Ünite-13 Final Soruları
16- Şizofrenilerde ayırt edici husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bu kişiler ağır depresyon krizleri ya da nedensiz öfke nöbetleri geçirebilirler.
b) Bu kişilerin davranışlarının tümü neredeyse kendi gereksinimlerine göre güdülenir.
c) Bu hastalar yoğun üzüntü ile coşku dönemleri arasında gidip gelir ve bazen bu iki aşırı uç arasında normal zamanlar yaşarlar.
d) Kişinin gerçeklikle bağının kopmuş olmasıdır.
Cevap: d) Kişinin gerçeklikle bağının kopmuş olmasıdır.
Not: Anti-Sosyal Kişilik Bozukluğu Anti sosyal kişilik bozukluğunda, kişilerin sorumluluk, bireysel ya da toplumsal ahlak gibi bir anlayışları yoktur. Bu kişilerin davranışlarının tümü neredeyse kendi gereksinimlerine göre güdülenir; kendileri dışındaki hiçbir şeyin sınırlarını tanıma/kabul etmeyi önemsemezler.
17- …………kişilik bozukluğuna sahip bireyler, kendilerini herkesten üstün gören, kendilerine aşırı düşkün kimselerdir. Sürekli beğenilme ve değeri anlaşılma arzusuyla yaşarlar. Oldukları her yerde en özel insan olduklarına dair bir his taşırlar. Kendilerini herkesin ve her şeyin üstünde gören bu hal, diğer insanlardan beklentilerine de yansır. Onlardan bekledikleri her şey kendileri için doğal bir haktır. Kendilerini yüceltmek ya da üstün hissetmek için başkalarını sömürebilirler. Başkalarının duygu, düşünce ve hayatları kendi menfaatlerine uymadığı sürece onlar için bir önem taşımaz. Kıskançlık, kendini beğenmişlik ve herhangi biriyle gerçekten ilgilenme duygusundan yoksun olmak temel özellikleridir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap: Narsistik Kişilik Bozukluğu
18- Aşağıdakilerden hangisi duygu durum bozuklukları arasında yer almaz?
a) Mani bozukluk
b) Anti-sosyal bozukluk
c) İki uçlu bozukluk
d) Majör depresyon
e) Distimik bozukluk
Cevap: b) Anti-sosyal bozukluk

Psikoloji ve Psikolojiye Giriş-1ve2

Psikoloji Ünite-11 Final Soruları psikoloji çıkmış sorular
PSİKOLOJİ  ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!