auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -3

#1. Sorunların, kişilerin kendileri ve dünya hakkındaki hatalı kanılarından kaynaklandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

#2. Halen DSM kaç kullanılmaktadır?

#3. Hangisi azınlıkta kalan görüş sahiplerinin çoğunluğu etkileyebilmelerindeki temel unsurlardan değildir?

E. Katılık

#4. Hangisi itaat davranışını arttıran etmenlerden değildir?

#5. Normların değişmesinde azınlık etkisi olgusunu tanımlayan araştırmacı hangisidir?


#6. Anormal davranışların incelenmesi çerçevesinde “Ortalama durumda görülen, sık rastlanan” ifadeleri hangi terimi tanımlar?

#7. Grupların sosyal kimlik sağlayarak üyelerinin tanımlanması, davranış örüntüleri ve değerler edinmesini sağladığını savunan kuramcı hangisidir?

#8. Davranış sorunlarının eski yanlış öğrenmelerden kaynaklandığını kabul eden yaklaşım hangisidir?

#9. Psikolojik ve tıbbi problemlerin gelişimine neden olan veya bu süreçte payı olan etmenleri inceleyen alan hangisidir?

#10. Grupların oluşum amacını, kişinin kendi başına elde edemeyeceği hedeflere ulaşabilmek için diğer insanlarla işbirliği yapması olarak açıklayan kuramcı hangisidir?


#11. Hangisi sınıflandırma ve tanı çerçevesi oluşturmayı gerekli kılmaz?

#12. Eylem ve oyuna dayalı grup terapi türü hangisidir?

#13. Şerif’in Otokinetik etki deneyi uyma davranışının hangi yönünü ortaya koymuştur?

#14. “Kişi ile terapistin süreci ileriye götürecek “iyilik halini” sağlamak üzere kurdukları olumlu bir işbirliği” tanımı hangi kavrama aittir?

#15. Başka insanların algılarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı etkileme sürecini ifade eden terim hangisidir?


#16. İtaat davranışı ve etkileyen etmenleri deneysel olarak inceleyen araştırmacı hangisidir?

#17. İnsanların hoşlanılmak, kabul ve onay görmek için başkalarına uygun davranma eğilimlerini ifade eden hangisidir?

#18. Hangisi normal dışı davranışlarda kullanılan biyolojik bir tedavi değildir?

#19. İnsanların kendi gruplarının üyelerini diğer gruplardan olumlu değerlendirmelerini ifade eden terim hangisidir?

#20. Pekiştirme ilkelerinden yararlanarak tedavi düzenleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -3

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -3

“Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiyi anlamlı örüntüler olarak yorumlama” hangisinin tanımlamasıdır?

A. Duyumsama
B. Hissetme
C. Anlama
D. Algılama
E. Düşünme

Cevap : D. Algılama

Hangisi temel algısal örgütlenme ilkelerinden değildir?

A. Benzerlik
B. Yakınlık
C. Süreklilik
D. Şekil-Zemin
E. Çarpıtma

Cevap : E. Çarpıtma

“Duyusal uyarımdaki değişmelere rağmen, göreli olarak nesneleri sabit ve değişmez olarak algılama eğilimi” hangisinin tanımlanmasıdır?

A. Algısal Değişmezlik
B. Algısal Uyum
C. Uyumsama
D. Bilişsel katılık
E. Sabit fikirlilik

Cevap : A. Algısal Değişmezlik

Eskimiş ve rengi griye dönmüş bir gömleğimize hala “mavi gömleğim” dememiz nasıl açıklanabilir?

A. Algısal Değişmezlik
B. Algısal Uyum
C. Uyumsama
D. Bilişsel katılık
E. Sabit fikirlilik

Cevap : A. Algısal Değişmezlik

Algı yanılmaları hangi duyularda görülür?

A. Görme
B. İşitme
C. Tümünde görülür
D. Denge duyusu
E. Kinestetik duyu

Cevap : C. Tümünde görülür

İhtiyaç ve arzularımızın algılarımızı etkilemesi algının hangi özelliğidir?

A. Algısal Değişmezlik
B. Algısal Uyum
C. Uyumsama
D. Algıda seçicilik
E. Sabit fikirlilik

Cevap : D. Algıda seçicilik

“Duyusal malumatların somut ve fiziksel özelliklerini soyut temsillere dönüştürme” ne tür bir süreçtir?

A. Kavrama
B. Aşağıdan yukarıya süreçler
C. Akıl yürütme
D. Yukarıdan aşağıya süreçler
E. Düşünme

Cevap : B. Aşağıdan yukarıya süreçler

“Yüksek seviyeli zihinsel işlemlerin dünyayı nasıl algılayacağımızı belirlemesi” ne tür bir süreçtir ?

A. Kavrama
B. Aşağıdan yukarıya süreçler
C. Akıl yürütme
D. Yukarıdan aşağıya süreçler
E. Düşünme

Cevap : D. Yukarıdan aşağıya süreçler

“Mekânın derinliğini ve nesnelerin hem birbirine hem de kendimize uzaklığını belirleme” hangisinin tanımlamasıdır?

A. Görme
B. Kavrama
C. Derinlik Algısı
D. Kuş bakışı görme
E. Yön bulma

Cevap : C. Derinlik Algısı

Hangisi Derinlik algısında kullanılan bir ipucu değildir?

A. Retinal Fark
B. Göz kası hareketleri
C. Doku değişimi
D. Örtüşme
E. Çapraz görüş

Cevap : E. Çapraz görüş

Psikoloji Vize Soruları

“Davranışta yaşantılar ya da tekrarlar yoluyla oluşmuş ve nispeten kalıcı değişiklikler” hangisinin tanımıdır?

A. Öğrenme
B. Kavrama
C. Anlama
D. Düşünme
E. Çalışma

Cevap : A. Öğrenme

Hangisi bir öğrenme yolu değildir?

A. Klasik koşullanma
B. Edimsel kş.
C. Gözlem yoluyla öğrenme
D. Farkına varmadan öğrenme
E. İçgörü

Cevap : E. İçgörü

Hangisi klasik koşullanmada gerekli değildir?

A. Doğal uyaran-tepki bağı
B. Olumsuz sonuç
C. Zamansal eşleşme
D. Pekiştirme
E. Tekrarlama

Cevap : B. Olumsuz sonuç

Hangisi edimsel koşullanmada gerekli değildir?

A. Pekiştirme
B. Tekrarlama
C. Doğal uyaran-tepki bağı
D. Davranışın sonuçları
E. Organizmanın davranışı başlatması

Cevap : C. Doğal uyaran-tepki bağı

Bir başka kişinin davranışlarının sonuçlarını aynı durumda bizim davranışlarımızı etkilemesi nasıl açıklanabilir?

A. Operant koşullanma
B. Gözlem yoluyla öğrenme
C. Gizil öğrenme
D. Kavrama yoluyla öğrenme
E. Deneme yanılma yoluyla öğrenme

Cevap : B. Gözlem yoluyla öğrenme

Hangisi bilinç alanımızın doğrudan içine girmeden yani niyet veya kasıt etmeden gerçekleşen öğrenmeleri tanımlar?

A. Klasik koşullanma
B. Edimsel kş.
C. Gözlem yoluyla öğrenme
D. Farkına varmadan öğrenme
E. Deneme yanılma öğrenmesi

Cevap : D. Farkına varmadan öğrenme

“Ortamdan organizma için olumsuz bir şeyin çıkartılarak onu rahatsız eden bir şeyden kurtulma” hangisi açıklar?

A. Olumlu Pekiştirme
B. Ceza
C. Olumsuz Pekiştirme
D. 1.tip Ceza
E. 2.tip ceza

Cevap : C. Olumsuz Pekiştirme

Koşulsuz uyaran yeterince tekrarda sunulmazsa ortaya çıkan koşullu tepki azalarak ortadan kalkmasına ne denilmektedir?

A. Sönme
B. Uyaran genellemesi
C. Uyaran ayırt etme
D. Biçimlendirme
E. Kendiliğinden geri gelme

Cevap : A. Sönme

Bir tepki söndükten sonra kişi tekrar aynı bağla yeniden karşılaşılırsa, tepkinin geri gelmesine ne denilmektedir?

A. Sönme
B. Uyaran genellemesi
C. Uyaran ayırt etme
D. Biçimlendirme
E. Kendiliğinden geri gelme

Cevap : E. Kendiliğinden geri gelme

Organizmaya önceden belirlenmiş belirli bir sayıda tepki ürettikten sonra pekiştirme verme hangi tarifeyi tanımlar?

A. Değişken oranlı
B. Sabit zaman aralıklı
C. Değişken zaman aralıklı
D. Sabit Oranlı
E. Koşulsuz

Cevap : D. Sabit Oranlı

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!