auzefPSİKOLOJİYE GİRİŞ I

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-4

Psikolojiye Giriş 1 Ünite-4

Beyin ve Sinir Sistemi – I

1- Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sisteminin görevlerinden değildir?

A) Beyinden gelen bilgileri kaslara ve organlara ulaştırır.
B) Bedenin farklı kısımlarına komutlar göndermek.
C) Gelen tüm sinir iletilerini işlemek.
D) Tüm bedensel fonksiyonları birleştirmek ve koordine etmek.

Cevap : A) Beyinden gelen bilgileri kaslara ve organlara ulaştırır.

2- Duyu organlarından gelen bilgiyi merkezi sinir sistemine ulaştıran ve beyinden gelen bilgileri de kaslara ve organlara ulaştıran sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkezi Sinir Sistemi
B) Çevresel (Periferik) Sinir Sistemi
C) Sindrim sistemi
D) İç salgı sistemi

Cevap : B) Çevresel (Periferik) Sinir Sistemi

3- Asetilkolin eksikliğinde hangi rahatsızlık ortaya çıkar?

A) Şizofren
B) Kanser
C) Alzheimer
D) Siroz

Cevap : C) Alzheimer

4- Vücut içindeki diğer hücrelere bilgi aktaran, bu tür bilgiyi alıp işlemekte uzmanlaşmış hücreye ne ad verilir?

A) Akson
B) Hipotalamus
C) Sinaps
D) Nöron (Sinir Hücresi)

Cevap : D) Nöron (Sinir Hücresi)

5- Aşağıdakilerden hangisi beyinde en çok bulunan uyarıcı nörotransmitterlerden biridir?

A) Gaba
B) Glutamat
C) Endorfin
D) Endokrin

Cevap : B) Glutamat

6- Aşağıdakilerden hangisi kaygı, korku, gerginlik, acı ve ağrının kontrolünü sağlayan nörotransmitterlerden biridir?

A) Endorfin
B) Glutamat
C) Asetilkolin
D) Gaba

Cevap : A) Endorfin

7- Hücre gövdesinden çıkan dallanmış lifçiklere ne denir?

A) Gaba
B) Glutamat
C) Sinapslar
D) Dendritler

Cevap : D) Dendritler

8- MSS’ye bilgi taşıyan tüm “getiren” ya da duyusal nöronlar ile MSS’den iskelet kaslarına mesaj taşıyan tüm “götüren” motor nöronlardan oluşan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somatik sinir sistemi
B) Otonom sinir sistemi
C) Sempatik sistem
D) Parasempatik sistem

Cevap : A) Somatik sinir sistemi

9- MSS ile vücuttaki bütün iç organlar ve bezler arasında mesaj taşıyan tüm nöronlardan oluşan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Somatik sinir sistemi
B) Otonom sinir sistemi
C) Lenf sistemi
D) Endokrin sistem

Cevap : B) Otonom sinir sistemi
NOT: Otonom sinir sistemi, sempatik sistem ve parasempatik sistem olmak üzere iki bölüm hâlinde işlev görür. Her iki bölümde doğrudan vücudumuzdaki iç salgı bezlerinin ve düz kasların faaliyetlerini kontrol eder ve düzenler.

10- Omurilik ya da beyinden mesajı alıp kaslara, dokulara ve salgı bezlerine ileten nöronlara ne ad verilir?

A) Bağlayıcı nöron
B) Aracı nöron
C) Duyusal nöron
D) Motor nöron

Cevap : D) Motor nöron

11- Aşağıdakilerden hangisi glial hücrenin işlevleri için söylenemez?

A) Miyelin kılıfı oluşturma
B) Nöronlar zarar gördüğünde çoğalarak hücresel atıkları temizleme
C) Vücudumuzdaki iç salgı bezlerinin ve düz kasların faaliyetlerini kontrol eder
D) Nöronlar arası boşlukları doldurarak nörotransmitterleri toplama

Cevap : C) Vücudumuzdaki iç salgı bezlerinin ve düz kasların faaliyetlerini kontrol eder
NOT: Sinir sisteminde ayrıca çok sayıda glial hücre bulunur. Glial hücreler çeşitli şekillerde nöronları destekleyen hücrelerdir. Bir kaç önemli işlevini şöyle sıralayabiliriz; nöronlar zarar gördüğünde çoğalarak hücresel atıkları temizleme, miyelin kılıfı oluşturma, nöronlar arası boşlukları doldurarak nörotransmitterleri toplama.

12- Nöron için izolasyon sağlayarak daha etkili bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dendritler
B) Soma
C) Glial hücre
D) Miyelin kılıf

Cevap : D) Miyelin kılıf
NOT: Bazı aksonlar, miyelin kılıf olarak adlandırılan beyaz ve yağlı bir tabakayla kaplanmıştır. Bu beyaz kılıf nedeniyle, miyelinli aksonlardan oluşan dokular “beyaz madde” olarak; miyelinsiz aksonlardan oluşan dokular ise “gri madde” olarak adlandırılır. Miyelin kılıf, nöron için izolasyon sağlayarak daha etkili bir şekilde faaliyet göstermesini sağlar.

13- Duyu organlarındaki duyu alıcı hücrelerden mesaj alıp, omurilik ve beyine ileten nöron aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyusal nöron
B) Motor nöron
C) Aracı nöron
D) Bağlayıcı nöron

Cevap : A) Duyusal nöron
NOT: Duyu organlarındaki duyu alıcı hücrelerden mesaj alıp, omurilik ve beyine ileten nöronlar duyusal nöronlardır. Duyu alıcı hücreler, ışığa, sese ve vücut pozisyonlarına duyarlı hücrelerdir. Omurilik ya da beyinden mesajı alıp kaslara, dokulara ve salgı bezlerine ileten nöronlar motor nöronlardır. Bir nörondan diğer nörona mesaj taşıyan nöronlar ise bağlayıcı ya da aracı nöronlardır. Aracı nöronların sayısı diğer nöron tiplerine oranla çok daha fazladır.

14- Kan beyin bariyerini oluşturarak zehirli ya da zararlı maddelerin beynin iç bölgelerine ulaşmasını engelleyen glial hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dendritler
B) Astrosit
C) Akson
D) Soma

Cevap : B) Astrosit
NOT: Astrosit adı verilen bir glial hücre tipi, kan beyin bariyerini oluşturarak zehirli ya da zararlı maddelerin beynin iç bölgelerine ulaşmasını engellemektedir. Bu yüzden glial hücreler sinir sistemi için çok önemlidir.

15- Bir nöron aksonunun ucu, sinaptik boşluk ve yandaki nöronun dendrit ya da hücre gövdesinden oluşan tüm alana ne ad verilir?

A) Sinaps
B) Soma
C) Miyelin kılıf
D) Glia

Cevap : A) Sinaps

16- Hangi nörotransmitterlerin seviyesi düştüğünde kaygı bozuklukları, depresyon gibi hastalıklar ortaya çıkar?

A) Asetilkolin
B) Gaba
C) Glutamat
D) Endorfin

Cevap : B) Gaba
NOT: Gaba (gama-aminobutrik asit): Beynin içerisinde en çok bulunan engelleyici nörotransmitterlerden biridir. Gaba seviyesi düştüğünde kaygı bozuklukları, depresyon gibi hastalıklar ortaya çıkmaktadır ve bazı psikiyatrik ilaçlar bu hastalıkları gaba etkinliğini arttırarak tedavi etmektedir.

Beyin ve Sinir Sistemi – I

Auzef Çocuk Gelişimi Auzef Sosyal Hizmetler
Telegram Sosyal Hizmetler
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!