auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -1

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -1

#1. Hangi yöntem ile neden-sonuç bağlarını inceleyebiliriz?

#2. Araştırma verileri hipotezin doğrulanmadığı yönündeyse ne yapmayız?

#3. İnsan zihnini açıklamak için bilgisayar metaforunu kullanılan yaklaşım hangisidir?

#4. Veri toplama sürecine başlamadan önce ne yapmayız?

#5. Müzik dinlerken tek tek notaları değil, melodiyi duyarız örneği hangi yaklaşımındır?


#6. Psikolojinin benzer alanlardan temel farkı nedir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir bilginin özelliği değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin alt alanlarından biri değildir?

#9. Davranışcılık için zihin… Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

#10. Betimsel araştırmalar bilimin hangi amacına hizmet eder?


#11. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sürecinin basamaklarından değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan veri toplama yollarından biri değildir?

#13. Psikolojinin resmi kuruluş tarihi hangisidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan araştırmaların yöntem türlerinden değildir?

#15. Klinik psikologlar ile psikiyatristler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


#16. Hangisi bir bilim olarak psikolojinin amaçlarından değildir?

#17. DW zeka testi ile ölçülen zeka puanları ile AB dikkat testi ile ölçülen dikkat puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır sorusu için hangi yöntem türü kullanılmalıdır?

#18. Hangisi uygulamalı bir alan değildir?

#19. Sporcuların davranışları, duyguları ve motivasyonel süreçleri gibi konular üzerine araştırma yapan alt alan hangisidir?

#20. 10 mg. şeker verilen grup ile verilmeyen grubun AC testiyle ölçülen bellek puanları arasında, şeker verilen grup lehine anlamlı fark var mıdır sorusu ne tür bir yöntem kullanmalıdır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -1

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -1

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin alt alanlarından biri değildir?

A. Bilişsel Psikoloji
B. Gelişim Psikolojisi
C. Trafik Psikolojisi
D. Sağduyu Psikolojisi
E. Sağlık Psikolojisi

Cevap : D. Sağduyu Psikolojisi

Klinik psikologlar ile psikiyatristler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. İkisi de ilaç yazar
B. İkisi de mezun olduklarında terapi yapabilir
C. İkiside aynı eğitimi görür
D. İkisi de aynı meslek odasına bağlıdır.
E. Bağımsız veya ortaklaşa tedavi yürütebilirler.

Cevap : E. Bağımsız veya ortaklaşa tedavi yürütebilirler.

Psikolojinin benzer alanlardan temel farkı nedir?

A. Konusu
B. Yöntemi
C. Bulguları
D. Yorumları
E. İstatistik teknikleri

Cevap : B. Yöntemi

Hangisi bir bilim olarak psikolojinin amaçlarından değildir?

A. Savunmak
B. Tanımlamak
C. Tahmin etmek
D. Açıklamak
E. Düzenlemek

Cevap : A. Savunmak

Hangisi uygulamalı bir alan değildir?

A. Trafik Psikolojisi
B. Spor psikolojisi
C. Bilişsel psikoloji
D. Okul Psikolojisi
E. Endüstri Psikolojisi

Cevap : C. Bilişsel psikoloji

Psikolojinin resmi kuruluş tarihi hangisidir?

A. 1925
B. 1879
C. 1766
D. 1912
E. 1779

Cevap : B. 1879

Sporcuların davranışları, duyguları ve motivasyonel süreçleri gibi konular üzerine araştırma yapan alt alan hangisidir?

A. Motivasyon psk.
B. Duygu psk.
C. Öğrenme psk.
D. Spor psk.
E. Okul psk.

Cevap : D. Spor psk.

Müzik dinlerken tek tek notaları değil, melodiyi duyarız örneği hangi yaklaşımındır?

A. Bilişsel
B. Gestalt
C. Davranışçı
D. Evrimsel
E. Yapısalcılık

Cevap : B. Gestalt

İnsan zihnini açıklamak için bilgisayar metaforunu kullanılan yaklaşım hangisidir?

A. Davranışçılık
B. Gestalt
C. İşlevselcilik
D. Evrimselcilik
E. Bilişselcilik

Cevap : E. Bilişselcilik

Davranışcılık için zihin…
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A. Kara kutu
B. Saat
C. Boş sepet
D. Dolu sandık
E. Telefon Santrali

Cevap : A. Kara kutu

Psikoloji Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir bilginin özelliği değildir?

A. Ölçülebilir
B. Tekrarlanabilir
C. İletilebilir
D. Doğru ve İsabetli
E. Sınabilir

Cevap : D. Doğru ve İsabetli

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sürecinin basamaklarından değildir?

A. Problemin oluşturulması
B. Değişkenlerin tanımlanması
C. Veri toplama araçlarının belirlenmesi
D. Veri toplama sürecinin tasarlanması
E. Yeni bir kuram oluşturulması

Cevap : E. Yeni bir kuram oluşturulması

Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan araştırmaların yöntem türlerinden değildir?

A. Betimsel
B. Deneysel
C. İstatistiksel
D. Korelasyonel
E. Yarı Deneysel

Cevap : C. İstatistiksel

Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan veri toplama yollarından biri değildir?

A. Röportaj
B. Ölçek
C. Gözlem
D. Görüşme
E. Anket

Cevap : A. Röportaj

10 mg. şeker verilen grup ile verilmeyen grubun AC testiyle ölçülen bellek puanları arasında, şeker verilen grup lehine anlamlı fark var mıdır sorusu ne tür bir yöntem kullanmalıdır?

A. Yordayıcı
B. Korelasyonel
C. Betimsel
D. İstatistiksel
E. Deneysel

Cevap : E. Deneysel

Hangi yöntem ile neden-sonuç bağlarını inceleyebiliriz?

A. Korelasyonel
B. Betimsel
C. Deneysel
D. İstatistiksel
E. Arşiv araştırması

Cevap : C. Deneysel

DW zeka testi ile ölçülen zeka puanları ile AB dikkat testi ile ölçülen dikkat puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır sorusu için hangi yöntem türü kullanılmalıdır?

A. Yordayıcı
B. Korelasyonel
C. Betimsel
D. İstatistiksel
E. Deneysel

Cevap : B. Korelasyonel

Betimsel araştırmalar bilimin hangi amacına hizmet eder?

A. Öngörüde bulunma
B. Tahminde bulunma
C. Açıklama
D. Tanımlama
E. Nedenlerini bulma

Cevap : D. Tanımlama

Veri toplama sürecine başlamadan önce ne yapmayız?

A. Problemi belirleme
B. Hipotez önerme
C. Ölçme araçlarını düzenleme
D. Katılımcıları belirleme
E. Bulguları yazma

Cevap : E. Bulguları yazma

Araştırma verileri hipotezin doğrulanmadığı yönündeyse ne yapmayız?

A. Uymayan/bozan verileri çıkarırız
B. Yeni bir hipotez üzerinde çalışırız
C. Veri girişini ve analizleri kontrol ederiz
D. Araştırmayı yayınlarız
E. Araştırma tasarımını gözden geçiririz

Cevap : A. Uymayan/bozan verileri çıkarırız

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!