auzefPsikoloji

Psikoloji Ünite-12 Final Soruları

Psikoloji Ünite-12 Final Soruları

Psikoloji Ünite-12 Final Soruları

1-DSM nedir?
Cevap: Bugün, ülkemiz de dâhil olmak üzere dünyanın pek yerinde Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından hazırlanan ve kısaca DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) adıyla bilinen bir system
NOT: Normal dışının sınırını belirleyebilmek için kullanabileceğimiz temel bir ölçüt, kişisel rahatsızlık hissidir. Pek çok psikolojik bozuklukta birey ciddi bir rahatsızlık hisseder, ıstırap çeker ve/veya çaresizlik duyar. Ancak şizofrenilerde veya bazı duygu durum bozukluklarında hasta böyle bir rahatsızlık hissetmemektedir.Bir diğeri, yeterlilik kaybı veya işlev bozulmasıdır.
Birey, bu durumu nedeniyle, gündelik yaşamını sürdürmek için gerekli becerilerin icrasında güçlük çeker, dolayısıyla yetersiz kalır ve yaşam işlevselliğinde geriler. Örneğin, birey, uçağa binme korkusu olduğu için iş seyahatlerini, diğerlerinden farklı olarak en az bir gün önce/sonra başlamak/bitirmek durumunda kalabilir. Bir başkası, ütüyü/ocağı vb. açık bırakıp bırakmadığından emin olamadığından her sabah bir kaç kez eve geri döndüğü için sürekli geç kalmaktadır veya zihni bütün gün buna takılıdır.Bir üçüncü ölçüt, tahmin edilemezlik ya da durumla uygunsuz tepkiler vermedir. Birey, başkaları tarafından rahatsız/tehdit edici bulunmayan durumları tehdit/rahatsız edici bulur ve/veya durumun rahatsız edicilik düzeyiyle orantılı olmayan, beklenmedik tepkiler verir. Herhangi sıradan bir tartışma esnasında aniden camlara yumruk atabilir ya da kapalı/sıkışık bir alanda paniğe kapılarak nöbet geçirebilir.
Psikoloji Ünite-12 Final Soruları
2- …………….davranış ve düşünce süreçlerinin gerçeklikle bağlantısı kopacak kadar şiddetli olduğu ve bu nedenle toplumsal işlevlerini yerine getiremeyecek kadar hasta olan bireyler için kullanılmaktadır?
Cevap: Psikoz
3- ………………… hasta düşüncelerinin duygularının ve dışarıda olan gerçekliğin dolayısıyla hastalığının farkındadır; bazı davranışlarının uygun/sağlıklı olmadığını bilir; bundan mustariptir; kaygı bozukluklarında olduğu gibi. Psikozlarda ise hasta düşüncelerinin, duygularının ve kendi dışındaki gerçekliğin farkında olmadığı gibi zihnindeki imgeleri gerçek olarak algılama eğilimdedir. Kendini rahatsız olarak görmez, kendi zihnindeki gerçekliğe sıkı sıkıya bağlıdır; şizofrenilerde olduğu gibi.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?
Cevap: Nevrozlarda
4- Korku ile fobi arasındaki fark nedir?
Cevap: Korku, karşılaştığımız bir tehdit ya da tehlike karşısında verdiğimiz doğal ve aslında koruyucu bir tepkidir. Korku hissettiğimizde saldırıya ya da savunmaya geçmek gibi amaca dönük bir eylem üretiriz. Ancak fobik durumlarda kişi, kendisini aşırı derecede tehdit ettiğini düşündüğü belirli bir nesne, etkinlik ya da durumdan nedensiz yere ve sürekli olarak korkmaktadır ve ürettiği eylemler çoğunlukla amaca dönük değildir.
5- Bazı insanlar kaygıyı günlük yaşamlarını sürdüremeyecek ölçüde yoğun yaşayabilirler veya hissedilen kaygı ve bireyin buna tepkisi mevcut durumla uyumlu ya da orantılı değildir. Bu tür bozukluklara ne denir?
Cevap: kaygı (anksiyete) bozuklukları
6- Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaratan olayların ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: TSSB’de, travma yaratan olayların ortak özellikleri şunlardır: Acı veren darbenin çok ağır oluşu. Stres yaratacak olayın daha önceden kestirilemeyen, beklenmedik nitelikte oluşu. Bireyin olay karşısında denetim gücünün olmaması ya da çaresizlik hali .Çaresizliğin çevreden gelecek yardımın mümkün olmadığı durumlarda yaşanması.
Psikoloji Ünite-12 Final Soruları
7- Panik Bozukluk nedir?Belirtilerini yazınız?
Cevap: Panik nöbetleri (halk dilinde panik atak olarak adlandırılır) bütün anksiyete bozukluklarında görülebilen bir semptom olsa da, panik bozukluk kendi başına bir hastalık olarak sınıflandırılır. Kendiliğinden ortaya çıkan ani panik nöbetleriyle seyreden bu hastalığa sahip bireylerin genel tavırlarında belirgin bir bozukluk yoktur. Ancak nöbet başladığında hastada aşırı bir endişe ve panik hali izlenir. Bütün duygulanımına egemen olan korku kökenli panik nöbeti bittiğinde, hastanın en büyük korkusu nöbetin tekrar ne zaman geleceği yönündedir. Hastada şiddetli ölüm korkusu ya da delirme, özdenetimini yitirme korkusu belirgindir. Öte yandan otonom sinir sisteminin harekete geçtiği belli eden çarpıntı, terleme, titreme gibi fizyolojik etkiler de görülür.
8- Bütün anksiyete bozukluklarında görülebilen bir semptomdur Kendi başına bir hastalık olarak sınıflandırılır Nöbet başladığında hastada aşırı bir endişe ve panik hali izlenir. Hastanın en büyük korkusu nöbetin tekrar ne zaman geleceği yönündedir Hastada şiddetli ölüm korkusu ya da delirme, özdenetimini yitirme korkusu belirgindir.
Yukarıda aşağıdaki hangi hastalığın tanımı yapılmıştır?
a) Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
b) Genel Kaygı Bozukluğu
c) Fobiler
d) Panik Bozukluk
Cevap: d) Panik Bozukluk
9- Aslında temiz olduğunu bildiği herhangi bir şeye dokunan bireyin elinin kirlendiği düşüncesi nedir?
a) Obsesyon
b) Saplantı
c) Kompulsiyon
d) Zorlantı
Cevap: a) Obsesyon
10- Yalnız başına kalmaktan, uçak, otobüs, tiyatro, asansör gibi kalabalık yerlere girmeye karşın duyulan aşırı endişe hali nedir?
a) Fobi
b) Sosyal fobi
c) Agorafobi
d) Özgül Fobi
Cevap: c) Agorafobi
11- Hasta aşırı telaşlı ve korku içindedir ve aşırı duyarlı olduğu için en küçük uyarana irkilme tepkisi verir. Olayla ilgili görüntüler, düşünceler ve duygular günlük hayatta ve uykuda tekrar eder. Hastalığın en önemli belirtisi yaşanan olayın sık sık hatırlanması ve her anımsanışta yeni baştan yaşanıyor gibi algılanmasıdır.
Yukarıda hangi hastalığın tanımı yapılmaktadır?
a) Travma Sonrası Stres Bozukluğu
b) Somatoform Bozukluklar
c) Konversiyon Bozukluğu
d) Hipokondria (Hastalık Hastalığı)
Cevap: a) Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Psikoloji Ünite-12 Final Soruları
12- Eskiden histeri olarak adlandırılan bu hastalık, herhangi fizyolojik bir sebebi olmaksızın, psikolojik sıkıntı kökenli bir rahatsızlıktır.?
a) Travma Sonrası Stres Bozukluğu
b) Somatoform Bozukluklar
c) Konversiyon Bozukluğu
d) Hipokondria (Hastalık Hastalığı)
Cevap: c) Konversiyon Bozukluğu
13- Başka şeylerle ilgilenmezler ve günlerinin çoğunu hastanelerde ya da acil servislerde geçirirler. Doktorların yaptıkları hiçbir test hiçbir açıklama onları hasta olmadıklarına ikna edemez. Hep doktorların yanında olmak, onlarla konuşmak istedikleri için, doktorları ısrarcı tavırları karşısında çaresiz bırakırlar.
Yukarıdaki hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konversiyon bozukluğu
b) Travma sonrası stres bozukluğu
c) Hipokondria (Hastalık Hastalığı)
d) Somatoform Bozukluklar
Cevap: c) Hipokondria (Hastalık Hastalığı)
14- Sosyal fobinin en ayırıcı özelliği nedir?
Cevap: Başkasının kendisi hakkında ne düşüneceğidir.
Psikoloji Ünite-12 Final Soruları

Psikoloji ve Psikolojiye Giriş-1ve2

Psikoloji Final Soruları 2018
PSİKOLOJİ  ANASAYFA

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU

ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU

SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER

SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU

İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL
TOEFL  GRAMERİ

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!