auzefÇocuk GelişimiPsikolojiSosyal HizmetYaşlı Bakımı

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -4

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -4

#1. Halen DSM kaç kullanılmaktadır?

#2. Mantık, akıl yürütme, sözel ve sayısal beceriler gibi önceden öğrenilmiş ve birikmiş bilgilerine dayanan zeka türü hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan veri toplama yollarından biri değildir?

#4. Hangisi normal dışı davranışlarda kullanılan biyolojik bir tedavi değildir?

#5. Sporcuların davranışları, duyguları ve motivasyonel süreçleri gibi konular üzerine araştırma yapan alt alan hangisidir?


#6. Klinik psikologlar ile psikiyatristler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Şerif’in Otokinetik etki deneyi uyma davranışının hangi yönünü ortaya koymuştur?

#8. “Zekânın bir düzeyi/derecesi vardır; zekâ düzeyine işaret eden bu derece farkları ölçülerek gösterilebilir” fikrini ilk öne süren kimdir?

#9. Üç Aşamalı Başarılı Zeka Kuramı hangi kuramcıya aittir?

#10. Zekayı birbirinden bağımsız olan uzay/mekân yeteneği; algısal hız; sayısal yetenek; sözel yetenek; bellek; kelime bilgisi; akıl yürütme olarak tanımlayan kimdir?


#11. Bir aracın ölçmek istediği özelliği, ne kadar isabetli ölçtüğünü tanımlayan kavram hangisidir?

#12. Zekanın nisbeten birbirinden bağımsız kristalize zeka ve akıcı zeka olarak ikiye ayrıldığını öneren kuramcı hangisidir?

#13. Zekâyı gündelik hayat işlevleriyle bağlantısı kurularak ve kültürel bağlamında anlaşılması gereken bir çeşit uyum yeteneği olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

#14. Hangisi sınıflandırma ve tanı çerçevesi oluşturmayı gerekli kılmaz?

#15. Zekanın kalıtsal olduğu görüşünü ilk kez savunan araştırmacı kimdir?


#16. Çoklu Zeka kuramı hangi kuramcıya aittir?

#17. Anormal davranışların incelenmesi çerçevesinde “Ortalama durumda görülen, sık rastlanan” ifadeleri hangi terimi tanımlar?

#18. Bütün zihinsel performansların temelinde yatan genel (general) bir zekâ ya da g. faktörü olduğu görüşü kime aittir?

#19. Hangisi insanlar hakkında veri toplarken kullanılan yollardan değildir?

#20. Görsel mekânsal yetenek; görsel ayrıntıları fark etme; bellek; karmaşık ilişkileri görme; problem çözme gibi temel bilişsel yeteneklere dayanan zeka türü hangisidir?


#21. Grupların oluşum amacını, kişinin kendi başına elde edemeyeceği hedeflere ulaşabilmek için diğer insanlarla işbirliği yapması olarak açıklayan kuramcı hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -4

Bellek konusunda bilimsel araştırmalarını başlatan ve ilk kitabı yazan araştırmacı kimdir?

A. Bartlett
B. Ebbinghaus
C. Wundt
D. Miller
E. Baddeley

Cevap : B. Ebbinghaus

Arka arkaya dizilmiş birbiriyle ilgisiz 8 harfi hatırlamanın, dörder harfli iki kelimeyi hatırlamaktan zor olması, KSB’nin hangi özelliğine örnektir?

A. Kümelenme
B. Kısaltma
C. Darlık
D. Yakınlık
E. Yakıştırma

Cevap : A. Kümelenme

Yeni ve eski bilgilerin sürekli olarak dönüştürüldüğü, birleştirildiği ve aktarıldığı bir çalışma masası olarak tanımlanan bellek türü hangisidir?

A. KSB
B. USB
C. Flash Bellek
D. Çalışma Belleği
E. Otobiyografik bellek

Cevap : D. Çalışma Belleği

Hangi eylemin nasıl ve hangi durumlarda yapılacağını içeren bellek türü hangisidir?

A. Episodik
B. Otobiyografik
C. Semantik
D. Bildirimsel
E. İşlemsel.

Cevap : E. İşlemsel.

Bir bilginin bellekten getirilmesine yardımcı olan iç veya dış kaynaklı uyaranlara ne isim verilmektedir?

A. Kodlama
B. Geri Getirme İpucu
C. Çalışma belleği
D. KSB
E. USB

Cevap : B. Geri Getirme İpucu

Bilginin bilinçli olarak kodlandığı ve hatırlandığı durumların belleğine ne ad verilmektedir?

A. Açık Bellek
B. Örtük Bellek
C. Otobiyografik bellek
D. İşlemsel Bellek
E. Semantik Bellek

Cevap : A. Açık Bellek

Bilginin niyetli ve bilinçli olarak edinmediği ve farkına varmadan hatırladığı yaşantıları tanımlayan bellek türü hangisidir?

A. Açık Bellek
B. Örtük Bellek
C. Otobiyografik bellek
D. İşlemsel Bellek
E. Semantik Bellek

Cevap : B. Örtük Bellek

Belleğin her hatırlamada yeniden inşa olduğunu ortaya koyan ilk araştırma, kimin tarafından yapılmıştır?

A. Loftus
B. Ebbinghaus
C. Bartlett
D. Miller
E. Baddeley

Cevap : C. Bartlett

Görgü Tanıklığı Belleği Çalışmalarını başlatan araştırmacı kimdir?

A. Loftus
B. Ebbinghaus
C. Bartlett
D. Miller
E. Baddeley

Cevap : A. Loftus

Belirli yaşam dönemlerimiz ve o dönemlerde meydana gelmiş önemli olaylara ilişkin belleğimizi tanımlayan terim hangisidir?

A. Açık Bellek
B. Örtük Bellek
C. Otobiyografik bellek
D. İşlemsel Bellek
E. Semantik Bellek

Cevap : C. Otobiyografik bellek

Psikoloji 2021 Vize Deneme Sınavı -4

Çocuk Gelişimi - facebook Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!