auzefFelsefePsikolojiPSİKOLOJİYE GİRİŞ Isosyoloji

Psikolojiye Giriş -1 2022-2023 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş -1 2022 Vize Soruları

#1. "Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?" Yukarıda verilen soru hangi tür bir araştırmaya İşaret etmektedir?

Cevap : E) Betimsel

#2. "İnsanın tüm özellikleri yalnızca kalıtımla aktarılıyorsa ....... " cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile bitirilirse yanlış olur?

Cevap : C) insan doğarken boş bir levha olur.

#3. Aşağıdakilerden hangisi bütün omurgalı canlılarda bulunan beyin yapılarından değildir?

Cevap : E) Prefrontal korteks (ön alın kabuğu)

#4. Epigenetik kalıtım sistemlerinin önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) DNA’nın yapısının hiç değişmediğini göstermesi

#5. Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Hücresel bir yapı olmalarına rağmen gövdeleri (soma) bulunmaz.

#6. Duyusal gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : D) Birkaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar.

#7. Merkezi sinir sisteminin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : C) Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak

#8. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir gelişim psikoloğunun sorabileceği sorulardandır?

Cevap : B) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

Cevap : D) İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.

#10. Piaget ile Vigotsky'nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında bu mukayeseye ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

Cevap : C) Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.

#11. Aşağıdakilerden hangisi, beynin yapısı ile ilgili bilgi sağlamaz?

Cevap : C) EEG

#12. "Bir ay süreyle 3 mg B12 vitamini verilen tavuklar ile verilmeyen tavukların yumurtlama miktarları arasında anlamlı bir fark var mıdır?" Yukarıda verilen soru hangi tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

Cevap : E) Deneysel

#13. Nörotransmitterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : B) Her nörotransmitter bütün reseptörlere bağlanabilir.

#14. Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : A) Gelişim süreci büyüme ile sona erer.

#15. Bir çocuk ilk kez solucan görüyor ve “Anne, bak. Bu yılana benziyor, ama daha küçük ve renkleri farklı. Bu nedir? ” diyor ve gördüğünün solucan olduğunu öğreniyor. Piaget'nin bilginin kazanılma sürecini açıklayışına göre bu çocuk nasıl bir zihinsel işlem gerçekleştirmektedir?

Cevap : B) Uyumsama

#16. Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir?

Cevap : B) Sinir sistemi ve endokrin sistem birbirinden bağımsız olarak çalışır.

#17. Yeni doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : A) Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.

#18. Beynin sağ ve sol yarım küreleri, uzmanlaşmalarına rağmen normalde aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla bağlantılarını sağlamaktadırlar?

Cevap : E) Korpus kallosum

#19. Bilim adamlarının daha önce yapılmış bir çalışmayı tekrarlamalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : D) Çalışılan olgunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermek

#20. Bir psikolojik araştırmanın temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A) İnsani süreçleri açıklamak ve öngörüde bulunmak

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Psikolojiye Giriş –1 2022-2023 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş –1 2022-2023 Vize Soruları

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Psikolojiye Giriş –1 2022-2023 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş -1 2022 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş -1 2022 Vize Soruları

1. Epigenetik kalıtım sistemlerinin önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gen faaliyetlerinin düzenlenmesinde işlevleri olması
B) Kalıtımın yalnızca genetik olmadığını göstermesi
C) Epigenetik yolla olan genetik ifade değişimlerinin yeni üyelere aktarılması
D) DNA’nın yapısının hiç değişmediğini göstermesi
E) Epigenetik kalıtımın iç ve dış etmenlere duyarlı olması

Cevap : D) DNA’nın yapısının hiç değişmediğini göstermesi

2. Duyusal gelişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Duyusal kayıplar orta yetişkinlikten itibaren görülmeye başlanır.
B) Bebekler insan yüzlerine diğer uyaranlardan daha uzun süre bakarlar.
C) Algı ve hareket gelişimi birbirini kışkırtır ve destekler.
D) Birkaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar.
E) Duyusal işlevler bebekliğin sonunda yetişkinlerin düzeyine gelir.

Cevap : D) Birkaç duyunun eş güdümlü kullanılması 3 yaş civarında ortaya çıkar.

3. Aşağıdakilerden hangisi bütün omurgalı canlılarda bulunan beyin yapılarından değildir?

A) Beyin Sapı
B) Limbik sistem
C) Beyincik
D) Hipotalamus
E) Prefrontal korteks (ön alın kabuğu)

Cevap : E) Prefrontal korteks (ön alın kabuğu)

4. “Bir ay süreyle 3 mg B12 vitamini verilen tavuklar ile verilmeyen tavukların yumurtlama miktarları arasında anlamlı bir fark var mıdır?”
Yukarıda verilen soru hangi tür bir araştırmaya işaret etmektedir?

A) Korelasyonel
B) Gözlem
C) Betimsel
D) Yarı deneysel
E) Deneysel

Cevap : E) Deneysel

5. Aşağıdakilerden hangisi vücut sistemlerinin eş güdümlü olarak çalışabilmesinin nedenlerinden değildir?

A) Eş güdüm ve haberleşmeyi sağlayan iç sistemler vardır.
B) Sinir sistemi ve endokrin sistem birbirinden bağımsız olarak çalışır.
C) Sinir sistemi ve endokrin sistem etkileşimli olarak işlev görür.
D) Endokrin sistem hormonlar yoluyla kimyasal mesaj iletir.
E) Sinir sistemi sinir akımları yoluyla elektrokimyasal mesaj iletir.

Cevap : B) Sinir sistemi ve endokrin sistem birbirinden bağımsız olarak çalışır.

6. “Yaratıcı bireylerle yaratıcı olmayan bireylerin risk alma ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark var mıdır?”
Yukarıda verilen soru hangi tür bir araştırmaya İşaret etmektedir?

A) Korelasyonel
B) Gözlem
C) Deneysel
D) Yarı deneysel
E) Betimsel

Cevap : E) Betimsel

7. Bir psikolojik araştırmanın temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsani süreçleri açıklamak ve öngörüde bulunmak
B) Davranışların biyolojik nedenlerini bulmak
C) Davranışların toplumsal nedenlerini bulmak
D) İnsanların psikolojik sorunlarını çözümlemek
E) Zihinsel hastalıkları tedavi etmek

Cevap : A) İnsani süreçleri açıklamak ve öngörüde bulunmak

8. Bir çocuk ilk kez solucan görüyor ve “Anne, bak. Bu yılana benziyor, ama daha küçük ve renkleri farklı. Bu nedir? ” diyor ve gördüğünün solucan olduğunu öğreniyor. Piaget’nin bilginin kazanılma sürecini açıklayışına göre bu çocuk nasıl bir zihinsel işlem gerçekleştirmektedir?

A) Kavrama
B) Uyumsama
C) Örgütleme
D) Özümleme
E) Ayrımsama

Cevap : B) Uyumsama

9. Aşağıdakilerden hangisi, beynin yapısı ile ilgili bilgi sağlamaz?

A) Otopsi
B) CAT
C) EEG
D) FMRI
E) MRI

Cevap : C) EEG

10. Beynin sağ ve sol yarım küreleri, uzmanlaşmalarına rağmen normalde aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla bağlantılarını sağlamaktadırlar?

A) Temporal Lob
B) Beyincik
C) Frontal Lob
D) Orta Beyin
E) Korpus kallosum

Cevap : E) Korpus kallosum

Psikolojiye Giriş –1 2022-2023 Vize Soruları

Psikolojiye Giriş -1 2022 Vize Soruları

11. Nörotransmitterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Biyokimyasal bir maddedir.
B) Her nörotransmitter bütün reseptörlere bağlanabilir.
C) Bazıları gelen iletiyi ketler bazıları ise ateşler.
D) Akson uçlarında bulunur.
E) Çeşitli işlevler gören farklı nörotransmitterler vardır.

Cevap : B) Her nörotransmitter bütün reseptörlere bağlanabilir.

12. Gelişim sürecinin ele alınış biçimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelişim süreci büyüme ile sona erer.
B) Gelişimi anlamak için değişmenin olumlu ve olumsuz yönleri kabul edilmelidir.
C) Gelişim döllenme ile başlayan ve ile sona eren döngüsel bir süreçtir.
D) Gelişim sürecinde baskın olan bir dönem yoktur.
E) Gelişim yaşam döngüsü boyunca biyoloji ve kültürün etkileşimi ile gerçekleşir.

Cevap : A) Gelişim süreci büyüme ile sona erer.

13. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin tanımını içermektedir?

A) İnsan davranışlarını ve yapılarını inceler.
B) İnsan yapılarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
C) İnsanın tutumlarını ve zihinsel yapılarını inceler.
D) İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.
E) İnsan özelliklerini ve davranışlarını inceler.

Cevap : D) İnsan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceler.

14. Bilim adamlarının daha önce yapılmış bir çalışmayı tekrarlamalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Araştırmanın yayınlanma olasılığını arttırmak
B) Ortaya konmuş bir bilginin yayılmasını sağlamak
C) Araştırma yürütmek için kolayca fon bulabilmek
D) Çalışılan olgunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermek
E) Adlarının dünyaca tanınmasını sağlamak

Cevap : D) Çalışılan olgunun geçerli ve güvenilir olduğunu göstermek

15. Aşağıdaki sorulardan hangisi bir gelişim psikoloğunun sorabileceği sorulardandır?

A) Ergenlerin tutum değiştirmesini etkileyen etmenler nelerdir?
B) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?
C) Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri nasıldır?
D) Evli bireylerle evli olmayan bireylerin yaşam doyumları arasında bir fark var mıdır?
E) Depresyon eğiliminin yüksekliği ile algılanan sosyal destek arasında bir ilişki var mıdır?

Cevap : B) İlk yetişkin, orta yetişkin ve yaşlı bireylerin kısa süreli bellek kapasiteleri arasında fark var mıdır?

16. “İnsanın tüm özellikleri yalnızca kalıtımla aktarılıyorsa ……. ” cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile bitirilirse yanlış olur?

A) ırklara ilişkin peşin hükümlerin bir zemini olur.
B) bir suçlunun çocuğu da suçlu olur.
C) insan doğarken boş bir levha olur.
D) özellikler kuşaklar boyu sabit ve değişmez olurlar.
E) insan atası-dedesi nasıl ise öyle olur.

Cevap : C) insan doğarken boş bir levha olur.

17. Merkezi sinir sisteminin görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gelen tüm sinir iletilerini işlemek
B) Tüm bedensel fonksiyonları yönetmek ve düzenlemek
C) Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak
D) Vücudun her yerine sinir iletileri göndermek
E) Tüm bedensel fonksiyonları birleştirmek

Cevap : C) Dış dünya ile doğrudan bağlantı kurmak

18. Piaget ile Vigotsky’nin bilişsel gelişime bakış açıları karşılaştırıldığında bu mukayeseye ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Her ikisi de sosyal çevreyi temele alır.
B) Her ikisi de olgunlaşmayı temele alınır.
C) Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.
D) Her ikisinde de etkili bir yardım ile gelişim hızlandırılabilir.
E) Her ikisi de gelişimi evrelerle tanımlar.

Cevap : C) Her ikisi de bilginin çocuk tarafından yapılandırıldığını kabul eder.

19. Nöronlarla (sinir hücresi) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hücresel bir yapı olmalarına rağmen gövdeleri (soma) bulunmaz.
B) Bilgi almak, işlemek ve aktarmakta uzmanlaşmış hücredir.
C) Dendrit ve aksonları vardır.
D) Bütün nöronların temel yapısı aynıdır.
E) Şekil, büyüklük, kimyasal yapı ve işlev bakımından çeşitlilik gösterir.

Cevap : A) Hücresel bir yapı olmalarına rağmen gövdeleri (soma) bulunmaz.

20. Yeni doğanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.
B) Basit hareketlerini denetleyebilirler.
C) Acı/ağrı duyusu gelişmemiştir.
D) Henüz tat duyuları gelişmemiştir.
E) Yakını göremezler fakat uzak görüş nettir.

Cevap : A) Sesle verilen yönergeleri algılayabilirler.

Psikolojiye Giriş –1 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Sosyoloji, Psikolojiye Giriş 2022 Vize Soruları Telegram Sosyoloji
Felsefe Telegram FELSEFE

Psikolojiye Giriş –1 2022-2023 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!